5 °C Budapest

Miniszteri elismerések: Bajnai, Bartha, Erős, Pintér ...

Pénzcentrum
2006. március 14. 11:26

Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter Magyar Köztársasági Érdemrendet és Magyar Köztársasági Érdemkeresztet, Magyar Gazdaságért Díjat, Eötvös Loránd-díjat, Baross Gábor-díjat, Klauzál Gábor-díjat, "A Közlekedésért Érdemérmet", és Miniszteri Elismerést adott át a közelgő március 15-i ünnepünk alkalmából.

Bajnai Gordon , a Wallis Rt. vezérigazgatója
A hazai vállalatirányítási kultúra fejlesztése terén elért eredményei, kiemelkedő szakmai és vállalatvezetői munkája elismeréseként.

Bartha Ferenc , a Bartha Pénzügyi Tanácsadó Rt. vezérigazgatója
Több évtizedes kiemelkedő gazdasági tevékenységéért, a hazai vállalkozói és munkáltatói érdekképviselet érdekében végzett munkássága elismeréseként.

Erős János , a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója
A magyar vállalkozások fejlesztéséért, az állam által kínált támogatási és hitelkonstrukciók kialakítása és működtetése terén végzett munkássága elismeréseként.

Pintér István , a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója
A "Rába" járműipari vállalat fejlesztésében, versenyképességének növelésében, nemzetközi piacai pozícióinak javításában betöltött kiemelkedő szerepe, a térség munkaerő megtartó képességének növelése, gazdasági fejlődése érdekében végzett munkássága elismeréseként.

Farkas Tamás , a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége elnöke
Az új szövetkezeti törvény előkészítésében, kidolgozásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Füzes Péter , az Oracle Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
A korszerű informatikai megoldások hazai bevezetése és elterjesztése területén végzett munkája, a magyar informatikai ágazat regionális szerepének erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Dr. Greiner István , a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. kutatási igazgatóhelyettese
A magyarországi innováció ösztönzése, a hazai innovációs teljesítmény növelése érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként.

Jendrolovics Pál , a Budapest Investment Rt. volt elnök-vezérigazgatója, jelenleg a Magyar Államvasutak Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese
A hazai nagyvállalatok reorganizációjában végzett sikeres munkája, a magyar pénzügyi kultúra fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként.

Nyári János , nyugdíjas gazdasági szakember
Több évtizedes eredményes gazdasági vezetői munkássága, érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként.

Pálfay Antal , az Állami Autópálya Kezelő Rt. műszaki vezérigazgató-helyettese
A közúti közlekedés és a közút fejlesztés, valamint az igényes autópálya üzemeltetési módszerek meghonosítása érdekében végzett három évtizedes munkája elismeréseként.

Várnai Éva , a KPMG Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója
Az ügyfelek érdekeit maximálisan szolgáló és szilárd etikai elvek szerint dolgozó tanácsadói üzletág felépítése terén végzett munkája elismeréseként.

Dr. Fischer Sándor , a Kereskedők és Vállalkozók Tolna Megyei Szervezete ügyvezető igazgatója, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
25 éve a vállalkozások érdekében végzett aktív és kezdeményező érdekképviseleti munkájáért, valamint a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként, a munkanélküliek képzésében végzett eredményes tevékenység elismeréséül.

Kazár Attila , a Magyar Bányászati Hivatal Veszprémi Bányakapitányság bányakapitánya
Az iparban és a bányahatóságnál kiváló szakmai felkészültséggel, hozzáértéssel négy évtizeden át végzett munkájáért, életpálya elismeréseként.

Kovács Béla , a Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet igazgatója
Közel négy évtizeden át a közlekedésigazgatás szolgálatában kifejtett, valamint a közlekedés ügye iránt elkötelezett, magas színvonalon végzett hatósági szakmai munkájáért.

Ladányi Katalin , műfordító
A magyar és az angol irodalom műfordítása területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként, a magyar nyelv és irodalom művelése területén kifejtett igényes, magas színvonalú munkájáért.

Megyik András , a Dürer Nyomda Kft. ny. ügyvezető igazgatója
A nyomdaiparban töltött 46 év kiemelkedő és magas színvonalú munkásságának elismeréseként, a hazai könyvgyártás érdekeinek képviseletéért.

Pintér Tamás , a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi docense
Több évtized és több generáció mozgáskultúrájának magas színvonalú kiteljesítéséért.

Simon László ,a Budai MÁV Kórház gazdasági igazgatója
A Budai MÁV Kórház gazdasági igazgatójaként végzett fegyelmezett és példamutató szakmai munkája elismeréséül, a kórház műszaki állapotának feljavítása érdekében kifejtett tevékenységéért.

Szepessy Sándor , a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tiszteletbeli elnöke
Több mint fél évszázada kimagasló, példaértékű közéleti és szakmai tevékenységéért. Az elektrotechnika hazai fejlesztése területén valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesületben végzett magas színvonalú munkája elismeréséül.

Dr. Tóth János , a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
főtitkára
A hazai műszaki fejlesztésben és a gazdálkodási tudományban végzett több évtizedes, kiemelkedő munkájáért, a METESZ-ben végzett nemzetközi tevékenységéért.

Vida János , a MAVIR Zrt. szolgálatvezető diszpécsere
A villamosenergia-iparban eltöltött 47 éves munkásságáért, a szakmája iránti elkötelezettségéért valamint az üzemirányítási rendszerek fejlesztésének elismeréséért.

Berke Zoltán , a Zala Volán Közlekedési Rt. személyközlekedési igazgatója
Három évtizedes, a közlekedés területén - különösen Zala megye autóbuszos közlekedésében - kifejtett magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenységének elismeréséért, nyugdíjba vonulása alkalmából.

Dobosi Tivadar , a Magyar Közút Kht. Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóság területi igazgatója
A közútépítés, fejlesztés, valamint a közúthálózat fenntartás és üzemeltetés feladatainak irányításában végzett a szakmai kultúrát és gyakorlatot szolgáló munkájáért.

Foszák József , ny. gazdasági igazgató
Több mint négy évtizedes sikeres gazdasági vezetői tevékenysége és közéleti munkássága elismeréseként.

Dr. Harcsáné dr. Marossy Katalin , a biológiai tudomány kandidátusa, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály vezető-főtanácsosa
A gyógyszeripar, a gyógyszeripari kutatás és fejlesztés területén kifejtett kimagasló szakmai munkája elismeréséül, és a nemzeti kábítószer programban, géntechnológiai szabályozásban végzett tevékenységéért.

Hefter József , egyéni vállalkozó
A kisvállalkozásokért - az autójavítás területén - tett erőfeszítésekért és a vállalkozásában elért, fiatalokat segítő tevékenységéért, az utánpótlás neveléséért.

Magony Imréné , a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Költségvetési
Főosztály szakmai tanácsadója
30 éven keresztül a közszolgálatban végzett elhívatott példamutató és segítőkész munkája elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából.

Móra László , mestercukrász, a szolnoki Marcipán Cukrászda tulajdonosa
Több évtizeden keresztül folytatott kézműves tevékenységének elismeréséért, a nemzetközi világversenyeken elért teljesítményéért.

Nagy Béla , a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Vasúti Közlekedési Főosztály főosztályvezető-helyettese
A vasúti közlekedés fejlesztésében, a szabályozó rendszer kialakításában kifejtett sokirányú, több évtizedes munkájáért.

Rusa Attila , az Ipartestületek és Kisvállalkozók Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Szövetség, valamint a Szolnok és Vidéke Ipartestület ügyvezető igazgatója
Az egyéni, valamint a kis- és középvállalkozók érdekében kifejtett példaértékű és magas színvonalú tevékenységének és a megyei munkaügyi tanácsban kifejtett munkájának elismeréséül.

Storczer László , a Polgári Légiközlekedési Hatóság repülésműszaki felügyelője
A polgári légiközlekedés repülés-műszaki területén végzett több évtizedes magas színvonalú munkájáért.

Várlaki Imre , a Folpress Kiadó és Nyomdaipari Kft. ügyvezető igazgatója
A nyomdaiparban és a vállalkozások érdekében végzett több évtizedes szakmai és társadalmi munkája elismeréséül.

Mag Gyula , egyéni vállalkozó, a Bátonyterenyei Rehabilitációs Kht. felügyelő bizottságának tagja
Életútja elismeréséül, a bátonyterenyei szövetkezeti mozgalomban betöltött kiemelkedő szerepéért, a Bátonyterenyei Rehabilitációs Kht. felügyelő bizottságának élén elért eredményeiért, amely megváltozott munkaképességű embernek megélhetését biztosítja.

Tölcsér István , a BKV Rt. autóbusz járművezetője
Több évtizedes balesetmentes járművezetői munkája és a közösségéért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

A díjjal oklevél, plakett és pénzjutalom jár.
A magyar gazdaság és közlekedés érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, illetve életmű elismeréséért adományozható.

1. Baranyi Mária a Külügyminisztérium I. Területi Főosztály főkonzulja
A magyar-bajor gazdasági kapcsolatok fellendítése terén végzett kimagasló, szervező munkája elismeréséül.

2. Bolyki János Antal , a Convent Tőke Befektető Zrt. vezérigazgatója
A rehabilitációs ipari parkok fejlesztéséért kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül.

3. Dr. Csepi Lajos , az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke
A magyar piacgazdaság versenyképességének növelésében, a magyar pénz- és tőkepiacok egyes szegmenseinek fejlesztésében nyújtott elévülhetetlen érdemei elismeréséül.

4. Dr. Eckart John von Freyend , az ING Immobilien Igazgatóságának elnöke
Az Infopark sikeres ingatlanfejlesztésének beruházójaként hozzájárult a koncepció európai szintű megvalósulásához. Jó állami és egyetemi kapcsolatok kialakításáért végzett tevékenysége elismeréséül.

5. Gróf Imre , az Infopark Fejlesztési Zrt. elnöke
Az Infopark ingatlanfejlesztésében és működtetésében elért kimagasló vezetői, projektmenedzseri munkája elismeréséül.

6. Jyrki Jalasto , a NOKIA Komárom Kft. cégvezetője
A Nokia magyarországi vállalatának megalakításában, letelepítésében, valamint a Nokia Komárom Kft. beszállítói körének a Komáromi Ipari Parkba való betelepítésében játszott kiemelkedő szerepe elismeréséül.

7. Kautz István , a Masped Első Magyar Általános Szállítmányozási Rt. elnök-vezérigazgatója
1992-től a Masped Rt. elnök-vezérigazgatójaként a magyar szállítmányozás, logisztika területén kifejtett sikeres és elismert tevékenységéért.

8. Miklóssy Ferenc , a Kelet-Magyarországi Vállalkozási, Építőipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója,
A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Arab tagozatának elnökeként végzett szakmai és kereskedelemfejlesztési tevékenységéért.

9. Dr. h. c. Ulrich Diller , a ZF Hungária Kft. elnök-igazgatója,
Évtizedek óta a magyar-német gazdasági kapcsolatok építésében kifejtett magas színvonalú munkássága elismeréséül.

10. Spányik Péter , az ITDH Üzletfejlesztési Igazgatóság igazgatója,
Az ITDH eredményorientálttá tételében, az új kereskedelemfejlesztési programok kialakításában végzett eredményes munkája elismeréséül.

11. Zentai József , a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU Tagországainak Külgazdasági Főosztálya szakmai főtanácsadója
Több évtizedes pályafutása során a külgazdasági kapcsolatok ápolása érdekében végzett szakmai munkája, életútja elismeréséül.

12. Zilahi Sándor , egyéni vállalkozó
Az Ipartestületek Országos Szövetségének alelnökeként megyei és régiós szinten az IPOSZ érdekeltségébe tartozó kis- és középvállalkozások folyamatos képviselete elismeréséül.

A díjjal oklevél, bronzplakett és pénzjutalom jár
A közlekedés érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, illetve életmű elismeréséért adományozható.

1. Benkő János , a MÁV Zrt. Gépészeti Üzletág-, Vontatás-, Szolgáltatási Telep mozdonyvezetője
1972 óta munkáját folyamatosan, magas szakmai színvonalon és kifogástalanul látta el. Három évtizedes lelkiismeretes, baleset mentes munkájának elismeréséül.

2. Dr. Katona András , a Közlekedési Múzeum volt főigazgatója
Az elmúlt 16 évben a Közlekedési Múzeum élén végzett kimagasló szakmai munkája elismeréséül és nyugállományba vonulása alkalmából.

3. Kiss Pál , a Magyar Közlekedési Kiadó Kft. ügyvezető igazgató
30 éves újságírói jubileuma alkalmából valamint a korszerű magyar közlekedési újságírás megteremtése terén végzett kimagasló tevékenységéért.

4. Leveleki László , a Központi Közlekedési Felügyelet igazgatója
A Felügyelet hatósági engedélyezési munkájának koordinálásáért, mellyel hozzájárult kormány által meghatározott kiemelt autópálya építési program eredményes megvalósításához.

5. Markotay Sándor , a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedés Főosztály főosztályvezető-helyettese
A közúthálózat-fejlesztés területén kifejtett magas színvonalú szakmai munkája és a közúti ágazat minisztériumi szintű vezetésének másfél évtizeden keresztül történő támogatása elismeréseként.

6. Pósa Gyula , a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat légiforgalmi irányítója
A hazai légiforgalmi irányítás érdekében végzett hosszú, kiemelkedően sikeres pályafutása és nyugdíjba vonulása alkalmából.

A díjjal oklevél, plakett és pénzjutalom jár.
A díj azoknak adományozható, akik az ipar, a bányászat, az energetika, a szabványosítás és a mérésügy területén kimagasló tevékenységet végeztek, illetve életmű elismeréséért adományozható

1. Dr. Antos László , a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója
Több mint 14 éve meghatározó szerepet vállal a Magyar Innováció Szövetség működtetésében, tevékenységében. A haza innovációs kultúra terjesztésének terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

2. Kovács Vince , a RISKÓ Kft. ügyvezetője
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökeként az innovációs és kutatásfejlesztési feladatok koordinálásában továbbá a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként ellátott szakmai tevékenységéért.

3. Kürtös József , a Magyar Szabadalmi Hivatal Szabadalmi Főosztály főosztályvezető-helyettese
Hazánk iparjogvédelmi szabályozásának európai integrációjával mind pedig a közigazgatás korszerűsítésével összefüggő feladatok megvalósítása terén végzett kiemelkedő munkája elismeréséül.

4. Mogyorósy György , a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály osztályvezetője
A vegyipari-gyógyszeripari, biotechnológiai kormány-előterjesztés kidolgozása és koordinálása terén végzett folyamatosan kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül.

5. Neukum Zoltán , az Országos Villamostávvezeték Zrt. Létesítési Igazgatóság alállomás üzletigazgatója
A villamosenergia-iparban nyújtott több évtizedes kiváló teljesítményéért és a Paksi Atomerőmű létesítésénél végzett kiemelkedő munkájáért.

6. Válik József , a Magyar Bányászati Hivatal Szolnoki Bányakapitányság bányakapitánya
A Szolnoki Bányakapitányság munkájában, különösen a gázelosztó vezetékek építése és üzemeltetése, a kőolaj- földgázbányászati berendezések gépészeti, hatósági feladatainak ellátásában és irányításában végzett lelkiismeretes és kiemelkedő szakmai munkájáért.

7. Zerényi József , a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zrt. osztályvezetője
A villamosenergia-rendszer biztonságának fenntartás, illetve színvonalának növelése érdekében hosszú ideje kimagasló emberséggel, szakma iránti odaadással és kiemelkedő precizitással végzett tevékenysége elismeréséül.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

A díjjal oklevél, plakett és pénzjutalom jár
Azoknak adományozható, akik a kereskedelem terén végeztek kiemelkedő szakmai tevékenységet.

1. Buthiné dr. Berei Irma , a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Jogi Főosztály főosztályvezetője
A kereskedelemmel, vendéglátással, idegenforgalommal ill. utazásszervezéssel kapcsolatos vezetői feladatok magas szintű ellátásáért, valamint a társhatóságok felé történő sikeres képviseletéért.

2. Dr. Deák Imre , a Danubius Szálloda és Gyógyfürdő Rt. vezérigazgatója
A kereskedelem és szállodaipar területén, illetve a Magyar Szállodaszövetségben végzett kiemelkedően magas színtű szakmai munkája elismeréséül

3. Feiner Péter , a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója
Az élelmiszer-kereskedelem egyik legeredményesebben működő vállalkozásának irányításáért és az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöki feladatának magas színvonalú ellátásáért.

4. Fekete Zoltán , a Magyar Márkaszövetség titkára
A Magyar Márkaszövetség tagjainak érdekérvényesítése érdekében kifejtett széleskörű, szakmailag megalapozott tevékenysége elismeréséül, mellyel hozzájárult a vállalkozások versenyképességének megőrzéséhez a belső piacon.

A kitüntetéssel oklevél és ezüstérem jár
A közlekedési ágazat érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

1. Korcsinszky György , a Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet igazgatója,
2. Kőrös Norbert , a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Rt. Árufuvarozási Osztály osztályvezetője,
3. Nagy Károly , az Állami Autópálya Kezelő Zrt. autószerelője,
4. Rajna Ervin , a Kulturált Közlekedésért Alapítvány igazgatója,
5. Dr. Rák Viktor , az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály jogszabály-előkészítője,
6. Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf , az Igazságügyi Minisztérium Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs Főosztály kodifikátora,
7. Szilágyi András , a Nemzeti Autópálya Zrt. vezérigazgató-helyettese,
8. Verbói László , a Várkert Kft. ügyvezető igazgatója,
9. Závodi Lajosné , a MÁV Zrt. Sellye Állomásfőnökség állomásfőnöke,

A kitüntetéssel oklevél és ezüst emlékérem jár
A minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó területen eredményes, példamutató tevékenységet végzett személy részére adományozható

1. Antal Dániel, a Magyar Vasúti Hivatal elnöke,

2. Bajnóczi Mihály, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közgazdasági Főosztály tanácsosa,

3. Dr. Balogh Tamás, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Innovációs Főosztály főosztályvezetője,

4. Barna Lajosné, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Humánpolitikai Főosztály főmunkatársa,

5. Boldizsár Márton, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. forgalomtechnikai művezetője, mérnökségvezető-helyettese,

6. Bordács Ferenc, a Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatóság területi főmérnöke,

7. Bukor Istvánné, a Vasútegészségügyi Kht. Egészségügyi Központ (Miskolc) vezető asszisztense,

8. Csípő Zsuzsa, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Főosztály vezető-tanácsosa,

9. Demjén Katalin, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kohéziós Alap Infrastrukturális Nagyprojektek Főosztály monitoring menedzsere,

10. Farkas László, a MÁV Társasági Szolgáltatás Központi Energiagazdálkodási Osztály osztályvezetője,

11. Felsmann Balázs, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezetője,

12. Flaisz Imréné, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Gazdasági Főosztály számviteli referense,

13. Hajdúné Koppány Ágnes, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Engedélyezési Főosztály nemzetközi referense,

14. Horváth Miklós, a Grabo Vállalati Dolgozók Szakszervezete, Szakszervezeti Tanács elnöke

15. Kali Iván, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU Tagországainak Külgazdasági Főosztálya főosztályvezető-helyettese,

16. Kárpáti Andrea, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Stratégia Tervezési Főosztály főosztályvezető-helyettese,

17. Dr. Kaszics Miklós, az ITDH Üzletfejlesztési Igazgatóság FÁK-iroda vezetője,

18. Kiss Jenő Ferenc, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kereskedelemfejlesztési Főosztály szakmai főtanácsadója,

19. Koch Ádámné, a Polgári Légiközlekedési Hatóság adminisztratív ügyintézője,

20. Kohán János, egyéni vállalkozó, kisiparos,

21. Koleszárné Krajcár Györgyi, a Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet osztályvezetője,

22. Kosztolányi Anikó, a VOSZ Baranya Megyei Információs és Szolgáltató Iroda ügyintézője,

23. Kovács József, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU-n Kívüli Országok Külgazdasági Főosztály főosztályvezető-helyettese,

24. Krähling Attila, az UKIG EU Koordinációs Igazgatóság Nemzetközi Projektek Főosztály beruházási mérnöke,

25. Kuktáné Koráb Márta, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kohéziós Alap Infrastrukturális Nagyprojektek Főosztály pénzügyi menedzsere,

26. Kukucska Pálné, az ITDH Befektetési Projektek Igazgatóság senior tanácsadója,

27. Lakatosné Lukács Zsuzsanna, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis-és Középvállalkozás Fejlesztési Főosztály referense,

28. Leskóné Kecskés Ildikó, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Innovációs Főosztály EU referense,

29. Lénárt József, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Informatikai Főosztály osztályvezetője,

30. Madarász Imre, a Bács Volán Autóbuszközi Zrt. személyforgalom üzletágvezetője,

31. Markó Andrea, a Pénzügyminisztérium Befektetéspolitikai és Beruházás finanszírozási Főosztály főosztályvezetője

32. Dr. Maróti László József, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis-és Középvállalkozás Fejlesztési Főosztály jogi referense,

33. Mógorné dr. Hegedűs Réka, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Belső Ellenőrzési Főosztály vezető főtanácsosa,

34. Mogyorósi Attila, a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatóság üzemmérnökség vezetője,

35. Molnár József, az Országos Mérésügyi Hivatal Szegedi Mértékhitelesítő Hivatal főmunkatársa,

36. Monics Péter, a Magyar Közút Kht. Fejér Megyei Területi Igazgatóság forgalomszabályozó és hálózatkezelői osztályvezetője,

37. Mürschberger Tiborné, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Költségvetési Főosztály főmunkatársa,

38. Nagy Attila, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Energetikai Főosztály EU-referense,

39. Németh László, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi igazgatója,

40. Orosz József, a Párizsi Nagykövetség Külgazdasági Iroda vezető tanácsosa,

41. Papanek Zsuzsanna, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU-n Kívüli Országok Külgazdasági Főosztálya tanácsosa,

42. Pintér Éva, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Koordinációs Főosztály főelőadója,

43. Rajki János, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Befektetési Főosztály szolgáltató ágazati befektetések referense,

44. Sipos Éva, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára,

45. Szabó Tamás, a Magyar Energia Hivatal villamos energia ár elemzője,

46. Szilágyi István, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU Tagországainak Külgazdasági Főosztálya vezető főtanácsosa,

47. Szlovák Szabolcs Ferenc, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Befektetési Főosztály befektetések nemzetközi referense,

48. Szűcs Júlia, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettese,

49. Tamási Béláné, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Igazgatóság Számviteli Osztály vagyonnyilvántartója,

50. Tigyi József, a POTE nyugalmazott rektora,

51. Tóth János, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Innovációs Főosztály pályázati referense,

52. Dr. Vig András Gergő, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Parlamenti Titkárság főosztályvezető-helyettese,

53. Dr. Vitányi Judit, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium KIOP Főosztály jogi referense,

54. Zila László, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis-és Középvállalkozások Fejlesztési Főosztály költségvetési referense,

55. Dr. Zsembery Levente, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Tőkepiaci Műveletek Igazgatóság igazgatója,

56. Zsigmond Mónika, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdaság-koordinációs és Pénzügyi Helyettes Államtitkárság főelőadója

NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
perfekt  |  2023.02.03 09:59
A cikksorozat első részében áttekintettük a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés összeállí...
laskainelli  |  2023.02.01 11:21
A rohanó világunkban könnyű szétcsúszni és túlvállalni magunkat, noha ennek az lesz az ára, hogy az...
hrdoktor  |  2023.01.30 04:30
Megfelelő kommunikációval nemcsak magunkon, hanem a vállalaton is segíthetünk. [...] Bővebben!
coachco  |  2023.01.23 17:52
Most, hogy így közeledek a hatvanhoz, határozottan állítom, minden kornak megvan a maga öröme, érdek...
hrbonbon  |  2023.01.23 14:33
    Simonyi Judit ügyvezető igazgató Az elmúlt évek tapasztalatait cáfolva a 2023-as év váratlan...
Óriási dobásra készül 2023-ban a magyar Kickstarter: ez lehet a válság ellenszere?

Hivatalosan is elindította befektetési kampányát a Brancs közösségi piactér, amely rekordérdeklődéssel zárta az előregisztrációs kampányát.

Újabb két közösségi kampány lett sikeres: mutatjuk, hogy melyik (x)

Év végén két újabb izgalmas kampány ért el kiemelkedő sikereket a Brancs piacterén.

Jövőre ezeket az ötleteket lesz érdemes figyelni!

Most viszont bemutatunk 3 olyan projektet, amikről valószínűleg sokat fogunk még hallani 2023-ban!

Zubreczki Dávid: teljesen abszurd, hogy erről végleg lemondtak a budapestiek

A könyv szerzőjét, Zubreczki Dávidot kérdeztük a balatoni fejlesztésekről, a városnézésről, építészetről és hogy mitől lenne élhetőbb Budapest. Interjú.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2023. február 3. péntek
Balázs
5. hét
KONFERENCIA
Tovább
Digital Transformation 2023
Innovatív technologiák a hatékonyságnövelésért!
Sustainable Tech 2023
Innováció ma, zöld gazdaság holnap!
Biztosítás 2023
A tavasz meghatározó pénzügyi konferenciája március 8-án!
EZT OLVASTAD MÁR?