Pénzügyi kisokos

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) pénzügyeid tervezéséhez: fogalmak, definíciók, szakszavak. A pénzügyi kisokos segítségével gyorsan, egyszerűen megtudhatod, mi a jelentése az egyes pénzügyi fogalmaknak. Legyen neked is felsőfokú "nyelvvizsgád" pénzügyekből, így nem fognak majd ki rajtad a bankok és egyéb pénzügyi szolgáltatók. Itt minden fontos információt megtalálsz: banki termékek (hitel, megtakarítás, befektetés), biztosítási konstrukciók, tőzsde, vállalkozás, stb. Így biztos megérted majd, mit is javasol neked egy pénzügyi tanácsadó.

A Á B C D E É F G H I J K L M N O Ó Ö P R S T Ú U Ü V Z
A
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.
Adó alapja
az adó tárgyának az az egységnyi mennyisége, amely alapján az adót meghatározzák.
Adó mértéke
az adóalap egységére jutó, adókulcs alapján (általában az adóalap %-ában), vagy tételesen kiszámított adó.
Adó tárgya
az a tevékenység, vagyon, jog vagy jövedelem, amely után az adót meg kell fizetni.
Adó- és adóelőleg fizetés
az adókat a törvényben előírt időpontokban kell megfizetni. A folyamatos állami bevétel biztosítása érdekében a törvény adóelőleg fizetési kötelezettséget is előír. Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem helyettesíti az adó bevallását.
Adóalany
az a természetes vagy jogi személy akit adókötelezettség terhel.
Adóalap
Az adóalap alapján határozzák meg a fizetendő adó összegét. Az adóalapot ha megszorozzuk az adókulccsal már tudjuk is, hogy mennyit kell befizetnünk a NAV-nak.
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.
Adókedvezmény
amikor az adóalanynak a számított adó meghatározott hányadát kell csak megfizetnie.
Adómentesség
az adómentesnek minősülő tételeket már az adó alapjának meghatározása során sem kell figyelembe venni.
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.
Adótartozás
az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.
Adóterhet nem viselő járandóság
ezen jövedelmek után nem kell az adót megfizetni, de ha más összevonandó adóköteles jövedelme is van a magánszemélynek, a többi jövedelmeivel együtt az adófizetési kötelezettség megállapításánál figyelembe kell venni.
Ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (szerződő). Az ajánlat még nem szerződés
Ajánlati ársáv
A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.
Akaratonkívüliség
a biztosítási baleset-fogalom lényeges fogalmi eleme. Azt jelenti, hogy a biztosított akarat-elhatározása és a bekövetkezett biztosítási esemény között nincs okozati összefüggés.
Akcepthitel
A bank által kért biztosíték váltó elfogadásakor. Váltó a jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata rendkívül nagy is lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.
Akkreditív
okmányos meghitelezés. A külkereskedelmi forgalomban használt fizetési forma, nagy biztonságot tud nyújtani mind a két félnek. A vevő megbízásából és számlájának terhére egy akkreditívet nyitó bank vállal visszavonhatatlan fizetési ígéretet, amennyiben az ügylethez kapcsolódó okmányokat megegyezésnek megfelelően benyújtják hozzá.
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.
Aktív viszontbiztosítás
más biztosító kockázatainak biztosításba vétele, a kockázatok (egy részének) átvállalása. Loro viszontbiztosításnak is nevezik.
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.
Alapkamat
A jegybank (központi banki) irányadó kamata. Ez határozza meg a bankok által a központi bankban elhelyezett rövidtávú betétek és hitelek hozamát, ami hatással van a banki kamatokra. A jegybanki alapkamat egy ország (vagy egy monetáris unió, mint amilyen az eurozóna) irányadó kamatát jelenti, ami hatással van a banki kamatokra, és ezáltal a gazdaságra is. Kamatcsökkentéskor a betétek hozamai és a hitelek kamatai csökkenhetnek, emeléskor növekedhetnek.
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.
Alkusz
(bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő partner kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független
All risks
minden kockázatra kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a kizárásokat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.
Alulbiztosítás
Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.
Annuitás
hosszú lejáratú, egyenlő évi összegekben törlesztett kölcsönöknél az az évenként fizetendő összeg, mely magában foglalja a tőketörlesztést és a kamatot.
Apport
vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás, melyet nem készpénzben visznek be tőkeként valamely társas vállalkozásba. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az apport értékének valódiságát okleveles könyvvizsgálóval kell egyeztetni.
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.
ATM
Bankjegykiadó automata (Automatic Teller Machine). A bankjegykiadáson kívül egyéb műveletekre is képes (például átutalás, mobilfeltöltés, befizetés). Bankautomata, amely kártya használatával készpénz felvételére/befizetésre, számlaegyenleg lekérdezésére alkalmas. Saját AMT-nek nevezzük a hitelintézetünk automatáit, ahol általában olcsóbban vehetünk fel pénzt, mint az idegen, vagyis más bankhoz tartozó automatából.
Aukció
A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.
Automatikus folyószámla hitel
bankszámlához kapcsolódó hitel, amely a pénz elfogyása esetén automatikusan biztosítja a fedezetet a költségekre, a következő befizetés és jóváírás ezt a hitelt törleszti.
Avulás
Ahogy a gépkocsink öregszik veszít az értékéből. A biztosítók ezért egy káresetkor nem az alkatrész új értéke szerint fizetnek, hanem az amortizáció mértéke szerint. A fennmaradt esetleges költséget a biztosítottnak kell fizetnie.
Avultatás
a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése
Á
ÁFA
Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevőre. Mértéke hazánkban 27%.
ÁKK Zrt.
Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésével és fizetőképességének fenntartásával foglalkozó szervezet. Az ÁKK tervezi meg az államadósság finanszírozását és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat. Természetesen az ÁKK gondoskodik az állam terheinek kifizetéséről is, tehát az államkötvények kamatait is innen kapjuk.
Állalampapír hozama
A papír kondíciói (névleges kamat, futamidő, bruttó árfolyam) és az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján kialakuló hozam, amelyet ténylegesen CSAK akkor tudunk elérni, ha a papírt a lejáratig megtartjuk. Ha ezt nem tudjuk kivárni, akkor ki vagyunk szolgáltatva a papír árfolyamingadozásának, amelyből következik az elérhető hozam ingadozása is.
Államadósság
tágabb értelemben az államkincstár által igénybe vett és még vissza nem fizetett hitelek, szűkebb értelemben az államkölcsönök összege.
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.
Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.
Állampapír aktuális névleges kamata
Ha az adott papírt a kibocsátás napján vennénk meg, akkor mennyi az előre megígért (névleges) éves kamatláb. Ezt akkor érhetjük el, ha a kibocsátástól lejáratig megtartjuk a papírt.
Állampapírok kamatozása
Állampapírok esetén a legtöbbször megjelenő "fix" kifejezés azt jelenti, hogy a papírhoz tartozó, előre megígért kamatláb (utolsó előtti oszlopban látott aktuális névleges kamat) nem változhat a futamidő alatt. Ez tehát NEM arra vonatkozik, hogy a hozam oszlopban látható, mostani feltételek mellett érvényes éves hozamot biztosan megkapjuk.
Állománydíj
egy adott időszakban érvényes biztosítások egyévi díja a biztosító statisztikáiban.
Árfolyam
A bank által a forint és egy adott deviza/valuta vonatkozásában napról-napra hivatalosan jegyzett, a napilapokban időről-időre közzétett vételi és eladási (átváltási) árat jelenti. A deviza/deviza közötti árfolyamot, vagyis a keresztárfolyamot mindig a forint árfolyamával szemben jegyzett árfolyamokon keresztül kell értelmezni.
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.
Árfolyamlebegtetés
Adott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.
Árfolyammarzs
Az adott értékpapírra jegyzett - a névérték százalékában kifejezett - vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  
Áruhitelkártya
segítségével nagyobb összegű, tartós fogyasztási cikkek vásárolhatók, hosszú futamidejű törlesztéssel alacsonyabb kamatért.
Áruvédelem biztosítás
a biztosítás hatálya alá tartozó bankkártyával megvásárolt termékben bekövetkezett meghatározott kárt, - amely a vásárlástól számított néhány hónapon belül következett be - a biztosító a biztosítási feltételek szerint megtéríti.
Átlagkár
Adott üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett káresemények hányadosa.
Átvezetés
Átutalást jelent az ügyfél saját számlái között. Forintszámlák közötti pénzmozgás esetén átvezetéssel teljesíthető a meghatalmazotti számláról saját néven vezetett számlára, ill. saját néven vezetett számláról meghatalmazotti számlára történő átutalás.
Ázsió
Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.
B
Balance order
egy vállalat saját rendelkezésű, azonos devizanemű alszámláinak összevont kezelése a cég pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében. Ez által jobb betétesi pozíciót érhetnek el vagy belső finanszírozással csökkenthetik a külső hitelállományt.
Baleset-biztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.
Bank
A középkorban a bank eleinte csak egy pad volt, ahol egy elismervényt kaptak a kereskedők, amit egy másik városban pénzre válthattak. Ma pedig egy pénzintézet, ahol a pénzünket tarthatjuk vagy például hitelt vehetünk fel. 
Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.
Bankkártyatulajdonos
általában az ügyfélre használt fogalom, de a bankkártya tulajdonosa mindig a bank, az ügyfél csak a birtokosa.
Bankköltség
A számlatulajdonos megbízásainak teljesítése után felszámolt díj, jutalék, és a számla kezelésével kapcsolatosan felmerült költségek együttes elnevezése.
Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)
Természetes személy abban az esetben kerülhet fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Bankkártyabirtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Továbbá aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.
Bankközi pénzpiac
A kereskedelmi bankok belső piaca, ahol felesleges eszközeiket kihelyezhetik, illetve forráshoz juthatnak.
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.
Bankszámlaszám
Másra nincs is szükséged, ha pénzt akarsz fogadni vagy küldeni, mint erre az egyedi 3x8 karakterből álló azonosítószámra. Ha a bankszámlaszám, amivel találkozol csak 2x8 számjegyű, akkor a bankszámla utolsó része csupa 0 számjegyből áll. Bankszámlaszám és a számlatulajdonos nevén kívül nem kell más adatot megadnod, ha pénzt szeretnél utalni.
Banktitok
A banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló információ vagy adat, amely ügyfél személyére, vagyoni helyzetére, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  
BBP-biztosítás
külföldi utazás vagy tartózkodás idejére szóló betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítási kötvény felmutatása ellenében a külföldi orvos - sürgős szükség esetén - a beteget ellátja, és honoráriumát később a biztosítóval számolja el.
Beállítható hóvégi egyenleg
olyan szolgáltatás, amelynél a bankszámla egyenlege a számlatulajdonos által meghatározott összegre áll be a hóvégi záráskor. Abban az esetben ha az egyenleg magasabb akkor a különbözetet a bank átutalja a számlatulajdonos rendelkezése szerint, ha pedig kevesebb, akkor feltölti a számlatulajdonos egy másik, ugyanannál a banknál vezetett számlájáról.
Befagyás
betétbiztosításhoz kapcsolódó fogalom. A betét olyan helyzetbe kerülése, amelynél a bank nem képes a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a betétből kifizetést teljesíteni.
Befektetési bank
Kizárólag befektetési szolgáltatásokat - értékpapírügyleteket, tanácsadást, kibocsátás-szervezést, aláírást, jegyzési garanciavállalást, stb. - nyújtó bank.
Befektetési jegy
 A befektetési alap által kibocsátott értékpapír, vagyoni jogokat biztosít az alap értékeire. Tőzsdén, csak a zárt végű alapok jegyei foroghatnak.
Befektetési kockázat
A bank befektetéseinek esetleges értékcsökkenéséből, illetve azok vészhelyzetben való költséges értékesítéséből eredő kockázata.
Befektetési politika
A pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésnek.
Befektető-védelmi Alap (BEVA)
a befektetési szolgáltatók hozták létre azzal a céllal, hogy a befektetőket a befagyott követeléseik egy részéig kártalanítsa. A befektetési szolgáltató a tevékenységéhez szükséges engedélyt csak abban az esetben kapja meg, ha csatlakozott az Alaphoz. A kártalanításhoz felhasznált összeg a tagok díjbefizetéséből származik.
Belföldi fizetések
ha a fizetést (átutalást) kezdeményező fél számláját és a kedvezményezett fél számláját azonos országban lévő bankok vezetik.
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.
Beruházási teljesítményérték
fogalommal jelöljük az épülő, készülő beruházások értékét. A beruházások tartama alatt az érték a már felmerült, s ráfordított költségekből állapítható meg. Önköltség: a legélőbb és legmegfelelőbb valóságos érték. Önköltségen a biztosítók általában a termelési folyamatban lévő vagyontárgyakat biztosítják.
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.
Betegségbiztosítás
biztosítási szerződés, amelyben a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított megbetegedése esetén meghatározott szolgáltatásokat teljesít
Betét (bankbetét)
A bankok a náluk tartott pénzünk után kamatot fizetnek. A folyószámlán tartott pénz hozama általában nagyon alacsony, a szerződés alapján hosszabb időre lekötött megtakarítások után azonban magasabb kamatot kaphatunk. Az így befektetett pénzünkhöz viszonylag könnyen hozzáférhetünk, de feltörés esetén akár az összes kamatot is elveszíthetjük. Erről érdemes a szerződésből tájékozódni.
Betétbiztosítás
a betétek befagyása esetén életbe lépő biztosítás, amely kártalanít egymillió forintig 100%-ban, afelett 6 millió forintig 90%-ban, az esedékes kamatot is beleértve.
Betétbiztosítási önrész
betétbiztosítás során a betétesnek kell a kárból meghatározott összeget vállalnia. Ennek mértéke 1 millió forint alatt nincs, 1 és 6 millió forint között 10%.
Betétlekötés
látra szóló pénzünket lekötjük magasabb kamat elérése érdekében, a lekötési idő alatt pénzünk igénybe vétele kamatvesztéssel jár.
Bizonyítási teher
eljárásjogi fogalom, amely azt szabályozza, hogy egyes tényeket kinek kell bizonyítani. A bizonyítás sikertelensége az igényérvényesítést kizárja. A biztosítási jogviszonyban a biztosítási esemény bekövetkezését, valamint a kár összegét mindig a biztosítottnak, a mentesülési ok fennállását pedig mindig a biztosítónak kell bizonyítania.
Biztosítási ág
a biztosítások kockázati ismérvek szerinti csoportosítása. Két ága van: a nem-életbiztosítás és az életbiztosítás.
Biztosítási ágazat
a biztosítási ágon belül az azonos vagy hasonló kockázatok csoportja. (Pl. a nem-életbiztosítási ágon belüli ágazat a gépjármű-biztosítás.)
Biztosítási díj
a biztosító kockázatviselésének ellenértéke
Biztosítási érdek
vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában valamilyen okból érdekelt. Ha az érdek megszűnik - pl. a tulajdonos a vagyontárgyat eladta - , az érdekmúlás miatt a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.
Biztosítási érdeket
a biztosítási szerződés keretei között a biztosított vagyontárgyak értéke fejezi ki.
Biztosítási esemény
a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár.
Biztosítási hely
a vagyonbiztosítások többségénél a vagyontárgyak elhelyezésének, elhelyezkedésének a biztosítási kötvényben történő megjelölése. Ellenkező kikötés hiányában a vagyontárgyra a biztosítási fedezet más helyen nem érvényes.
Biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is.
Biztosítási összeg
a biztosítási szerződésben rögzített összeg, amely a biztosító szolgáltatásának felső határa.
Biztosítási tevékenység
szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a biztosítási díjat, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szolgáltatásokat teljesít.
Biztosításközvetítő
a biztosítóintézet és a biztosítási védelmet kereső ügyfél között közvetítő személy
Biztosító
biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet. Szervezeti forma szerint háromféle lehet: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet vagy biztosító egyesület.
Biztosító egyesület
önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon, egyesületi formában működő, biztosítási tevékenységet végző szervezet. Kizárólag tagjai részére nyújt - tagsági díj ellenében - biztosítási szolgáltatásokat.
Biztosító részvénytársaság
részvénytársasági formában működő biztosító.
Biztosító szövetkezet
szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell.
Biztosított
a biztosítási szerződés fontos alanya, az ő életét, testi épségét és vagyonát védi a biztosítás. Mindig ő (vagy az általa kedvezményezett) lesz jogosult a biztosító szolgáltatására, még akkor is, ha a díjat a szerződő fizeti. Személye gyakran egybeesik a szerződővel.
Blokkolás
bankkártya állapot, amikor művelet végzésére nem alkalmas, de még nincs letiltva.
Bonitásvizsgálat
hitelképesség vizsgálat.
Bonus
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).
Bonus-malus rendszer
A rendszer egy alap (A00), 10 bonus (B01-10) és 4 malus osztályból (M01-M04) áll. A legmagasabb B10 fokozat rendszerint 50% díjengedményt, a legalacsonyabb M04 fokozat 100%-os pótdíjat jelent az alapdíjhoz képest. Személygépjármű, illetve motorkerékpár esetén két kategóriát csúszik vissza az üzembentartó a bonus-malus skálán, egy-egy károkozás kapcsán, egy kármentes év pedig egy kategóriával kedvezőbb besorolást eredményez. (Tehergépkocsik, autóbuszok, vontatók és mezőgazdasági vontatók minden egyes károkozása egy kategória visszasorolást jelent az üzembentartónak.)
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.
Bróker
Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.
Bruttó árfolyam
A nettó árfolyam és a kamatok összege. A bruttó árfolyam az értékpapír tényleges ellenértéke, amelyet a vevő megfizet az eladónak. Kötvények kamatfizetésekor csak annak a tulajdonosa kap pénz, attól függetlenül, hogy mikor történt az adásvétel. Ezért minden értékpapír vásárlásnál el kell számolni az utolsó kamatfizetés óta eltelt időre eső kamatokkal.
Bruttó érték
gyakorlatilag: újérték, de a biztosítói ujjérték-fogalmunktól azonban annyiban eltér, hogy azaz eredeti beszerzés, vagy az eredeti létesítés időpontjában rögzített újérték, nem pedig a biztosítási kockázatviselés időszakában, vagy tartama alatt létező ismételt újrabeszerzéskori újérték.
BUBOR
Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb. Ez az alapja egyes hitelek kamatának, a változó kamatozású hitelek jellemzően a 3, 6 vagy 12 hónapos BUBOR-hoz vannak kötve.
BUX
A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.
C
CAMEL-módszer
A bankok értékelésére a nemzetközi gyakorlatban bevett módszer. A bankokat a következő öt fő szempont alapján értékelik: tőkemegfelelés (Capital adequacy), eszközminőség (Asset quality), menedzsment (Management), jövedelmezőség (Earnings) és likviditás (Liquidity).
Captive biztosító
nagy ipari és kereskedelmi vállalatok által létrehozott biztosítótársaság, amely általában csak az alapítók biztosítási kockázatait vállalja, s azokat viszontbiztosításba adja.
Casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is.
Cash pooling
egy ügyfél számláit egy főszámlára vonja össze a bank, így kedvezőbb kondíciókkal vezeti a számlát.
Charge
olyan hitelkártya angol neve, amelynél az igénybe vett teljes összeget vissza kell fizetni a periódus zárásakor a türelmi időn belül.
Chip kártya
olyan bankkártya, melynek előlapján banki funkciókra is alkalmas chip található azonosítja a kártyabirtokost, illetve tárolhat személyes ill. pénzügyi adatokat, információkat (pl. elektronikus pénztárca)
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.
Committed hitelszerződés
A bank kötelezettséget vállal a hitel folyósítására amennyiben a hitelszerződés feltételei teljesülnek.
Cross default
ha az adós vagy az adós csoportjához tartozó cégek közül bármelyik nem teljesíti bármely szerződéses pénzügyi kötelezettségét a bank azonnali hatállyal felmondhatja az adóssal kötött szerződéseit.
Csoportos beszedési megbízás
Olyan átutalásra adott megbízás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Korszerű fizetési mód szolgáltatói díjak rendszeres beszedésére szolgál. Legfőképp a rezsifizetést lehet könnyen a beszedési megbízással elintézni. A bankban megadhatjuk, hogy mely szolgáltatók vonhatnak le a számlánkról különböző összegeket, amihez célszerű egy limitet is párosítani, így elkerülhetjük, hogy túlszámlázás esetén nekünk keljen a pénzünk után futni. Beszedési megbízás a legolcsóbb formája a rendszeres kis összegű utalásoknak.
D
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.
Debit cards
betéti kártyák angol megfelelője, ennek igényléhez általában nyitóösszeg, vagy/és jövedelemigazolás vagy/és jövedelemátutalás vagy/és óvadék szükséges és betéti számlához kapcsolódnak. Saját pénzed használod nem a bankét.
Deficit
hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó része. Közgazdasági értelemben vállalkozási és költségvetési deficitről beszélünk.
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.
Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.
Dematerializáció
Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Vannak országok, ahol meg lehetett maradéktalanul valósítani (pl. Dánia), de sok helyen, még idegenkednek tőle a befektetők.
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.
Derivatív
Határidős ügyletet, piacot jelent.
Devalváció
valutaleértékelés: más valutákkal szembeni tartós árfolyamcsökkenés.
Deviza
külföldi fizetőeszközre szóló követelés. Valutának nevezzük a külföldi fizetőeszközöket, melyekre vonatkozó virtuális követelés a deviza. Gyakorlatilag a virtuális, vagyis a számlán elhelyezett valutáról van szó. A legtöbb banknál nyithatunk devizaszámlát vagy akár betétbe is helyezhetjük a devizánkat.
Deviza alapú kártya
olyan bankkártya, amely külföldi pénznemben vezetett számlához tartozik.
Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.
Deviza eladási árfolyam
amelyen a bank a számlánkon lévő forintot átváltja külföldi devizára.
Deviza jóváírás
A bank a kedvezményezett számláján jóváír egy adott deviza összeget. Három eset lehetséges: 1. deviza számlán írja jóvá az azonos devizában szereplő összeget 2. forint számlán ír jóvá a bank a deviza összeget, ekkor a bank deviza vételi árfolyamon számol, 3, deviza számlán ír jóvá a bank más devizában lévő összeget, szintén vételi árfolyamon számolva.
Deviza vételi árfolyam
amelyen a számlákon lévő külföldi devizanemben tartott pénzünket átváltja forintra.
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.
Devizacsere
Az az ügylet, amely során a felek kötnek egy devizaügyletet, majd ezzel egy időben egy ezzel ellentétes irányú megállapodást, amely az egyik devizában meghatározott azonos összegre, de eltérő értéknapra vonatkozik.
Devizahitel
deviza alapon felvett hitel. A bank forrásként devizát vesz nagyobb mennyiségben, majd azt kamatfelárral kiadja kölcsönként ügyfeleinek. A deviza forintra váltásából majd a törlesztések újbóli devizára váltásából szintén nyeresége származik a banknak, az esetleges árfolyam ingadozásból származó plusz költségeket az esetek túlnyomó többségében pedig szintén ügyfeleire terheli.
Devizakockázat
A bank nyitott devizapozícióiból származó kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változása.
Dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A tőkepiac lehetővé teszi az értékpapírosítás segítségével a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.
Digitális aláírás
lehetővé teszi, hogy minden digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenőrizni tudja az üzenetet küldő személyazonosságát, s az üzenet sértetlenségét.
Díjelőírás
a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.
Díjfizetés
a biztosítási díj szerződésben vállalt megfizetése. A díj a biztosítási időszak egészére, egy összegben és előre esedékes, de a szerződések általában havi díjfizetést (gyakorlatilag: részletfizetést) tesznek lehetővé. A díjfizetés elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi.
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.
Díjmentesítés
a biztosítási esemény bekövetkezett (pl. rokkantság), de a "többi", még be nem következett biztosítási eseményre (pl. halál, elérés) a szerződés díjfizetés nélkül is hatályban marad.
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.
Díjtartalék
az életbiztosítási díjakból képzett elkülönített tartalék, amely a később bekövetkező biztosítási események (halál, elérés) kapcsán járó szolgáltatások fedezésére szolgál. A tartalékokat a biztosító befekteti, és a hozamok minimum 80%-át köteles visszajuttatni a biztosítottainak. Mód van a díjtartalék visszavásárlására is.
Direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco.
Direkt kárrendezés
Egy baleset után a keletkezett kárt az a biztosító fizesse, akivel szerződésben állunk, aki még érdekelt is abban, hogy minél gyorsabban megoldja a dolgot, hiszen egy elégedett ügyfelet akar, aki a következő évben is neki fizeti be a csekkjeit. Az egyértelmű pozitív hatások mellett a jelenlegi rendszerhez képest díjemelkedést hozhat.
Diszkont értékpapír
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki és lejáratkor a névértéket fizetik a tulajdonosnak, így a névérték és a kibocsátási érték különbözete adja a hozamot.
Diszkont kamatláb
Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át.
Diszparítás
Eltérés, különbség.
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.
Dombornyomású, dombornyomott
bankkártya esetén a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylat segítségével tévedés nélkül átvezetésre kerül a kártya száma és érvényességi ideje.
E
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.
Egyszer használatos kártyaszám
interneten használatos bankkártyás fizetési megoldás, amely az első használat után lejár, így nem lehet visszaélni vele.
Egyszerű (clean) inkasszó
Olyan beszedési megbízás, melynél a fizetési okmányok mellé a megbízó nem mellékeli a kereskedelmi okmányokat.
Együttbiztosítás
(coinsurance) a kockázatok két vagy több biztosítóintézet által történő közös vállalása, előre meghatározott arányok szerint. A kötvényt a vezető biztosító állítja ki, és végzi a lebonyolítást is.
EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató
A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.
Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.
Eladási opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján, egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal eladni, az opció kötelezettje pedig köteles azt megvásárolni.
Elektronikus pénz
a kártya nem csak a birtokos azonosítását segíti, hanem adattárolója pénzösszeg információt is tartalmaz, amely kisebb összegű vásárlásoknál gyors, kényelmes fizetést tesz lehetővé.
Elérési biztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak a tartam végén teljesít.
Ellenséges felvásárlás
Jelentős méretű versenytárs kisebb versenytársak felvásárlásával növeli piacrészesedését.
Előfizetéses kártya
kártyahasználati díjak előre egy összegben kerülnek megfizetésre.
Előszereteti értéken
egyes személyek meghatározott tárgyakhoz kötődő egyedi értékítéletét értjük. Az előszereteti értéknek nincs valóságos értéke, ezért a biztosítók előszereteti értékre biztosítást általában nem vállalnak.
Előtörlesztési díj
A legtöbb hitel esetében nem tudjuk ingyen törleszteni a fennálló tartozásunkat egy összegben a futamidő vége előtt, hacsak nem fizetünk a banknak előtörlesztési díjat. A díj mértéke szerződésenként eltérő lehet, de jogszabály maximalizálja a legtöbb hiteltípus esetében. Egy hitel kihelyezése költséges folyamat a bank számára, a hitelbírálat és a tranzakciók mind sok erőforrást emésztenek fel. A bankok ezért a hitelezési gyakorlatukban előtörlesztés esetén díjat számíthatnak fel, hiszen ilyenkor a visszafizetett összeget újból ki kell helyezniük hitelként a gazdaságba. A díjnak a mértékét törvény maximalizálja hiteltípusonként eltérő mértékben, lakáshiteleknél maximum 2 százalék. A bankok a hitelezési gyakorlatukban a szerződéstől eltérő időpontban történő hiteltörlesztés esetén díjat számíthatnak fel.
Előzetes fedezetigazolás
Az előzetes fedezetigazolással oldható meg, hogy a vásárolt vagy a forgalomba helyezett gépjármű üzembentartója már akkor is rendelkezzék biztosítással, amikor a szerződést még nem kötötte meg. (Ezt azonban 15 napon belül pótolni kell!)
Elszámolási periódus
az az (általában havi) időszak, amelyben a bank a bankszámlahasználatot egy kivonaton jelzi vissza.
EMV chip
Europay-MasterCard-Visa rövidítésekből álló mozaikszó. Lehetővé teszi a mikroáramkörös (chipes) bankkártya használatát az interneten (vagy bármely más nyílt hálózaton) biztonságos elektronikus kereskedelmi tranzakció lebonyolítására.
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.
Eszközalap
Befektetéshez kötött biztosítások, másnéven Unit Linked biztosítások esetén a befizetett összegeket unitokra (egységekre) váltja át a biztosító. Az egységekből ezután az ügyfél elvárásának megfelelően eszközalapo(ka)t vásárol a biztosító. Az eszközalap befektetési politikájáról a biztosító tájékoztatja az ügyfeleit.
EURIBOR
A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatlábat jelenti. A különböző futamidejű EURIBOR-ok közül az alkalmazandót az ügyfélszerződés tartalmazza.
EURO LIBOR
A londoni bankközi piacon jegyzett, ajánlati kamatlábat jelenti. A különböző futamidejű EUR LIBOR-ok közül az alkalmazandót az ügyfélszerződés tartalmazza.
Ex-lege biztosítás
olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre
Exporthitel biztosítás
a külföldre irányuló áruhitellel kapcsolatos kockázatok biztosítása.
É
Életbiztosítás
olyan szerződés, amelyben a biztosítási esemény a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás... stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére mindig a kedvezményezett jogosult.
Életjáradék
A biztosított részére élete végéig havi rendszerességgel fizetett összeg, amelynek mértéke a befizetett összegek nagyságán és a befizetési időszak hosszán múlik.
Érdekmúlás
jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a biztosítási érdek megszűnik, a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.
Értékcsökkenés
a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező (écs). A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.
Értékgarancia
biztosítási szolgáltatás, mellyel a biztosítás hatálya alá tartozó és bankkártyával megvásárolt termékben - a vásárlástól számított néhány hónapig - bekövetkezett meghatározott kárt a biztosító a biztosítási feltételek szerint megtéríti ( Az Áruvédelem biztosítással szinonima fogalom)
Értéknap
általában az átutalásokra használt fogalom. Azt a napot jelenti, amikor az adott művelet ténylegesen teljesül (például egy hétvégén elindított átutalás értéknapja a következő banki munkanap lesz)
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.
Éves hozam
Évesített  és százalékos formában megadott mutatószám, amely segítségével összehasonlíthatjuk befektetéseink után járó jövedelmet. A hozam mutatószám megmutatja, milyen arányban gyarapszik a befektetett pénzünk az adott évben.
F
Faktorálás
követelés (vagyis szerződés szerint járó bevétel) harmadik fél által történő megvásárlására vonatkozó ügylet.
Fedezet nélküli hitel
Ebben az esetben a hitelszerződésen kívül nincs biztosíték a hitel megtérülésére.
Fedezettel biztosított hitel
Ebben az esetben a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb.
Felelősségbiztosítás
ellentétben a direkt biztosítással, a biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet
Felhalmozott Kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat. Az állampapír eladásakor ezt a felhalmozott kamatot a vevő kifizeti a eladónak az értékpapír nettó értékén felül.
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.
Fix kamatozás
Az értékpapír kamatfizetésének mértékét a kibocsátáskor rögzítik.
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.
Fizetendő díj
meghatározása az esetek döntő többségében a biztosítási összeg és a díjszabásban foglalt díjtétel szorzatára épül.
Fizetési megbízás (payment message/ instruction)
A pénzeszköz átruházására vonatkozó üzenet vagy megbízás. A megbízás irányulhat a saját számla terhelésére, vagy jóváírására is.
Fogyasztási hitel
természetes személyek által a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához és szolgáltatások igénybe vételéhez felhasználható hitel.
Fogyasztói Árindex (infláció)
A háztartások által vásárolt termékek és szolgáltatások értékének változása. Az infláció következtében ugyanazon termékeket egy későbbi időpontban már csak drágábban lehet megvásárolni, ennek a változásnak a statisztikai mérőszáma a Fogyasztói Árindex.
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére
Folyószámlahitel
Rövid lejáratú, átmeneti pénzhiány fedezésére szolgáló hitel. A folyószámlánkon elérhető egyenleget növeli, amit akkor érdemes igénybe venni, ha váratlan kiadásunk merülne fel. Ezen biztonsági keret terhére vásárolhatunk, indíthatunk átutalást, vehetünk fel készpénzt is, vagy akár csoportos beszedési megbízásainkat is kiegyenlíthetjük. A számla mellé külön kell igényelni, jellemzően a számlára érkező havi rendszeres jövedelem jóváírás kétszereséig. A felhasznált keret után a bankok magas kamatot számítanak fel. Minden, a számlánkra érkező jóváírás csökkenti a tartozásunkat, így a hitelkeret újra felhasználhatóvá válik.
Fordulónap
ismétlődő betétlekötés lejáratának napja, mely egyben a következő lekötés periódus indulásának napja is, általában ilyenkor lehet szankció nélkül hozzátenni vagy elvenni a betétből.
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.
Forgalmi érték
Azt az alapvetően a használattal, erkölcsi kopással, valamint a kereslet kínálat értékmódosító hatásával módosult árat jelenti, amely az értékelés időszakában történő csere (adás-vétel) esetén elérhető, vagy (kár esetén) elérhető lenne. Legjobban közelíti meg a valóságos érték fogalmát, azonban a legritkább esetben tartalmazzák.
Forgalomkövető
monitoring rendszer, amely figyeli az ügyfél kártyahasználati szokásait az elkövetett csalások hatékony és időben történő kiszűrése érdekében.
Főszámla
a fizetési műveletek alapértelmezett számlája
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.
Futamidő
A futamidő a lekötött betétek, illetve hitelek során azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, mely alatt a hitel visszafizetése megvalósul, illetve előbbi esetén, amíg a betét le van kötve.
Futures
Tőzsdei határidős termékekkel való meghatározott módon történő kereskedés.
Függőkár
olyan, biztosítási eseményből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.
G
GDP (Gross Domestic Product)
Bruttó Hazai Termék. A termelés nemzetgazdasági szintű értékének legfontosabb nemzetközi mérőszáma, mely megmutatja, hogy mekkora egy ország gazdasági szférájának egy adott időszakban a végső felhasználási célra létrehozott termékek és szolgáltatások értéke.
GFS
Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.
GIRO Bankkártya Rt.
a legnagyobb magyar bankközi bankkártya-szolgáltató. Ez a társaság üzemelteti azt az ATM hálózatot, melyben a magyar kártyabirtokosok bármelyik tagbank automatájából elérik saját bankjuk engedélyező központját, s így készpénzhez juthatnak
GNI (Gross National Income)
Bruttó nemzeti jövedelem, a GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán
Gyorsított kárrendezés
számla nélküli kárszámítási és teljesítési eljárás, amikor a kárszemle során megállapítják a javítás és az egyéb károk becsült értékét, és azt a károsult - egyezséggel - követelése kielégítéseként elfogadja.
H
Halandósági tábla
statisztikai, demográfiai számításokon alapuló táblázat, amely azt mutatja, hogy pl. 100 000 újszülött fiú/lány közül hány éri el az 1, 2, 3, ... 100 éves kort, ha a halandóság úgy alakul, mint azt a táblázat készítésének pillanatában megfigyelték.
Határidős deviza-adásvétel
Azon ügyletet jelenti, amely keretében az egyik fél egy adott pénznemben meghatározott összeget a másik félre átruház, egy másik pénznemben meghatározott összeg ellenében, mindezt a felek által meghatározott határidős értéknapon történő teljesítéssel.
Határidős kamatláb
Előre rögzített kamatláb, amely egy jövőbeli időszakra vonatkozik.
Havi limit
hitelkártyával kapcsolatosan az a limit, melyet a társkártya birtokos a kártyájával költhet a főkártyabirtokossal közös hitelkeretéből
Hedge
Fedezeti ügylet, amellyel az árfolyam nem kívánt változásából adódó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Ennek érdekében jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárolnak díj ellenében.
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.
Hiteladapter
BAR listával kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, amely értelmében pert lehet indítani az adatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a hiteladat-szolgáltató, vagy a nyilvántartást vezető pénzügyi vállalkozás (BISZ Rt.) ellen
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le
Hitelbírálati díj
a bank által a hitel elbírálásakor felszámított díj, - illetve a határozott idejű hitel lejáratkori megújításakor a felszámítása - nem jelenti azt, hogy a hitelt meg is kapjuk, az csak a hitel bírálatáért fizetendő
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.
Hiteldíjak és jutalékok
A bank hitelezési tevékenysége során felmerülő költségeket foglalják magukban ezek a díjak és jutalékok, melyekről az ügyféllel kötendő hitelszerződés, és a Hirdetmény rendelkezik és az ügyfél által kerülnek megfizetésre.
Hitelfedezeti biztosítás
a hitelintézet vagy a hitelező által - a tartozás biztosítékául - követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.
Hitelfedezeti biztosítás 2
azt a biztosításfajtát jelenti, melynél a biztosító a hitelkártyán keletkezett tartozást a kártyabirtokos súlyos balesete vagy halála esetén teljes mértékben kifizeti
Hitelkamat
A referenciakamat és a kockázati kamatfelár összege. A hitelügylethez kapcsolódó kockázati kamatfelár és az alkalmazott referenciakamat egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra, amely az ügylet és az ügyfél kockázatától, a futamidőtől, valamint az esetlegesen vonatkozó jogszabályoktól függ.
Hitelkártya
A kártyával hitelből lehet költeni, nem kell számlával rendelkezni a banknál és igényléséhez nem kell pénz vagy jövedelemátutalás. A havi periódus zárásakor tartozásunkat hitelkamat ellenében továbbvihetjük illetve dönthetünk a teljes összeg visszafizetéséről. A hitelkártyával hitelbe vásárolhatunk, de a bankok többsége nem számol fel kamatot a türelmi időszak alatt, ami általában 45 nap. A vásárlások alkalmával különböző jóváírásokat kaphatunk, amit később levásárolhatunk vagy csökkentik a számlák végösszegét. Ha hitelkártyával vásárolunk nagyon fontos, hogy a türelmi időszak előtt visszafizessük a teljes tartozásunk, egyébként a bank magas kamatot számol fel.
Hitelminősítés
A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody's besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.
Hitelszerződés
A bank hitelszerződés alapján meghatározott devizában, meghatározott időre kamat, díj, jutalék ellenében bizonyos összeget (hitelkeretet) tart az ügyfél rendelkezésére. A hitelkeret összegéig az ügyfél igényelheti a teljes hitelösszeget külön hitelvizsgálat nélkül. A hitelszerződés lehet "committed" vagy "uncommitted".
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.
Hozamgarancia
A bank által garantált minimum hozam. Bizonyos befektetési termékeknél a vállalkozás által vállalt/garantált minimum hozam.
I
IBAN
meghatározott számlaszám képzési algoritmus, mely a saját bankszámlaszámunkból képezhető, és ezzel a bankszámlaszámunk nemzetközi használatra alkalmas alakját kapjuk meg - megadása a nemzetközi fizetési forgalomban szükséges.
Idegen forrású ügylet
Olyan hitelügylet, amely során a bank nem saját forrását helyezi ki az ügyfélnek, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást ad tovább.
Időablak
olyan időköz, amely biztonsági okokból kerül megadásra, ez alatt egy adott művelet elvégezhető.
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.
Igénybevételi ütemterv
A hitelszerződésben meghatározott folyósítási ütemterv az, amely meghatározza, mely napon kerül sor a kölcsön összegének jóváírására az ügyfél által megjelölt számlán.
Indexálás
A szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a biztosítási díj vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, vagy egyéb hivatalos mutatóktól függ. Biztosítások esetén a biztosítási összeget az átlagos árszínvonal változásának megfelelően megnöveli a társaság. Ezzel elkerülhető, hogy a bekövetkezett kárt csak részben térítse meg a társaság. Egyes indexálásokkor a biztosítási díj is változik. Még ha indexálás meg is történik évente, akkor is érdemes felülvizsgálni a szerződésünket és bejelenteni a vagyonunk árszínvonalat meghaladó változását, ilyen lehet egy új nagy értékű elektronikai eszköz beszerzése.
Infláció
Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.
Ingatlanközvetítő
Eladnád a lakásod vagy újat vennél? Egy jó ingatlanközvetítővel ezek az ügyletek gyorsabban is mehetnek. De érdemes jó szakembert keresni, aki nem csak egy idegenvezető a lakásokban, hanem professzionálisan használja az értékesítési csatornákat, kiváló pénzügyi és kommunikációs szakember, sőt, rendelkezik piac és helyismerettel is. Egyszóval, valódi tanácsadó.
Inkasszó
olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.
Intervenció 2
devizapiacon az árfolyamalakulás befolyásolására végrehajtott központi banki nyílt piaci művelet
Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.
Ismétlődő betétlekötés
a futamidő lejárta után a betét automatikusan újra lekötésre kerül ugyanazzal a futamidővel. A kamatveszteség elkerülhető.
J
Jegybank
A bankok bankja, a monetáris politika fő irányítója. Magyarországon az MNB (Magyar Nemzeti Bank) látja el ezt a funkciót, viszonylagos függetlenséget élvez a kormányzati beavatkozásoktól.
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.
Jelzáloghitel
A bankok fedezetekkel próbálják csökkenteni a hitelezés kockázatát. Az egyik legbiztosabb ilyen fedezet az ingatlan, melyre hitelt folyósító jelzálogjogot jegyeztet be. Ha az adósságot az adós nem tudja visszafizetni, a hitelintézet eladhatja az ingatlant, hogy pénzéhez jusson.
Jelzálogjog ingatlanon
Ingatlan lekötése biztosítékként, mely a földhivatali tulajdoni lapon bejegyzésre kerül.
Jogvédelmi biztosítás
a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, büntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.
Jövedelem igazolás
olyan igazolás, mely a kártyát igénylő munkáltatójától származik jövedelmére vonatkozóan. Vállalkozónál az APEH látja el ezt a teendőn, nyugdíjasnál elegendő a saját nyugdíjszelvényt bemutatni, diáknál pedig az ösztöndíjra szóló igazolást.
Jövedelemrugalmasság
Megmutatja, hogy a jövedelem egy százalékos változása esetén mennyivel változik valamely termék iránti kereslet.
Jutalék
a biztosító a biztosításközvetítő (alkusz, ügynök) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.
K
Kamat
A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt ő hasznosítja.
Kamatadó
A hatályos jogszabály értelmében a kamatjövedelmek után kamatadót kell fizetni, melynek mértéke 16 százalék. Hosszabb távú befektetésekkel mérsékelhetjük az adó mértékét, több befektetési forma esetén 3 év után 10, míg 5 év után 0 százalékos kamatadót kell fizetnünk.
Kamatfelár
Az adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat. Aki kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet.
Kamatfelár-változtatási mutató
A kamatfelár-változtatási mutató határozza meg, hogy a változó kamatozású (referencia) hitelünk kamatfelára milyen időközönként változhat. Több típusa is létezik, a 3, 4 vagy 5 évente változó, illetve végig rögzített kamatfelárok közül válogathatunk.
Kamatkockázat
devizahitel esetén, ha az Európai Központi Bank kamatot emel annak mértékével terhelődik a visszafizetési kötelezettség
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.
Kamatmarzs
A hitelkamatok és betéti kamatok a különbsége.
Kamatmentes periódus
hitelkártyáknál használjuk ezt a kifejezést
Kamatos kamat
olyan kamatszámítás, amelynél egy-egy elszámolási időszak lezárásakor a kamatot hozzáadják a betéthez és a következő időszakban már ez után is számítanak kamatot.
Kamatsáv
olyan összeghatár, melyre adott kamat van meghirdetve (például 1 millió forinttól 2 millió forintig a kamat 5%, ekkor az 1 és 2 millió forint közzé eső sávot kamatsávnak hívjuk)
Kamatváltoztatási mutató
A kamatváltoztatási mutató határozza meg, hogy a fix kamatozású hitel kamata milyen feltételek mellett módosulhat. A hitelünk mutatója megtalálható a szerződésben, a mutatók típusait pedig az MNB teszi közzé. Több típusa is létezik, 3, 4, 5, és 10 évente változó és teljes futamidőre fixált mutatók a jellemzőek.
Kamatveszteség
megtakarítási számlák esetében használatos kifejezés
Kár legvalószínűbb maximuma (PML)
azt mutatja, hogy a gyakorlatban mekkora lehet az a "rész" ami egy káresemény következtében még valószínűsíthető. (Pl. Egy üzemen belül a legmagasabb értékű épület a PML)
Kárbejelentés
a biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenti a biztosítónak. A szerződés tartalmazza azt a határidőt, amelyen belüli a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A határidő elmulasztása egyébként nem jogvesztő.
Kárgyakoriság
mutatószám, amely azt jelzi, hogy egy adott időszakban (általában egy év alatt) a biztosított személyek és tárgyak közül hánynál következett be biztosítási esemény.
Kárhányad
a biztosító díjbevételének és a kifizetett károknak egymáshoz való arányát fejezi ki. Általában szerződéstípusonként és ágazatonként mérik.
Káridőponti érték
sajátos biztosítási - és a biztosítási szerződések feltételeiben megfogalmazott - tényleges érték. Viszonylag gyakori szerződési formula. A biztosító a kárt káridőponti (avult) értéken téríti meg. A káridőponti értéket a károsodott vagyontárgy újrabeszerzési árából, vagy újraépítési költségéből számítják ki, az időközi értékcsökkenés, avulás levonásával.
Kárkori érték
a biztosított vagyontárgy értéke a biztosítási esemény bekövetkezésekor.
Kármegosztás
a károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban részt vevők között. Ha például a bekövetkezett ütközésért "A"-t 70%-ban, "B"-t pedig 30%-ban terheli a felelősség, akkor "A" (illetőleg felelősségbiztosítója) "B" kárának 70%-át, míg a "B" részes "A" kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.
Kártalanítási elv
a vagyonbiztosítás alapelve, amelyben a gazdagodási tilalom követelménye fogalmazódik meg.
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.
Kártyás fizetés a WebKincstárban
Forintban kibocsátott állampapírokat azonnal vásárolhatunk bankkártyával. P€MÁK (Prémium Euró Magyar Államkötvény) esetén bankkártyás fizetéssel úgy vásárolható euró kötvény, hogy az ügyfél lehúzza a bankkártyát, írásos megbízást ad a vásárlásra, majd a Kincstár a számlán történő euró jóváírás napján teljesíti a vételi megbízást a Speciális Szerződési Feltételeknek megfelelően.
Kedvezményezett
az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerződésben megnevezett személy. Ez lehet maga a biztosított is elérési biztosítás, vagy bármely személy, illetőleg
Kedvezményezettjelölés
az életbiztosítási szerződés megkötésnek egyik leglényegesebb mozzanata a kedvezményezett megnevezése. A szerződő) nevezi meg
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.
Keresztárfolyam
A nemzetközi piacokon az olyan árfolyam elnevezése, mely két deviza között áll fenn és egyik deviza sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).
Készletek fordulatszáma
a készletek árbevételben történő megtérülését mutatja, vagyis azt, hogy hányszor térülnek meg a készletek az árbevételben. Képlete: Nettó árbevétel/Készletek
Készpénzkímélő fizetési megoldások
A bank, - és hitelkártya valamint a csekk olyan szolgáltatás, amellyel készpénz nélkül is fizethetünk. A hasonló megoldások rengeteget spórolnak a magyar gazdaságnak, hiszen az elektronikus tranzakciók sokkal kevesebbe kerülnek, mint a készpénzesek. Ráadásul, amíg nem a farzsebünkben, hanem bankban van a pénzünk, addig más gazdasági szereplők is hozzáférhetnek, így olcsóbbak lehetnek a hitelek és „düböröghet” a gazdaság. Az MNB elemzései szerint több milliárd forintot takaríthatna meg az ország, ha minden készpénzes fizetés valamilyen elektronikus formában valósulna meg.
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.
Kezelési költség
A bank egyszeri munkadíja azért, mert a hitelt előkészíti a hitelfelvevő részére. Mértéke a tőketartozás 1-2%-a között mozog.
Kezesi biztosítás
biztosítási szerződés, amelyet a hitelfelvevő köt arra az esetre, ha fizetőképtelenség esetén nem tudna teljesíteni (törleszteni) a hitelezőnek.
Kezesség
A kezesség a különböző hitelfelvételekhez kapcsolódóan a hitel visszafizetésének biztosítékaként jöhet jóba. Az adós helyett nemfizetés esetén a kezes felel, ő fizeti ki a tartozást. Az egyszerű kezesség esetén előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést.
Kibocsátási naptár
Az ÁKK Zrt., ami az államkötvények kibocsátását végzi egy naptárban közzéteszi az adott évben esedékes állampapír aukciókat. A naptárban szerepel az adott időpontban kibocsátott állampapír fajtája és futamideje, valamint a törlesztések és államkötvény-visszavásárlási aukciók időpontját. Ezen a kiírt akciókon az elsődleges forgalmazók vásárolhatnak, a magánszemélyek csak ez után juthatnak az értékpapírokhoz.
Kiegészítő biztosítás
az alapbiztosításhoz kötött, további kockázatokra vonatkozó biztosítási szerződés. Ha az alapbiztosítás megszűnik, megszűnik a kiegészítő szerződés is.
Kizárás
Egyes kockázatokat a szerződés kizár a biztosítási fedezetből, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény - nem biztosítási esemény. Pl. a casco biztosítás térít a gépkocsi töréskára esetén, de kizárja a térítést, ha a törés versenyen, vagy arra felkészülés során következett be.
Kockázat
a kártokozó véletlen események bekövetkezésének lehetősége. A kockázatot káresélynek is nevezzük.
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.
Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.
Kockázati felár
A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés (államkötvény) hozama fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.
Kockázati tőkebefektetés
Perspektivikus, de múltnélkülisége vagy egyéb más okból kockázatos cégbe történő befektetés, ahol a befektető résztulajdonossá válik.
Kockázati tőkebefektetés
perspektivikus, de múltnélkülisége vagy más ok miatt kockázatos cégbe történő befektetés, ahol a befektető résztulajdonos lesz.
Kockázatviselés
a biztosításoknál használt kifejezés, azt az időszakot jelenti, amelyben az első nap 0 órájától az utolsó nap 24. órájáig a biztosító a biztosítás szerint vállalja a biztosítási események alapján történő biztosítási összeg kifizetését
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.
Kompozit biztosító
olyan biztosító, amely mind az élet- mind a nem élet ág művelésére jogosult. A biztosítási törvény 1996. január 1-jei hatálybalépése után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A hatálybalépés előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik.
Konvertibilitás
Korlátlan átválthatóságot jelent. Teljes konvertibilitás esetén a korlátlan átválthatóság kiterjed mind a deviza-belföldiekre, mind pedig a deviza-külföldiekre a folyó és a fizetési műveletek terén.
Konverzió
az a művelet, melynek során az egyik devizanemről egy másik devizanemre történik az átváltás
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton
Konverziós költség
az a költség, amelyet a bank számol fel azért, hogy a devizát egy másik devizára váltsa
Konverziós veszteség
a számlatulajdonos által elszenvedett veszteség, amely egyik devizáról a másikra történő átváltás során keletkezik.
Kötelező biztosítás
a biztosítási szerződés megkötése mindig önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a törvény a biztosítási szerződés megkötését kötelezővé teheti: legismertebb formája a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás, de biztosításkötési kötelezettségük van pl. a magánnyomozóknak, állatorvosoknak, ügyvédeknek, utazási irodáknak is.
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Magyarországon gépjármű - és segédmotoros kerékpár - csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik - ilyen üzletággal foglalkozó - biztosítónál megköthető. A szerződés megkötését a hatóságok - közülük a rendőrség - is ellenőrzi. Ha az üzembentartó a díjat nem fizeti meg, az esedékességtől számított 30. napon a szerződés automatikusan megszűnik. Az üzembentartó által okozott károkat a Kártalanítási Számla terhére ilyenkor is megfizeti a MABISZ, de a kifizetett kártérítési összeget a károkozótól visszaköveteli (regressz).
Kötvény
Egy vállalat vagy állam által kibocsátott, meghatározott időre szóló, egyedileg meghatározott kamatozású, adósságot megtestesítő értékpapír. Megvásárlásával kölcsönt nyújtunk a kibocsátónak, melynek visszafizetését az a kamatokkal együtt vállalja.
Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.
Középárfolyam
A vételi és az eladási ár számtani átlaga.
Közlési kötelezettség
a biztosított, a szerződéskötéskor, a kockázatvállalás szempontjából lényeges, valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval. Ezt a biztosító általában kérdőívekkel, adatlapokkal segíti. Ha a biztosított ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan tényeket közöl, a biztosító mentesülésre hivatkozhat
Közraktár
Olyan részvénytársaság vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amelynél árut szerződés alapján közraktározás céljából megőrzésre letétbe helyezhetnek.
Közraktárjegy
Közraktárban tárolt árukról kiállított forgalomképes értékpapír, mely közraktári hitel fedezetéül szolgálhat. Az adott áru feletti tulajdonjogot az áru - és a zálogjegy együttesen képviselik.
Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott hitel
Vállalati ügyfélkörnek nyújtható éven belüli hitel. Közraktári jegy fedezete mellett, elsősorban búza, takarmánykukorica, szója, árpa, napraforgó, rozs terményekre vonatkozik.
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.
L
Lehetséges legnagyobb kár (MPL)
az az elvileg legrosszabb eset, amelyhez az objektum megsemmisülése mellett az összes még adódó költségeket (bontás, jogi védelem stb.) is figyelembe veszik.
Lehívási árfolyam
Előre rögzített árfolyam, amelyen az opció jogosultja a jövőben élhet opciós jogával.
Lejárat
A szerződésben (hitelszerződés, biztosítási szerződés, befektetési szerződés) naptárilag megjelölt időpont, amikor a szerződés megszűnik, vagy a szolgáltatás esedékessé válik. Az a dátum, ameddig az adott papír futamideje tart. A dátum abban is segít, hogy belőle könnyen ki tudjuk olvasni, hogy a vásárlandó többéves futamidejű államkötvényünk következő kamatfizetési napja mikorra esik, azaz mikor kapunk pénzt a papír után, amit újra be tudunk fektetni. Például egy 2022.02.02 lejáratú, évente kamatot fizető papírból tudjuk, hogy annak következő kamatfizetése jövő február 2-án lesz. A Webkincstárban már előre is rendelkezni tudunk arról, de a lejára napjai körül is tudunk erről határozni, hogy mi legyen a megkapott pénz sorsa: vagy újra befektethetjük egy másik papírba, vagy esetleg kérhetjük annak kifizetését, azaz átutalását saját banki folyószámlánkra is.
Lejáratig számított hozam
A lejáratig megtartott állampapírok teljes hozama akkor kapható meg, ha a befektető a vásárlás napjától a lejáratig megtartja az értékpapírokat és a közben kapott kamatokat is befekteti. A hozammutató segítségével kiszámolhatjuk, hogy lejáratkor mennyi lesz a befektetés értéke.
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.
Letiltás előtti károkkal kapcsolatos önrész
bankkártyával történt visszaélés esetében az az összeg, melyet a letiltás előtti károkból az ügyfél vállal
Levelező bank
Közvetítő banknak is nevezik. Fizetések esetén az átutalt összegek nem közvetlenül jutnak el a kezdeményező fél bankjától a kedvezményezett számláját vezető bankig, hanem közvetítő bankokon keresztül.
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.
Likviditás
Különösen bankok esetében hangsúlyos fogalom. Egy bank fizetőképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért.
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.
Lombardhitel
értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.
M
MABISZ
Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó (® Kártalanítási Számla)-t, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Büro-t. A havonta megjelenő Biztosítás Szemle című szaklap kiadója.
Mágneskártya
az adatok mágnescsíkon tárolódnak, kevésbé biztonságos mint a chip kártya.
Malus
pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele - a biztosítási időszakon belül - igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, pl. egy vagy több kárt okoz. A malus a következő időszak díjait növeli.
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.
Maradványérték
a totálkárossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a kárkori értékből le kell vonni.
Medián
nagyságrendileg rendezett statisztikai sorban az az ismérvérték amely megfelezi a sokaságot. A sokaság egyik fele kisebb értéket vesz fel nála, míg a másik fele nagyobbat.
Megtakarítási életbiztosítás
Előtakarékosság gyermek részére, rendszeres (vagy egyszeri) befizetésekkel, biztosítási fedezettel.
Megtakarítási számla
ötvözi a lekötetlen betétek és a lakossági bankszámlák előnyeit igénynek megfelelő időpontban lehet hozzájutni megtakarításhoz úgy, hogy közben a lekötött betétekre jellemző magas kamatról sem kell lemondani
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)
Minimális törlesztés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén legalább ahhoz fizetnünk kell, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk
Minimális visszafizetés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén fizetnünk kell ahhoz, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk
Minősítés
az az eljárás, amikor az ügyfélről a bank hitelképességet állapít meg, nem csak hitel esetében
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.
Mobilbank
az a szolgáltatás, amelynél SMS-eket kapunk az általunk kért tranzakciókról (pl. számla/kártya, terhelés/jóváírás, sikeres/elutasított/sztornózott tranzakciókról, megadott összeg feletti tranzakciókról, egyenlegről, bizonyos határ alatti egyenlegről, árfolyamokról, stb.) és egyes bankoknál SMS-ben kérdezhetünk is a rendszertől, melyre az SMS-ben válaszol, vagy végrehajt bizonyos műveletet
Módozat
meghatározott kockázatokra kidolgozott biztosítási szerződések.
Módusz
olyan helyzeti középérték, amely az adott statisztikai sokaságban a legtöbbször fordul elő. Tipikus érték, amely körül a sokaság elemei tömörülnek.
Monopólium
egy adott piacon kizárólagos termelő vagy fogyasztó. A monopolista a határköltségnél magasabb áron adja termékét, ezáltal elveszi a fogyasztói többlet egy részét és nem hatékony szinten termel. Ezt a hatékonyságvesztést a holtteherveszteséggel lehet mérni.
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.
Munkanélküli
Munkanélküli: átmenetileg távol volt
Munkanélküliségi ráta
 A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli)népesség százalékában. (ILO definíció.)
Műértéket
képviselnek a művészeti alkotások, gyűjtő értéket jelentenek egyrészt a művészeti alkotások, de olyan, tárgyak is, amelyek egyedi jellegük, ritkaságuk, esetleg pótolhatatlanságuk miatt kincsképző szerepet is képesek betölteni. Az idő múlásával értékük általában növekszik.
Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.
N
Napi limit
az a limit, amelynek erejéig - ha a számlán annyi pénzünk rendelkezésre áll - a kártya egy naptári napon használható. Általában egyazon bankkártya esetében megkülönböztetünk készpénzfelvételi és vásárlási limitről, és a limiteket a legtöbb banknál az ügyfelek szabályozhatják
Nem vagyoni kár
a károkozónak (felelősségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak, pl. súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből, a hozzátartozók elvesztési miatti traumákból.
Nettó átlagkereset (nominál)
A bruttó átlagkeresetből levonva a mindenkor érvényes jövedelemadókulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék.
Nettó elszámolás (netting)
A nettósítás a klíringtagok megállapodása arról, hogy az egymással szemben fennálló tartozásaikat és követeléseiket egyetlen tartozássá vagy követeléssé alakítják oly módon, hogy a tartozásaik összegét csökkentik a követelések összegével.
Nettó érték
A nettó és a bruttó érték a gazdálkodó szervek, társaságok nyilvántartásaiban kimutatott sajátos értékforma. A számvitel a beszerzéskori árviszonyokat konzerválja, rugalmatlan a kereslet-kínálat változásaival szemben, nem tükrözi a műszaki alkalmasságot.
Névérték
Részvénynél a jegyzett tőkéből való részesedést, kötvénynél pedig a tartozás mértékét jelenti. A névérték az értékpapíron feltüntetett érték. Az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.
Nostro számlák
Hazai kereskedelmi banknak egy külföldi banknál vezetett számlája, melynek segítségével külföldi átutalásait bonyolítja.
Nyereménybetét
Több bank is kínál olyan betéteket, mellyel a megtakarítok értékes tárgyakat vagy gépkocsit nyerhetnek. Ezek a betétek a tárgynyereményeken felül csak minimális kamatot fizetnek, és a tárgyak teljes értékéből és a betétállományból számolt hozam is alacsonyabb lehet a piaci átlagnál.
Nyíltvégű befektetési alap
határozatlan időre létrejött pénzügyi alap, amely az általa összegyűjtött pénzeket befekteti. Bármikor lehet ki és befizetni.
Nyitott devizapozíció
A hitelt folyósító bankok deviza-árfolyamváltozásából fakadó kockázata.
Nyitott pozíció
Nyitott pozícióban van valaki, ha ár-, árfolyam- vagy kamatlábváltozásnak kitett eszköze vagy forrása van.
O
Off-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben nem lévő környezetben zajlik
Okmányos inkasszó
Olyan beszedési megbízás, mely során a megbízó a fizetési okmányok mellé a kereskedelmi okmányokat is mellékeli illetve, ha a kereskedelmi okmányokat a fizetési okmányok nélkül küldi meg.
On-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben, gépek közötti kommunikáció útján zajlik
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.
Opció gyakorlásának napja
Az a nap, amikor az opció jogosultja, az opciós jogát gyakorolva az opció tárgyát képező eszközt egyoldalú nyilatkozattal eladja, megvásárolja, vagy elszámolja. Az opció gyakorlásának napja a megállapodás függvényében lehet: egy adott napra meghatározott időpontban (európai típusú opció), vagy egy adott időszakban bármikor (amerikai típusú opció).
Opció jogosultja
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási joga keletkezik.
Opció kötelezettje
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási kötelezettsége keletkezik- feltéve, hogy az opció jogosultja élt opciós jogával.
Opció lehívása
A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.
Opciós díj
Az opció vevője által az eladónak fizetett összeg.
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)
Az OBA célja a betétesek és ezen keresztül a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme. A szervezet 100 ezer euró értékhatárig garanciát vállal a névre szóló lakossági és devizabetétek kifizetésére abban az esetben, ha az azt kezelő pénzintézet fizetésképtelenné válik. A védelem alá eső betétek esetén tehát nem kell félni, a bank fizetőképessége esetén is hozzá fogunk jutni a pénzünkhöz.
Osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék.
Outright ügylet
minden olyan tőkemozgással járó, egyszeri határidős deviza adás-vétel, amelynél a teljesítés időpontja a kötésnapot követő azon nap, amely mindkét devizában munkanap és ameddig mindkét devizában kettőnél több munkanap telt el.
Outsourcing
Szó szerinti fordításban kiszervezést jelent. Vállalkozások esetében bizonyos tevékenységek leválasztása a fő tevékenységről, és külső cégek általi ellátása. A kiszervezés történhet úgy, hogy, már a piacon jelenlévő cégre bízzák, a feladat ellátását vagy maguk a dolgozók, tulajdonosok alapítanak új céget.
Ó
Óvadék
az az összeg, melyet egy bankkártya fenntartásához állandóan a banknál kell tartani, ezért cserébe a bank általában lekötött betét kamatot fizet. Ebből az összegből a bank az esetleges túlköltéseket finanszírozza, melyeket vissza kell fizetni
Ö
Önrész
A kockázatai csökkentéséért a bankok a különböző biztosítékok mellett saját erőt, vagyis önrészt is kérhet. Legfőképp a lakáshiteleknél találkozhatunk vele, ahol törvény írja elő, hogy 25 százalékot a hitelfelvevőnek kell állnia az ingatlan értékéből.
P
Passzív bankügylet
A bank forrásait érintő ügylet, idetartozik a betétgyűjtés, bankközi forrásfelvétel, vagy az értékpapír-eladás.
Passzív viszontbiztosítás
a biztosító által elvállalt kockázatok (® viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.
Pénzforgalmi betétkönyv
Olyan nem kamatozó betétkönyv, amely az ügyfél készpénzforgalmának lebonyolítására szolgál. Az ügyfelek készpénzt vehetnek fel/fizethetnek be a betétkönyv terhére/javára a postahivatalokban. A betétkönyvet a bank nyitja meg és továbbítja a postahivatalnak. A készpénzáramlást a posta regisztrálja.
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)
Magyarországon az összes pénzügyi intézmény (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíj- és lakás-takarékpénztárak, stb.) és az értékpapírpiacok felügyeletét ellátó szerv.
Piaci kamatláb
A felek által kiválasztott megfelelő, ismert és elfogadott bankközi kamatláb.
PIN-kód
Titkos számsor, melynek segítségével biztonságosan fizethetünk bankkártyánkkal vagy vehetünk fel pénzt az ATM-eknél. A számsor az azonosításunkra szolgál, ne áruljuk el másnak, ne ne írjuk le és ne tegyük a kártyánkkal azonos helyre.De jól jegyezzük meg, hiszen egy felmérésből az is kiderült, hogy sokan azért nem használják bankkártyájukat, mert félnek, a kasszánál nem jut eszükbe a négy darab számjegy.
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.
Pozíció lezáró nettósítás
A treasury ügyletekből eredő tartozásoknak és követeléseknek egyetlen nettó tartozássá vagy követeléssé történő átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik.
PPP - Public Private Partnership
Az állami és a magánszféra együttműködése közcélú beruházások megvalósításában. A magánszféra anyagi érdekeltsége révén vesz részt benne partnerként, például autópálya-építésben.
Premier risque
első kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott. A biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges alulbiztosítást. Ha a biztosított a lakásban tartott 500 ezer forintértékű ékszereit - határösszeg biztosítással - 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszert ellopnak, a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz pro rata térítést.
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 
Prepaid
olyan bankkártya, melynél a bankkártyahasználat költségeit, díjait, jutalékait előre, egy összegben fizetjük meg
Private Banking
olyan szolgáltatás, melyet a bankok a jómódú ügyfeleknek nyújtanak komplex pénzügyi szolgáltatásként
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).
Pro rata
alulbiztosítás esetén a biztosító a kárt csak arányosan téríti meg
Prolongációs díj
Ha a hitelszerződés lejárati napja egy későbbi időpontra módosul, az ügyfél köteles prolongációs díjat fizetni a banknak, a módosításról szóló megállapodás aláírásával egyidejűleg.
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.
R
Reaktiválás
a díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződések - eredeti tartalommal történő - újbóli hatálybaléptetése. Feltétele általában az elmulasztott díjak pótlólagos befizetése. Csak akkor van rá lehetőség, ha a szerződésben kifejezetten kikötötték!
Reáljövedelem
A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások adott árszínvonal mellett vásárolnak az adott időszaki jövedelmükből.
Recesszió
A gazdasági konjunktúra hanyatlása.
Referencia kamatláb
Publikus kamatláb (pl. BUBOR, EURIBOR, Euro LIBOR, LIBOR, jegybanki alapkamat), amely a kamatmérték alapja, ezt egészíti ki a kamatmarge.
Referenciahozam
Az ÁKK Zrt. által a 3, 6 és 12 hónapos, továbbá a 3, 5, 10 és 15 éves futamidőkre az Elsődleges forgalmazók által teljesített árjegyzéséből számított átlagos hozam.
Refinanszírozó pénzintézet
Az a pénzintézet, amely a forrást biztosítja a bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a bank a pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbítja.
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)
Rendelkezésre tartási időszak
Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.
Reponálás
az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.
Respiro
a biztosítás díj esedékességétől számított időszak, amely alatt a biztosító "várja" a díjat. Elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi. Tartama: általában 30 nap, de a felek ennél hosszabb respiro-ban is megállapodhatnak. Rövidebben azonban nem!
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.
Retail Banking
általános lakossági banktevékenység gyűjtőneve.
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.
Rulírozó hitel
folyószámlához kapcsolt hitelkeret, amelyben szabadon mozoghat az ügyfél: a befizetéseivel mindig törleszti, a terheléseivel mindig igénybe veszi a hitelt, de nincs megszabva visszafizetési ütem és a már befizetett pénz is szabadon újra felhasználható. Rulírozó hitelt akkor adnak a bankok, ha a számlára havi rendszerességgel jövedelemátutalás érkezik és a hitelkeret mértéke is csak addig terjed
S
Sávos betétrész
a betét kamatozás szempontjából elkülönített részét jelenti (pl. az egymillió forint feletti betétrész X%-kal kamatozik)
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.
SHA
Kifizetés esetén a fizetéssel kapcsolatos költségeket a kedvezményezett és a kifizetést kezdeményező közösen megosztva viselik. A átutalási megbízáson a SHA kódot kell feltüntetni, ha az ügyletet ilyen kondíciókkal kívánja igénybe venni az ügyfél.
Specifikus kockázat
a növények biológiai sajátosságaitól és az ezekből adódó kár iránti érzékenységtől függő veszélyeztetettségi fok.
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.
Swap ügylet
Minden olyan deviza csere ügylet, mely két egyidőben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú - azonnali és határidős - váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege. Két devizanem közötti, ellentétes irányú azonnali és határidős csere ügylet. Devizacsere-ügylet megkötésével az egyik devizában meglévő eszközünket elveszítjük azért, hogy a másik devizában időszakosan fellépő finanszírozási igényünket árfolyamkockázat felvállalása nélkül teljesíthessük (strukturális likviditási hiány). A bankok hasonló ügyletekkel fedezik a devizahitelezésből eredő kockázataik nagy részét.
SWIFT
A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A nemzetközi átutalást indító banknál a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját kell megadni
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.
Számított adó
az adó mértékének figyelembe vételével az adó alapjából meghatározott adó.
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.
Személyi kölcsön
Személyi kölcsön szabadon felhasználható és gyorsan hozzáférhető hitel fajta. A költségei magasnak mondhatók, hiszen semmilyen fedezetet nem kell adnia az adósnak. A futamidő általában 1 és 7 év között változik, a hitelösszeg pedig 200 ezertől 3-6 millió forintig terjedhet pénzintézettől függően. Jellemzően lakásfelújításra, használt autó vásárlására, családi eseményekre, továbbképzésre, egészségügyi kiadásokra és meglévő drágább tartozás rendezésére célszerű felhasználni.
Szerződés létrejötte
az ajánlat biztosító általi elfogadása. Erről a biztosító kötvényt állít ki. Ha az ajánlatra a biztosító 15 napon belül nem reagál, a szerződés automatikusan létrejön!
Szerződés megszűnése
jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerződés, és az abban foglalt kétoldalú kötelmek megszűnnek. A biztosítási szerződés megszűnhet: időszakos biztosításoknál a tartam lejártával
Szerződésmódosítás
a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad.
Szerződő
a biztosítási szerződés kulcsszereplője. Ő kezdeményezi a szerződéskötést (ajánlat), ő jogosult a jognyilatkozatok tételére, és a biztosító is hozzá intézi azokat. Ő köteles a díjfizetésre is. Személye gyakran egybeesik a biztosítottal.
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.
Szponzor bank
olyan bank, mely egy másik bank bankkártya szolgáltatása mögött áll Jellemzően kis bankok szokták igénybe venni ezt a szolgáltatást akkor, ha nem kívánnak költséges fejlesztésekbe bonyolódni, helyette rábízzák a kártyarendszer működtetését egy másik bankra és ők csupán a nevüket adják hozzá
T
TAN kód
Transaction Authentication Number, vagyis tranzakció hitelesítő kód
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.
Társ-számlatulajdonos
Lakossági bankszámlák esetében egy számlának 2 tulajdonosa lehet, a számlatulajdonos és a társ-számlatulajdonos. Társ-számlatulajdonos jogai és kötelezettségei megegyeznek a számlatulajdonoséval. A számla megszüntetését a két tulajdonos csak együtt kérheti.
Tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál elhelyezni nem kamatozó betétként. Ennek mértékéről az a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.
TBSZ
A Tartós Befektetési Számla esetén három év után részlegesen, öt év után pedig teljesen adómentesen juthatunk a megtakarításunk hozamához. A pénzünkhöz akkor is könnyen hozzáférhetünk, ha hirtelen bajba kerülünk,de ekkor a kamatadó az adóbevallásunk keretében kell megfizetnünk.
Technikai kamat
számításszerű kamatláb, amelyet a biztosító az életbiztosítási díjkalkulációnál és tartalékszámításnál alkalmaz. Minimális mértékét jogszabály állapítja meg. (kamatrés)
Telebank
telefonos automata rendszer, mely azonosítás után képes a számlatulajdonos egyszerű kérdéseire válaszolni (pl. számlaegyenleg lekérdezése), illetve egyszerű műveleteket végrehajtani, pl. átutalás indítása előre rögzített adatokkal
Teljes Költség Mutató (TKM)
A Teljes Költség Mutató (TKM mutató) a tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség ér egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el.
Terhelés
A számlatulajdonos megbízza bankját, hogy a számlája terhére meghatározott összeget utaljon át a jogosult bankszámlája javára. Ha a szerződés "egyszerű átutalást" említ, az alatt átutalási megbízást (terhelést) kell érteni.
Termin
tőkemozgással nem járó, egyszeri árfolyam megállapodás a forinttal szemben. Az ügyletben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy ha meghatározott külföldi pénznem üzletkötés napján jegyzett határidős forintárfolyama és a lejárati napra ténylegesen jegyzett forintárfolyama különbözik, az árfolyam különbözetet - a szerződésben meghatározott devizaösszeg tekintetében - egymásnak forintban megfizetik.
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.
Token
Biztonsági eszköz, amely egy pár percig érvényes jelszót generál, ezt az internetbank alkalmazásba történő belépéskor kell megadni. A token egy kódgenerátor, amely egy - a használat időpontjától és a token sorozatszámától függő - egyszer felhasználható (kb. 30 másodpercig érvényes) kódot szolgáltat. Biztonságos módja lehet az internetes és mobil bankolásnak valamint a befektetési számlák kezelésének, hiszen a megjelenő kódot csak a tulajdonos láthatja. 
Topografikus kockázat
a kockázatba vont elemi károk bekövetkezésének a helyi adottságoktól függő valószínűségi foka, amely a vidékre jellemző helyi időjárási viszonyoktói, domborzattól, az erdőktől, vagy nagyobb vízfelületektől való távolságától stb. függ.
Totálkár
a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos.
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).
Tőkemegfelelés (Capital Adequacy)
A bank tőkével való ellátottsága az idegen forrásaihoz, illetve a kockázatos eszközeihez viszonyítva. Egy bankra akkor mondhatjuk, hogy a tőkeellátottság szempontjából biztonságos, ha a tőkemegfelelési mutató 8 százaléknál magasabb.
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)
Törvényes képviselő
Az a természetes személy, aki a kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú nevében jogszabály alapján (szülő), vagy határozat alapján (gyám, gondnok) eljár.
Trade financing
(Kül)Kereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység.
Treasury ügyletek
Saját számlás devizaügyletek és kamatügyletek gyűjtőfogalma.
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.
Türelmi idő
a hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék, kamat fizetendő ez idő alatt
Ú
Új érték
Új értéken a biztosításban a vagyontárgy meghatározott időpontban - káridőponti - új állapotban való beszerzési árát vagy ujrabekerülési költségét, vagy újraelőállítási költségét értjük. Fontos szabálya az újérték alkalmazásának, hogy az újértéket a ténylegesen károsult vagyontárgy értékére vonatkoztatjuk, és nem arra a vagyontárgyra, amely helyette beszerezhető, vagy újból előállítható.Az új érték szerinti kártérítés egyik sarkalatos elvi kérdése, hogy a vagyontárgyak csak bizonyos avultsági fokig biztosíthatók ezen az értéken.
Újérték-biztosítás
a túlbiztosítás a biztosítási szerződésben tilos
U
Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.
Unit-linked életbiztosítás
A biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből.
Ü
Ügynök
a biztosító megbízottjaként tevékenykedő biztosításközvetítő. A biztosítóval létesített munkaviszony vagy megbízási szerződés alapján dolgozik. Csak az ajánlat, illetőleg a biztosítási díj átvételére jogosult, a szerződés megkötésére azonban nem!. Megbízotti minőségben való károkozásáért a biztosító felelős.
V
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.
Vagyon biztosítás
a biztosítottak saját tulajdonú (vagy kezelésükben lévő), illetve felelősségi körükbe tartozó, a vagyontárgyakat és a vagyoni érdekeket érintő és a biztosítható károk fedezetét szolgáló biztosítási fajtákat (módozatokat) és egyedi biztosításokat foglalja magában. (Vagyonbiztosítást az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.)
Vagyonbiztosítás
olyan biztosítási forma, amely a biztosított vagyonában bekövetkezett kárt pótolja a szerződésben rögzített módon. Vagyonbiztosítást csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.
Vagyont terhelő zálogjog
A kötelezett jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyona vagy annak meghatározott része is szolgálhat a követelés biztosítékául.
Vállalkozói díj
a biztosítási díj azon része, amely a biztosító költségeinek a fedezetéül, valamint az üzleti nyereség forrásául szolgál. A kockázati díj és a vállalkozói díj összege teszi ki a bruttó díjat.
Valóságos érték
A valóságos értéken a vagyontárgyak meghatározott időpontban meglévő, gyakorlatilag állandóan változó és pénzben kifejezett értékét (forgalmi értékét) értjük. Új vagyontárgyak valóságos értéke általában egybeesik azok új értékével (új árával). A használatban lévő vagyontárgyak értéke folyamatosan csökken. A valóságos értéket az idő múlásával értéknövelő tényezők is módosíthatják.
Változásjelentési kötelezettség
a szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.
Változó kamatozás
A hitelkamat az ügyfélszerződésben meghatározott időpontokban a referencia kamatlábbal párhuzamosan megváltozik.
Változó kamatozású
Változó kamatozású betétszámla és bankszámla esetén, a számla napi pozitív záró egyenlege után a bank a tárgynapra érvényes közzétett mértékű betéti kamatot fizet, melyet a meghatározott gyakorisággal ír jóvá a számlán. Az elhelyezett összeg az elhelyezés napjától a felvétel napját megelőző napig kamatozik.
Valuta
külföldi fizetőeszköz (bankjegy, érme).
Várható érték
A várható értéken olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekményt értünk, amelynek nagysága előre meghatározható, valószínűsíthető. A várható értéknek nagy szerepe van a növénybiztosításokban. A várható érték nemcsak a növény-, hanem az egyéb vagyonbiztosításoknál is alkalmazható, ha az előfeltételek a gyors és meghatározott értéknövekedés megvalósulására és megállapítására egyaránt fennállnak. (pl. növendékállatok biztosítása, az üzemszüneti biztosításban kieső nyereség megtérítése stb).
Vásárlóerő - paritás
meghatározása a két ország fogyasztói árindexeinek összevetésével végezhető el.
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.
Veszélyközösség
az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek csoportja.
Vételi opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, az opció kötelezettje pedig köteles azt eladni.
VIBER
az MNB által működtetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer, mely a banki nyitva tartási idő egy részében sokkal magasabb díjért cserébe gyors akár másodpercek alatti, de mindenképpen egy napon belüli átutalást kínál. VIBER alapvetően a sürgős, nagy összegű, főként üzleti célú átutalások teljesítésére szolgál
Virtuális kártya
egy olyan, kizárólag internetes vásárlásra használható bankkártya, amelyhez PIN kód nem kapcsolódik. Biztonságos, mivel a kártyához alapesetben 1 Ft napi vásárlási limit kapcsolódik, így a vásárlást a Bank csak akkor engedélyezi, amikor a limit összegét megemeled. A napi limit összegét kizárólag Te tudod módosítani telebankon keresztül.
Visszavásárlás
az életbiztosítási szerződések - lejárat előtti - megszüntetésének egyik módszere. Ilyenkor a biztosító - a szerződésben rögzített mértékben - a díjtartalékot visszafizeti.
Visszkereset
a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól.
Visszkeresetes faktoring
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.
Viszontbiztosítás
a biztosító által vállalt kockázatok biztonságos kezelésének egyik módszere. A biztosító által másik biztosítóval kötött szerződés, amelyben a viszontbiztosító azt vállalja, hogy a befolyt díj egy részének átengedése fejében a károkból is részesedni fog. Különösen a nagy összegű, vagy tömeges (katasztrófakárok) kezelésére alkalmas módszer.
Z
Zálogjog ingó vagyontárgyon
Ingó vagyontárgyak biztosítékként való lekötése a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nyilvántartásba vétele útján lehetséges, a vagyontárgy pontos meghatározásával.
Záloglevél
olyan kamatozó értékpapír, amelynek ingatlan a fedezete.
Zöld Kártya
nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelősségbiztosító - kérésre - állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti.
NAPTÁR
Tovább
2024. július 20. szombat
Illés
29. hét
Július 20.
A Hold napja
Árfolyamok!
A legfontosabb magyar és nemzetközi részvény és devizaárfolyamok ÉLŐBEN!
Most nem