27 °C Budapest

Tízezreket kaphatnak szeptemberben a családok: mutatjuk, hol igényelheted

2020. augusztus 31. 05:44

Holnap reggel 8 órakor az ország összes iskolájában becsengetnek, kezdetét veszi a 2020/2021-es tanév. Hogy nem a megszokott forgatókönyv szerint zajlik majd az oktatás, az már biztosan tudható, de jó hír, hogy az önkormányzatok idén is segítik a rászoruló tanulók családját.

Holnap reggel 8 órakor megkezdődik a 2020/2021-es tanév. A legtöbb helyen hagyományos évet kezdenek, de mindenki tudja, hogy rendkívüli helyzet van, és bármikor visszatérhetnek a veszélyhelyzet alkalmával bevezetett állapotok.

De nincs mese, bármilyen lesz is ez az év, a szükséges taneszközöket meg kell vásárolni, egy átlagos, kétgyermekes család összesen 40-80 ezer forintot költ ebben az időszakban, de az első osztályt kezdőknek még az otthoni irodabútorok vagy a digitális oktatás esetleges visszatérése miatt a számítástechnikai eszközök megvásárlása további, jelentősebb kiadást jelenthet - derül ki a Pulzus Kutató által készített felmérésből. Ha azonban a fiatal a középiskolát kezdi meg, ennél is többe kerülhet, pláne ha a főiskolai, egyetemi tanulmányait egy másik városban, akkor az albérlet és a kaució miatt ez az összeg akár meg is sokszorozódhat. Ez az év pedig különösen nehéz abból a szempontból, hogy a korábbi megtakarítások felélése miatt, valamint a koronavírus újabb hullámától tartva idén nehezebb megbirkózni az iskolakezdéssel anyagilag, többen kölcsön segítségével tudják fedezni a kiadásokat.

Jó tudni azonban, hogy számos pályázati lehetőség van, mely leveszi a terhek egy részét a szülők válláról.

Megkerestünk több önkormányzatot is, hogy megtudjuk, milyen formában kínálnak megoldást erre az anyagilag megterhelő időszakra. A válaszokból kiderül, hogy szinte minden városban és kerületben elérhető a segítség, érdemes tehát felmenni a helyi települési önkormányzat internetes oldalára, és onnan letölteni az igénylőlapokat. Mutatunk néhány példát, milyen jellegű segítségekről van szó.

Óbuda

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a gyermeket gondozó család, melyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145 százalékát, azaz 38 475 forintot. Ha a gyermeket egyedülálló szülő gondozza illetve a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 százalékátát, azaz 41 325 forintot.  Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll 6000 forint összegű pénzbeli támogatás folyósítására kerül sor augusztus hónapban. (A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű igazolással rendelkezők részére 6500 forint.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt annak a gyermekét nevelő családnak, amelyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 százalékát; azaz 65 500 forintot, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülőnek, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260 százalékát, azaz 74100 forintot.

Az Önkormányzat beiskolázási segélyben részesíti a nappali tagozaton tanuló, 23 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő családot, illetve a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőttet, amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül. A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát, azaz 62 700 forintot, egyedülálló szülő esetén 250 százalékát, azaz 71 250 forintot. Az általános iskolás korú gyermekek esetében a támogatás összege 10 000 forint, középiskolások esetében 15 000 forint, felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében 17 000 forint. 

Továbbá kerületben szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki általános iskolába jár, és az iskola első osztályát elvégezte, vagy középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, és az előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,50, vagy a fölött van, vagy szöveges értékelés esetén legfeljebb két tárgy értékelése jól megfelelt és a többi tantárgy értékelése kiválóan megfelelt. További feltétel, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékárát, azaz 85 500 forintot. Az ösztöndíj összege a tanévre szólóan 6000 Ft/hó, amennyiben a gyermek bizonyítványa kitűnő, az ösztöndíj összege: 7000 Ft/hó. A támogatásokra közel 24 millió forint áll rendelkezésre, az összes kérelmezőnek - aki megfelel a jogosultsági feltételeknek - tudnak segítséget nyújtani.

Ferencváros

A polgármester tanévente egyszer taneszköz-csomagot biztosít 11 IX. kerületi általános iskolás diákok részére.1-4. osztályban minden kisdiák részesül a taneszköz-csomag támogatásban, 5-8. osztályos diákok közül a kerületben lakóhellyel rendelkező nappalis tanulók kaphatnak taneszközöket: 2020/2021-es tanévre közel 2900 fő tanuló részesülhet a támogatásban. Idén több, mint 6,5 millió forintot költ az önkormányzat a taneszköz csomagok összeállítására és az iskolákba történő eljuttatásra.

Ezen kívül Ferencváros iskolakezdési támogatás nyújt a törvényes képviselő kérelme alapján:

  • a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
  • a kettő- vagy többgyermekes, vagy
  • a tartósan beteg gyermeket nevelő családok

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó tanulói részére. A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától október 31. napjáig nyújtható be.  A támogatás összege tanulónként egységesen 12 ezer forint. Az erre szánt idei összeg 10 millió forint, és 800 gyerek veszi igénybe. Ha ennél többen jelentkeznének, az önkormányzat a rendelet szerint kiegészíti a pénzügyi keretet a szükséges mértékre.

Terézváros

Terézvárosban kifejezetten a tanévkezdéshez kapcsolódóan a Terézvárosi Tanévkezdő Csomag elnevezésű támogatási formát igényelhetik a lakosok. A támogatást utalvány formájában adja át az önkormányzat, értéke 10 ezer forint/fő. Az utalványt jövedelemtől függetlenül igényelhetik (egy adatlap kitöltésével és leadásával) a 6-21 év közötti terézvárosi lakóhellyel, illetve nappali tagozatos általános iskolai vagy középfokú oktatási intézményi jogviszonnyal rendelkezők. A Terézvárosi Tanévkezdő Csomagra a költségvetésben 17 millió forintot különített el Terézváros önkormányzata. Az idei évben összesen 1023 fő igényelte. Az arra rászorulóknak az eseti támogatás keretén belül pedig további segítség igénylésére is van lehetőség.

A lakosok pályázhatnak a Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj programra, illetve a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj programra is. A Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíjban (általános és középiskolások részére) összesen 30 fő részesülhet 12 hónapon át. Költségvetési előirányzata 10.920.000 forint, a támogatás összege 35.000 forint/hó/fő. A Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj 25 fő részére adományozható, amely 6 hónapra jár Költségvetési előirányzata 10.880.000 forint, összege 40.000 forint/hó/fő.

Erzsébetváros

Erzsébetvárosban Beiskolázási települési támogatást kaphat minden olyan tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, és 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 300 százalékát, azaz a 85500 forintot. Ez a támogatás csak az adott év augusztus-szeptember hónapjában kérhető. A támogatás összege - évente egy alkalommal 10.000 forint

A költségvetési rendeletben 2 500 000 Ft áll rendelkezésre. A támogatás összege 10 000 Ft, így a rendelkezésre álló keretből 250 gyermek iskolakezdése támogatható, amennyiben a család megfelel a jogosultsági feltételeknek.

Zugló

Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeit, így többek között a tanévkezdéshez nyújtható pénzbeli támogatásra vonatkozó szabályokat is. A tanévkezdés megkönnyítése érdekében tanévkezdési támogatás annak a gyermeket gondozó családnak, egyedülálló szülőnek, vagy a gyermek más törvényes képviselőjének akkor állapítható meg, ha

  • a gyermeket gondozó családban, az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot, és
  • a család tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal, valamint
  • ahol a gyermeket gondozó szülők vagy a gyermeket gondozó más törvényes képviselőjének valamelyike Budapest XIV. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik
  • továbbá a gyermeke nappali tagozaton tanulmányokat folytat, 19 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és a nappali oktatás munkarendje szerint középiskolai tanulmányokat folytat, vagy óvodába jár.

A tanévkezdési támogatás gyermekenkénti összege 10 000 forint, ha az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelem nem haladja meg a 28 500 forintot, és 5000 forint, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot.

Eseti szociális segélyt kaphat, szociálisan rászorultnak minősül az a kérelmező, aki a létfenntartásához szükséges rendkívüli többletkiadásaihoz azért kért támogatást, hogy önálló életvitelét megőrizze, és a kérelmezővel közös háztartásban élő, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozó és az élettárs (a továbbiakban együtt: közeli hozzátartozó) figyelembe vételével az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű havi jövedelme nem haladja meg a 68 400 forintot, és a család tagjainak egyike sem rendelkezik a vagyonnal.

XV. kerület

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is itt élő Palota iskolakezdési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a kiskorú gyermeket nevelő személynek, akinek gyermek az általános iskola első osztályt kezdi meg. A 20 000 forint összegű támogatás akkor adható, ha a családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének nyolcszorosát, azaz a 228 000 forintot. A 2020. évi költségvetésben 8 000 000 forint került tervezésre.

Fentieken kívül, Cserdiné Németh Angéla polgármester az általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára, a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázatot írt ki járványhelyzetre való tekintettel. A pályázati kiírás szerint új informatikai eszközök (tablet, laptop) beszerzésére 50 000 forint támogatás adható, amely vissza nem térítendő. Fontos, hogy a támogatás utófinanszírozással történik, amely azt jelenti, hogy az eszköz megvásárlásáról a pályázó nevére szóló ÁFÁ-s számlát(eredeti) mellékelni kell a benyújtandó pályázati adatlaphoz. A pályázat keretösszege: 30 000 000 forint. A pályázatokat 2020. október 30. napjáig lehet benyújtani

A fentieken kívül igényelhető még a rendkívüli gyerekvédelmi támogatás azon családok részére, akiknél az egy főre jutó jövedelem havi összege nem haladja meg a 80 000 forintot. Ezt a támogatást a eseti jelleggel havonta legfeljebb egy alkalommal, egy naptári évben pedig legfeljebb négy alkalommal lehet igényelni.

Az iskolába járáshoz kapcsolódó helyi tömegközlekedés költségeinek a csökkentéséhez, a tanítási év idejére, Palota utazási bérlettámogatást is lehet kérelmezni azoknak a tanulóknak, akik kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen is itt élnek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és valamelyik XV. kerületi iskola 1 -8. évfolyamába járnak. A támogatás a bérlet árának 50 százaléka.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 millió forintot, 25 éves futamidőre, már 8,1 százalékos THM-el, és havi 151 979 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 8,52% a THM; a K&H Banknál 8,57%; a Raiffeisen Banknál 8,72%,  az Erste Banknál 9,02%; míg az OTP Banknál 9,3%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kőbánya

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete idén is többféle támogatás biztosításával enyhíti az iskoláskorú gyermeket nevelő kőbányai családok tanévkezdési terheit. A 2020. augusztus 1-jén kerületi lakcímmel rendelkező általánosiskolás-korú gyermekek és középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló diákok egyaránt részesülhetnek az 5 ezer forint értékű iskolakezdési vásárlási utalványban. A juttatást a Kelet-pesti Tankerületi Központ által működtetett kerületi általános iskolák tanulói, illetve a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai az intézményekben kapják meg. A kerületen kívül tanuló társaik után járó segítséget a törvényes képviselő a lakcímkártya és az iskolalátogatási igazolás bemutatásával az Állomás u. 26. szám alatti Ügyfélközpontban kérheti. Az 5400 db vásárlási utalvány fedezetére 27 millió Ft-ot biztosított a Képviselő-testület a költségvetésben. Az Önkormányzat 2015-től biztosítja az iskolás gyermeket nevelő családok részére a vásárlási utalványt, akkor 4970 gyermek részesült a támogatásban. 2016-ban 4905 gyermek kaphatott ilyen hozzájárulást az iskolakezdéshez, míg 2017-ben 4969 utalványt osztott szét az Önkormányzat. 2018-ban 4801 gyermek, 2019- ben pedig 4558 gyermek iskolakezdését könnyítette meg a Képviselő-testület a támogatás biztosításával.

Szintén az Ügyfélközpontban évente egyszer - az esztendő bármely időszakában - települési támogatás is igényelhető erdei iskola és iskolai tábor költségeihez. A gyermekeként akár 30 ezer forint összegű támogatást azok a családok kérhetik, amelyekben az egy főre jutó havi nettó jövedelem 105 ezer forint alatt van.

A jó tanulók szociális alapú ösztöndíjban is részesülhetnek. A tanulmányi eredmény alapján félévente elbírált Kőbánya Számít Rád ösztöndíj az általános iskolásoknak havi öt-, míg a középiskolásoknak tízezer forint segítséget biztosít öt hónapon át.

Kőbánya hosszú ideje minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ezt a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók és az érettségi előtt álló, felsőoktatásban továbbtanulni vágyó középiskolások választhatják. A nyertes diákoknak havi ötezer forint jár a támogatott időszakban, az idei pályázati kiírás várhatóan októberben jelenik meg az önkormányzat újságjában és a honlapján.

Békéscsaba

Az iskolakezdés költségeinek viseléséhez az önkormányzat tanévkezdési támogatással nyújt segítséget, amelyre a 2020. évi költségvetésében 2 millió forintot különített el. Tanévkezdési támogatásban részesülhetnek azok a békéscsabai lakóhellyel rendelkező az alapfokú vagy középfokú oktatásban részt vevő gyermekek, illetve felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton, első évfolyamon folytató fiatal felnőttek, akiknek családja a tanévkezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni. A tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135százalékát, (38.475,- Ft) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155 százalékát (44.175,- Ft) nem haladja meg. A tanévkezdési támogatás megállapítható akkor is, ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 százalékát (39.900,- Ft), tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 százalékátát (45.600,- Ft) nem haladja meg. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a család ne rendelkezzen vagyonnal. A tanévkezdési támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyermek békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. A tanévkezdési támogatás összege átlagosan 5 ezer forint gyermekenként.

Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíjban részesülhetnek azok a 25. életévüket be nem töltött fiatalok, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű - nappali tagozatos - alapfokozatot, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat, és az ezzel kapcsolatos költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni. A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 százalékát (39.900,- Ft), gyermekét egyedül nevelő kérelmező, egyedülálló kérelmező és a kérelmezőt egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170százalékát (48.450,- Ft) nem haladja meg. A szociális ösztöndíj a felsőfokú tanulmányok folytatása során évente két alkalommal, a tanév első, illetve második félévére állapítható meg a kérelem benyújtásának napjától az adott tanulmányi félév utolsó napjáig terjedő időszakra. Az ösztöndíj havi összege átlagosan 11 400 forint/hó, amelyhez az önkormányzat 2020. évben 4 millió forint forrást biztosít.

A békéscsabai kötödés erősítése érdekében született meg a "Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló rendeletét. A város Önkormányzata felsőoktatási hallgatói ösztöndíjjal és életkezdési támogatással segíti a békéscsabai fiatalok tanulmányait és pályakezdését. A "Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj mértéke négy féléven keresztül félévenként 5 hónapra havonta 40 ezer forint (személyenként összesen legfeljebb 800 ezer forint).  A "Békéscsaba hazavár!'' életkezdési támogatás esetén az önkormányzat egyszeri 300 ezer forint támogatást nyújt, amely tényleges támogatást jelent a friss diplomások számára az önálló élet elkezdéséhez. A város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében 5,5 millió forintot különített el az ösztöndíjprogramra.

Kecskemét

A családok iskoláztatással kapcsolatos kiadásait enyhíti egyrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi költségvetésének szociálpolitikai juttatások előirányzatából folyósítható gyermekenkénti 8 ezer forint egyszeri rendkívüli települési támogatás, amelyet a 2020/2021. tanévhez eddig 579 gyermek tekintetében állapították meg 4.632.000 foront összegben. A rendkívüli települési támogatás a helyi költségvetésben 85,5 millió Ft előirányzattal szerepel, amelynek csak egy szeletét képezi az iskoláztatási támogatás, mivel a város az iskoláztatási kiadásokon kívül többek között a családot ért elemi kár, a koronavírus okozta járvánnyal összefüggésben 2020. március 11. és 2020. szeptember 30. közötti munkahelyelvesztés, 5 napot meghaladó kórházi kezelés esetén, eseti gyógyszerköltség költségeihez, a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez lehet rendkívüli települési támogatást nyújtani. Rendkívüli települési támogatásra jogosulttá válhat az a személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 34.200 forintot, gyermeket egyedül nevelő esetében a 42.750 forintot.

Az iskoláztatással kapcsolatos kiadásokat enyhíti másrészt a központi költségvetésből a Magyar Államkincstár által a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére évente kétszer (augusztusban és novemberben) folyósított pénzbeli támogatás, amely gyermekenként 6.000 forint, halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetében gyermekenként 6.500 forint értékű. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülhet az a kérelmező, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 38.475,-Ft-ot, gyermeket egyedül nevelő személy esetében a 41.325,-Ft-ot, és vagyona a családban élők közül senkinek nincs. 

A Kecskemét Városi Szociális Közalapítvány évente iskolakezdési támogatást nyújt a kecskeméti lakóhelyű gyermekeknek, amelyre pályázhatnak a családok. A 2020/2021. tanév kezdéséhez 60 családnak, ezen belül 118 gyermeknek nyújtott 1.770.000,-Ft összegben. 

A fentieken túl Kecskemét Városi Szociális Közalapítvány évente a tanévkezdéssel egyidejűleg ösztöndíjpályázatot ír ki a kecskeméti általános felső tagozatos és középiskolás tanulók részére, amelyre a 4,5 és azt meghaladó tanulmányi eredményű tanulók pályázhatnak. A pályázati kiírás az iskolák részére kerül kiküldésre, a pályázatokat iskolai támogatással lehet benyújtani. A pályázatok elbírálását követően a Közalapítvány évente 20-30 tanulót részesít egyszeri 40.000 Ft-tól 80.000,-Ft-ig terjedő ösztöndíjban. Az iskolakezdéssel összefüggő kiadásokra a rendkívüli települési támogatás valamint az alapítványi pályázat még benyújtható, a kérelmek feldolgozása folyamatos. 

Szeged

Szegeden beiskolázási támogatást igényelhetnek a szülők, törvényes képviselők az általános iskolás gyermekeik beiskolázásához 10.000 forint/gyermek összegben. Az igénylés feltétele a szegedi lakóhely és az életvitelszerű szegedi tartózkodás, valamint, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli a kérelmező. A benyújtási határidő szeptember 15-e.

A rendelkezésre álló előirányzat az egyéb települési támogatásokkal együtt 1 milliárd 50 millió forint, amelyből kb. 100 millió forintot fordít az önkormányzat beiskolázási támogatásra, azaz a támogatásban részesülő gyermekek száma várhatóan 9600-9800 fő lesz.

Miskolc

Miskolcon kifejezetten iskola kezdéshez kapcsolódó támogatás nem került szabályozásra, azonban az Önkormányzat más, havi rendszerességgel nyújtható támogatásokkal tudja egész tanévben segíteni a szociálisan rászoruló családok gyermekeit. Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye: a normatív kedvezményeken felül további kedvezmény állapítható meg annak a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 150százalékát. A kedvezmény mértéke a havi térítési díj 30-100százaléka lehet, amely a család egy főre jutó jövedelmének összegére tekintettel kerül megállapításra.

Utazási támogatásra jogosult a város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, az oktatási -, nevelési intézmény azon alsó tagozatos tanulója:

  • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  • akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 175 százalékát.

A támogatás mértéke az első esetben a mindenkori tanuló bérletszelvény ellenértékének 100 százaléka, a második esetben a mindenkori tanuló bérletszelvény ellenértékének 70 százaléka.

Ifjúságvédelmi támogatásban részesíthető az a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személy, aki a 25. életévét még nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 175 százalékát. A támogatás havi összege a nyugdíjminimum 25 százaléka.

A válaszokból kiderül, hogy szinte minden városban és kerületben elérhető a segítség, érdemes tehát felmenni a helyi települési önkormányzat internetes oldalára, és onnan letölteni az igénylőlapokat.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
A magyar menzák réméből lesz a jövő igazi szuperétele: disznótáp hozhatja el a forradalmat?

Drasztikusan átalakul a magyar gasztronómia a klímaváltozás miatt: komoly szemléletváltás kell a hazai konyhákban.

Ki nem találod, kiről nevezték el a legtöbb utcát Magyarországon: fotókon a rekorder

Ha egymás mellé tennénk mind a 2800-at, az Atlanti-óceánig is eljuthatnánk; utunk során pedig tökéletesen kirajzolódna egy a magyar társadalomról szóló szubjektív látlelet.

Nem akármibe vágott bele Király Gábor: Guinness-rekordra hajt a magyar kapuslegenda

Már csak 500 nevező kell, hogy magyar Guinness-rekord szülessen októberben! A cél továbbra is, hogy ezren rúgjanak büntetőt az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságon.

Szívszorító: ilyen képeket eddig nagyon kevesen láthattak Budapest szegényeiről

A művészről eddig még nem készült monográfia, ezt a hiányt pótolja az ősszel megjelenő, kétnyelvű (magyar és angol) művészeti album készül.

NAPTÁR
Tovább
2023. szeptember 28. csütörtök
Vencel
39. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Agrárszektor Konferencia 2023
Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!
Sustainable World 2023
A jövő vállalatai szeptember 12-én!
Mi lesz veled magyar élelmiszer?
Ingyenes Signature rendezvény
EZT OLVASTAD MÁR?
Új Pénzcentrum app
A legfrissebb hírek és árfolyamok
MOST NEM
LETÖLTÖM