22 °C Budapest

Megbízási szerződés minta 2021: mi a megbízási szerződés, melyek a megbízási szerződés 2021 szabályai?

2021. január 6. 15:01

Mikor kell megbízási szerződés, mik a megbízási szerződés hátrányai? A megbízási szerződés minta 2021 során is mutatja, mi az a megbízási szerződés 2021 aktuális szabályaival.

Életünk során számtalan alkalommal találkozunk különféle szerződésekkel, ezek között is az egyik leggyakoribb típus a megbízási szerződés. A feladat céljától függően több tipikus megbízási szerződés minta is elérhető számunkra, amelyeket egyszerűen használhatunk, ha egy személyt vagy szervezetet fel akarunk jogosítani arra, hogy valamilyen hivatalos, üzleti vagy magáncélú ügyben járjanak el nevünkben. Cikkünkben eláruljuk, pontosan mi a megbízási szerződés, mi a különbség a vállalkozási és a megbízási szerződés között, mikor kell megbízási szerződés 2021 során, emellett mik lehetnek a megbízási szerződés hátrányai és előnyei!

Mi az a megbízási szerződés? Hol találkozhatunk vele?

A megbízási szerződés egy olyan szerződéstípus, amelyben a szerződő felek egy, a dokumentumban meghatározott, szigorúan körülhatárolt tevékenység elvégzésében egyeznek meg - gyakori példa lehet egy ingatlan értékesítése. A megbízási szerződés 2021 során is a következő feleket nevezi meg: megbízó(k) és megbízott(ak). A megbízó az a személy, aki ingyen, vagy valamilyen anyagi juttatásért cserébe (például értékesítési jutalék) a megbízottat cselekvési jogokkal ruházza föl. A megbízott fogja elvégezni a megbízó által kijelölt, jól körülhatárolt feladatot, amelynek keretet ad a megbízási szerződés, ezáltal az egész folyamat törvényessé, hivatalossá válik.

Az ügy természetétől függ, hogy a megbízási szerződés magában foglal-e díjfizetési kötelezettséget (általában igen) vagy a tevékenység vállalása ingyenes. A megbízási szerződés egyik legfontosabb tényezője a bizalom: a megbízottnak a legjobb képességei, szaktudása szerint kell elvégeznie a feladatot, ugyanolyan színvonalas, szorgalmas munkavégzéssel, mintha saját ügyében járna el.

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései diszpozitív módon vonatkoznak a megbízási szerződés tartalmára, vagyis a különféle megbízási szerződések kritériumai a feladattól függően a felek igényeinek megfelelően, szabadon alakíthatóak, ha a megbízást vállaló személy vagy szervezet rugalmasan működik. A megbízási szerződés legelterjedtebb önállósult formái az ügyvédi és az orvosi megbízás, illetve a nagyobb értékű ingóság vagy ingatlan értékesítése. A Ptk. kifejezetten tágan értelmezi a megbízási szerződés hatókörét: a szerződés szabályai szerint a megbízási szerződés 2021 során olyan jogviszonyokra is kiterjeszthető, amelyek a Ptk.-ban leírt ügyviteli típusú szerződések körén kívül esnek.

A megbízási szerződés sajátossága, hogy a megbízó széleskörű utasítási joggal is rendelkezik. A megbízottat a szerződés és a megbízó kérései kötelezik a munka szakszerű elvégzésére. Az utasítási jog szerint a megbízó felszólíthatja a megbízottat a megbízási szerződés kritériumainak teljesítésére, a pontok betartására, utasíthatja a megbízottat a szerződésben foglalt pontok be nem tartásának következményére - például a megbízó felbonthatja a szerződést, ha a felek együttműködése nem megfelelő. 

Milyen megbízási szerződés típusok vannak?

 • megbízási szerződés
 • közvetítői szerződés
 • bizalmi vagyonkezelési szerződés
 • bizományi szerződés
 • szállítmányozási szerződés

Mi a különbség a megbízási és a vállalkozási szerződés között?

A kötelem típusa alapjaiban is más: a megbízási szerződés egy gondossági kötelem, ezzel szemben a vállalkozási szerződés eredménykötelem. Megbízási szerződés esetén a megbízó egy feladat elvégzésére kötelezi, jogosítja fel a megbízottat. Amikor vállalkozási szerződésről beszélünk, a vállalkozó egy, a szerződésben megkötött eredmény elérésére, produktum előállítására kötelezett.

Mi a megbízási szerződés tartalma?

 • A megbízó és a megbízott beazonosíthatóságát szolgáló adatok, pecsétek, aláírások (cég adatai, személyiigazolványszám, lakcím, születés helye és ideje stb.).
 • A megbízás időtartama: határozott vagy határozatlan idejű megbízási szerződés minta is elérhető számunkra (a megbízási szerződés tárgyától függően dönthetünk, melyik a praktikusabb számunkra).
 • A felek jogai és kötelezettségei: a megbízott kötelezett a rábízott feladatot legjobb teljesítménye szerint és a megbízó érdekeit képviselve elvégezni személyesen/más személy segítségével. A megbízó reális kérésekkel fordul a megbízotthoz, a megbízott lépéseiről, a megbízás teljesítéséről a megbízó kívánságainak megfelelően tájékoztatja őt.
 • A megbízás díja (amennyiben van): a teljesítendő feladatoknak természetesen költségei vannak: a megbízott sok esetben akkor is jogosult a megbízási díjra, ha a munkavégzése nem vezetett végül eredményre a befektetett munka ellenére, kivéve, ha a munkavégzésének minősége nem érte el az elvárt szintet. Ingyenes megbízási szerződés esetében a megbízott nem kér ellenszolgáltatást. Minden esetben nézzünk utána, hogy a megbízási díj a szerződés jellegének függvényében tartalmazza-e az ÁFÁ-t, nehogy a későbbiekben meglepetések érjenek.
 • Egyéb egyedi pontok, kritériumok, teljesítési kötelezettségek, amelyeket a megbízási szerződés aláírása előtt, a felek közös megegyezése alapján, kölcsönös beleegyezéssel kell meghatározni.
 • A megbízási szerződés megszüntetésének feltételei: a megbízási szerződés idő előtti megszüntetése esetén a megbízót díjfizetésre kötelezhetik (feladatellátási költségek).
 • A megbízási szerződés teljesítésének és megszűnésének körülményei: A szerződést a felek teljesítettnek tekinthetik vagy megszüntethetik bizonyos okokra hivatkozva. A megbízási szerződés megszűnését okozza továbbá valamelyik fél halála, a megbízó cselekvőképtelenné válása és a megbízás tárgytalanná válása. A szerződést a megbízott általában bármikor felmondhatja, a megbízó pedig ügyintézési szabályszegésre, hibára kell, hogy hivatkozzon - ha nincs alapos oka a szerződés felmondásának, a megbízó (szintén a feladat jellegének függvényében) kártérítésre kötelezhető stb.
 • A megbízási szerződés megszegésével járó szankciók, például a szerződéssel való visszaélés és a megbízási szerződés megkerülése esetén életbelépő pénzbírság és más anyagi vagy nem-anyagi jellegű vonatkozások.

Munkaszerződés és megbízási szerződés: mire figyeljünk oda?

Számos munkakörökben, főleg, ha teljesítményalapú feladatot végzünk, a munkaadó a hagyományos munkaviszony helyett vállalkozási vagy megbízási szerződés kötését javasolja. Ennek az oka nagyon egyszerű, ugyanis a hagyományos munkaszerződésben rögzített munkaviszony sokkal több kötelezettséggel és költséggel jár: bonyolult felmondási körülmények, adók tömkelege, felmondási idő, végkielégítési szabályok, kártérítés, táppénz, szabadságolás és más, szabályokban rögzített tényezők.

A legnagyobb különbség a kettő között az, hogy ha megbízási szerződés keretében, megbízotti pozícióban dolgozunk, akkor nem munkaviszonyban, hanem polgári jogviszonyban tevékenykedünk. A megbízási szerződés alapú jogi kapcsolat gyakran veszélyes is lehet: egyes munkáltatók gyakran valódi munkaviszonyt lepleznek színlelt megállapodással, hogy elkerüljék a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, ezáltal mind a munkavállalóval szembeni bánásmód, mind a kötelmek tekintetében a munkaadó magának kedvez. Ha munkaviszonyt leplez a munkaadó a színlelt polgári jogviszonnyal, jogilag a megbízási szerződés is munkaszerződésnek tekintendő: érdemes körültekintően eljárnunk, ha egy új állásnál nem a megszokott munkaszerződéssel találjuk szemben magunkat!

Megbízási szerződés: óvakodjunk az apróbetűs résztől!

Az aláírt megbízási szerződés hátrányai és előnyei közé számos tételt sorolhatunk: rengeteg olyan jogi kötelezettség és eldugott buktató van, amelyekről nem feltétlenül tudunk, ha nem olvastuk el az apró betűs részt. Gyakori probléma, hogy a megbízó olyan kötelezettségeket, rejtett díjakat vállal, amelynek nem nézett utána, így csak a megbízási szerződés teljesítésénél találkoznak először a díjjal. A megbízási szerződés el nem olvasása hibákra is adhat lehetőséget: könnyebb egy ilyen szerződést megszegni, mint gondolnánk! Különösen igaz ez a szituáció ingatlan értékesítésére vonatkozó megbízási szerződés esetén, ahol a megbízó sokszor nincs teljesen tisztában azzal, hogy milyen esetekben, milyen feltételekkel tekinthető a szerződés teljesítettnek, azaz, mikor jön létre a jutalékfizetési kötelezettség!

Másrészt: a szerződés nem csak kötelezettséget ró a megbízóra. A díjak mellett olyan jogokkal is felhatalmazza őt, amelyekkel sokan azért nem élnek, mert nem ismerik jogi mozgásterüket: ilyen például az utasítási jog. Ha nem tetszik a megbízott munkája, szólítsuk fel, hogy változtasson rajta, vagy bontsuk fel a szigorúnak tűnő szerződést!

A megbízott szemszögéből: ha munkaviszony helyett polgári jogviszonyi keretek között tevékenykedünk, ugyanazt a tanácsot adjuk: mindent olvassunk el, mielőtt aláírjuk! A vállalkozási vagy megbízási szerződés kellemes lehet jövedelemszerzés szempontjából, de érdemes utánanéznünk, mi a helyzet a nyugdíjjal, hogyan adózunk, mi a helyzet gyermekvállalás vagy táppénz esetén, mert a megbízási szerződés nagy valószínűséggel ezekre az esetekre nem terjed ki!

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
vezetoi-coaching  |  2023.10.02 07:55
Ez a podcast (a huszonvalamennyi darab egyike, amelyeken Vincze Ágnessel dialogizálunk mindenféléről...
hrdoktor  |  2023.10.02 06:32
Minden cég, szervezet számára felbecsülhetetlen érték, ha összejön egy jól képzett, együttműködő, el...
perfekt  |  2023.09.26 11:56
Bár az OKJ-képzési rendszer tavaly év végén teljesen kifutott, de még mindig az érdeklődők 80 százal...
laskainelli  |  2023.09.23 20:54
Boldognak lenni kellemes, sőt elképesztően jó érzés. Van, hogy a körülményeink adják meg ezt az érzé...
ajovomunkahelye  |  2023.09.14 16:38
Kincentric 5000 fő megkérdezésével végezte el globális kutatását, hogy jobban megértsük, hogyan véle...
A magyar menzák réméből lesz a jövő igazi szuperétele: disznótáp hozhatja el a forradalmat?

Drasztikusan átalakul a magyar gasztronómia a klímaváltozás miatt: komoly szemléletváltás kell a hazai konyhákban.

Ki nem találod, kiről nevezték el a legtöbb utcát Magyarországon: fotókon a rekorder

Ha egymás mellé tennénk mind a 2800-at, az Atlanti-óceánig is eljuthatnánk; utunk során pedig tökéletesen kirajzolódna egy a magyar társadalomról szóló szubjektív látlelet.

Nem akármibe vágott bele Király Gábor: Guinness-rekordra hajt a magyar kapuslegenda

Már csak 500 nevező kell, hogy magyar Guinness-rekord szülessen októberben! A cél továbbra is, hogy ezren rúgjanak büntetőt az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságon.

Szívszorító: ilyen képeket eddig nagyon kevesen láthattak Budapest szegényeiről

A művészről eddig még nem készült monográfia, ezt a hiányt pótolja az ősszel megjelenő, kétnyelvű (magyar és angol) művészeti album készül.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2023. október 3. kedd
Helga
40. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Agrárszektor Konferencia 2023
Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!
Sustainable World 2023
A jövő vállalatai szeptember 12-én!
Mi lesz veled magyar élelmiszer?
Ingyenes Signature rendezvény
EZT OLVASTAD MÁR?
Új Pénzcentrum app
A legfrissebb hírek és árfolyamok
MOST NEM
LETÖLTÖM