22 °C Budapest

Mégsem gyógyít a csodavíz? Ötmilliós bírság a GVH-tól

2009. március 26. 13:15

Reklámjaiban gyógyhatást tulajdonított Preventa nevű termékeinek a Hyd Kft., ám állításait nem tudta igazolni - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Emiatt a vállalkozásnak részletekben 5 millió forint bírságot kell fizetnie.

A GVH észlelte, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az általa gyártott és forgalmazott Preventa márkanevű csökkentett deutérium-tartalmú termékeit azok gyógyhatására utaló megállapításokkal népszerűsíti. A versenyhatóság azt is észlelte, hogy a termékeknek a kommunikációs anyagokban feltüntetett daganat-ellenes, egészségre gyakorolt pozitív hatása az Országos Gyógyszerészeti Intézet által elfogadott humán klinikai vizsgálatokkal nem lett alátámasztva.

A gyógyszertörvény értelmében gyógyszer csak akkor kerülhet forgalomba és akkor alkalmazható, ha az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) a gyógyszer-törzskönyvbe bejegyezte, forgalomba hozatalát engedélyezte. Gyógyhatást akkor lehet egy készítménynek tulajdonítani, ha azt gyógyszerként engedélyezték, s ehhez a hatásokat vizsgálatokkal igazolták, melyek eredményeit az OGYI elfogadta. Az eljárás egyik fontos célja az, hogy az emberi egészségre ártalmas termékek ne kerüljenek forgalomba. E szűrés elengedhetetlen velejárója, hogy a hatásos termékek később, nehezebben kerülhetnek a piacra. Aki e szűrőn nem kíván átesni, nem is viheti piacra - még esetleg akár nagyon is jó - termékét, vagy legalábbis nem adhat termékéről olyan tájékoztatást, ami gyógyhatásra utal. Ha valaki nem törzskönyvezteti termékeit, de állítja azok gyógyhatását, akkor tisztességtelen előnyre tesz szert olyan vállalkozásokkal szemben, amelyek a szabályt betartva, a kapcsolódó költségeket és időveszteséget is vállalva járnak el.

A GVH vizsgálata kiderítette, hogy a HYD Kft. nem kezdeményezte a Preventa termékcsalád gyógyszerként való törzskönyvezését, így a terméknek az OGYI általi engedélyezésére nem került sor. A Preventa termékcsalád tehát nem minősül gyógyszernek, ezért az eljárás alá vont által adott, gyógyhatásra utaló tájékoztatás a versenytörvénybe ütközik. A vizsgált tájékoztatások esetében a fogyasztóknak szóló üzenet alkalmas a fogyasztók megtévesztésére a tájékoztatásokban többször szereplő, gyógyító hatásra történő utalás miatt.

A HYD Kft. magatartása annyiban különbözött a GVH által korábban számos esetben, konzekvensen elmarasztalt nem bizonyított gyógyhatásállításoktól, hogy a gyógyhatás állítása nem minden esetben közvetlenül kapcsolódott az eljárás alá vont által forgalmazott termékekhez. A tájékoztatások két részből álltak, az egyik a Preventa termékcsalád nevét, fényképét és azt a közlést tartalmazza, hogy a Preventa termékcsalád "csökkentett deutérium tartalmú víz", míg a tájékoztatás másik - terjedelmesebb - része (PR cikk) a csökkentett deutérium tartalmú víz gyógyhatásairól szólt. 

 

A versenyhatóság a két részből álló közlést egységes üzenetnek tekintette, mivel megítélése szerint a fogyasztó is összekapcsolja a számára küldött üzeneteket. A csökkentett deutérium tartalmú víz fogyasztásának, illetve a deutérium megvonásnak az eredményeként jelentkező gyógyhatásokról olvasottakat megjegyezve az olvasó csekély szellemi erőfeszítéssel rájöhetett arra, hogy legkönnyebben csökkentett deutérium tartalmú víz fogyasztásával érhető el a szervezet deutérium tartalmának a csökkentése, néhány esetben kifejezett tájékoztatást is kapott erről.

A HYD Kft. más megtévesztő kijelentéseket is tett termékével kapcsolatban. Rendszeresen hivatkozik például a csökkentett deutérium tartalmú vízzel elért különböző kísérleti eredményekre, noha a tárgyaláson elismerte, hogy a kísérletek során nem Preventa terméket alkalmaztak. "Igazolt daganatellenes hatás"-ról, "kísérletekkel igazolt hatásról" adott tájékoztatást, állította, hogy "tudományos vizsgálatok, klinikai tesztek igazolták a deutérium megvonás daganatellenes hatását".

 

A becsatolt bizonyítékokat azonban az OGYI nem tekintette elégségesnek ahhoz, hogy további - embereken végzett - klinikai kísérletekre kerülhessen sor. Az olyan állítások, mint például hogy a "humán engedélyeztetés jelenleg is folyamatban van", illetőleg "folynak a további kutatások és vizsgálatok a készítmény gyógyszerként való törzskönyvezése érdekében" alkalmasak arra, hogy a fogyasztókban azt a képzetet keltsék, hogy a reklámozott termék idővel gyógyszernek minősül majd, noha a HYD Kft. nem is tervezi, hogy a Preventa termékeket gyógyszerként törzskönyveztesse.


Mindezek miatt a GVH megállapította, hogy a HYD Kft. a Preventa csökkentett deutérium tartalmú ivóvízcsaládra vonatkozóan a szórólapokon és a honlapokon 2002-től kezdődően, a sajtóban pedig 2005 decemberétől 2008 augusztus 31-ig közzétett, a termékek gyógyhatására, a rák legyőzésére, a készítmény mellékhatásoktól való mentességére vonatkozó közlései és a gyógyszerként való törzskönyvezéssel kapcsolatos tájékoztatásai alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére.

A GVH emiatt a vállalkozást 5 millió forint bírság részletekben történő megfizetésére kötelezte, akként, hogy egymillió forintot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, majd minden félév végéig további 1-1 millió forintot kell megfizetni mindaddig, amíg 2010. december 31. napján az utolsó részlet is kiegyenlítésre kerül. A GVH a bírság összegének megállapításakor bírságnövelőként értékelte, hogy a HYD Kft. egészség megőrzésével, helyreállításával kapcsolatos, bizalmi jellegű terméket reklámozott megtévesztő módon. A hirdetéssel megcélzott fogyasztói kör betegségére tekintettel eleve a tájékoztatásnak kiszolgáltatott helyzetben van, és ezt a veszélynek kitettséget tovább fokozza, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint a rákbetegséget gyógyító gyógyszer még nem létezik. Ráadásul a megtévesztő közlések az összetett reklámkampány révén a fogyasztók széles köréhez eljuthattak, a jogsértés hosszú időn keresztül folyt.

Bírságcsökkentő tényezőnek bizonyult ugyanakkor, hogy a HYD Kft. a legfontosabb jogsértő magatartással, nevezetesen a termékhirdetések és a terméket alkotó anyag gyógyhatásának PR-cikk formájában azonos oldalon történő egyidejű közreadásával a versenyfelügyeleti eljárás során önként felhagyott. A vállalkozás késznek mutatkozott annak vállalására, hogy a jövőben egyetlen kiadványban sem jelentet meg egyidejűleg termékhirdetést és a terméket alkotó anyag gyógyhatását bemutató PR-cikket. A GVH értékelte, hogy az eljárás alá vont vállalkozás - lehetőségeihez képest - jelentős összegeket költ tudományos kutatásra, és a Preventa termékhez hasonló, de más összetételű készítmény humán gyógyszerként való törzskönyveztetésének elérésére. A részletfizetést is elsősorban azért engedélyezte a GVH, hogy ne akadályozza a gyógyszerként való törzskönyvezés folyamatát.

A bírságon kívül a GVH a HYD Kft-t eltiltotta attól, hogy honlapján a Preventa termékekre vonatkozóan gyógyhatásra, a gyógyszerként való törzskönyvezésre utaló közléseket szerepeltessen, továbbá attól, hogy a Preventa termékekre vonatkozóan hirdetést és a termékek gyógyhatására, a rák legyőzésére utaló tartalmú PR cikket egy adott sajtóterméken belül jelentessen meg.

NEKED AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2021. szeptember 24. péntek
Gellért, Mercédesz
38. hét
Szeptember 24.
Kutatók éjszakája
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2021. szeptember 24. 08:05