36 °C Budapest
Counts the used gas in a household.

Rezsiemelés: minden, amit a gázszolgáltatás változásáról tudni érdemes - részletes információk!

2022. július 21. 20:08

A ma megjelent rezsirendelet alapján 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek mérési pontonként, azaz mérőnként a földgáz esetében évi 1729 m3, azaz 59 132 MJ fogyasztásig vehetik igénybe a rezsicsökkentett árszabást. Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás elszámolása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) rendeletében meghatározott áron történik. Mutatjuk a legfontosabb változásokat, amelyek a villamosenergia-szolgáltatást érintik. Minden, amit az áramszolgáltatás változásáról tudni érdemes, ebben a cikkünkben találod!

Az új rezsiszabályozás kapcsán rengeteg kérdés merült fel a gázszolgáltatás kapcsán, ezért az MVM hivatalos weboldalán ma megjelent, összefoglaló kisokos alapján mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat, és a válaszokat a gyakran ismételt kérdésekre.

Kiket érint a változás? Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, és az így igénybe vett földgázzal nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén.
 • ÚJ! 2022. augusztus 1-jétől:
 1. az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzatok (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),
 2. az állami bérlakásokban és a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások és a szállóférőhelyek üzemeltetői.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

A lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes földgázszolgáltatást?

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 59 132 MJ/év (1729 m3/év) fogyasztásáig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron,
 • 59 132 MJ/év (1729 m3/év) fogyasztása felett mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron
  vételezhetnek földgázt.

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg rendeletben.

Tehát a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan

 • 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ
 • 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ áron vételezhetnek földgázt az ügyfelek.

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

Hogyan veszi figyelembe a számlázás az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiséget?

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

Az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiség érvényesítése naparányosan történik. Ha a fogyasztás a kedvezményes mértéket meghaladja, akkor a számlában 

 • a kedvezményes mérték adott számlázási időszakra eső része lesz a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron elszámolva,
 • az e feletti rész elszámolása mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron
 1. 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ
 2. 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ történik.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az I. és II. árkategória elszámolásával. Amennyiben az Ön <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználó, de nem társasház/lakásszövetkezet, és éves fogyasztása a 41040 MJ-t (1200 m3-t*) meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti.

* A hőmennyiségek (MJ) átszámítása gázmennyiségre (m3) a Korm. rendelet alapján kiszámítható fűtőértékkel (34,2 MJ/m3) történik további korrekció figyelembevétele nélkül.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség éves? Az elszámolás éves szinten lesz, vagy havi szinten?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított felhasználási helyenként. Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott földgáz elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A kedvezmény éves szinten lesz figyelembe véve.

A kedvezményes mennyiséget a felhasználó időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amely alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzata kerül érvényesítésre, és az e feletti rész számlázása történik mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron. Amennyiben a kedvezményes éves időszakon belül kiállított (jellemzően havi) számlában elszámolt energiamennyiség nem éri el az adott időszakra kiadható kedvezményes mennyiséget, úgy a kedvezmény nem vész el!

Az elszámolás az éves időszakban biztosítja 2022.08.01-2023.07.31. között a kedvezményes sáv mennyiségig az alacsonyabb árat. (pl. ha valaki diktálás alapján kérte az elszámolását, nyáron nyaralás miatt nem fogyaszt energiát és így a diktálás alapján kiállított számlájában nem jelenik meg fogyasztás, akkor az erre az időszakra eső kedvezmény mértéket nem veszíti el, azt később ki tudja használni az éves időszakon belül!)

Ebben az esetben az elszámolás logikája megegyezik a földgáz I. árkategória / II. árkategória szerinti megosztásának.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség időarányosan jár?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított felhasználási helyenként.

Tehát ha Ön a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban adott napokon nem rendelkezik egyetemes szolgáltatási szerződéssel, így nem egyetemes szolgáltatási felhasználó (pl. versenypiaci kereskedővel szerződést köt, felhasználási helyét újonnan kapcsolják be, a vételezéssel véglegesen felhagy), akkor az éves kedvezménynek csak az az időarányos része vehető figyelembe az elszámolásnál, melynek során a felhasználási helyre vonatkozóan egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezett.

Pl. ha fél éves időtartamban van egyetemes szolgáltatásban, akkor a kedvezményes mennyiség az adott féléves időszak idő-és fogyasztási jelleggörbe szerint adható mennyiségére jogosult.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes földgázmennyiség felhasználási helyenként jár? Ügyfélre vagy felhasználási helyre szól a kedvezményes mennyiség?

Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Több felhasználási hely esetén (pl. lakás és nyaraló) mennyi kedvezményes mennyiség jár?

Az előző pontban leírtaknak megfelelően: Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében külön-külön jogosult. Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi vonatkozik azokra a felhasználási helyekre, amelyek lakosságiak, de nem az elsődleges lakhelyek (pl. nyaraló, hétvégi ház, garázs)? Azoknál is érvényesíthető a kedvezményes mennyiség, vagy a teljes fogyasztásért piaci árat kell fizetni?

Az előző két pontban leírtaknak megfelelően: Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében külön-külön jogosult. Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi vonatkozik azokra a többgenerációs családi házakra, ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását?

Az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként jár. Így a felhasználási helyen belüli lakások száma nem módosítja a kedvezményes mennyiséget.

A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha az egyes lakások önálló mérése kiépül, és mint önálló felhasználási helyre szerződnek le rá.

A többgenerációs családi házaknál, ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását, lehet lakásszámot rögzíteni, és lakásonként figyelembe venni az éves 1729 m3(59 132MJ) kedvezményes mennyiséget?

NEM.

Az előző pontban leírtaknak megfelelően az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként jár. Így a felhasználási helyen belüli lakások száma nem módosítja a kedvezményes mennyiséget. A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha kiépül az egyes lakások önálló mérése és mint önálló felhasználási helyre szerződnek le rá.

Honnan lehet az éves fogyasztásról tájékoztatást kapni?

Az éves fogyasztását minden mérős MVM ügyfél több módon is megtalálhatja. Mivel a kedvezményes mennyiség éves szinten van megadva, így a korábbi időszak éves fogyasztásából érdemes kiindulni.

Az éves fogyasztásról az alábbi helyeken érhető el tájékoztatás:

 • UTOLSÓ ÉVES ELSZÁMOLÓSZÁMLA: a 3. oldalon található az eltelt elszámolási időszak alatti fogyasztás. Ez a részszámlás fogyasztóknál értelemszerűen akkor pontos teljesen, ha az elszámolási év elején és végén is történt leolvasás és egy évre vonatkozik.
 • ONLINE FELÜLETEK
 1. mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat)
 2. MVM Next app (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)
 3. Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető (sőt szükség esetén módosítható is) az éves fogyasztási adat.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken is kaphat tájékoztatást. Elérhetőségeinkről tájékozódjon a www.mvmnext.hu/foldgaz oldalon az elérhetőségek menüpontban.

Mi történik, ha a fogyasztás meghaladja az éves 1729 m3 (59 132 MJ) mennyiséget?

Ha adott felhasználási helyen a lakossági fogyasztó éves fogyasztása meghaladja az 59 132 MJ-t (1729 m3-t), akkor az ezt meghaladó fogyasztást mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron kell megfizetni az egyetemes szolgáltató részére.

 • 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ
 • 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az I. és II. árkategória elszámolásával. Amennyiben az Ön <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználó, de nem társasház/lakásszövetkezet, és éves fogyasztása a 41040 MJ-t (1200 m3-t*) meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti.

* A hőmennyiségek (MJ) átszámítása gázmennyiségre (m3) a Korm. rendelet alapján kiszámítható fűtőértékkel (34,2 MJ/m3) történik további korrekció figyelembevétele nélkül.

Ha éves szinten belefér a kedvezményes mennyiségbe, számít, ha télen használok sok földgázt?

NEM.

A kedvezményes mennyiség éves szinten, de időarányosan biztosított felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között. Ettől függetlenül az adott számlában az idő-és fogyasztási jelleggörbe szerint adható kedvezményes mennyiség feletti mennyiséget hirdetményi áron kell fizetni.

Ha lakossági fogyasztóként idén már többet fogyasztottam, mint a kedvezményes mennyiség, akkor 2022. augusztus 1-jétől piaci áron vételezek?

NEM.

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, éves szinten biztosított, felhasználási helyenként, időarányosan Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott földgáz elszámolása során vehető igénybe, amennyiben egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste  Banknál 6,67%,  a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A 2022. augusztus 1-jét megelőző időszak elszámolása az eddigi szabályok alapján történik.

Az új rendszer bevezetése miatt lesz külön elszámolás?

NEM.

Külön elszámolás nem történik, így nem lesz elosztói leolvasás sem.

Ugyanakkor ún. számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott földgáz mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

A 2022. július 31-ei mérőállást be kell, illetve be lehet diktálni?

IGEN, BE LEHET.

Ha diktálok, akkor az alapján történik a számlázás?

A mérőállás diktálás szabályai szerint történő mérőállás közlés figyelembevételre kerül a számlázás, illetve elszámolt mennyiség megosztása során.

Hol tudom a részszámla mennyiségem módosítani?

ONLINE FELÜLETEK

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat)
 • MVM Next app (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)
 • Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat.

Csökkenthető-e a részszámla mennyisége, hogy ne kelljen piaci árat fizetni?

Akkor javasolt a részszámla mennyiséget csökkenteni, ha a földgázfogyasztás ténylegesen csökken. Ezzel elkerülhető a túlfizetés.

Amennyiben a fogyasztás ténylegesen nem csökkent, úgy nem javasolt, mivel ez az éves elszámoláskori befizetést emeli meg jelentősen.

Tűzhelyátalánydíjasokat érinti az áremelkedés?

NEM.

A mérő nélküli gázfogyasztók (átalánydíjasok) fogyasztásimennyisége belefér a kedvezményes mennyiségbe.

Hogyan érinti az előre fizetős mérősöket az áremelkedés?

Az előre fizető mérők 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban 1729 m3 (59 132 MJ) feltöltés mennyiségig az alacsonyabb, ezen szint felett a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron kerül elszámolásra.

Nagycsaládosoknál érvényesíthető kedvezmény a gyerekek után?

IGEN.

A nagycsaládos kedvezmény az eddigiek szerint vehető igénybe, nem történik benne változás.

Mi lesz a lakossági társasházakkal? / Hogyan történik a lakossági társasházakkal a közös földgázfogyasztás elszámolása?

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet a 1729m3/év (59 132 MJ) kWh kedvezményes földgáz-mennyiségen felül további kedvezményes mennyiségre jogosult. A többletkedvezmény a kedvezményes mennyiség szorzata a lakóépületben található műszakilag megosztott, önálló lakások számával. Pl: ha az épületben 5 műszakilag megosztott, önálló lakás található, akkor a többletkedvezmény mértéke 1729+ (1729 × 5)= 10 374 m3.

A többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől időarányosan alkalmazza.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg. A 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a kedvezményre jogosító igazoló iratot a fogyasztótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató által kért dokumentumot a fogyasztó 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésre, úgy kell tekinteni, hogy a kedvezményt jogosulatlanul vette igénybe és a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Ha az irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

Mi történik, ha a társasház, lakásszövetkezet több kedvezményes mennyiséget vesz igénybe, mint amennyire jogosult?

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet a 1729m3/év (59 132 MJ) kWh kedvezményes földgáz-mennyiségen felül további kedvezményes mennyiségre jogosult. A többletkedvezmény a kedvezményes mennyiség szorzata a lakóépületben található műszakilag megosztott, önálló lakások számával. Pl: ha az épületben 5 műszakilag megosztott, önálló lakás található, akkor a többletkedvezmény mértéke 1729+ (1729 × 5)= 10 374 m3.

A többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől időarányosan alkalmazza.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg. A 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a kedvezményre jogosító igazoló iratot a fogyasztótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató által kért dokumentumot a fogyasztó 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésre, úgy kell tekinteni, hogy a kedvezményt jogosulatlanul vette igénybe és a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Ha az irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

Milyen formában kell nyilatkoznia a társasháznak, lakásszövetkezetnek a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében?

A nyilatkozat megtétele az egyetemes szolgáltató által biztosított felületen keresztül történik, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg.

Hol kell nyilatkoznia a társasháznak, lakásszövetkezetnek a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében?

A nyilatkozat megtétele az egyetemes szolgáltató által biztosított felületen keresztül történik, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg.

Meddig lehet a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében nyilatkozni?

A nyilatkozattétel nincs határidőhöz kötve. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől, időarányosan alkalmazza. A 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében a kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Ugyanakkor javasoljuk, hogy azt mihamarabb küldje meg, hogy a lehető legnagyobb mértékben részesülhessen a kedvezményes többletmennyiségből. A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg.

Mi történik az egyetemes szolgáltatási szerződésekkel? Kell új szerződést kötni vagy a meglévőt módosítani?

A változás az egyetemes szolgáltatóval fennálló egyetemes szolgáltatási szerződéseket nem érinti.

Az árak a jogszabály erejénél fogva válnak az egyetemes szolgáltatási szerződés részéve, így azok külön módosítására nincs szükség.

Mi történik, ha nem tudom fizetni a számlát?

A késedelmes fizetés kezelése az eddigiek szerinti történik, nem történik benne változás.

Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után jár többlet kedvezmény?

IGEN.

Az igénylés eljárásrendjét és a kedvezmény mértékét külön kormányrendelet határozza meg, amelyről a kihirdetését követően adunk tájékoztatást.

Felhasználóváltozás esetében szerződőnként vagy felhasználási helyre vonatkozóan fogja figyelni a rendszer a fogyasztást?

A kedvezmény adott felhasználási helyre, egy adott felhasználó fogyasztására vonatkozik, ám időarányosan jár. Ha például valaki fél évre szerződik egy ingatlan energiaellátására, akkor arra a felhasználási helyre az éves kedvezmény felére jogosult, függetlenül az előző szerződő, a kiköltöző fél fogyasztásától.

Mit tehetek akkor, ha csökkenteni szeretném az energiafogyasztásomat?

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Nagy siker a közösségépítő agrárprogram: így fogadhatsz Te is örökbe egy birsalmafát

Hatalmas siker a birsalmafa-örökbefogadó program, az a cél pedig, hogy közösséget építsenek, egyre inkább beérni látszik.

Semmit nem ér csak az ötlet: sok magyar így rontja el az esélyeit arra, hogy a saját főnöke lehessen

Sokakat vonz az, hogy a saját főnöke legyen, ráadásul többen éreztük már úgy, hogy olyan ötlettel rukkoltunk elő, ami tényleg felpörgetné a piacot.

Alapvető hibákon úszik el a magyarok pénze: erre figyelj, ha nem akarsz legatyásodni

A mostani gazdasági helyzetbe szinte bármit megtennénk, hogy spóroljunk, azonban sokan tapasztalhatják azt, hogy hiába igyekeznek, még így is elfolyik a pénz a bankszámlájukról.

Ilyet még nem láttál: így adnák ki a magyar gyerekek kedvenc könyvét újra

Közösségi finanszírozással adnák ki újra a 2012-es év gyerekkönyvét, a Dobozvárost.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. augusztus 19. péntek
Huba
33. hét
Augusztus 19.
Humanitárius világnap
KONFERENCIA
Tovább
Portfolio Future of Finance 2022
Októberben jön a magyar pénzügyi szakma nagy találkozója.
Energy Investment Forum 2022 - A MEKH szakmai támogatásával
Válság kontra klímacélok? Lesz miről beszélni az Energy Investment Forum-on!
Private Health Forum 2022
A hazai magánegészségügy legkiemelkedőbb konferenciája.
EZT OLVASTAD MÁR?