26 °C Budapest
Electric panel in the house. Selective focus. White.

Rezsiemelés: minden, amit az áramszolgáltatás változásáról tudni érdemes - részletes információk!

2022. július 21. 19:45

A ma megjelent rezsirendelet alapján 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek mérési pontonként, azaz mérőnként a villamos energia esetében évi 2523 kWh fogyasztásig vehetik igénybe a rezsicsökkentett árszabást. Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás elszámolása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) rendeletében meghatározott áron történik. Mutatjuk a legfontosabb változásokat, amelyek a villamosenergia-szolgáltatást érintik. Minden, amit a gázszolgáltatás változásáról tudni érdemes, ebben a cikkünkben találod!

Az új rezsiszabályozás kapcsán rengeteg kérdés merült fel a villamosenergia-szolgáltatás kapcsán, ezért az MVM hivatalos weboldalán ma megjelent, összefoglaló kisokos alapján mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat, és a válaszokat a gyakran ismételt kérdésekre.

Kiket érint a változás? Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén
 • ÚJ! 2022. augusztus 1-jétől:
 1. az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzatok (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),
 2. az állami bérlakásokban és a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások és a szállóférőhelyek üzemeltetői.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

A lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes villamosenergia-szolgáltatást?

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól felhasználási helyenként

 • 2523 kWh/év fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron (A1 árszabás esetén az alacsonyabb áron);
 • 2523 kWh/év fogyasztás felett lakossági piaci áron vételezhetnek villamos energiát.

A lakossági piaci árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg rendeletben.

Tehát a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan

 • A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh
 • B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 62,884 Ft/kWh áron vételezhetnek villamosenergiát az ügyfelek.

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként, azaz mérőnként (nappali és éjszakai) külön-külön 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

Hogyan veszi figyelembe a számlázás az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiséget?

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként, azaz mérőnként (nappali és éjszakai) külön-külön 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség érvényesítése naparányosan történik. Ha a fogyasztás a kedvezményes mértéket meghaladja, akkor a számlában

 • a kedvezményes mérték adott számlázási időszakra eső része lesz a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron elszámolva (A1 árszabás esetén az alacsonyabb áron),
 • az e feletti rész elszámolása lakossági piaci áron történik.
 1. A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh
 2. B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 62,884 Ft/kWh

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az A1 árszabáson belül található tömb 1 és tömb 2 elszámolásával. Amennyiben az Ön fogyasztásának elszámolása A1 árszabással (is) történik, és éves fogyasztása az 1320 kWh-t meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség éves? Az elszámolás éves szinten lesz, vagy havi szinten?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított felhasználási helyenként (mérőnként).

Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott villamos energia elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A kedvezményes mennyiséget a felhasználó időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amely alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzata kerül érvényesítésre, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron. Amennyiben a kedvezményes éves időszakon belül kiállított (jellemzően havi) számlában elszámolt energiamennyiség nem éri el az adott időszakra kiadható kedvezményes mennyiséget, úgy a kedvezmény nem vész el! Az elszámolás az éves időszakban biztosítja 2022.08.01-2023.07.31. között a kedvezményes sáv mennyiségig az alacsonyabb árat. (pl. ha valaki diktálás alapján kérte az elszámolását, nyáron nyaralás miatt nem fogyaszt energiát és így a diktálás alapján kiállított számlájában nem jelenik meg fogyasztás, akkor az erre az időszakra eső kedvezmény mértéket nem veszíti el, azt később ki tudja használni az éves időszakon belül!)

Ebben az esetben az elszámolás logikája megegyezik a villamos energia A1 árszabás tömb 1 / tömb 2 szerinti megosztásának.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség időarányosan jár?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított felhasználási helyenként (mérőnként).

Tehát ha Ön a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban adott napokon nem rendelkezik egyetemes szolgáltatási szerződéssel, így nem egyetemes szolgáltatási felhasználó (pl. versenypiaci kereskedővel szerződést köt, felhasználási helyét újonnan kapcsolják be, a vételezéssel véglegesen felhagy), akkor az éves kedvezménynek csak az az időarányos része vehető figyelembe az elszámolásnál, melynek során a felhasználási helyre vonatkozóan egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezett.

Pl. ha fél éves időtartamban van egyetemes szolgáltatásban, akkor a kedvezményes mennyiség az adott féléves időszak időarányosan adható mennyiségére jogosult.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes árammennyiség felhasználási helyenként jár? Ügyfélre vagy felhasználási helyre szól a kedvezményes mennyiség?

Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

A rendelet vonatkozásában több felhasználási helynek minősül, ha a hagyományos mérő mellett (A árszabás) vezérelt mérőn (éjszakai, azaz B árszabás) is történik villamosenergia-vételezés. Ebben az esetben az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség a hagyományos mérőn és a vezérelt mérőn mért fogyasztás tekintetében külön-külön is megilleti a felhasználót.

Több felhasználási hely esetén (pl. lakás és nyaraló) mennyi kedvezményes mennyiség jár?

Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében, mérőnként külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi vonatkozik azokra a felhasználási helyekre, amelyek lakosságiak, de nem az elsődleges lakhelyek (pl. nyaraló, hétvégi ház, garázs)? Azoknál is érvényesíthető a kedvezményes mennyiség, vagy a teljes fogyasztásért piaci árat kell fizetni?

Ha egy lakossági fogyasztónak több (lakossági) felhasználási helye van, akkor az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében, mérőnként külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi vonatkozik azokra a többgenerációs családi házakra, ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását?

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként (mérőnként) jár. Így a felhasználási helyen belüli lakások száma nem módosítja a kedvezményes mennyiséget.

A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha az egyes lakások önálló mérése kiépül, és mint önálló felhasználási helyre szerződnek le rá.

A többgenerációs családi házaknál, ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását, lehet lakásszámot rögzíteni, és lakásonként figyelembe venni az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiséget?

NEM

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként (mérőnként) jár. Így a felhasználási helyen belüli lakások száma nem módosítja a kedvezményes mennyiséget.

A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha kiépül az egyes lakások önálló mérése, és mint önálló felhasználási helyre szerződnek le rá.

Ha van vezérelt mérőm (éjszakai mérő) is, akkor arra jár külön éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség?

IGEN

A rendelet vonatkozásában több felhasználási helynek minősül, ha a hagyományos mérő mellett (A árszabás) vezérelt mérőn (éjszakai, azaz B árszabás) is történik villamosenergia-vételezés. Ebben az esetben az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség a hagyományos mérőn és a vezérelt mérőn mért fogyasztás tekintetében külön-külön is megilleti a felhasználót.

Honnan lehet az éves fogyasztásról tájékoztatást kapni?

Az éves fogyasztását minden mérős ügyfél több módon is megtalálhatja. Mivel a kedvezményes mennyiség éves szinten van megadva, így a korábbi időszak éves fogyasztásából érdemes kiindulni. Ugyanakkor a múltbeli fogyasztás tájékoztató jellegű, hiszen változhatnak a fogyasztási szokások.

A korábbi éves fogyasztásról az alábbi helyeken érhető el tájékoztatás:

UTOLSÓ ÉVES ELSZÁMOLÓSZÁMLA: a 3. oldalon található az eltelt elszámolási időszak alatti fogyasztás. Ez a részszámlás fogyasztóknál értelemszerűen akkor pontos teljesen, ha az elszámolási év elején és végén is történt leolvasás és egy évre vonatkozik.

ONLINE FELÜLETEK

2021. szeptember 1-je előtt is már MVM Nextes ügyfelek:

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat) belépve a nyitóoldalon
 • MVM Next app (a fenti linkről is elérhető az applikáció letöltési helye) - Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat.

2021. szeptember 1-je előtt még ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfelek:

 • ker.mvmnext.hu (online ügyfélszolgálat) - Számlaügyek/Részfogyasztás módosítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás
 • MVM Next EnergiApp (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye) - Részfogyasztás beállítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

E.ON ügyfelek:

 • E.ON online ügyfélszolgálat - Beállítások/Számlázási és fizetési beállítások/Részszámla módosítás (éves mennyiség módosítása és a korábbi részfogyasztások is letölthetők)
 • E.ON mobilapp - Menü/Profil/Számlázás és fizetés/Részszámla: beállított havi aktuális mennyiség

Mi történik, ha a fogyasztás meghaladja az éves 2523 kWh mennyiséget?

Ha adott felhasználási helyen (mérőnként) a lakossági fogyasztó éves fogyasztása meghaladja a 2523 kWh-t, akkor az ezt meghaladó fogyasztást lakossági piaci áron kell megfizetni az egyetemes szolgáltató részére.

 • A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh
 • B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 62,884 Ft/kWh

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az A1 árszabáson belül található tömb 1 és tömb 2 elszámolásával. Amennyiben az Ön fogyasztásának elszámolása A1 árszabással (is) történik, és éves fogyasztása az 1320 kWh-t meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti.

Ha éves szinten belefér a kedvezményes mennyiségbe, számít, ha nyáron használok sok villamos energiát?

NEM

A kedvezményes mennyiség éves szinten, de időarányosan biztosított felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között. Ettől függetlenül az adott számlában az időarányosan adható kedvezményes mennyiség feletti mennyiséget hirdetményi áron kell fizetni.

Ha lakossági fogyasztóként idén már többet fogyasztottam, mint a kedvezményes mennyiség, akkor már 2022. augusztus 1-jétől piaci áron vételezek?

NEM

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, éves szinten biztosított, felhasználási helyenként (mérőnként), időarányosan.

Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott villamos energia elszámolása során vehető igénybe, amennyiben egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A 2022. augusztus 1-jét megelőző időszak elszámolása az eddigi szabályok alapján történik.

Az új rendszer bevezetése miatt lesz külön elszámolás?

NEM

Külön elszámolás nem történik, így nem lesz elosztói leolvasás sem.

Ugyanakkor ún. számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott villamos energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

A 2022. július 31-ei mérőállás meghatározáshoz az MVM ügyfelei részére lehetőséget biztosítanak mérőállásközlésre. Ennek lehetőségéről, kérjük, tájékozódjanak az egyetemes szolgáltató honlapján.

A 2022. július 31-ei mérőállást be kell, illetve be lehet diktálni?

IGEN, BE LEHET.

A 2022. július 31-ei mérőállás meghatározáshoz az MVM ügyfelei részére lehetőséget biztosítanak mérőállásközlésre. Ennek lehetőségéről, kérjük, tájékozódjanak az egyetemes szolgáltató honlapján.

Ha diktálok, akkor az alapján történik a számlázás?

A mérőállás diktálás szabályai szerint történő mérőállás közlés figyelembevételre kerül a számlázás, illetve elszámolt mennyiség megosztása során.

Hol lehet a részszámla mennyiséget módosítani?

ONLINE FELÜLETEK

2021. szeptember 1-je előtt is már MVM Nextes ügyfelek:

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat)
 • MVM Next app (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye) - Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat.

2021. szeptember 1-je előtt még ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfelek:

 • ker.mvmnext.hu (online ügyfélszolgálat) - Számlaügyek/Részfogyasztás módosítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás
 • MVM Next EnergiApp (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye) - Részfogyasztás beállítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

E.ON ügyfelek:

 • E.ON online ügyfélszolgálat - Beállítások/Számlázási és fizetési beállítások/Részszámla módosítás (éves mennyiség módosítása és a korábbi részfogyasztások is letölthetők)
 • E.ON mobilapp - Menü/Profil/Számlázás és fizetés/Részszámla: beállított havi aktuális mennyiség

Csökkenthető-e a részszámla mennyisége, hogy ne kelljen piaci árat fizetni?

Akkor javasolt a részszámla mennyiséget csökkenteni, ha a villamosenergia-fogyasztás ténylegesen csökken. Ezzel elkerülhető a túlfizetés.

Amennyiben a fogyasztás ténylegesen nem csökkent, úgy nem javasolt, mivel ez az éves elszámoláskori befizetést emeli meg jelentősen.

Hogyan érinti az előre fizetős mérősöket az áremelkedés?

Az előre fizető mérők feltöltése 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban 2523 kWh feltöltés mennyiségig az alacsonyabb, ezen szint felett a lakossági piaci áron kerül elszámolásra.

H árszabás igénybevétele esetén lehet több a kedvezményes villamosenergia-mennyiség?

NEM

A lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget a rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.

Fűtési idényen kívül a H árszabással érintett elszámolási pontot úgy kell tekinteni, hogy felhasználási helynek minősül, azaz külön érvényes rá a kedvezményes 2523 kWh mennyiség.

Mi az a H árszabás? Ki veheti igénybe?

Ez a hőszivattyúkhoz és a megújuló energiforrásokhoz kiépített rendszerekhez használható tarifa. Külön mért, kéttarifás mérővel rendelkező fogyasztóknak, idényjellegű tarifatípus. A legfontosabb jellemzője, hogy nem elérhető egész évben: csak október 15-től április 15-ig vehető igénybe.

A H árszabás igénybevételének feltételei:

 • Külön mért felhasználói áramkörrel rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe a fűtési idényben (október 15. és április 15. között) a legalább 3 (2020. január 1-jétől 3,4) szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyúk, azaz napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések és ezen berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek fogyasztásának elszámolására.
 • Egész napos vételezési lehetőséget biztosít, napszaktól függetlenül.
 • A felhasználási helyen lévő H árszabásra jogosult berendezések külön mért felhasználói áramkörének fogyasztása fűtési idényen kívül az A1 árszabás magasabb díjtételével kerül elszámolásra.

B GEO árszabás igénybevétele esetén lehet több a kedvezményes villamosenergia-mennyiség?

A lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá a B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget nem kell figyelembe venni.

Lehet-e B GEO árszabást igényelni?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a „B Geo” árszabást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával alkalmazza az ELMŰ Hálózati Kft., illetve az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. működési területén (más elosztó jelenleg nem biztosítja az árszabás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket). Az árszabás speciális szabályainak részletei megtalálhatók MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatában.

2021. szeptember 1-től ez az árszabás már nem igényelhető.

Nagycsaládosoknál érvényesíthető kedvezmény a gyerekek után?

A nagycsaládos kedvezmény változatlanul csak földgázellátás esetében vehető igénybe.

Milyen áron történik a háztartási méretű kiserőmű által termelt és a hálózatba betáplált villamos energia átvétele? / Milyen áron történik a szaldóelszámolás betáplálási többlet esetén?

Szaldóelszámolás esetén a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott azon egységáron, amellyel vételezési többlet esetén a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével mint lakossági fogyasztóval az egyetemes szolgáltató elszámolna. A bruttó elszámolást a szabályozás nem érinti.

Mi történik az egyetemes szolgáltatóval fennálló villamosenergia-vásárlási szerződésekkel? Kell új szerződést kötni vagy a meglévőt módosítani?

A változás az egyetemes szolgáltatóval fennálló villamosenergia-vásárlási szerződéseket nem érinti.

Az árak a jogszabály erejénél fogva válnak a villamosenergia-vásárlási szerződés részéve, így azok külön módosítására nincs szükség.

Mi történik, ha nem tudom fizetni a számlát?

A késedelmes fizetés kezelése az eddigiek szerinti történik, nem történik benne változás.

Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után jár többlet kedvezmény?

IGEN

Az igénylés eljárásrendjét és a kedvezmény mértékét külön kormányrendelet határozza meg, amelyről a kihirdetését követően adunk tájékoztatást.

Felhasználóváltozás esetében szerződőnként vagy felhasználási helyre vonatkozóan fogja figyelni a rendszer a fogyasztást?

A kedvezmény adott felhasználási helyre (mérőnként), egy adott felhasználó fogyasztására vonatkozik, ám időarányosan jár. Ha például valaki fél évre szerződik egy ingatlan energiaellátására, akkor arra a felhasználási helyre az éves kedvezmény felére jogosult, függetlenül az előző szerződő, a kiköltöző fél fogyasztásától.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Tücsökfehérjéből készít proteinszeletet a magyar orvostanhallgató, a Cápák között befektetője is beszállt az üzletbe (x)

Ennek nincs is tücsök íze, ez a leggyakoribb visszajelzés a többféle ízesítéssel gyártott, tücsökfehérjével dúsított proteinszelet, snack és shake kapcsán.

A legnagyobb hazai filmfesztiválon mutatkozik be a közösségi finanszírozásból megvalósult kisjátékfilm

A Magyar Mozgókép Fesztiválon találkozhat először a közönség Králl Kevin “Melange”című kisjátékfilmjével.

Üzleti ötletek tesztelése: ezt kell tenned, hogy befutó legyen a kampányod a közösségi piactéren

Magyarországon az üzleti ötletek mintegy 6 százaléka jut el abba a fázisba, hogy jutalomalapú közösségi finanszírozási kampány indulhat rájuk.

Meglepő dolgokat rejt egy kamasz naplója 2024-ben: less bele, a te gyereked is érintett!

Megvalósul Jocó bácsi nagy álma, színpadra állítják regényét. A Kamaszharc, bár fikció, a tanárként nap, mint nap megtapasztalt élethelyzeteket dolgozza fel.

NAPTÁR
Tovább
2024. június 22. szombat
Paulina
25. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
A magyar Real Estate Agent találkozó a Kalmárok közreműködésével
Future of Finance 2024
Mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak?
Sustainable World 2024
Zöld finanszírozási lehetőségek, befektetési döntések, ESG megfelelés
EZT OLVASTAD MÁR?
Felújítási támogatás - hírek, tudnivalók
A legfontosabb hírek, elemzések, és a részletszabályok a 2024-től elérhető lakásfelújítási támogatásról.
Most nem