29 °C Budapest
Hogy néz ki egy felmondó levél? Felmondás közös megegyezéssel minta, azonnali hatályú felmondás minta

Hogy néz ki egy felmondó levél? Felmondás közös megegyezéssel minta, azonnali hatályú felmondás minta

2021. május 5. 14:30

A munkahelyváltoztatás egy teljesen természetes esemény, ami a legtöbb munkavállaló életében legalább egy alkalommal megtörténik, hiszen nem kötelező egy életen át ott dolgoznunk, ahol fiatal korunkban először kaptunk álláslehetőséget. A felmondás kísérője egy hivatalos felmondó levél, amelyben írásba adjuk távozási szándékunkat.

Cikkünkben a felmondást kísérő felmondó levél kapcsán nyújtunk részletes tájékoztatást: tudd meg, milyen formái vannak a felmondásnak és milyen felmondáshoz milyen felmondó levél illik! Digitális vagy kezzel irott felmondó levél leadásával járunk jobban? Mit tartalmaz egy felmondó levél minta 2021 évében, milyen hosszú egy felmondó levél, milyen egy felmondó levél formai követelmények szempontjából? Hogy néz ki egy felmondó levél, milyen egyszerű felmondó levél minta 2021 érhető el?

A felmondásról általánosságban

Magyarországon a Munka Törvénykönyve a következőképpen rendelkezik egy munkaviszony megszüntetéséről, vagyis a felmondás körülményeiről bejelentett, alkalmazott viszony esetén (ide nem értve a vállalkozók, megbízottak munkaköreit). A munkaviszony megszüntethető:

 • a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével;
 • rendes felmondással (határozatlan idejű munkaszerződés felbontása bármelyik oldalról);
 • rendkívüli felmondással (a munkáltató mulasztása okán);
 • azonnali hatállyal a próbaidő alatt (bármelyik fél részéről);
 • határozott idejű munkaviszony esetén a határozott idő letelte előtt a munkáltató által.

A felmondás történhet azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás keretei között és rendes felmondással is, az igazi különbség a felmondási idő kitöltésében rejlik. A felmondási idő az a munka záróidőszaka, amely alatt kötelesek vagyunk még az előző munkáltatónál dolgozni. A felmondási idő a felmondást követően kezdődik, hosszát tartalmazza a munkaszerződés (lehet rövid, pl. egy hónap vagy hosszú, akár egy fél év is).

Azt, hogy a munkavállaónak ki kell-e töltenie az elvárható leghosszabb felmondási időt, a munkáltató és a munkavállaló közös megállapodásán alapszik – számos alkalommal elég addig dolgoznunk előző helyünkön, míg meg nem találják az utódunkat. A felmondást követő időszak ugyanolyan munkával eltöltött időnek számít, mint korábban, amelyért azonos fizetést veszünk fel.

Hogy néz ki egy felmondó levél?

A felmondó levél egy egyszerű, viszonylag rövid dokumentum, amelynek célja, hogy a munkavállaló írásban jelezze a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát.

Mit tartalmaz egy felmondó levél?

 • A felmondó levél címzettjének nevét és székhelyét/címét, a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult nevét;
 • A munkavállaló adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím);
 • A munkaszerződés megkötésének dátumát, illetve a határozott vagy határozatlan munkaviszonyt;
 • Hivatkozást a Munka Törvénykönyvére a felmondás jellege szerint;
 • A felmondási idő szerződésben rögzített hosszát;
 • A munkaviszony megszűnésének dátumát;
 • Nyilatkozatot arról, hogy milyen típusú felmondást teszünk (pl. rendes felmondás);
 • Egyéb kikötések (a szabadságból ki nem vett rész arányos pénzbeli megváltása, az utolsó munkában töltött napon történő kifizetés, munkaeszközök és dokumentumok átadása, felmondási idő letöltése alóli mentesülés, teljesítményértékelés kérése stb.).

A felmondás minta formai követelményei

A lemondó levélnek nincsenek külön meghatározott formai követelményei, azonban minden dokumentumon szerepelnie kell a keltezésnek és a felmondó munkavállaló aláírásának. A felmondó levél során érdemes a Munka Törvénykönyvének a mi esetünkre vonatkozó paragrafusára hivatkoznunk.

Kézzel írott vagy digitális felmondó levél?

Habár a felmondó levél a felmondás írásban közölt formája és nincs megkötve, hogy kézzel írott vagy gépi szöveget kell leadnunk, jobban járunk, ha számítógépen írjuk meg a felmondó levél tartalmát, ugyanis így egyszerűbb kezelnie és tárolnia azt a munkáltatónak.

Munkavállalói felmondás minta

1. Rendes felmondó levél minta 2021

[Munkáltató mint címzett adatai]

Alulírott XY (anyja születési neve: ..., születési helye: ..., születési ideje: ..., lakcíme: ...), mint a Példa Kft. munkavállalója a közöttem, mint munkavállaló között és cégük, mint munkáltató között Év/Hó/Nap napján létrejött, határozatlan időre létesített munkaviszonyomat a Munka Törvénykönyvéről szóló … törvény alapján felmondom.  [Felmondásomat a 67. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján nem indokolom meg / felmondásom indoka a következő: ….]

A rám vonatkozó felmondási idő hossza X nap, amely a jelen felmondás közlését követő napon kezdődik, a felmondási idő záródátuma Év/Hó/Nap.

[Egyéb kitételek.]

Kelt: Év/Hó/Nap

Munkavállaló aláírása.

Munkáltató aláírása.

2. Felmondás közös megegyezéssel minta

Megállapodás munkaviszony megszűntetéséről

Amely létrejött egyrészről Példa Kft. (székhely:…, képviselő:…) mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató), másrészről XY (név:…, születési hely és idő:…, anyja neve:…, lakcíme:…) mint munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló) között.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 550 forintos törlesztővel a Sberbank nyújtja (THM 7,11%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 39 604 forintos törlesztőt (THM 7,17%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük Év/Hó/Nap létrejött munkaszerződést a Munka Törvénykönyvéről … törvény alapján közös megegyezéssel Év/Hó/Nap megszüntetik. A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a Munkavállaló a munkaviszony megszűnéséig / Év/Hó/Nap-ig köteles munkát végezni.

A Munkáltató és a Munkavállaló az utolsó munkában töltött napon számolnak el egymással. A Munkáltató köteles kifizetni a munkavállalónak az elvégzett munkáért őt időarányosan megillető munkabért és más járandóságait, a munkáltató pedig ezen a napon adja át a Munkavállalónak a munkaviszonnyal kapcsolatos okmányokat, a Munkavállaló pedig visszaszolgáltatja munkaeszközeit.

[Egyéb kitételek]

Kelt: Év/Hó/Nap

Munkavállaló aláírása.

Munkáltató aláírása.

3. Azonnali hatályú felmondás minta

[Munkáltató mint címzett adatai]

Alulírott XY (anyja születési neve: ..., születési helye: ..., születési ideje: ..., lakcíme: ...), mint a Példa Kft. munkavállalója a közöttem, mint munkavállaló között és cégük, mint munkáltató között Év/Hó/Nap napján létrejött, határozatlan időre létesített munkaviszonyomat a Munka Törvénykönyvéről szóló … törvény alapján azonnali hatállyal felmondom, ennek értelmében a munkaviszony köztünk a mai napon (Év/Hó/Nap) megszűnik.

Felmondásomat a Munka Törvénykönyve 78. § (1) bekezdésére alapozva – amely szerint az azonnali hatályú felmondás indoka a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség munkáltató általi szándékos / súlyosan gondatlan, jelentős mértékű megszegése, vagy más olyan magatartás tanúsítása lehet, amely a munkaviszony fenntartását számomra lehetetlenné teszi – az alábbiakban részletezett tények, illetve körülmények alapozzák meg, amelyekről tudomást Év/Hó/Nap napján szereztem: [Indoklás]

[Egyéb kitételek]

Kelt: Év/Hó/Nap

Munkavállaló aláírása.

Munkáltató aláírása.

A fentiekben felsorolt három munkavállalói felmondás minta kiindulásképpen használható, bizonyító erővel nem bír. Minden Munkavállaló és Munkavégző kapcsolata a munkaszerződésben meghatározottak alapján egyedi más-más kritériumokkal, amelyeket érdemes lehet a felmondás során a felmondó levélben is rögzíteni.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
perfekt  |  2021.06.14 08:18
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján az adott üzleti év mérlegford...
hrdoktor  |  2021.06.14 06:55
Praktikus tanácsok, hogyan számoljuk fel a látens beidegződéseket, amik saját fejlődésünket gátolják...
legacykft  |  2021.06.11 18:55
Az elmúlt heteket tekintve, több kompetenciafejlesztő tréninget is maga mögött tudhat a Legacy. Ahho...
coachco  |  2021.06.09 11:06
Olvasom Obama ex-elnök memoárját, másodjára fogtam bele. Nem mintha nem lenne érdekes, de cirka 700...
ajovomunkahelye  |  2021.06.07 12:30
Számokban is kimutatható nyereséget vagy veszteséget jelent egy vállalatnak, ha erősen elkötelezett...
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2021. június 17. csütörtök
Laura, Alida
24. hét
Június 17.
A tapas világnapja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?