Caregiver discussing with senior couple over digital tablet. Elderly male and female are sitting with nurse at home. They are sitting in balcony.

A rendszeres szociális segély utalása kártyára: Mikor lesz szociális segély a számlán 2021 hónapjaiban?

2021. július 18. 15:03

A szociális segély rendszere 2021 évében több változáson is keresztülment, így a korábbi különböző szociális segély típusok egy része megszűnt, más, összevont szociális segély típusok azonban a korábbi kategóriákat is lefedik. Nézzük, mikor történik a szociális segély utalás, milyen juttatás van a rendszeres szociális segély helyett! Tudd meg, mikor lesz szociális segély a számlán 2021 során!

2021 évétől több különféle szociális segély típus is meghatározó változáson ment keresztül az egyszerűbb és átláthatóbb szociális segély utalás érdekében. Ennek értelmében bizonyos szociális segély típusok összeolvadtak, új nevet kaptak, vagy éppen megszűntek. Nézzük, milyen szociális segély 2021 évi változásokkal kell számolnunk, ha szociális segély igénylése előtt állunk. Hová lett a jól megszokott rendszeres szociális segély és mi a települési támogatás, ami a rendszeres szociális segély helyett kérhető 2015 óta?

Szociális segély változások 2021

A 2021 szociális segély változások célja, hogy az állami segélyezés rendszere egyszerűbb és átláthatóbb legyen, ezért a korábbi, különféle szociális segélyek rendszerét teljesen átalakították. Korábban háromféle önkormányzati szociális segély volt elérhető a rászorulók számára: ezek a temetési segély, az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás voltak. Ez a három szociális segély típus egy ideje önkormányzati segély címen igényelhető, azonban ezeket a támogatásokat nem kötelező minden önkormányzatnak folyósítania – ez azt jelenti, hogy a település vagy kerület vezetősége dönti el, hogy jár-e ez a szociális segély az ott lakóknak, méltányossági alapon.

Rendszeres szociális segély helyett települési támogatás

A rendszeres szociális segély ellátása 2015. március 1-től szűnt meg; a járási segély módosításával egyetemben megszűnt az állami segélyezés intézménye. A kormány nem csak a rendszeres szociális segély juttatását törölte el, megszűnt a korábbi adósságkezelési szolgáltatás és a lakásfenntartási támogatás is. 2015-ben bevezették a kötelező óvodába járást és az ingyenes óvodai étkeztetést, így az óvodáztatási támogatás is el lett törölve.

A szociális segély felvételére rászoruló emberek ellátása az elmúlt évek során tehát átkerült a települési önkormányzatok, járások feladatkörébe és hatáskörébe. Miért van ez így? A válasz egyszerű, ugyanis a szociális segély igénylés kapcsán, amíg az állami kézben volt, nagyon magas volt a szociális segély visszaélések száma, azonban, mivel a települések önkormányzata nagyobb rálátással bír az ott lakók szociális helyzetére, a visszaélők aránya csökkent, így azok kapják a segélyt, akik arra valóban rászorulnak. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a méltányossági közgyógyellátásra és a méltányossági ápolási díj megállapítására is.

Megszűnt szociális segély ellátások

 • Rendszeres szociális segély (amelyre jogosultak az egészségkárosodott személyek, a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személyek, a 14 év alatti gyermekek felügyeletét ellátó személyek és más, a helyi önkormányzat rendelete alapján jogosult személyek) - megszűnik
 • Lakásfenntartási támogatás - megszűnik
 • Méltányossági közgyógyellátás – nem szűnik meg, de nem lesz kötelező
 • Méltányossági ápolási díj – nem szűnik meg, de nem lesz kötelező

Milyen szociális segély érhető el 2021-ben?

A rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási segély megszűnése után ezek a szociális segély típusok járnak a rászorulóknak; ezeket a szociális segély juttatásokat az önkormányzat vagy a járás biztosítja a településen élő jogosultak számára:

 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: egységesen 22.800 Ft
 • EGYT: Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás: maximum a nettó közfoglalkoztatotti bér 90%-a, vagyis 46.662 Ft.

Ha az EGYT jogosult család egyik tagja már részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, az EGYT maximális összege 23.862 Ft lehet!

A települési támogatás

A települési támogatás egy olyan szociális segély típus, amit méltányossági alapon, a település vezetőségének megítélése után azok a magyar családok kaphatnak, akik valamilyen váratlan krízishelyzeten (például haláleset, természeti kár) mennek keresztül és a létfenntartáshoz szükségük van anyagi segítségre. A települési támogatás, mint új típusú szociális segély meghatározható eseti alkalomra, vagy egy hosszabb időintervallumra, amíg a szociális segély utalás havonta jár.

A települési támogatás minimális összege nem lehet kisebb az aktuális öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-nál. Halál esetén a települési támogatás összege a teljes temetkezési költség 10-100%-a lehet. A települési támogatás mint szociális segély nem csak pénzbeli juttatás lehet, hanem például tankönyv, tüzelőanyag vagy élelmiszercsomag is.

Szociális segély 2021: Az aktív korúak ellátása

Sokan az aktív korúak ellátását nevezik szociális segélynek. Az aktív korúak ellátása akkor jár a 18. életévét betöltött, nyugdíjkorhatár alatti magyar állampolgároknak, ha nem végeznek kereső tevékenységet, jövedelem híján pedig mind az ő, mind a családja megélhetése nem biztosított. Ebbe a kategóriába tartoznak a minimum 50%-os egészségkárosodásban szenvedő lakosok, a minimum 67%-ban munkaképességüket elvesztett lakosok, illetve a vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyek.

Jogosultak az ellátásra azok a munkanélküli személyek, akiknek már nem jár az álláskeresési járadék (munkanélküli segély) vagy semmilyen más olyan jövedelem-kiegészítés, amelyhez az állammal történő együttműködés szükséges, vagy ha a személy megélhetése az aktív korúak ellátásán kívül semmilyen más módon nem biztosított (ez azt jelenti, hogy a család egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90%-át). Az aktív korúak felvehetik a foglalkoztatást helyettesítő ellátást és az EGYT-t is.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

Az időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka mint szociális segély azok számára jár, akik nem rendelkeznek a megélhetésüket biztosító jövedelemmel.

 • Azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek jogosultak az időseknek járó szociális segély felvételére, akik házastársukkal, élettársukkal együtt élnek, de az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a 25.630 Ft-ot. Ez esetben az időseknek járó szociális segély összege 26.350 Ft.
 • A nyugdíjkorhatár és 75 év közötti személy is jogosult rá, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a 30.150 Ft-ot, ilyenkor havi 40.995 Ft szociális segély jár.
 • Ha a 75 éves, vagy annál idősebb személy igényli, akinek a havi jövedelme 40.700 Ft alatt van, akkor 41.840 Ft szociális segély jár.

A rokkantsági járadék

Rokkantsági járadék felvételére azok a személyek jogosultak, akiknek a 25. életévük betöltése előtt minimum 70%-os egészségkárosodásuk lett, ám nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesülnek. Ez a szociális segély csak akkor igényelhető, ha a kérelmező a 18. életévét már betöltötte, de a károsodás 25 éves kora előtt keletkezett. A szociális segély összege itt 38.670 Ft, ami addig jár, amíg a károsodás érvényes.

Szociális segély igénylés hol intézhető?

Mind a rokkantsági járadék, mind az időskorúak járadéka és az aktív korúak ellátása az illetékes járási hivatalnál intézhető. A települési támogatás és más önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális segély igénylése érdekében az helyi önkormányzathoz kell fordulnunk.

Mikor lesz szociális segély utalás 2021 évében?

A szociális segély utalás a különleges eseteket leszámítva a következő időpontokban várható:

 • Szociális segély utalás 2021. január: 2021.01.29.
 • Szociális segély utalás 2021. február: 2021.02.26.
 • Szociális segély utalás 2021. március: 2021.03.26.
 • Szociális segély utalás 2021. április: 2021.04.29.
 • Szociális segély utalás 2021. május: 2021.05.31.
 • Szociális segély utalás 2021. június: 2021.06.29.
 • Szociális segély utalás 2021. július: 2021.07.30.
 • Szociális segély utalás 2021. augusztus: 2021.08.30.
 • Szociális segély utalás 2021. szeptember: 2021.09.29.
 • Szociális segély utalás 2021. október: 2021.10.29.
 • Szociális segély utalás 2021. november: 2021.11.29.
 • Szociális segély utalás 2021. december: 2021.12.22.

Mikor lesz kártyán a szociális segély?

A szociális segély utalás és a szociális segély jóváírás között általában 1 nap különbség van.

A szociális segély problémái

Magyarországon számos család szorul különféle szociális segély ellátások megigénylésére, bármilyen okból kifolyólag, nem csak rendkívüli szociális segély igénybevétele esetén. Habár a kormány folyamatosan próbálja átláthatóbbá, méltányosabbá tenni a szociális segély utalás rendszerét és kiszűrni a jogosulatlan kérvényeket, sajnos a keret ma is szűkös és gyakran előfordul, hogy a számos szociális segély igény mellett nem jut szociális segély minden egyes rászoruló család számára.

A kormány a megváltozott munkaképességű emberek ellátórendszerét is felül tervezi vizsgálni: ugyanígy az ápolási díj kapcsán is számíthatunk felülvizsgálatokra, szigorításokra, hogy ez esetekben is csak olyan magyar családok kaphassák meg a szociális segély összege által nyújtott előnyöket, akik valóban jogosultak arra.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2022. augusztus 6. 11:38
Miért sznik meg az Érd TV lineáris adása és miért választották inkább azt, hogy a YouTube-ra gyártan...
Kasza Elliott-tal  |  2022. augusztus 6. 07:00
Elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizet részvényekrl, sorba is rendeztem ket gyorsan, itt...
Holdblog  |  2022. augusztus 6. 06:56
Volt már amerikai steaktérkép és európai strandverseny, most mutatjuk, sörgyártásban mely nemzetek a...
FudgElliott  |  2022. augusztus 5. 17:36
Mivel mindenkit a rezsi kérdés foglalkoztat, gondoltam ránézek a holland gáz tzsdére, milyen fázisáb...
Így győzheted le a tomboló inflációt: rengeteg magyar keresi szét magát ezzel a módszerrel

Egy vállalat sikeressége mérettől függetlenül több dolgon múlhat, azonban a sikeres marketing igazán erőssé teheti azt, válság esetén is.

Ez lenne a siker kulcsa? Sok magyar még mindig alábecsüli ezt az eszközt

Ezt mindenképp tudnod kell, mielőtt belevágsz egy start-up finanszírozásába, kezdő vállalkozóként.

Csendes gyilkos pusztítja tömegével a magyarokat: sok apróságon múlhat, megúszod-e

A magyar felnőttek mintegy 60 százaléka fél attól, hogy élete során rosszindulatú daganatot diagnosztizálnak nála.

Közösségi finanszírozás – alternatív, kockázatmentes út az üzleti célok megvalósítása felé (x)

Nincsenek könnyű helyzetben a hazai induló vagy bővülni kívánó vállalkozások: nehezen előrejelezhető egy-egy termék vagy fejlesztés várható sikere vagy megtérülése.

NAPTÁR
Tovább
2022. augusztus 8. hétfő
László
32. hét
Augusztus 8.
Nemzetközi Macska Nap
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2022. augusztus 7. 16:08