21 °C Budapest
Checking some digits

Szociális hozzájárulási adó 2023 változások: mutatjuk, mennyi a szociális hozzájárulási adó, mi változik!

2023. január 3. 12:00

Elfogadásra kerültek a 2023 évre vonatkozó adótörvényjavaslatok: számos más adónem mellett, mint például az iparűzési adó, a szociális hozzájárulási adó 2023 évi szabályai (szochó 2023) is módosulnak. Tudd meg, mi az a szociális hozzájárulási adó, a szociális hozzájárulási adó mennyi 2023 évében, avagy a szociális hozzájárulási adó hány százalék! Milyen szociális hozzájárulási adó változásokkal indítjuk a 2023-as évet, mire kell figyelni?

Cikkünkben eláruljuk, mi a szociális hozzájárulási adó célja, milyen változásokat foglal magában a szociális hozzájárulási adó törvény 2023 évében? A szociális hozzájárulási adó 2023 során miben változik, a szociális hozzájárulási adó mennyi lesz idén? Amellett, hogy megtudhatod, a szociális hozzájárulási adó mi az, mik az új szociális hozzájárulási adó 2023 évi szabályok, azt is eláruljuk, mikor jár szociális hozzájárulási adó kedvezmény és szociális hozzájárulási adó mentesség!

Mi a szociális hozzájárulási adó célja?

A szociális hozzájárulási adó (röviden: szochó) a jelenlegi formájában 2019 óta létezik, a korábbi szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulási adó összevonásából jött létre (csak a szochó nevét tartották meg). A szochó egy százalékban kifejezett adónem, amelynek befizetésével a kötelezettek hozzájárulnak az állam fenntartásához. A szochóval kapcsolatban érdemes tudni, hogy nem munkavállalói, hanem munkáltatói járulékról van szó, vagyis nem a dolgozónak kell befizetnie, hanem a munkaadójának (ezzel a teherrel egészül ki a teljes munkáltatói bérköltség).

A szociális hozzájárulási adó törvény évek óta kisebb-nagyobb változásokon megy keresztül, ám általánosságban elmondhatjuk róla, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2012 óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A legújabb, már elfogadásra került, 2023. január 1-től hatályos adótörvénycsomag a szociális hozzájárulási adó törvény 2023 évi szabályaival kapcsolatban is változtatásokat eszközöl. Nézzük, mi történt az elmúlt években és melyek a legújabb szociális hozzájárulási adó törvény változások!

Összefoglaló: mi történt eddig?

A szociális hozzájárulási adó mértéke csökkenő tendenciát mutat: 2012-től 2016 végéig a szociális hozzájárulási adó 27% volt, amelyet 2017 során 22%-ra csökkentettek. 2018. január 1-től 2019. június 30-ig 19,5% volt a szochó mértéke, 2019 júliusától 2020 június 30-ig azonban már csak 17,5% volt (a szociális hozzájárulási adó 2020 évi szabályairól korábbi cikkünkben írunk részletesen.) 2020 július 1-től a szociális hozzájárulási adó 2021 december 31-ig 15,5% volt, végül a szociális hozzájárulási adó 2022 évében, január 1-től 13%-ra csökkent. Változatlan tény, hogy a szociális hozzájárulási adó befizetésének ideje mindig a tárgyhónapot követő hónap 12-ik napjáig kell, hogy megtörténjen.

Szociális hozzájárulási adó törvény 2023: mik az újdonságok?

A szociális hozzájárulási adó törvény 2023 évében nem megy keresztül olyan jelentős, lényegi változáson, mint például a 2023-as iparűzési adó törvény, ám történtek említésre méltó módosítások:

 • Külföldi előadóművészek jövedelme: a szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban biztosított külföldi előadóművészek (szja-tv. 1/B. §-a szerinti adózási mód esetében) magyarországi jövedelme mentessé válik a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól.
 • Külföldön biztosítottak: azoknak az adózóknak, akik külföldön biztosítási jogviszonnyal rendelkeznek, meghatározott időnként kérelmezniük kell, hogy töröljék a járulékfizetési előírásukat + igazolniuk kell (ismételten), hogy külföldi biztosítási jogviszonyuk fennáll. Ha az igazolás sikerrel megtörtént, visszamenőlegesen törlik az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségüket. Ez a módosítás segít, hogy az egészségbiztosítási szerv nyilvántartásában lezáruljanak a fizetési kötelezettségek, az érintettek TAJ-számát törölhessék, és a külföldön biztosítottakat ne kötelezzék hazai járulékok fizetésére.
 • Szochó és SZJA-előleg alap: a szochó alapját a személyi jövedelemadó-alapból kiindulva határozzák meg (emiatt az év első hónapjaiban alacsonyabb lehet). A főállású egyéni vállalkozókra vonatkozik a minimum szociális hozzájárulási adó szabály: a minimálbér 112,5%-át el nem érő szochó adóalap esetén ezen alap, vagyis a 2023-as minimálbér 112,5%-a után kell megfizetni a szochót.
 • Göngyölítéses adófizetési szabály: a jövedelem egyenlőtlen elosztása miatt bizonyos esetekben előfordulhat, hogy két ugyanakkora jövedelem esetén (pl. egyes hónapokban nincs adóköteles jövedelme vagy egyáltalán nincs jövedelme) az év egészére vetítve az egyik adóalany többet kell, hogy befizessen. Az új göngyölítéses szochó szabály célja, hogy az egyenlőtlen jövedelemeloszlás ne eredményezzen ilyen különbségeket (ugyanakkora jövedelemnél az adó is ugyanannyi legyen): ehhez össze kell adni az aktuális negyedévben keletkezett szja-köteles jövedelmeket és az előző negyedéve(ek)ben keletkezett jövedelmeket, és abból ki kell vonni a megelőző negyedévben (illetve negyedévekben) szociális hozzájárulási adóalapként figyelembe vett összeget. Végül a számítás során meghatározott összeget el kell osztani azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben a vállalkozó (a tárgynegyedévben) biztosított volt.
 • Átalányadózók: könnyebb lesz a belépés: az átalányadózás a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel mértékétől függetlenül választható. Az átalányadózásból kiesők visszatérési feltételei is rugalmasabbak: 4 év helyett 1 év a várakozási idő az újra csatlakozáshoz (a megszűnés évére és az azt követő 12 hónap alatt lesz blokkolva az átalányadózás opciója).
 • Arányosítási szabályok kiterjesztése: az új törvényjavaslat kiterjeszti az átalányadózás bevételi értékhatárának arányosítási szabályát azokra az egyéni vállalkozókra is, akik az átalányadózás választását megelőzően kisadózók voltak. Az általános bevételi értékhatár az éves minimálbér tízszerese, azoknál az egyéni vállalkozóknál pedig, akik az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végeztek, az éves minimálbér ötvenszerese a határ.

Szociális hozzájárulási adó 2022

2022 évében a következő újdonságokat hozták be a szociális hozzájárulási adó törvény szabályrendszerébe:

 • 89%-os szabály: A 2022-es év során is módosítások történtek a szociális hozzájárulási adó törvény tartalmában: 2022. január 1-től, ha az összevont adóalapba tartozó jövedelem után magánszemély fizeti a szochót, akkor a megállapított jövedelem 89%-át kell figyelembe venni, a korább 87% helyett (kivétel: ha a szociális hozzájárulási adó költségként elszámolható, vagy, ha azt a magánszemélynek megtérítették).
 • Főállású KATA esetében: 2022. január 1-jétől a társadalombiztosítási és álláskeresési ellátások számításának alapja azoknál a főállású kisadózóknál, akik után havi 50.000 forint tételes adót fizetnek, havi 102.000 forintról 108.000 forintra emelkedett; akik pedig havi 75.000 forint tételes adót fizetnek, ott havi 170.000 forintról 179.000 forintra emelkedett.

Milyen jogviszony kötelez szochóra?

Azt, hogy kell-e szociális hozzájárulási adót fizetni, a jogviszonyunk határozza meg. Szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség keletkezik hagyományos munkaviszony esetében, szövetkezet és természetes személy viszonya esetén (kivétel: oktatás); gazdálkodó szervezet és tanulószerződéses tanuló közötti jogviszony esetén; közkereseti társaság/betéti társaság/korlátolt felelősségű társaság/közös vállalat/egyesülés/európai gazdasági egyesülés/szabadalmi ügyvivői társaság/szabadalmi ügyvivői iroda és annak tagja, mint természetes személy között fennálló jogviszony esetén.

Szochó jogviszonynak számít az ügyvédi/közjegyzői/végrehajtói iroda, az egyéni cég és annak tagja (természetes személy) között fennálló tagi jogviszony; a szociális biztonsági rendszerek koordinálásához tartozó jogviszony; mindemellett az egyházi jogi személy és az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy közötti jogviszony is. Nézzük, kiknek kell szociális hozzájárulási adót fizetni és kik mentesülnek a szociális hozzájárulási adó 2023 évi kötelezettségei alól!

Kinek kell szociális hozzájárulási adót fizetni?

A szociális hozzájárulási adó alanyai az egyéni vállalkozók (kivéve azok, akik saját jogukon nyugdíjasok vagy özvegyi öregségi nyugdíjasok); a kifizetők (olyan személyek, akik másik természetes személlyel adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban állnak); az őstermelők (kivéve azok, akik előző évben mezőgazdasági kistermelők voltak - ha külön törvény nem rendelkezik ellene); munkaerő-kölcsönzés esetén a kirendelést elrendelő, kölcsönadó kifizetők kötelezettek a szociális hozzájárulási adó megfizetésére.

Kinek nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni?

Szociális hozzájárulási adó mentesség vonatkozik a hallgatói munkaszerződési jogviszonyban állókra és azokra a nappali tagozatos hallgatókra, akik iskolaszövetkezeti tagok; a szociális szövetkezet tagi munkavégzésével jogviszonyban álló tagokra; az öregségi nyugdíjasokra és azokra az özvegyi nyugdíjban részesülő személyekre, akik már betöltötték a nyugdíjkorhatárt. Szochó mentesség vonatkozik ideiglenesen azokra, akik táppénzben, baleseti táppénzben, CSED-ben, GYED-ben, GYES-ben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesülnek; továbbá azoknak is jár a szociális hozzájárulási adó mentesség, akik önkéntes tartalékos katonaként szolgálnak, fogvatartotti státuszban vannak, illetve azoknak, akik ügyvédi/ügyvivői irodával jogi viszonyban állnak, de a kamarai tagság szünetel.

Szociális hozzájárulás adómentesség egyéb esetei

Szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségtől mentes jövedelemnek minősül többek között a külföldinek minősülő személy által megszerzett vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, az árfolyamnyereségből és az osztalékból származó jövedelem, a vállalkozói osztalékalap (és 23 egyéb jövedelemtípus a SZJA törvény szerint).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szociális hozzájárulási adó mentesség 2023-ban is jár a megváltozott munkaképességű alkalmazottak, vállalkozók számára, emellett a három vagy többgyermekes, a munkaerőpiacra visszatérő anyák részére is – utóbbi esetben 3 éven keresztül áll fenn. Nem kel szociális hozzájárulási adót fizetni CSED-en lévő alkalmazott után, felszolgálási díjra sem vonatkozik.

Ha az szja-előleg megfizetése külföldön történt, a szociális hozzájárulási adó alapja az alapbér/a tárgyhónapban megszerzett jövedelem, ha az nem éri el a KSH adatai alapján megállapított teljes munkaidős alkalmazásban állókra vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetet (feltéve, hogy Magyarországnak nem áll fenn jövedelemadóztatási joga és a kettős adózást kizáró egyezmény alapján nincs adóelőleg-megállapítási kötelezettség).

Szociális hozzájárulási adóköteles jövedelmek listája

Magyarországon 2023-ban a következő jövedelemtípusok esetében kell szochót fizetni:

 • osztalék, vállalkozói osztalékalap;
 • béren kívüli juttatások és nem annak minősülő egyéb meghatározott juttatások;
 • a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott reprezentáció és üzleti ajándék juttatása;
 • vállalkozásból kivont jövedelem;
 • tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj;
 • ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj;
 • kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege;
 • munkavállalói érdekképviseleti tagdíj;
 • értékpapír-kölcsönzésből, származó jövedelem;
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem;
 • a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4%-a után;
 • az összevont adóalapba tartozó adóalap számításnál figyelembe vett jövedelmek és azok a jövedelmek, amelyeket nem terheltek 2019 előtt járulékfizetési kötelezettségek;
 • az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75%-a után.

Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 2023

A szociális hozzájárulási adó kedvezményes fizetésére vonatkozó lehetőségek érintenek bizonyos speciális dolgozói kategóriákat, melyek közé a közfoglalkoztatottakat, a részmunkaidőben foglalkoztatott személyeket, azokat, akik kisgyermekgondozásból térnek vissza és a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő/részesült személyeket soroljuk. Továbbá szochó 2023 kedvezmény jár a kutatók foglalkoztatására, a rehabilitációs kártyával rendelkezőkre, a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozásoknak és a megváltozott munkaképességű vállalkozók foglalkoztatására.

A munkaerőpiac friss belépői (munkavállaló bruttó munkabére, de legfeljebb a minimálbér után érvényesíthető úgy, hogy ezen mértékig nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót a foglalkoztatás első 2 évében, míg a foglalkoztatás 3. évében ennek a kedvezménynek az 50%-a érvényesíthető.) mellett szochó kedvezmény jár még a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottakra és a mezőgazdasági munkakörökben foglalkoztatott személyekre.

Szociális hozzájárulási adó egyéni vállalkozóknál

Egyéni vállalkozók esetében a szociális hozzájárulási adó alapja 2023 évében minden nap a minimálbér 112,5%-ának az 1/30-ad része. Az adóalap a minimálbér 112,5%-a, amennyiben a dolgozó nem áll minimum heti 26 órás munkaviszonyban, vagy nem folytat nappali tanulmányokat oktatási intézményben. A legfrissebb, vállalkozókat érintő változásról a fentiekben írtunk részletesen.

Szociális hozzájárulási adó őstermelőknél

Őstermelőknél a szociális hozzájárulási adó alapja a mindenkori minimálbér, aminek az 1/30-ad részét veszik alapul az őstermelői jogállás fennállásának időtartamára. Az 2021 évében meghozott szociális hozzájárulási adó törvény értelmében őstermelőnek akkor nem kell ezt az adónemet megfizetnie, ha az őstermelői tevékenységből származó bevétel nem éri el az éves minimálbér összegének a felét. Átalányadózás esetén akkor nem kell szochót fizetni, ha az őstermelői bevétel nem éri el az éves minimálbér ötszörösét (nem biztosított őstermelőknél szintúgy – ebbe a támogatások nem számítanak bele). A családi gazdaságban bejegyzett mezőgazdasági őstermelők az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint adóznak 2023-ban is.

Összegzés: szociális hozzájárulási adó törvény 2023

Így, hogy tudjuk, a munkáltatói járulékként befizetendő szociális hozzájárulási adó mi az, mi a célja és megválaszoltuk azt a fogós kérdést is, hogy a szociális hozzájárulási adó hány százalék 2023 évében, azaz a szociális hozzájárulási adó mennyi lesz az újévtől, tisztábban láthatunk a legújabb adótörvény-csomaggal kapcsolatban. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2023-ban marad 13%, emellett, amire mindenképpen érdemes odafigyelnünk, az az új „göngyölítéses” szabály, a külföldön biztosítottak és a külföldi előadóművészek magyarországi jövedelmével kapcsolatos szabálymódosítások.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Ezen a szőnyegen jógázva már semmi sem választ el a természettől (x)

Gombából és növényi szálakból fejlesztett újgenerációs jógamatracot egy fiatal magyar csapat.

Tücsökfehérjéből készít proteinszeletet a magyar orvostanhallgató, a Cápák között befektetője is beszállt az üzletbe (x)

Ennek nincs is tücsök íze, ez a leggyakoribb visszajelzés a többféle ízesítéssel gyártott, tücsökfehérjével dúsított proteinszelet, snack és shake kapcsán.

A legnagyobb hazai filmfesztiválon mutatkozik be a közösségi finanszírozásból megvalósult kisjátékfilm

A Magyar Mozgókép Fesztiválon találkozhat először a közönség Králl Kevin “Melange”című kisjátékfilmjével.

Üzleti ötletek tesztelése: ezt kell tenned, hogy befutó legyen a kampányod a közösségi piactéren

Magyarországon az üzleti ötletek mintegy 6 százaléka jut el abba a fázisba, hogy jutalomalapú közösségi finanszírozási kampány indulhat rájuk.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. július 20. szombat
Illés
29. hét
Július 20.
A Hold napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
A magyar Real Estate Agent találkozó a Kalmárok közreműködésével
Future of Finance 2024
Mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak?
Sustainable World 2024
Zöld finanszírozási lehetőségek, befektetési döntések, ESG megfelelés
EZT OLVASTAD MÁR?
Árfolyamok!
A legfontosabb magyar és nemzetközi részvény és devizaárfolyamok ÉLŐBEN!
Most nem