Mennyi a szociális hozzájárulási adó 2021 évében? Új szociális hozzájárulási adó kedvezmény 2021

2021. január 10. 15:04

Szociális hozzájárulási adó törvény: mi a szociális hozzájárulási adó, mennyi a szociális hozzájárulási adó mértéke 2021 évben. A szociális hozzájárulási adó 2021 során változik!

Gyakran nehéz számon tartanunk, hogy milyen jövedelmek után pontosan mennyi terhet kell fizetnünk és hogyan is történik az, melyek azok az adózási formák, amelyekkel az állam fenntartásához járulunk hozzá. Mi az a szociális hozzájárulási adó és kinek kell fizetni? A szociális hozzájárulási adó 2021 évében is módosul, ezért cikkünkben leírjuk hogyan működik idén a szociális hozzájárulási adó megfizetése, milyen szociális hozzájárulási adó kedvezményeket vehetünk igénybe és milyen esetekben mentesülhetünk alóla. A bonyolult szociális hozzájárulási adó törvényt most leegyszerűsítjük, hogy mindenki számára könnyen értelmezhetővé váljon, hogy mikor, mennyi szociális hozzájárulási adó fizetendő!

Mi a szociális hozzájárulási adó? Miért fizetjük?

A szociális hozzájárulási jelenlegi struktúrája 2019-ben alakult ki. 2019. július 1-jétől a megszokott szociális hozzájárulási adó összeolvadt az egészségügyi hozzájárulási adóval - az új jogszabály viszont megtartotta a "szociális hozzájárulási adó" nevet (2012-ig társadalombiztosítási járuléknak hívtuk). A szociális hozzájárulási adó fizetésével a társadalom közös szükségleteinek fedezéséhez járulunk hozzá százalékos mértékben.

Kinek kell fizetni a szociális hozzájárulási adó terhét?

 • az egyéni vállalkozónak (kivéve annak, aki saját jogán nyugdíjas vagy özvegyi öregségi nyugdíjas);
 • a kifizetőnek (olyan személynek, aki másik természetes személlyel adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll);
 • őstermelőknek (kivéve, azok, akik előző évben mezőgazdasági kistermelők voltak - ha külön törvény nem rendelkezik ellene);
 • munkaerő-kölcsönzés esetén a kirendelést elrendelő, kölcsönadó kifizetőknek kell fizetniük a szociális hozzájárulási adó mértékét.

Kik nem kötelezettek a szociális hozzájárulási adó fizetésére?

 • hallgatói munkaszerződési jogviszonyban állók;
 • nappali tagozatos hallgatók, akik iskolaszövetkezeti tagok;
 • szociális szövetkezet tagi munkavégzésével jogviszonyban álló tagok;
 • öregségi nyugdíjasok és olyan özvegyi nyugdíjban részesülő személyek, akik betöltötték a nyugdíjkorhatárt;
 • ideiglenesen azok, aki táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesülnek;
 • illetve azok is mentesülnek a szociális hozzájárulási adó fizetése alól, akik önkéntes tartalékos katonaként szolgálnak; akik fogvatartotti státuszban vannak, akik ügyvédi/ügyvivői irodával jogi viszonyban állnak, de a kamarai tagság szünetel.

A szociális hozzájárulási adó milyen jogviszonyhoz köthető?

 • munkaviszony;
 • szövetkezet és természetes személy viszonya (kivéve az oktatásban);
 • gazdálkodó szervezet és tanulószerződéses tanuló közötti jogviszony;
 • az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég és annak (természetes személy) tagja között fennálló tagi jogviszony;
 • a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda és annak tagja (természetes személy) között fennálló jogviszony;szociális biztonsági rendszerek koordinálásához tartozó jogviszony;
 • egyházi jogi személy és az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy közötti jogviszony.

Mennyi a szociális hozzájárulási adó mértéke 2021 során?

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2020-ig csökkent; mutatjuk, hogyan változott a szociális hozzájárulási adó mértéke 2021 évével bezárólag:

 • 2012. január 1-től 2016. december 31-ig: 27%
 • 2017. január 1-től 2017. december 31-ig: 22%
 • 2018. január 1-től 2019. június 30-ig: 19,5%
 • 2019. július 1-től 2020. június 30-ig: 17,5%
 • 2020. július 1-től: 15,5%
 • A szociális hozzájárulási adó mértéke 2021-ben nem nő, csak bizonyos feltételei változnak meg. Tehát: jelenleg a szociális hozzájárulási adó mértéke 2021 során is 15,5%.

A szociális hozzájárulási adó összegét mindig a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell befizetnünk.

Milyen jövedelmek köteleznek szociális hozzájárulási adót fizetésére?

 • összevont adóalapba tartozó adóalap számításnál figyelembe vett jövedelmek + azok, amelyeket nem terheltek 2019 előtt járulékfizetési kötelezettségek;
 • a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj;
 • ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj;
 • osztalék, vállalkozói osztalékalap;
 • kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege;
 • vállalkozásból kivont jövedelem;
 • munkavállalói érdekképviseleti tagdíj;
 • béren kívüli juttatások / nem annak minősülő egyéb meghatározott juttatások;
 • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem;
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem;
 • a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4%-a után;
 • az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75%-a után;

Szociális hozzájárulási adó őstermelő esetében

Az szociális hozzájárulási adó alapja a minimálbér: ennek 1/30-ad részét vesszük minden napra a mezőgazdasági őstermelői jogállás fennállásának időtartamára, kivéve külön rendelkezések esetén.

Szociális hozzájárulási adó egyéni vállalkozók esetében

Egyéni vállalkozói jogállás esetében a szociális hozzájárulási adó alapja minden nap a minimálbér 112,5%-ának az 1/30-ad része.

Aki nem áll legalább heti 26 órás munkaviszonyban, vagy nem folytat nappali tanulmányokat oktatási intézményben: a szociális hozzájárulási adó alapja ez esetben legalább a minimálbér 112,5%-a.

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA): itt is minden nap a minimálbér 112,5%-ának az 1/30-ad része a fizetendő. Ha valakinek legalább 36 órás munkaviszonya van, nappali tanulmányt folytat közép- vagy felsőfokú oktatásban, vagy adófizetési kötelezettséggel járó tagi jogviszonyban áll a kifizetővel egy társas vállalkozásban, akkor az ő esetében 4% a szociális hozzájárulási adó mértéke.

A szociális hozzájárulási adó 2021 évi módosításai

A felszolgálási díj nem képzi a szociális hozzájárulási adó alapját.

A csecsemőgondozási díj (CSED) is mentesül a társadalombiztosítási járulék fizetése alól - visszamenőleges hatállyal, így a munkáltatónak nem kell fizetnie a szociális hozzájárulási adó összegét a CSED-ben részesülő alkalmazottja után.

Módosul a szochó, ha a személyijövedelemadó-előleg megfizetése nem Magyarországon történik. Ha Magyarországnak nem áll fenn jövedelemadóztatási joga, vagy a kettős adózást kizáró egyezmény alapján nincs adóelőleg-megállapítási kötelezettség, akkor a szociális hozzájárulási adó alapja az alapbér / a tárgyhónapban megszerzett jövedelem, ha az nem éri el a KSH adatai alapján megállapított teljes munkaidős alkalmazásban állókra vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetet.

Biztosított őstermelőknél nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, ha az őstermelői tevékenységből származó bevétel nem éri el az éves minimálbér összegének felét; általányadózás esetén nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, ha az őstermelői bevétel nem éri el az éves minimálbér ötszörösét.

A családi gazdaságban bejegyzett mezőgazdasági őstermelők az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint adóznak.

A nem biztosított őstermelőknek nem kell szochót fizetni, ha az őstermelői bevétele nem éri el az éves minimálbér felét, általányadózás esetén pedig a minimálbér ötszörösét - a támogatások nem számítanak bele egyik esetben sem.

Szociális hozzájárulási adó kedvezmény 2021

A szociális hozzájárulási adó 2021 során is megjelöl kedvezményezetteket, akiknek elég kisebb mértékű teherrel megbirkózniuk. Milyen esetben mennyi a szociális hozzájárulási adó kedvezmény? A szociális hozzájárulási adó 2021 évi kedvezményezettjei a következő kategóriáknak megfelelő személyek:

 • közfoglalkoztatottak;
 • részmunkaidőben foglalkoztatott személyek, akik kisgyermekgondozásból térnek vissza;
 • gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő/részesült személyek;
 • rehabilitációs kártyával rendelkezők;
 • szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások;
 • megváltozott munkaképességű vállalkozók;
 • kutatókat foglalkoztatók.

Egyéb szociális hozzájárulási adó kedvezmények

 • a közfoglalkoztatottak - 2 évig 50% szochó kedvezmény jár;
 • a munkaerőpiac friss belépői - 2 évig 50% szochó kedvezmény jár;
 • a szakképzettséget nem igénylő és a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak - 2 évig 50% szochó kedvezmény jár;
 • megváltozott munkaképzettségű munkavállalók, vállalkozók esete - adómentes;
 • a három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nők - 3 évig adómentes.

Szociális hozzájárulási adó mentesség vonatkozik:

 • külföldinek minősülő személy által megszerzett vállalkozásból kivont jövedelem;
 • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem;
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem;
 • osztalékból származó jövedelem;
 • vállalkozói osztalékalap;
 • 23 egyéb jövedelemtípus (a SZJA törvény szerint).

A szociális hozzájárulási adó bevallása 2021

 • a NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számlaszáma: 10032000-06055912
 • az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell, hogy bevallja az adót az 1558-as számú bevallásban

Összegzés: szociális hozzájárulási adó

Így, hogy tudjuk, a szociális hozzájárulási adó mi az, és a szociális hozzájárulási adó ki fizeti, körültekintőbben járhatunk el abban az esetben, ha egyéni vállalkozásba fognánk, vagy őstermelőként szeretnénk működni. A szociális hozzájárulási adó kedvezmény 2021 során is jár a jogosultak számára, amelyet a szociális hozzájárulási adó törvény foglal magában, sőt, bizonyos esetekben a szochó alól mentesülhetünk is! Habár a szociális hozzájárulási adó 2021 évében néhány kritériumában változott, a szociális hozzájárulási adó mértéke alapesetben maradt 15,5%.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2024. február 21. 22:02
Till Attila és Pavel Stanchev, a TV2 vezérigazgatója bejelentette, hogy rekordnyereménnyel visszatér...
Bankmonitor  |  2024. február 21. 16:30
A Revolut piacra dobta legújabb, saját fejlesztésű megtakarítási termékét, amely elsőként Magyarorsz...
Kiszámoló  |  2024. február 21. 13:16
Elindult az Újtarifa oldal, rajta a márciustól elérhető megyei, országos havi bérletek és napijegyek...
Holdblog  |  2024. február 21. 06:57
A kérdés persze nem a február elején elindult támogatott elektromosautó-vásárlási lehetőség esetlege...
Zsongtak és tolongtak a vevők a magyar Kickstarteren: rengetegen csaptak le erre az egyedülálló termékre

Az első hazai közösségi piactéren sikeresen célba ért egy mézes kampány, amelyben a vásárlás mellett egy hartai termelő kaptárait is örökbe lehetett fogadni.

Újraindul a STRT Holding inkubációs programja, a Launchpad

Az STRT Holding közleménye szerint 8+30 millió forint befektetés és tapasztalt mentorgárda várja a jelentkezőket.

Egykor kubai textilmunkásoktól volt hangos, most közösségi finanszírozásból újul meg a patinás budapesti gyárépület (x)

A hiánypótló naturális, és letisztult berendezési trendeket kedvelő fotós közösség számára a Nordix már nem ismeretlen.

Óriásit húzott a magyar Kickstarter: ilyen lehetőség kevés alkalommal lesz 2024-ben, most bárki élhet vele

Ahogy Jeff Bezos, az Amazon alapítója híres mondása is szól: "A márkád az, amit az emberek mondanak rólad, amikor nem vagy ott.”

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. február 22. csütörtök
Gerzson
8. hét
KONFERENCIA
Tovább
Agrárszektor Konferencia 2023
Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!
Sustainable World 2023
A jövő vállalatai szeptember 12-én!
Mi lesz veled magyar élelmiszer?
Ingyenes Signature rendezvény
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2024. február 21. 21:33
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm