16 °C Budapest
Bank Building

Ezzel sokan nem számolnak bankváltáskor: komoly költségeket verhet rájuk a bankjuk

2021. szeptember 30. 14:03

Pár hüvelykujjszabályt érdemes betartani, ha egyoldalúan felmondanánk bankszámlaszerződésünket. Írásban kell kinyilvánítani döntésünket, figyelnünk kell a számlához kötődő kiegészítő szerződésekre, sőt, ha van, egyeztetni kell a számla társtulajdonosával is. Mindezek révén nem lesz szükség további bonyolult ügyintézési folyamatra és nem kell azzal szembesülnünk, hogy a bankszámlánkon jelentős tartozás halmozódott fel a nem megfelelő megszüntetés miatt.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.

Ma már nehezen képzelhető el, hogy a fogyasztók pénzügyeiket ne fizetési számlán (régebbi nevén: bankszámlán) és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül bonyolítsák le. Korántsem tipikus viszont, hogy a legelső alkalommal megnyitott bankszámla és a hozzá kapcsolódó számlacsomag változatlan formában hosszú éveken keresztül maradna meg. A fogyasztók változó igényeik, a bankok esetleg megváltozó feltételei és díjai miatt dönthetnek úgy, hogy a bankszámláikhoz kapcsolódó számlacsomagot módosítják, vagy azokat megszüntetik és más hitelintézetnél kötnek új bankszámlaszerződést.

A keretszerződések egyoldalú megszüntetésére, felmondására az ügyfél és a pénzforgalmi szolgáltató (ami leggyakrabban bank) is jogosult. Felmondási idő kikötésének hiányában az ügyfél a keretszerződést bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben felmondási időt kötnek ki, annak időtartama eltérő az ügyfelek és a pénzforgalmi szolgáltatók esetén. Az ügyfél felmondása során a felmondási idő az egy hónapot nem haladhatja meg, míg a pénzforgalmi szolgáltató felmondása esetén két hónapnál rövidebb felmondási idő kikötése semmis - kivéve, ha az ügyfél a keretszerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismé-telten megszegte.

A keretszerződést – hacsak nem hat hónapnál rövidebb ideje kötötték - az ügyfél díj-, költség- vagy egyéb fizetésikötelezettség-mentesen mondhatja fel. A pénzforgalmi szolgáltató viszont már ellenértékre jogosult az ügyféltől, ha az fél évnél rövidebb ideje fennálló keretszerződést mond fel. Az ellenérték nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeit (erről a pénzforgalmi szolgáltatónak az ügy-fél felé elszámolási kötelezettsége van)

A bankszámla megszüntetésére csak a számlatulajdonos jogosult, így közös tulajdonú bankszámla esetén erről a számlatulajdonosok csak együttesen rendelkezhetnek. Közös tulajdonú bankszámlák esetén – az ál-talános szerződési feltétel alapján – arra is lehet mód, hogy egyrészt a felek közös megegyezéssel megálla-podjanak bármelyik fél számlatulajdonosi státuszának megszüntetéséről. Másrészt az is lehetséges, hogy valamelyik számlatulajdonos - a számlaszerződés megszüntetése nélkül – magára nézve egyoldalúan fel-mondja a közös számlamegállapodást. Ebben az esetben a bankszámla a felmondással nem érintett szám-latulajdonos kizárólagos rendelkezése alá kerül.

Fontos hangsúlyozni, hogy önmagában a bankszámla használatának mellőzése, minden pénz elvitele a bank-számláról nem szünteti meg a bankszámlaszerződést. A számlavezetési vagy bankkártya díjakat ilyen ese-tekben továbbra is felszámítják a bankok. Ők ugyan jogosultak arra, hogy a bankszámlaszerződést azonnali hatállyal felmondják a díjfizetési kötelezettség megszegése, valamint az esedékes, de meg nem fizetett díj-tartozás esetén, azonban az utóbbira csak jelentősebb díjtartozás esetén szokott csak sor kerülni. Ennek elkerülése érdekében a funkcióját vesztett bankszámlánkat (a vonatkozó banki feltételeknek megfelelően) mindenképpen szüntessük meg!

A bankoktól részletes tájékoztatást kaphatunk a keretszerződés megszüntetésének menetéről, s arról, hogy a fizetési számla felmondása milyen hatással van a fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatásokra, például a megtakarításainkra és a kapcsolódó hiteleinkre. A személyes bankfióki ügyintézés, a számlamegszüntetés szóbeli bejelentése azonban nem ad mentességet az alól, hogy a szerződés megszüntetésére csak írásban kerülhet sor. Ez esetben is alá kell írni tehát a szükséges okiratokat.

A fizetési számla felmondásának számos járulékos hatása van. A lakossági hiteltermékek (pl. folyószámlahi-tel, lakásvásárlási célú hitelek) számos módon kötődhetnek az ügyfelek bankszámláihoz. Többek között a kölcsönök folyósítása az ügyfél hitelt nyújtó banknál vezetett bankszámlájára történik, valamint az egyes kölcsönökhöz kapcsolódó kamatkedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél hitelszerződésé-ben szereplő bankszámlájára havonta egy meghatározott összegű jóváírás érkezzen.

INDUL A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE!

Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba.

Sajnos, számos esetben él az ügyfelek részéről az a „vélelem”, hogy a lakáshitel végtörlesztéssel történő megszüntetésével egyidejűleg a bankkal kötött hitelszerződéshez kapcsolódó bankszámla megszüntetése is automatikusan megtörténik. Mivel ilyen esetekben ténylegesen két különböző jogviszonyról van szó (egy kölcsönszerződésről és egy bankszámlaszerződésről), a kölcsönszerződés megszűnése mellett, a keretszer-ződésnek megfelelően, külön írásban kell kezdeményezni a bankszámlaszerződés megszüntetését is.

A legtöbb esetben a bankszámlánkhoz kapcsolódhatnak még bankkártya, biztosítás vagy internetes és mo-bilszolgáltatások is. A bankszámla, illetve a pénzforgalmi keretszerződés megszüntetése ezeket a szolgálta-tásokat is érinti. A fizetési számla felmondásával mindazokra a szolgáltatásokra vonatkozó szerződések meg-szűnnek, amelyeknek feltétele volt a fizetési számla megkötése.

A bankkártya-tranzakciók elszámolásának specialitása, hogy a tranzakciók könyvelése a már végrehajtott bankkártya műveletekhez képest csak későbbi időpontban történik meg. Bankok által elvárt, hogy az ügyfél megfelelő fedezetet biztosítson a bank számára a megszűnés napjáig már végrehajtott, de még el nem szá-molt tranzakciókból eredő kifizetésekre és az azokhoz kapcsolódó bankköltségekre.

A számlaszerződés megszüntetésekor a felek kötelesek egymással elszámolni, ennek keretében az ügyfél a fennálló tartozását, míg a bank bankszámla pozitív egyenleget köteles rendezni. A bankszámlaszerződés felmondásakor a bankszámlán alapuló követelések lejárttá válnak, az elszámolás keretében a bankszámlán jóváírják, illetve ráterhelik az előjegyzett kamatokat és költségeket, valamint a felmondás napjáig esedékes számlavezetési/csomagdíjat. Az elszámolás során a bank kizárólag a keretszerződésnek megfelelően és ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. Az elszámolás a felmondással egyidejű-leg, vagy ha a felek a keretszerződésben felmondási időt kötöttek ki, a felmondási idő utolsó napjáig történik meg.

Az elszámolás eredményeképpen keletkező pozitív egyenleget az ügyfél készpénzben veheti fel vagy más fizetési számlára utaltathatja át. Amennyiben a szerződés megszűnésének esetére a számlatulajdonos nem rendelkezik a pozitív egyenlegről, azt a bankok egy erre célra nyitott, nem kamatozó számlára vezetik át, ahol a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kezelik legfeljebb az elévülési idő végéig, a hirdetményük-ben meghatározott bankköltségek felszámítása mellett.

* A szerző a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület tagja

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
NAPTÁR
Tovább
2021. október 19. kedd
Nándor
42. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?