25 °C Budapest
Man, woman with lilttle daughter holding wooden toothbrush.

Az örökbefogadás menete: Az örökbefogadás hogyan történik, az örökbefogadás mennyi idő 2021 évében?

2021. június 26. 20:10

Életünk során számos alkalommal ütközhetünk nehézségekbe, ugyanis bármilyen területen előtérbe kerülhet egy olyan probléma, ami ellen sajnos semmit sem tehetünk. A természetes úton történő gyermekvállalás története nem minden pár számára végződik sikerrel, ennek lehetnek testi, biológiai vagy lelki okai is. Ebben az esetben jön a képbe a gyermekvállalás egyik alternatív lehetősége, az örökbefogadás.

Az örökbefogadás mindig is egy bonyolult folyamat volt, hiszen nem elég, ha a felelős szerv mefelelő jelölteket talál örökbefogadás céljából egy gyermeknek. A szülőjelölteknek számos kritériumnak, tesztnek kell megfelelniük, hogy az örökbefogadás folyamata végén magukhoz vehessék leendő gyermeküket. Cikkünkben eláruljuk, az örökbefogadás hogyan történik, mi az örökbefogadás menete házaspároknál, egyedülálló szülőknél, illetve van-e lehetősége homoszexuális pároknak gyermekek örökbefogadására.

Tudd meg, az örökbefogadás mennyi idő 2021 évében és milyen buktatók lehetnek az örökbefogadás menete során, ami megakadályozza a szülőjelöltet a gyermekvállalásban! Mik az örökbefogadás szabályai, kritériumai, mennyi idő az örökbefogadás menete és milyen gyerekeket lehet örökbe fogadni? Mennyi az örökbefogadás várólista hossza? Milyen családtámogatási lehetőségek várják az örökbefogadó szülőket, mi a helyzet a CSOK-kal, babaváró támogatással?

Az örökbefogadásról általánosságban

Minden évben körülbelül kétezer gyermek várja, hogy örökbefogadó szülőkhöz, szerető, gondoskodó családhoz kerülhessen - habár a gyermekek számával nagyjából azonos az örökbefogadásra váró szülők száma is, az örökbefogadási várólista mégis nagyon hosszú, az örökbefogadás rendszere folyamatosan megakad. Miért van ez?

Az örökbefogadás minden pár számára kényes téma, ugyanis minden szülőnek “könnyebb” dolga van 3 év alatti kisgyerekekkel, akiknek még nincsenek meghatározó emlékeik, kialakult szokásrendszerük, így tökéletesen billeszkedhetnek leendő családjuk klímájába - éppen ezért az örökbefogadó szülők mindegy 80%-a a 0 és 3 év közötti csecsemőket, kisgyermekeket keresi. A problémát évről évre az jelenti, hogy a Magyarországon örökbefogadásra váró gyerekeknek csupán a 8%-a 3 év alatti kisgyermek, a többiek óvodás, iskolás vagy tinédzser korú 18 év alatti fiatalok.

Hogy az imént vázolt problémát a kormány megoldja és a 3 év feletti gyerekek esetében is serkentse az örökbefogadási kedvet, egyszerűsítették az örökbefogadási eljárást, emellett bevezették az örökbefogadói GYES-t is, illetve a 8 hónapos várakozási időről 6 hónapra csökkentették az örökbefogadás idejét. Nézzük, az örökbefogadás hogyan működik!

Mi a nyílt örökbefogadás?

A nyílt örökbefogadás arra az esetre jellemző, amikor a születendő kisbabát az örökbefogadó szülők már egyenesen a kórházból elviszik. Ilyenkor a szülés előtt álló anya megismerkedik a gyermek leendő családjával, vagyis a felek tudják egymásról, hogy a gyermek milyen környezetből, szülőtől jön és hová fog kerülni. Egyáltalán nem ritka eset az sem, hogy az örökbeadó és az örökbefogadó szülő az örökbefogadást követően is tartja a kapcsolatot.

Mi a titkos örökbefogadás?

A titkos örökbefogadás egy fokkal idősebb, 2-3 éves, vagy nagyobb gyermekekre jellemző, amikor sem az örökbeadó biológiai szülő, sem az örökbefogadó fél nem ismeri egymást. A gyermek leggyakrabban csecsemőotthonból kerül az új szüleihez, így minden apró változást nehezebb lesz feldolgoznia, hiszen az ilyen gyermekek számára nem megszokott a család egysége, az apa-anya-gyermek felállás, illetve a családi ház és a számtalan új inger is idegen lehet számukra. Mivel ezek a gyerekek egy kevés hátránnyal indulnak, értelemszerűen titkos örökbefogadás esetén a kisgyermek több figyelmet igényel kortársainál.

Az örökbefogadás menete

Azok a szülők, akiknél felmerül az örökbefogadás és cselekedni szeretnének az ügyben, a Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnál (TEGYESZ) kell, hogy jelentkezzenek, ahol elsősorban egy alkalmassági vizsgálaton kell átmenniük, amelyet egy 21 órás örökbefogadói tanfolyam követ (ilyen tanfolyamot nem csak a TEGYESZ tart, hanem az örökbefogadással foglalkozó magyar civil alapítványok egy része is). A tanfolyam és a vizsgálatok után az illetékes gyámügyi hivatal kezébe kerül a döntés arról, hogy az örökbefogadó szülők továbbjuthatnak-e.

A felmérések során a szülők tudatják, hogy milyen korú és egészségügyi állapotú gyermeket szeretnének örökbe fogadni. Ezeket a tényezőket nagyon fontos meghatározni, ugyanis számos szülőpár kifejezetten sérült, fogyatékkal élő kisgyermekeket szeretne magához venni, hogy megadhassa számára azokat a szeretetteljes körülményeket, amik nekik is ugyanúgy járnának, mint az egészséges babáknak.

A várakozási idő ezt követően sajnos nagyon hosszú lehet, hiszen nehéz minden egyes szülőpárnak megtalálni a megfelelő kisgyermeket. Mivel a legtöbb pár 3 évnél fiatalabb gyermeket vagy csecsemőkorú, egészséges kisfiút, kislányt vár, elképzelhető, hogy az örökbefogadás menete akár 2-3 éven keresztül is elhúzódhat, mire a pár sorra kerül. Amennyiben az örökbefogadó fél kevésbé “válogatós”, hamarabb sorra kerülhet.

Nagyobb korú gyermekek esetén, ha nem csecsemőről van szó, az örökbefogadás menete szempontjából kulcsfontosságú lépés a gyermek és a család összeszoktatása. A szoktatás célja, hogy a megszervezett látogatások során a szülő és a gyerek között kialakuljon a kötődés, ne pedig nulláról kelljen felépíteniük egymás irányában a bizalmat.

Az örökbefogadás mennyi idő 2021 évében?

A fent leírt folyamatot az igényeknek megfelelő gyermekre való várakozástól függetlenül számszerűsíthetjük. Az örökbefogadás menete alapvetően 4-6 hónap: a szakszolgálatok eljárási ideje 2 hónap, az örökbefogadói tanfolyam elvégzésére szintén 2 hónap áll a szülők rendelkezésére. Az örökbefogadói alkalmassági határozatot a gyámhivatal jellemzően további 1 hónap alatt állítja ki.

A szülők alkalmassági vizsgálata

Az örökbefogadás során a szülőknek részt kell venniük egy orvosi és egy pszichológiai alkalmassági vizsgálaton is. Az orvosi vizsgálat során a háziorvos azt vizsgálja, hogy az örökbefogadó szülő nem szenved-e olyan testi vagy mentális betegségben, fogyatékosságban, ami a gyermek fejlődésére káros hatással lenne. Fontos kiemelnünk, hogy az örökbefogadás kizáró oka a pszichotikus zavar és az alkohol- vagy drogfüggőség is!

Az örökbefogadás menete az általános vizsgálatot követően még inkább a pszichológiai alkalmasságra fókuszál. 4 kulcsfontosságú területet vizsgál ki a pszichológus, ez pedig a család élethelyzete, az örökbefogadó motivációi, az örökbefogadó személyisége, illetve a gyermek nevelésével kapcsolatos elképzelései. Az interjú során, ha a pszichológus véleménye szerint akármelyik területen nem megfelelő a szülőjelölt, az örökbefogadás lehetőségét kizárják (a gyakorlatban ritka, hogy valakit elutasítsanak).

Ha a szülő mind fizikai, mind lelki szempontból megfelelő az örökbefogadásra, még egy fontos további vizsgálaton kell túlesnie, ez pedig a környezettanulmány, vagyis egy helyzetértékelés, ami az örökbefogadó lakóhelyén készül. Itt megvizsgálják az örökbefogadó otthonát, lakáskörülményeit és családi körülményeit - különös tekintettel egyedülálló örökbefogadó személy esetén, hiszen fontos tényező, hogy milyen családi segítségre számíthat.

Mit tartalmaz a 21 órás örökbefogadói tanfolyam?

A minden szempontból alkalmasnak nyilvánított szülőjelöltek vehetnek részt az alapítványi vagy TEGYESZ-szervezésű örökbefogadói tanfolyamon. Az örökbefogadás társadalmi és jogi vonatkozásait, az örökbefogadott gyermeket nevelő családok speciális státuszát itt ismerik meg a szülők, beleértve a konfliktuskezelést is. A tanfolyam 2020 óta nem kötelező, de erősen ajánlott.

Az örökbefogadói tanácsadás

Azok a szülők, akik az örökbefogadás lehetőségén gondolkodnak, minden esetben részt kell, hogy vegyenek egy pszichológus által tartott örökbefogadói tanácsadáson. Az örökbefogadás menetével és lelki tényezőjével kapcsolatos tanácsadás segít a szülőket felkészíteni az esetleges nehézségekre, amikkel az örökbefogadás során szembesülhet, ebbe nem csak az örökbefogadás menete, hanem a gyermek személyisége, motivációi, illetve a gyermek családstruktúrába való beillekedése is beletartozik.

A tanácsadás során a pszichológus felméri az örökbefogadó szülők családi állapotát, közös munkával próbálják felderíteni, milyen esetleges konfliktusokat okozhat a gyermek befogadása, mik a szülők motivációi, megalapozott-e a döntésük az örökbefogadás terén, illetve alkalmas-e a pár arra, hogy örökbe fogadja a gyereket, tud-e róla gondoskodni mind anyagilag, mind lelkileg.

Örökbefogadás meghallgatás

Az örökbefogadás menete során nem csak az örökbefogadó felet hallgatják meg, vizsgálják ki, hanem a 14. életévét már betöltött, ítélőképes korú gyermeket is, lehetőség pszichológus útján is. Az örökbefogadás során meghallgatásra kerülhet az örökbeadó szülő is, kivéve, ha a szülő felügyeleti jogát erősen korlátozták vagy megszüntették, vagy a gyermeket korábban a gyámhatóság már örökbefogadhatónak nyilvánította. Meghallgathatják továbbá a gyermek törvényes képviselőjét, az önállóan örökbefogadni szándékozó személy vele együtt élő párját, házastársát és a kiskorú törvényes vér szerinti képviselőjét is.

Az örökbefogadás engedélyezési eljárása és a nyilatkozattétel

Egyetértő, kölcsönös kérelemre indul az örökbefogadás engedélyezési eljárás, amelyről a gyámügy dönt a megfelelő iratok benyújtását követően (örökbefogadói alkalmassági határozatok, születési és házassági anyakönyvi kivonat, illetve jövedelemigazolás szükséges hozzá). A kötelező gondozási időszak végén a szülő nyilatkozatot tesz az örökbefogadás szándékának megerősítéséről, amelyhez szintén szükséges egy három hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonat, illetve házaspár esetén házassági anyakönyvi kivonat, a jövedelemigazolás és a háziorvosi alkalmassági igazolás is.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

Az örökbefogadás figyelemmel kísérése

Az örökbefogadás után a gyámhatóság még kétszer ellenőrzi, hogy a gyermekkel minden rendben van-e. Az első alkalom az örökbefogadás után fél évvel, a második másfél évvel később történik meg, de a család kérésére sűrűbb találkozásra is van lehetőség. A közeljövőben elképzelhető, hogy jogerőre emelkedik az örökbefogadás utánkövetése, vagyis a szigorú örökbefogadási szabályok és alkalmassági vizsgálatok mellett a gyámügy további 5 éven keresztül is követheti a család életét, ellenőrizheti, hogy a procedúra után megfelelő gondoskodásban részesülnek-e a gyermekek.

Örökbefogadás: El kell mondani a gyermeknek?

Az, hogy az örökbefogadás tényét ismernie kell-e egy olyan gyermeknek, aki magától, mivel az esemény fiatalon történt meg vele, nem emlékszik rá, megosztó kérdés. A legtöbb pszichológus az őszinteség pártján áll, vagyis elméletük szerint egészségesebb, ha a gyermek a fejlődése során végig tudatában van az örökbefogadás mint kifejezés jelentésével, sőt, pozitív értelemben tekint arra, hogy mit jelent az örökbefogadás, mi történt vele. Egy másik megközelítés szerint, ha az örökbefogadás ténye eltitkolás esetén csak később, nagyobb gyermek- vagy kamaszkorban derül ki, traumatikus élmény lehet az örökbefogadott gyermek számára, hiszen megrendülhet benne az eddig kialakított világképe.

A legtöbb örökbefogadott gyermek esetében egy bizonyos életkor után elkerülhetetlenné válik, hogy komolyabb kérdéseket tegyen fel arról, hogy miért nem a vérszerinti szülei nevelik őt, miért nem a “pocakból” jött. Ezekben az esetekben a tudatos nevelés eszközeivel a gyermek biológiai szüleinek a hátterétől függetlenül arra érdemes helyeznünk a hangsúlyt, hogy a vér szerinti szülő “nem tudott gyermeket vállalni”, nem pedig arra, hogy “nem volt képes felnevelni” őt, vagy hogy “nem kellett neki a gyermeke”.

Az örökbefogadott gyermek jogai

A magyar törvények kimondják, hogy az örökbefogadott gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és a kapcsolattartáshoz, feltéve, ha a vér szerinti családja beleegyezik ebbe. Mivel ez egy alapvető jog, az örökbefogadó családoknak nem szabad eltitkolni a gyermek származását, azonban sokan ezt mégis megteszik, ugyanis érzelmileg nem tudnak megbirkózni az örökbefogadás tudatosításával.

A késői őszinteség traumatikus élménye bizalomvesztést okozhat a gyermekben. A trauma szorongásos zavarokat okozhat, gyakran viselkedési, lelki problémák jelentkeznek a gyerekeknél, így elkerülhetetlenné válik a családterápián való részvétel vagy a a gyermekpszichológusi segítség igénybevétele.

Magyarországon az örökbefogadási törvények megállapítják, hogy az örökbefogadott gyermeknek 14 éves korától joga van megismerni vér szerinti szüleit. Mivel a nagykamasz kor a gyermekek felnőtté érése során egy kritikus időszak, számos esetben ártalmas a normális környezetben felnövő gyermek számára, ha ilyenkor találkozik a biológiai családjával, akik nem feltétlenül élnek olyan környezetben, mint amit az örökbefogadó pár képes a gyermek számára biztosítani. Ebben a korban ez az esemény szintén traumatikus lehet a nagyobb gyerekek számára.

A lemondó szülő kérései

Ugyanúgy, ahogy az örökbefogadó szülőjelölteknek vannak elvárásaik a gyerekekkel kapcsolatban - például hogy a gyermek legyen 2 év alatti kisfiú -, a gyermekről lemondó vérszerinti szülő is hasonló jogokkal rendelkezik. A lemondó szülő kívánságai lehetnek például, hogy biztos anyagi hátterű, fiatal házaspárhoz kerüljön a baba, stb.

Ki lehet örökbefogadó szülő?

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy nem lehet bárki örökbefogadó szülő. Feltétel, hogy az örökbefogadó betöltse a 25. életévét (házaspár esetén elég, ha az egyik fél betöltötte), legyen cselekvőképes, illetve mind személyiségileg, mind anyagilag legyen képes megteremteni a megfelelő körülményeket egy gyerek felnevelésére. Nem fogadhat örökbe gyereket az a személy, aki a szülői felügyelet megszüntetését vagy a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll és az sem, akinek a gyerekét nevelésbe vették.

Habár a magyar törvények szerint a gyermek és az örökbefogadó szülő életkora között minimum 16, maximum 45 év lehet (2020-tól 3 évnél idősebb gyerek esetén 50 év lehet a korkülönbség), a gyakorlatban az örökbefogadás szabályai ennél szigorúbbak: 40 év feletti pár örökbefogadási kérelmét például csecsemők örökbefogadása esetén sokszor már nem fogadják, akkora a túljelentkezés a legfiatalabb gyerekekre. Az örökbefogadó szülő(k)nek továbbá nagykorúnak kell lennie, az alkalmassági vizsgálataik pedig mindössze 3+1 évig érvényesek. A kérvényezőket a TEGYESZ nyilvántartásba veszi.

Minden civil alapítványnál (pl. Bölcső Alapítvány, Ágacska Alapítvány) más a protokoll van érvényben, de általánosságban érvényes, hogy a szülők minél idősebbek, annál valószínűbb, hogy 3 év alatti gyermeket nem adnak át számukra. Más esetekben, ha a pár sérült, idősebb korú vagy hátrányos helyzetű gyermeket szeretne örökbe fogadni, könnyebb dolga van.

Az örökbefogadás szigorítása: Az egyedülálló örökbefogadó szülő esete

Ha egy örökbefogadó pár nem házastársi, hanem csak élettársi kapcsolatban áll, akkor a magyar törvények egyedülálló személynek tekintik őt. A jelenlegi tendenciák szerint évről évre egyre nehezebb az egyedülálló szülők örökbefogadása, ugyanis az egyedülálló személyek csak  törvényben meghatározott, különös méltányolást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával lehetnek alkalmasak rá, a családpolitikáért felelős miniszter döntése alapján.

Az örökbefogadás hogyan szigorodott évről évre?

A változások már 2003-ban elkezdődtek, amikor a Ptk. kimondta, hogy a házastársakat előnyben kell részesíteni, 2016-ban pedig kezdeményezték, hogy a megyei listán váró egyedülállókkal szemben is részesítsék elsőbbségben az országos listán várakozó házaspárokat. A 2020-as törvénymódosítások kimondják, hogy az örökbefogadásra váró gyereket előbb a megyei listán várakozó házaspároknak, majd az országos listán várakozó házaspároknak kell kiajánlani. Ha így sem sikerült egy gyermeknek házas szülőt találni, csak ezután kerülhet egyedülálló anyához, apához.

Az LMBT+ családok lehetőségei az örökbefogadás terén

 Az örökbefogadás feltételeinek szigorítása kapcsán nem titok, hogy az egyik sarkalatos pont a homoszexuális szülők kiszűrése. Évente néhány alkalommal előfordul, hogy egy kisgyermek szivárványcsaládhoz kerül, de alapvetően nem gyakori jelenség, mivel Magyarországon azonos neműek nem házasodhatnak egymással, így egyedülálló szülőként kell az örökbefogadásra jelentkezniük, a pszichológiai, magánéleti vizsgálatokat pedig nem lehet kikerülni.

A sor végére kerülő meleg szülők olyan gyermekeket is befogadnak, akik a legtöbb családnak nem kellenek származásuk, koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt. A szivárványcsaládok helyzete Magyarországon egyelőre nehéz, ám a gyermekvállalás lehetősége még mindig nem lehetetlen számukra sem.

Örökbefogadás és családtámogatások

Habár a legújabb törvények sok család számára megnehezítik az örökbefogadást, az anyagi juttatások lényegesen kedvezőbbek. 2020-ban került bevezetésre az örökbefogadói díj (ÖFD), ami az örökbefogadott gyermekre 2 éves korától (ikrekre 3 éves kortól) jár felső korhatár nélkül, a nevelésbe vétel napjától 168 napon keresztül. Az ÖFD szabályai azonosak a GYED 2021 szabályaival, vagyis az örökbefogadói díj az alapbér naptári napi átlagának a 70%-de maximum a minimálbér kétszeresének a 70%-a. Az ÖFD összegéből levonásra kerül a SZJA és a nyugdíjjárulék.

A speciális örökbefogadói díj mellett elérhető az örökbefogadói GYES (havi 28.500 Ft szociális juttatás), a CSED és a GYED is, feltéve, ha a gyermek életkori előírásai, illetve a szülő munkaviszonya megfelel a támogatás kritériumainak. Örökbefogadás esetén elérhető egy egyszeri anyasági támogatás is, amelynél 2020-tól szintén nem számít a gyermek életkora, vagyis nem csak csecsemőre jár. Ennek az összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén pedig 300%-ával.

Örökbefogadás CSOK, örökbefogadás babaváró támogatás

A babaváró támogatás esetében eddig sem volt kizáró ok az, hogy a házaspár örökbefogadott gyermekre vette-e fel, azonban korábban csak kisbabákra volt érvényes. Az újabb törvénymódosításoknak köszönhetően már nem a gyermek születési dátuma, hanem annak az örökbefogadási dátuma számít a 10 milliós támogatás szempontjából, vagyis a jogszabályok nem zárják ki az idősebb gyerekeket örökbefogadókat sem. Az intézkedések visszamenőleges hatállyal is érvényesek.

Az örökbefogadás útján a családba került gyermek - ha minden engedélyen és papírmunkán sikerült keresztülmennie a családnak - minden tekintetben azonos jogokkal rendelkezik, mint a vér szerinti gyermek, tehát a CSOK örökbefogadás útján is jár a kritériumoknak megfelelő házaspárok számára.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Ez lenne a megoldás a magyarok borzasztó egészségi állapotára? Kevesen ismerik ezt a trükköt

A kutatók szerint az egyik ok, amiért az adakozás javíthatja a fizikai egészséget az az, hogy segít csökkenteni a stresszt és a feszültséget.

Így győzheted le a tomboló inflációt: rengeteg magyar keresi szét magát ezzel a módszerrel

Egy vállalat sikeressége mérettől függetlenül több dolgon múlhat, azonban a sikeres marketing igazán erőssé teheti azt, válság esetén is.

Ez lenne a siker kulcsa? Sok magyar még mindig alábecsüli ezt az eszközt

Ezt mindenképp tudnod kell, mielőtt belevágsz egy start-up finanszírozásába, kezdő vállalkozóként.

Csendes gyilkos pusztítja tömegével a magyarokat: sok apróságon múlhat, megúszod-e

A magyar felnőttek mintegy 60 százaléka fél attól, hogy élete során rosszindulatú daganatot diagnosztizálnak nála.

NAPTÁR
Tovább
2022. augusztus 9. kedd
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?