3 °C Budapest
GYED 2021: Mennyi a GYED összege 2021 évében? GYED extra, GYED kalkulátor, diplomás GYED, nagyszülői GYED

GYED 2021: Mennyi a GYED összege 2021 évében? GYED extra, GYED kalkulátor, diplomás GYED, nagyszülői GYED

2021. január 29. 19:02

Mi a GYED extra, mikor jár a GYED, mennyi a GYED összege? A GYED kalkulátor megmutatja, mennyi a GYED 2021 mértéke, mennyi a nagyszülői GYED és a diplomás GYED.

A családtámogatások kérdésköre minden szülés előtt álló nő és gyermekvállaláson gondolkozó család számára kiemelt fontosságú téma, hiszen elkerülhetetlen, hogy az anya egy időre kiessen a munkaerőpiacról. Cikkünkben a GYED témakörével foglalkozunk: eláruljuk, mi a GYED és a GYED extra csomag, ami tartalmazza a legfrissebb GYED bővítéseket, miben különbözik a sima GYED, a nagyszülői GYED és a diplomás GYED.

A GYED 2021 kalkulátor segítségével a legfrissebb, 2021 évi minimálbér és garantált bérminimum változásokat figyelembe véve egyszerűen kiszámolhatjuk, hogy szülés után mennyi lesz a GYED összege, milyen anyagi lehetőségeket fontoljunk meg! Eláruljuk azt is, hogy a szülés hogyan befolyásolja az éves fizetett szabadnapok számát, mennyi szabadság jár a GYES-ről GYED-ről visszatérő munkavállalónak, illetve a GYED melletti munkavégzés hány órában lehetséges 2021 évben!

Mi a GYED?

A gyermekgondozási díj, röviden GYED, egy, havi rendszerességgel folyósított, pénzbeli családtámogatás, amelynek célja a gyermekvállalás támogatása, a családok életkörülményeinek javítása, az anyagi biztonság létrehozása. Habár sokan összekeverik, a GYED nem azonos a GYES-sel (gyermekgondozást segítő ellátás) amely egy alanyi jogon járó, szociális juttatás. A GYED nem-szociális juttatás, feltétele a TB-jogviszony vagy nappali tagozatos egyetemi tanulmányok végzése. A CSED (csecsemőgondozási díj) lejárta - és egyben a szülési szabadság lejárta - után vehetjük igénybe a GYED-et, ami a gyermek 2. életévének betöltéséig tart. A GYED összegét a GYED típusától függően befolyásolhatja a mindenkori minimálbér és garantált bérminimum összege.

GYED extra: mivel bővült a GYED?

A GYED extra csomag egy összefoglaló név, ami magában foglalja a GYED kibővítését. A GYED extra csomag a következőket tartalmazza:

 • Nevelőszülői és nagyszülői GYED: 2020-óta a nevelőszülők, nagyszülők is igényt formálhatnak a GYED összegére;
 • Diplomás GYED: olyan szülő igényelheti, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatára jár, vagy tanulmányit 1 éven belül fejezte be;
 • Bővített GYED ikrek esetén: a GYED időtartalma ikergyermekek esetén 1 évvel automatikusan meghosszabbodik;
 • GYED melletti munkavégzés: a gyermek 6 hónapos korától kezdve a szülő a GYED mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát;
 • Több családtámogatási ellátás folyósítása egyszerre: két különböző korú kisgyermek egyidejűleg tartó nevelésére duplán jár a GYED.

Ki jogosult a GYED felvételére, a GYED mikor jár 2021-ben?

GYED ellátás megigénylésére jogosult az a biztosított szülő vagy szülőnek minősülő személy, aki a gyermek születését megelőző 2 év során minimum 365 napon keresztül TB-jogviszonyban részesült (vagyis hivatalosan bejelentett munkát végzett). A biztosítási jogviszonynak egyszerre egy munkahelyről kell származnia, több munkából szerzett biztosítási jogviszony a GYED esetén nem adható össze! A GYED igénylés szabályai szerint nem számít kereső tevékenységnek a szerzői jog védelme alá tartozó alkotás díjazása és a tiszteletdíj, ami után nem fizetünk SZJA-t.

Ki a szülőnek minősülő személy a GYED törvény szerint?

 • vér szerinti szülő;
 • örökbefogadó szülő;
 • gyám;
 • a szülővel együtt élő házastárs;
 • a szülővel egy háztartásban élő személy (élettárs), aki a gyermeket örökbe kívánja fogadni;
 • az a nevelőszülő, aki nevelői foglalkoztatási jogviszonnyal + TB jogviszonnyal rendelkezik (egyszerre csak 1 gyerekre veheti igénybe).

Ki nem minősül szülőnek a GYED törvény szerint?

 • A nevelőszülő;
 • a helyettes szülő;
 • a gyermekvédelmi gyám.

A TB-jogviszony számítása a GYED 2021 esetén

Összesen 365 napnyi TB-jogviszonnyal kell rendelkeznünk (az elmúlt 2 év során), amibe nem csak a rendes munkaviszony számíthat bele. A biztosított jogviszonynak nem kell folyamatosnak lennie, lehetnek benne rövidebb megszakítások. A következő esetek számítanak a GYED megigénylésnél:

 • bele kell számolni a gyermek születését megelőző két éven belül EGT-tagállamokban szerzett és leigazolt biztosításban töltött munkaviszonyt;
 • a felsőoktatási intézmény, szakképző intézmény, vagy köznevelési intézmény nappali tagozatán 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot;
 • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét;
 • a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Mennyi időre jár a GYED összege?

A GYED jogosultsági ideje a CSED vagy a szülési szabadság (24 hét) lejárta utáni naptól kezdődik és a gyermek 2. életévének betöltéséig tart. Ikergyermek esetén +1 év jár. Ha a gyermek meghal, a GYED megszűnik.

Mikor nem jár a GYED 2021 évében?

Nem jogosult a GYED igénybevételére az a szülő, aki más forrásból származó, rendszeres pénzellátásban részesül. Ez alól kivételek a következő esetek:

 • táppénz, baleseti táppénz;
 • CSED, GYES;
 • örökbefogadói díj;
 • gyermekgondozási támogatás;
 • otthongondozási díj (GYOD) egy másik gyermek esetében;
 • álláskeresési járadék, álláskeresési segély, álláskeresést ösztönző járadék;
 • vállalkozói járadék;
 • munkanélküli járadék, amennyiben kapja a rendszeres pénzellátást, de TB fizetésére kötelezett.

Nem jogosult a szülő vagy a szülőnek minősülő személy a GYED összegére, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el (bölcsőde). Ez alól kivétel:

 • ha a jogosult keresőtevékenységet folytat.

Nem jár a GYED továbbá, ha a gyermeket ideiglenesen elhelyezték a család háztartásából vagy minimum 30 napra bentlakásos szociális intézménybe helyezték, illetve, ha a GYED ellátásra jogosult személy előzetes letartóztatás alatt áll, vagy börtönben van.

A GYED melletti munkavégzés hány órában van megszabva?

A fent leírt feltételeknek megfelelően a szülő keresőtevékenysége a GYED mellett nincs korlátozva, nagyszülői GYED esetén viszont a nagyszülő csak otthoni munkát végezhet.

Nagyszülői GYED 2021: a nagyszülő csak otthonról folytathat kereső tevékenységet

Nagyszülői GYED 2021

Az a nagyszülő jogosult a nagyszülői GYED igénybevételére, aki az alapjogosult, vagy az azzal együtt élő házastárs (kivéve gyám házastársa) biztosított szülője, a gyermek nagyszülője vagy annak szintén biztosított házastársa. A nagyszülőre (ugyanúgy, mint a sima GYED esetében) is érvényesek a GYED szabályai: a gyermek születését megelőző 2 évben legyen meg a 365 napnyi TB-jogviszonya és nevelje a gyermeket saját háztartásában. Szükséges a szülő írásos nyilatkozata is a GYED összegével való rendelkezésről. A nagyszülők GYED mellett gyermekgondozást segítő ellátást nem vehetnek igénybe.

Mikor nem jár a nagyszülői GYED?

A GYED igénybevételének szigorú szabályai a nagyszülői GYED esetében is ugyanígy érvényesek. Nem jár nagyszülői GYED...

 • ha az alapjogosult GYED jogosultsága megszűnik;
 • ha a gyermek szülei visszavonták a GYED igénybevételére feljogosító nyilatkozatukat;
 • ha a nagyszülő kereső tevékenységet végez, kivéve, ha otthonában teszi azt;
 • ha a gyermeket nappali ellátást biztosító intézményben (bölcsőde) helyezték el;
 • ha a nagyszülőnek minősülő személy letartóztatás alatt áll vagy börtönben van;
 • ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesülnek, kivéve a következő esetek: otthonról végzett kereső tevékenység, táppénz, CSED és a különböző korú gyermek jogán járó gyermekgondozást segítő ellátás és gyermekgondozási díj esete.

A diplomás GYED 2021 szabályai

A fiatalabb, még tanulói jogviszonyban álló szülőknek sem kell aggódniuk, ugyanis ők is részesülhetnek a GYED nyújtotta anyagi segítségben. Az a szülő jogosult a diplomás GYED igénybevételére, aki felsőoktatási intézmény, szakképző intézmény, vagy köznevelési intézmény nappali tagozatán 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányokat, ennek idejéből 180 napot számolunk TB-jogviszonynak. A diplomás GYED 2021 további feltételei:

 • A gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy annak a megszűnését követő 1 éven belül szülessen.
 • A gyermek születését megelőző 2 éveben felsőoktatási intézményben, teljes idejű, magyaroknak szóló képzésen legalább 2 aktív félévet teljesített (1 félévre 1 aktív hallgatói jogviszony).
 • A gyermeket saját háztartásában nevelje, vele életvitelszerűen együtt éljen.
 • A szülő legyen magyar / EGT tagállam állampolgára, a szülés időpontjában rendelkezzen magyar lakcímmel.

Megkaphatja a diplomás GYED összegét továbbá az a vér szerinti apa, aki az összes leírt feltételnek megfelel; ha a szülő nő meghat; vagy ha a szülő nő nem felel meg valamelyik kritériumnak.

GYED kalkulátor 2021: mennyi a GYED összege?

A GYED 2021 és a nagyszülői GYED összege

A korábban szerzett jövedelmünk napi egységre lebontott összegének 70%-a, amely maximum a minimálbér duplája 70%-a lehet.

 • A minimálbér 2021 összege: bruttó 167.400 Ft/hó.
 • A bruttó minimálbér 2021 duplájának 70%-a: 234.360 Ft/hó
Tehát: a GYED maximálisan megkapható összege 2021 évében nem haladhatja meg a bruttó 234.360 Ft-ot egy hónapra lebontva.

A diplomás GYED 2021 összege

Felsőoktatási alapszakos képzésben, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésen résztvevő szülő esetében a diplomás GYED összege a minimálbér 70%-a. Mesterképzésen, osztatlan képzésen, doktori képzésen résztvevő személy esetében a GYED összege a garantált bérminimum 70%-a.

 • A bruttó minimálbér 2021 70%-a: 117.180 Ft/hó
 • A bruttó garantált bérminimum 2021 összege: 219.000 Ft/hó
 • A bruttó garantált bérminimum 2021 70%-a: 153.300 Ft/hó

A nevelőszülői GYED 2021 összege

A nevelőszülői jogviszonyban kapható GYED összege a minimálbér 55%-a, kivéve, ha a nevelőszülői jogviszony mellett a szülőnek minősülő személy más biztosítási jogviszonyban is áll, ugyanis akkor marad a fent leírt 70%.

 • A bruttó minimálbér 2021 55%-a: 92.070 Ft/hó

A GYED adózása

A GYED is jövedelemnek számít, így 15% SZJA és 10% nyugdíjjáradék levonásával adózunk.

Mennyi szabadság jár a GYES-ről GYED-ről visszatérő munkavállalónak?

A gyermek születése esetén (halva született gyermeknél is) az anyának és az apának is jár nem időarányos szülési szabadság, amelyet a szülés utáni 2 hónapban válthat be. Az anyának a 24 hetes szülési szabadságból minimum 2 hetet kötelező kivennie. Az apának 1 gyermek után +5 nap, ikrek után +7 nap jár.

GYED és GYES után a szabadság kalkulátor figyelembe veszi a felhalmozódott szabadságot is: ez a szülési szabadságból és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja alapján számított szabadságból adódik össze. Ezt a szabadságot a munkáltató a fizetés nélküli szabadság megszűnésétől számított 60 napon belül ki kell, hogy adja.

A GYED igénylése

A GYED, mivel nem szociális alapú juttatásról van szó, ha nem igényeljük meg, nem jár automatikusan, így érdemes észben tartanunk, hogy az OEP oldaláról letölthető formanyomtatványok kitöltésével tudjuk igénybe venni azt. A munkaerőpiacra való visszatérést A GYED és a GYES esetében is jelenteni kell: a változások be nem jelentése 10 és 100.000 Ft közötti bírságban részesülhetünk.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
hrbonbon  |  2021.04.14 12:31
A napokban két Linkedin posztot olvastam IT recruitment témakörben, amelyek elgondolkodtattak. Az e...
perfekt  |  2021.04.12 08:32
A Kormány a T/15395. számú törvényjavaslat benyújtásával a 25 év alatti fiatalok munkaerőpiaci részv...
hrdoktor  |  2021.04.12 06:28
Más függőséggel, az alkoholizmussal vagy a szerencsejáték-függőséggel ellenétben a munkamániát nagyo...
coachco  |  2021.04.09 20:02
Sokkal korábban ébredek, mint kellene. Kellene? Egy ideje jóformán bármeddig alhatnék, alig van regg...
legacykft  |  2021.04.09 18:00
Bő egy év pandémiás időszak után belátható közelségbe került a “nyitás”, a régi életünkhöz való viss...
NAPTÁR
Tovább
2021. április 15. csütörtök
Anasztázia, Tas
15. hét
KONFERENCIA
Tovább
HR Revolution 2021
Vörös riadó! Újabb fronton nyílhat harc a hazai munkahelyeken. Hogyan tovább?
EZT OLVASTAD MÁR?