21 °C Budapest
GYED 2021: Mennyi a GYED összege 2021 évében? GYED extra, GYED kalkulátor, diplomás GYED, nagyszülői GYED

GYED 2021: Mennyi a GYED összege 2021 évében? GYED extra, GYED kalkulátor, diplomás GYED, nagyszülői GYED

2021. január 29. 19:02

Mi a GYED extra, mikor jár a GYED, mennyi a GYED összege? A GYED kalkulátor megmutatja, mennyi a GYED 2021 mértéke, mennyi a nagyszülői GYED és a diplomás GYED.

A családtámogatások kérdésköre minden szülés előtt álló nő és gyermekvállaláson gondolkozó család számára kiemelt fontosságú téma, hiszen elkerülhetetlen, hogy az anya egy időre kiessen a munkaerőpiacról. Cikkünkben a GYED témakörével foglalkozunk: eláruljuk, mi a GYED és a GYED extra csomag, ami tartalmazza a legfrissebb GYED bővítéseket, miben különbözik a sima GYED, a nagyszülői GYED és a diplomás GYED.

A GYED 2021 kalkulátor segítségével a legfrissebb, 2021 évi minimálbér és garantált bérminimum változásokat figyelembe véve egyszerűen kiszámolhatjuk, hogy szülés után mennyi lesz a GYED összege, milyen anyagi lehetőségeket fontoljunk meg! Eláruljuk azt is, hogy a szülés hogyan befolyásolja az éves fizetett szabadnapok számát, mennyi szabadság jár a GYES-ről GYED-ről visszatérő munkavállalónak, illetve a GYED melletti munkavégzés hány órában lehetséges 2021 évben!

Mi a GYED?

A gyermekgondozási díj, röviden GYED, egy, havi rendszerességgel folyósított, pénzbeli családtámogatás, amelynek célja a gyermekvállalás támogatása, a családok életkörülményeinek javítása, az anyagi biztonság létrehozása. Habár sokan összekeverik, a GYED nem azonos a GYES-sel (gyermekgondozást segítő ellátás) amely egy alanyi jogon járó, szociális juttatás. A GYED nem-szociális juttatás, feltétele a TB-jogviszony vagy nappali tagozatos egyetemi tanulmányok végzése. A CSED (csecsemőgondozási díj) lejárta - és egyben a szülési szabadság lejárta - után vehetjük igénybe a GYED-et, ami a gyermek 2. életévének betöltéséig tart. A GYED összegét a GYED típusától függően befolyásolhatja a mindenkori minimálbér és garantált bérminimum összege.

GYED extra: mivel bővült a GYED?

A GYED extra csomag egy összefoglaló név, ami magában foglalja a GYED kibővítését. A GYED extra csomag a következőket tartalmazza:

 • Nevelőszülői és nagyszülői GYED: 2020-óta a nevelőszülők, nagyszülők is igényt formálhatnak a GYED összegére;
 • Diplomás GYED: olyan szülő igényelheti, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatára jár, vagy tanulmányit 1 éven belül fejezte be;
 • Bővített GYED ikrek esetén: a GYED időtartalma ikergyermekek esetén 1 évvel automatikusan meghosszabbodik;
 • GYED melletti munkavégzés: a gyermek 6 hónapos korától kezdve a szülő a GYED mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát;
 • Több családtámogatási ellátás folyósítása egyszerre: két különböző korú kisgyermek egyidejűleg tartó nevelésére duplán jár a GYED.

Ki jogosult a GYED felvételére, a GYED mikor jár 2021-ben?

GYED ellátás megigénylésére jogosult az a biztosított szülő vagy szülőnek minősülő személy, aki a gyermek születését megelőző 2 év során minimum 365 napon keresztül TB-jogviszonyban részesült (vagyis hivatalosan bejelentett munkát végzett). A biztosítási jogviszonynak egyszerre egy munkahelyről kell származnia, több munkából szerzett biztosítási jogviszony a GYED esetén nem adható össze! A GYED igénylés szabályai szerint nem számít kereső tevékenységnek a szerzői jog védelme alá tartozó alkotás díjazása és a tiszteletdíj, ami után nem fizetünk SZJA-t.

Ki a szülőnek minősülő személy a GYED törvény szerint?

 • vér szerinti szülő;
 • örökbefogadó szülő;
 • gyám;
 • a szülővel együtt élő házastárs;
 • a szülővel egy háztartásban élő személy (élettárs), aki a gyermeket örökbe kívánja fogadni;
 • az a nevelőszülő, aki nevelői foglalkoztatási jogviszonnyal + TB jogviszonnyal rendelkezik (egyszerre csak 1 gyerekre veheti igénybe).

Ki nem minősül szülőnek a GYED törvény szerint?

 • A nevelőszülő;
 • a helyettes szülő;
 • a gyermekvédelmi gyám.

A TB-jogviszony számítása a GYED 2021 esetén

Összesen 365 napnyi TB-jogviszonnyal kell rendelkeznünk (az elmúlt 2 év során), amibe nem csak a rendes munkaviszony számíthat bele. A biztosított jogviszonynak nem kell folyamatosnak lennie, lehetnek benne rövidebb megszakítások. A következő esetek számítanak a GYED megigénylésnél:

 • bele kell számolni a gyermek születését megelőző két éven belül EGT-tagállamokban szerzett és leigazolt biztosításban töltött munkaviszonyt;
 • a felsőoktatási intézmény, szakképző intézmény, vagy köznevelési intézmény nappali tagozatán 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot;
 • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét;
 • a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Mennyi időre jár a GYED összege?

A GYED jogosultsági ideje a CSED vagy a szülési szabadság (24 hét) lejárta utáni naptól kezdődik és a gyermek 2. életévének betöltéséig tart. Ikergyermek esetén +1 év jár. Ha a gyermek meghal, a GYED megszűnik.

Mikor nem jár a GYED 2021 évében?

Nem jogosult a GYED igénybevételére az a szülő, aki más forrásból származó, rendszeres pénzellátásban részesül. Ez alól kivételek a következő esetek:

 • táppénz, baleseti táppénz;
 • CSED, GYES;
 • örökbefogadói díj;
 • gyermekgondozási támogatás;
 • otthongondozási díj (GYOD) egy másik gyermek esetében;
 • álláskeresési járadék, álláskeresési segély, álláskeresést ösztönző járadék;
 • vállalkozói járadék;
 • munkanélküli járadék, amennyiben kapja a rendszeres pénzellátást, de TB fizetésére kötelezett.

Nem jogosult a szülő vagy a szülőnek minősülő személy a GYED összegére, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el (bölcsőde). Ez alól kivétel:

 • ha a jogosult keresőtevékenységet folytat.

Nem jár a GYED továbbá, ha a gyermeket ideiglenesen elhelyezték a család háztartásából vagy minimum 30 napra bentlakásos szociális intézménybe helyezték, illetve, ha a GYED ellátásra jogosult személy előzetes letartóztatás alatt áll, vagy börtönben van.

A GYED melletti munkavégzés hány órában van megszabva?

A fent leírt feltételeknek megfelelően a szülő keresőtevékenysége a GYED mellett nincs korlátozva, nagyszülői GYED esetén viszont a nagyszülő csak otthoni munkát végezhet.

Nagyszülői GYED 2021: a nagyszülő csak otthonról folytathat kereső tevékenységet

Nagyszülői GYED 2021

Az a nagyszülő jogosult a nagyszülői GYED igénybevételére, aki az alapjogosult, vagy az azzal együtt élő házastárs (kivéve gyám házastársa) biztosított szülője, a gyermek nagyszülője vagy annak szintén biztosított házastársa. A nagyszülőre (ugyanúgy, mint a sima GYED esetében) is érvényesek a GYED szabályai: a gyermek születését megelőző 2 évben legyen meg a 365 napnyi TB-jogviszonya és nevelje a gyermeket saját háztartásában. Szükséges a szülő írásos nyilatkozata is a GYED összegével való rendelkezésről. A nagyszülők GYED mellett gyermekgondozást segítő ellátást nem vehetnek igénybe.

Mikor nem jár a nagyszülői GYED?

A GYED igénybevételének szigorú szabályai a nagyszülői GYED esetében is ugyanígy érvényesek. Nem jár nagyszülői GYED...

 • ha az alapjogosult GYED jogosultsága megszűnik;
 • ha a gyermek szülei visszavonták a GYED igénybevételére feljogosító nyilatkozatukat;
 • ha a nagyszülő kereső tevékenységet végez, kivéve, ha otthonában teszi azt;
 • ha a gyermeket nappali ellátást biztosító intézményben (bölcsőde) helyezték el;
 • ha a nagyszülőnek minősülő személy letartóztatás alatt áll vagy börtönben van;
 • ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesülnek, kivéve a következő esetek: otthonról végzett kereső tevékenység, táppénz, CSED és a különböző korú gyermek jogán járó gyermekgondozást segítő ellátás és gyermekgondozási díj esete.

A diplomás GYED 2021 szabályai

A fiatalabb, még tanulói jogviszonyban álló szülőknek sem kell aggódniuk, ugyanis ők is részesülhetnek a GYED nyújtotta anyagi segítségben. Az a szülő jogosult a diplomás GYED igénybevételére, aki felsőoktatási intézmény, szakképző intézmény, vagy köznevelési intézmény nappali tagozatán 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányokat, ennek idejéből 180 napot számolunk TB-jogviszonynak. A diplomás GYED 2021 további feltételei:

 • A gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy annak a megszűnését követő 1 éven belül szülessen.
 • A gyermek születését megelőző 2 éveben felsőoktatási intézményben, teljes idejű, magyaroknak szóló képzésen legalább 2 aktív félévet teljesített (1 félévre 1 aktív hallgatói jogviszony).
 • A gyermeket saját háztartásában nevelje, vele életvitelszerűen együtt éljen.
 • A szülő legyen magyar / EGT tagállam állampolgára, a szülés időpontjában rendelkezzen magyar lakcímmel.

Megkaphatja a diplomás GYED összegét továbbá az a vér szerinti apa, aki az összes leírt feltételnek megfelel; ha a szülő nő meghat; vagy ha a szülő nő nem felel meg valamelyik kritériumnak.

GYED kalkulátor 2021: mennyi a GYED összege?

A GYED 2021 és a nagyszülői GYED összege

A korábban szerzett jövedelmünk napi egységre lebontott összegének 70%-a, amely maximum a minimálbér duplája 70%-a lehet.

 • A minimálbér 2021 összege: bruttó 167.400 Ft/hó.
 • A bruttó minimálbér 2021 duplájának 70%-a: 234.360 Ft/hó
Tehát: a GYED maximálisan megkapható összege 2021 évében nem haladhatja meg a bruttó 234.360 Ft-ot egy hónapra lebontva.

A diplomás GYED 2021 összege

Felsőoktatási alapszakos képzésben, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésen résztvevő szülő esetében a diplomás GYED összege a minimálbér 70%-a. Mesterképzésen, osztatlan képzésen, doktori képzésen résztvevő személy esetében a GYED összege a garantált bérminimum 70%-a.

 • A bruttó minimálbér 2021 70%-a: 117.180 Ft/hó
 • A bruttó garantált bérminimum 2021 összege: 219.000 Ft/hó
 • A bruttó garantált bérminimum 2021 70%-a: 153.300 Ft/hó

A nevelőszülői GYED 2021 összege

A nevelőszülői jogviszonyban kapható GYED összege a minimálbér 55%-a, kivéve, ha a nevelőszülői jogviszony mellett a szülőnek minősülő személy más biztosítási jogviszonyban is áll, ugyanis akkor marad a fent leírt 70%.

 • A bruttó minimálbér 2021 55%-a: 92.070 Ft/hó

A GYED adózása

A GYED is jövedelemnek számít, így 15% SZJA és 10% nyugdíjjáradék levonásával adózunk.

Mennyi szabadság jár a GYES-ről GYED-ről visszatérő munkavállalónak?

A gyermek születése esetén (halva született gyermeknél is) az anyának és az apának is jár nem időarányos szülési szabadság, amelyet a szülés utáni 2 hónapban válthat be. Az anyának a 24 hetes szülési szabadságból minimum 2 hetet kötelező kivennie. Az apának 1 gyermek után +5 nap, ikrek után +7 nap jár.

GYED és GYES után a szabadság kalkulátor figyelembe veszi a felhalmozódott szabadságot is: ez a szülési szabadságból és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja alapján számított szabadságból adódik össze. Ezt a szabadságot a munkáltató a fizetés nélküli szabadság megszűnésétől számított 60 napon belül ki kell, hogy adja.

A GYED igénylése

A GYED, mivel nem szociális alapú juttatásról van szó, ha nem igényeljük meg, nem jár automatikusan, így érdemes észben tartanunk, hogy az OEP oldaláról letölthető formanyomtatványok kitöltésével tudjuk igénybe venni azt. A munkaerőpiacra való visszatérést A GYED és a GYES esetében is jelenteni kell: a változások be nem jelentése 10 és 100.000 Ft közötti bírságban részesülhetünk.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
perfekt  |  2022.08.08 08:30
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény s...
hrdoktor  |  2022.08.08 06:08
A termelékenységet és a fluktuációt is erősen befolyásolja, hogy egy munkahelyen milyen a kollégák v...
coachco  |  2022.08.05 21:47
Napok óta foglalkoztat a gondolat, hogy ha el kellene képzelni a jövőt, akkor hol és hogyan képzelné...
laskainelli  |  2022.08.03 13:31
Szétesőnek tűnik a világunk. Érzelmi hullámvasutakra szállunk fel, lefelé csúszunk a negatív érzések...
vezetoi-coaching  |  2022.08.03 11:21
Akár külföldön, akár itthon, valami radikálisan mást keresel szenvedélyként, jövedelem-forrásként, m...
Így győzheted le a tomboló inflációt: rengeteg magyar keresi szét magát ezzel a módszerrel

Egy vállalat sikeressége mérettől függetlenül több dolgon múlhat, azonban a sikeres marketing igazán erőssé teheti azt, válság esetén is.

Ez lenne a siker kulcsa? Sok magyar még mindig alábecsüli ezt az eszközt

Ezt mindenképp tudnod kell, mielőtt belevágsz egy start-up finanszírozásába, kezdő vállalkozóként.

Csendes gyilkos pusztítja tömegével a magyarokat: sok apróságon múlhat, megúszod-e

A magyar felnőttek mintegy 60 százaléka fél attól, hogy élete során rosszindulatú daganatot diagnosztizálnak nála.

Közösségi finanszírozás – alternatív, kockázatmentes út az üzleti célok megvalósítása felé (x)

Nincsenek könnyű helyzetben a hazai induló vagy bővülni kívánó vállalkozások: nehezen előrejelezhető egy-egy termék vagy fejlesztés várható sikere vagy megtérülése.

NAPTÁR
Tovább
2022. augusztus 9. kedd
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?