3 °C Budapest
CSED 2021: CSED kalkulátor, CSED igénylés, a 2021 évi CSED összege

CSED 2021: CSED kalkulátor, CSED igénylés, a 2021 évi CSED összege

2021. január 29. 13:30

Mi a CSED és mennyi a CSED összege? CSED 2021 változások: CSED igénylés, mi az a CSED, a CSED összege, a CSED hány nap. CSED után mi jön a szülőnek? A CSED hány napig jár?

A CSED, másnéven csecsemőgondozási díj a szülés előtt álló/szült, munkaerőpiacról átmenetileg kiesett nők és egyéb jogosultak stabil bevételi forrása. A CSED hozzájárul a család megélhetéséhez, a biztonságosabb gyermekneveléshez és segít az anyának, hogy anyagi biztonságban, teljes figyelmével az újszülött gondozására koncentrálhasson. Cikkünkben a CSED kalkulátor működését felhasználva segítünk megállapítani, hogy kinél, mennyi a CSED összege. Eláruljuk azt is, ki jogosult CSED igénybevételére, a CSED hány nap hosszúságú, illetve, ha a CSED időtartama lejár, a CSED után mi jön. A CSED 2021 évi módosításai nem várt támogatást nyújtanak a kisbabás családoknak: az állam 100%-ra emeli föl a CSED 2021 összegét!

Mi a CSED, a GYED és a GYES?

A három családtámogatási formát sokan összekeverik, éppen ezért fontos tudnunk, hogy mi az a CSED, miben különbözik a GYED-től és a GYES-től, melyikre vagyunk jogosultak? A CSED nem szociális alapú családtámogatás, egy olyan havi juttatás, ami TB-jogviszonyhoz van kötve. A CSED a szülési szabadság idejére jár (6 hónap, már a szülés előtt is megkezdhető). Fontos kritérium, hogy az anyának az elmúlt 2 év alatt legyen meg a minimum 365 napnyi TB jogviszonya, ugyanis ennek a ledolgozott időnek az alapján számolják ki, hogy mennyi a CSED összege - ami jelenleg a napi jövedelem 70%-a.

A GYED, vagyis gyermekgondozási díj szintén nem szociális alapú juttatás, a CSED-hez hasonlóan TB jogviszonyhoz köthető az igénylés feltétele, célja a kisgyermekes családok támogatása, a gyermekvállalás elősegítése. A GYED a CSED lejárta után igényelhető és a gyermek 2. életévének betöltéséig tart. A GYED nem azonos a GYES-sel, amely egy mindenkinek egyformán, alanyi jogon járó szociális juttatás. A GYES, másnéven Gyermekgondozást Segítő Ellátás összege a legalacsonyabb, ám kombinálható a másik két családtámogatással, ha minden feltételnek megfelelünk. Cikkünkben a továbbiakban csak a CSED 2021 aktuális témakörével foglalkozunk!

CSED igénylés 2021

A szülőanya CSED jogosultsága

A szülőanya jogosult a CSED 2021 összegének megigénylésére, ha...

 • a gyermeke születését megelőző 2 év során minimum 365 napon keresztül TB-biztosított volt;
 • a gyermek a biztosítás időtartama alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül jött világra;
 • a gyermek a biztosítás megszűnését követő 42 napon túl, baleseti táppénz folyósítása alatt, vagy a folyósítás megszüntetését követő 28 napon belül születik.

Mikor vehetik igénybe a CSED-et a szülőanyától eltérő személyek?

Kivételes esetekben a CSED összege megigényelhető a szülőanyától eltérő személyek részére is. A következő személyek jogosultak a CSED-re:

 • a vérszerinti apa, ha a szülő nő egészségügyi okokból kikerül a háztartásból, vagy meghal;
 • a vér szerinti apa, ha a szülő nő felügyeleti joga megszűnik;
 • jogosult az a nő, aki örökbefogadási szándékkal nevelésébe vette az újszülöttet;
 • az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal vette magához, ha az örökbe fogadni szándékozó nő egészségügyi állapota miatt kikerül a háztartásból, vagy meghal;
 • az az egyedülálló férfi, aki örökbefogadási szándékkal vette magához a csecsemőt;
 • az a gyám, aki jogerős végzés alapján családjába fogadja és gondját viseli az újszülöttnek.

CSED: milyen TB-jogviszony megkötések vannak?

Fontos kiemelnünk, hogy biztosított időnek a CSED esetében nem kell folyamatosnak lennie, nem baj, ha vannak benne kisebb-nagyobb megszakítások. A CSED szempontjából a TB-biztosított idő akkor folyamatos, ha nincs benne 30 napnál nagyobb megszakítás. A CSED igénylése során mindenképpen feltétel:

 • Az előző két évben a 356 napnyi biztosított jogviszony elérése kötelező!
 • Ebbe a TB-jogviszonyba beleszámítjuk a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, CSED, örökbefogadói díj és gyermekgondozási díj folyósításának az idejét is; kivétel a diplomás GYED.
 • Tanuló esetén a TB-jogviszonyba beleszámítjuk a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, minimum 1 éve folytatott tanulmányok idejéből 180 napot.
 • Biztosított időnek számít a rehabilitációs ellátás folyósításának ideje is.

CSED 2021: mikor nem jár a CSED?

 • Bizonyos esetekben a CSED összege megvonható CSED jogosultsággal rendelkező, biztosított személyektől is. A CSED nem jár...
 • ha a csecsemőt gondozó személy bármilyen jogviszony keretein belül keresőtevékenységet folytat; kivéve: nevelőszülői jogviszony;
 • a szülési szabadságnak arra az időtartamára, amikor teljes fizetését folyósítják a szülő számára.
 • A CSED 2021 szempontjából nem minősül kereső tevékenységből származó jövedelemnek az az összeg, amelyet korábbi munkája után utalnak ki a szülő részére, emellett nem számít a szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásokból befolyt jövedelem és a tiszteletdíj sem.
 • Ha a fentiek közül bármelyik eset bekövetkezik, azt a CSED összegét igénybe vevő személynek 8 napon belül jelentenie kell!

A CSED hány napig jár?

 • A CSED időtartama alapesetben a szülési szabadság (24 hét) időtartamának felel meg.
 • A szülési szabadságból az anyának kötelessége legalább 2 hetet igénybe venni.
 • A szülési szabadságból 4 hetet a szülés elé is be lehet tervezni.
 • A CSED legkorábban a várható szülés előtt 4 héttel igényelhető meg, legkésőbb pedig a születés napja az, amikor a CSED jogosultságot kérvényezhetjük.
 • A CSED ideje legkésőbb a gyermek életének 168. napjáig jár (kivéve koraszülöttek esetében), innentől a TB-jogviszonnyal rendelkező szülő már a GYED igénybevételére lesz jogosult.

CSED 2021: a CSED legújabb változásai

A CSED összege jelenleg, 2021 év első felében a napi jövedelem 70%-a, ám a kormány módosította a CSED összegét, hogy a fiatal pároknak minél könnyebb legyen a családalapítás. 2021. július 1-től a CSED összege a napidíj 100%-a lesz, ami egy kifejezetten kedvező összeg a kismamák számára, így nem kerülnek anyagi, megélhetési hátrányba a többi munkavállalóval szemben.

A CSED összege, mivel egyes esetekben (főleg, ha a TB-jogviszonyt több különböző munkából gyűjtöttük össze) nehezen kiszámítható, éppen ezért a CSED kalkulátor sokszor az aktuális minimálbér adatait veszi alapul. A minimálbér 2021-ben 4%-kal emelkedik, illetve a szociális hozzájárulási adó 2021 évi csökkentése esetén további 1%-os növekedést fog mutatni.

 • A minimálbér 2021 összege (2021 februártól): bruttó 167.400 Ft/hó.
 • A minimálbér 2021 összege további 1%-os emelés esetén: bruttó 169.000 Ft/hó.

CSED kalkulátor: mennyi a CSED összege?

 • A CSED összege alapból a naptári napi alap, a naptári napi jövedelmünk 70%-a.
 • Ha nem lehet a CSED naptári napi alapját kiszámítani, akkor a szülő részére a minimálbér kétszeresének 1/30-ad része jár;
 • Ha a szülő álláskeresési ellátásra jogosult, az ellátást a mindenkori minimálbér alapján számolják ki - az ellátás napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapjául szolgáló összegnek az 1/30-ad részét.
 • Mezőgazdasági őstermelők esetén a CSED jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 92%-a jár;
 • Egyéni és társas vállalkozók esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér jár;
 • Egészségügyi szabadságra jogosult személy esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj jár.
 • Betegszabadságra jogosult személy esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított távolléti díj / az illetmény egy hónapra járó összege jár;
 • A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló (egyéb) jogviszony keretében foglalkoztatott személy esetében, 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén, az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, más esetben a jogviszony alapjául szolgáló, szerződésben meghatározott díj jár.

CSED adózás: mennyi teher van a CSED-en?

A CSED összege egy bruttó összeg, amely után csak 15% SZJA fizetendő. A CSED után TB járulékot már nem kell fizetni.

CSED kedvezmény igénybevétele

Ha az újszülött már meglévő GYED vagy GYES alatt, vagy az annak a megszűnését követő 1 éven belül születik, és az eredeti összeg magasabb, mint az újabb gyermekre megállapított CSED összege, akkor a magasabb értékű naptári napok alapján számolják ki a CSED ellátást.

A CSED igénylés menete

A CSED igénylés a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" c. nyomtatvány kitöltésével történik, amit a biztosított személynek a foglalkoztatójánál kell kezdeményezni a TB-jogviszony fennállása alatt, illetve annak megszűnése után is. Ha a foglalkoztató intézmény már megszűnt, a CSED igénylése az illetékes kormányablaknál történik. Önfoglalkoztató személy (őstermelő, egyéni vállalkozó) szintén a kormányhivatalnál tudja megigényelni a CSED támogatást.

A CSED igénylést megtehetjük személyesen vagy egyszerűen elektronikus úton is. Utóbbi esetben a CSED igénylés formanyomtatványa mellé csatolni kell a következő dokumentumokat:

 • "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" c. nyomtatvány, ha azt nem a vérszerinti anya igényli;
 • "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" c. nyomtatvány;
 • Szülés előtt igényelt CSED esetén: a gyermek anyakönyvi kivonata;
 • Szülés után igényelt CSED esetén: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • Ha szükséges, igazolás a felsőoktatási intézményben végzett tanulmányainkról.

A CSED elbírálása, folyósítása, egyéb CSED tudnivalók

A CSED 2021 igénylés elbírálása a kérvény beérkezésétől számítva 8 napig tart. Figyeljünk oda a CSED igénylés formai követelményeire, a kért dokumentumokra, ugyanis hiányos adatok esetén a CSED ügyintézés akár 60 napig is eltarthat! Ha a CSED kérvényt a szülő már korábban beadta, annak elbírálása a gyermek tervezett születését megelőző 28. napig el kell, hogy kezdődjön. A CSED összege visszamenőleg 6 hónapra igényelhető. A CSED összege minden hónap 10. napjáig folyósításra kerül.

A CSED után mi jön?

A CSED lejárta - vagyis a szülési szabadság után - a szülő vagy a szülőnek minősülő személy a GYED ellátására lesz jogosult, ami alapesetben a gyermek 2. életévének betöltéséig tart. A CSED-hez hasonlóan a GYED sem szociális alapú ellátás, így nem jár alanyi jogon mindenkinek és szintén a TB-jogviszony az egyik legfontosabb megkötése.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
hrbonbon  |  2021.04.14 12:31
A napokban két Linkedin posztot olvastam IT recruitment témakörben, amelyek elgondolkodtattak. Az e...
perfekt  |  2021.04.12 08:32
A Kormány a T/15395. számú törvényjavaslat benyújtásával a 25 év alatti fiatalok munkaerőpiaci részv...
hrdoktor  |  2021.04.12 06:28
Más függőséggel, az alkoholizmussal vagy a szerencsejáték-függőséggel ellenétben a munkamániát nagyo...
coachco  |  2021.04.09 20:02
Sokkal korábban ébredek, mint kellene. Kellene? Egy ideje jóformán bármeddig alhatnék, alig van regg...
legacykft  |  2021.04.09 18:00
Bő egy év pandémiás időszak után belátható közelségbe került a “nyitás”, a régi életünkhöz való viss...
NAPTÁR
Tovább
2021. április 15. csütörtök
Anasztázia, Tas
15. hét
KONFERENCIA
Tovább
HR Revolution 2021
Vörös riadó! Újabb fronton nyílhat harc a hazai munkahelyeken. Hogyan tovább?
EZT OLVASTAD MÁR?