CSED 2021: CSED kalkulátor, CSED igénylés, a 2021 évi CSED összege

CSED 2021: CSED kalkulátor, CSED igénylés, a 2021 évi CSED összege

2021. január 29. 13:30

Mi a CSED és mennyi a CSED összege? CSED 2021 változások: CSED igénylés, mi az a CSED, a CSED összege, a CSED hány nap. CSED után mi jön a szülőnek? A CSED hány napig jár?

A CSED, másnéven csecsemőgondozási díj a szülés előtt álló/szült, munkaerőpiacról átmenetileg kiesett nők és egyéb jogosultak stabil bevételi forrása. A CSED hozzájárul a család megélhetéséhez, a biztonságosabb gyermekneveléshez és segít az anyának, hogy anyagi biztonságban, teljes figyelmével az újszülött gondozására koncentrálhasson. Cikkünkben a CSED kalkulátor működését felhasználva segítünk megállapítani, hogy kinél, mennyi a CSED összege. Eláruljuk azt is, ki jogosult CSED igénybevételére, a CSED hány nap hosszúságú, illetve, ha a CSED időtartama lejár, a CSED után mi jön. A CSED 2021 évi módosításai nem várt támogatást nyújtanak a kisbabás családoknak: az állam 100%-ra emeli föl a CSED 2021 összegét!

Mi a CSED, a GYED és a GYES?

A három családtámogatási formát sokan összekeverik, éppen ezért fontos tudnunk, hogy mi az a CSED, miben különbözik a GYED-től és a GYES-től, melyikre vagyunk jogosultak? A CSED nem szociális alapú családtámogatás, egy olyan havi juttatás, ami TB-jogviszonyhoz van kötve. A CSED a szülési szabadság idejére jár (6 hónap, már a szülés előtt is megkezdhető). Fontos kritérium, hogy az anyának az elmúlt 2 év alatt legyen meg a minimum 365 napnyi TB jogviszonya, ugyanis ennek a ledolgozott időnek az alapján számolják ki, hogy mennyi a CSED összege - ami jelenleg a napi jövedelem 70%-a.

A GYED, vagyis gyermekgondozási díj szintén nem szociális alapú juttatás, a CSED-hez hasonlóan TB jogviszonyhoz köthető az igénylés feltétele, célja a kisgyermekes családok támogatása, a gyermekvállalás elősegítése. A GYED a CSED lejárta után igényelhető és a gyermek 2. életévének betöltéséig tart. A GYED nem azonos a GYES-sel, amely egy mindenkinek egyformán, alanyi jogon járó szociális juttatás. A GYES, másnéven Gyermekgondozást Segítő Ellátás összege a legalacsonyabb, ám kombinálható a másik két családtámogatással, ha minden feltételnek megfelelünk. Cikkünkben a továbbiakban csak a CSED 2021 aktuális témakörével foglalkozunk!

CSED igénylés 2021

A szülőanya CSED jogosultsága

A szülőanya jogosult a CSED 2021 összegének megigénylésére, ha...

 • a gyermeke születését megelőző 2 év során minimum 365 napon keresztül TB-biztosított volt;
 • a gyermek a biztosítás időtartama alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül jött világra;
 • a gyermek a biztosítás megszűnését követő 42 napon túl, baleseti táppénz folyósítása alatt, vagy a folyósítás megszüntetését követő 28 napon belül születik.

Mikor vehetik igénybe a CSED-et a szülőanyától eltérő személyek?

Kivételes esetekben a CSED összege megigényelhető a szülőanyától eltérő személyek részére is. A következő személyek jogosultak a CSED-re:

 • a vérszerinti apa, ha a szülő nő egészségügyi okokból kikerül a háztartásból, vagy meghal;
 • a vér szerinti apa, ha a szülő nő felügyeleti joga megszűnik;
 • jogosult az a nő, aki örökbefogadási szándékkal nevelésébe vette az újszülöttet;
 • az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal vette magához, ha az örökbe fogadni szándékozó nő egészségügyi állapota miatt kikerül a háztartásból, vagy meghal;
 • az az egyedülálló férfi, aki örökbefogadási szándékkal vette magához a csecsemőt;
 • az a gyám, aki jogerős végzés alapján családjába fogadja és gondját viseli az újszülöttnek.

CSED: milyen TB-jogviszony megkötések vannak?

Fontos kiemelnünk, hogy biztosított időnek a CSED esetében nem kell folyamatosnak lennie, nem baj, ha vannak benne kisebb-nagyobb megszakítások. A CSED szempontjából a TB-biztosított idő akkor folyamatos, ha nincs benne 30 napnál nagyobb megszakítás. A CSED igénylése során mindenképpen feltétel:

 • Az előző két évben a 356 napnyi biztosított jogviszony elérése kötelező!
 • Ebbe a TB-jogviszonyba beleszámítjuk a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, CSED, örökbefogadói díj és gyermekgondozási díj folyósításának az idejét is; kivétel a diplomás GYED.
 • Tanuló esetén a TB-jogviszonyba beleszámítjuk a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, minimum 1 éve folytatott tanulmányok idejéből 180 napot.
 • Biztosított időnek számít a rehabilitációs ellátás folyósításának ideje is.

CSED 2021: mikor nem jár a CSED?

 • Bizonyos esetekben a CSED összege megvonható CSED jogosultsággal rendelkező, biztosított személyektől is. A CSED nem jár...
 • ha a csecsemőt gondozó személy bármilyen jogviszony keretein belül keresőtevékenységet folytat; kivéve: nevelőszülői jogviszony;
 • a szülési szabadságnak arra az időtartamára, amikor teljes fizetését folyósítják a szülő számára.
 • A CSED 2021 szempontjából nem minősül kereső tevékenységből származó jövedelemnek az az összeg, amelyet korábbi munkája után utalnak ki a szülő részére, emellett nem számít a szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásokból befolyt jövedelem és a tiszteletdíj sem.
 • Ha a fentiek közül bármelyik eset bekövetkezik, azt a CSED összegét igénybe vevő személynek 8 napon belül jelentenie kell!

A CSED hány napig jár?

 • A CSED időtartama alapesetben a szülési szabadság (24 hét) időtartamának felel meg.
 • A szülési szabadságból az anyának kötelessége legalább 2 hetet igénybe venni.
 • A szülési szabadságból 4 hetet a szülés elé is be lehet tervezni.
 • A CSED legkorábban a várható szülés előtt 4 héttel igényelhető meg, legkésőbb pedig a születés napja az, amikor a CSED jogosultságot kérvényezhetjük.
 • A CSED ideje legkésőbb a gyermek életének 168. napjáig jár (kivéve koraszülöttek esetében), innentől a TB-jogviszonnyal rendelkező szülő már a GYED igénybevételére lesz jogosult.

CSED 2021: a CSED legújabb változásai

A CSED összege jelenleg, 2021 év első felében a napi jövedelem 70%-a, ám a kormány módosította a CSED összegét, hogy a fiatal pároknak minél könnyebb legyen a családalapítás. 2021. július 1-től a CSED összege a napidíj 100%-a lesz, ami egy kifejezetten kedvező összeg a kismamák számára, így nem kerülnek anyagi, megélhetési hátrányba a többi munkavállalóval szemben.

A CSED összege, mivel egyes esetekben (főleg, ha a TB-jogviszonyt több különböző munkából gyűjtöttük össze) nehezen kiszámítható, éppen ezért a CSED kalkulátor sokszor az aktuális minimálbér adatait veszi alapul. A minimálbér 2021-ben 4%-kal emelkedik, illetve a szociális hozzájárulási adó 2021 évi csökkentése esetén további 1%-os növekedést fog mutatni.

 • A minimálbér 2021 összege (2021 februártól): bruttó 167.400 Ft/hó.
 • A minimálbér 2021 összege további 1%-os emelés esetén: bruttó 169.000 Ft/hó.

CSED kalkulátor: mennyi a CSED összege?

 • A CSED összege alapból a naptári napi alap, a naptári napi jövedelmünk 70%-a.
 • Ha nem lehet a CSED naptári napi alapját kiszámítani, akkor a szülő részére a minimálbér kétszeresének 1/30-ad része jár;
 • Ha a szülő álláskeresési ellátásra jogosult, az ellátást a mindenkori minimálbér alapján számolják ki - az ellátás napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapjául szolgáló összegnek az 1/30-ad részét.
 • Mezőgazdasági őstermelők esetén a CSED jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 92%-a jár;
 • Egyéni és társas vállalkozók esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér jár;
 • Egészségügyi szabadságra jogosult személy esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj jár.
 • Betegszabadságra jogosult személy esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított távolléti díj / az illetmény egy hónapra járó összege jár;
 • A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló (egyéb) jogviszony keretében foglalkoztatott személy esetében, 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén, az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, más esetben a jogviszony alapjául szolgáló, szerződésben meghatározott díj jár.

CSED adózás: mennyi teher van a CSED-en?

A CSED összege egy bruttó összeg, amely után csak 15% SZJA fizetendő. A CSED után TB járulékot már nem kell fizetni.

CSED kedvezmény igénybevétele

Ha az újszülött már meglévő GYED vagy GYES alatt, vagy az annak a megszűnését követő 1 éven belül születik, és az eredeti összeg magasabb, mint az újabb gyermekre megállapított CSED összege, akkor a magasabb értékű naptári napok alapján számolják ki a CSED ellátást.

A CSED igénylés menete

A CSED igénylés a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" c. nyomtatvány kitöltésével történik, amit a biztosított személynek a foglalkoztatójánál kell kezdeményezni a TB-jogviszony fennállása alatt, illetve annak megszűnése után is. Ha a foglalkoztató intézmény már megszűnt, a CSED igénylése az illetékes kormányablaknál történik. Önfoglalkoztató személy (őstermelő, egyéni vállalkozó) szintén a kormányhivatalnál tudja megigényelni a CSED támogatást.

A CSED igénylést megtehetjük személyesen vagy egyszerűen elektronikus úton is. Utóbbi esetben a CSED igénylés formanyomtatványa mellé csatolni kell a következő dokumentumokat:

 • "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" c. nyomtatvány, ha azt nem a vérszerinti anya igényli;
 • "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" c. nyomtatvány;
 • Szülés előtt igényelt CSED esetén: a gyermek anyakönyvi kivonata;
 • Szülés után igényelt CSED esetén: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • Ha szükséges, igazolás a felsőoktatási intézményben végzett tanulmányainkról.

A CSED elbírálása, folyósítása, egyéb CSED tudnivalók

A CSED 2021 igénylés elbírálása a kérvény beérkezésétől számítva 8 napig tart. Figyeljünk oda a CSED igénylés formai követelményeire, a kért dokumentumokra, ugyanis hiányos adatok esetén a CSED ügyintézés akár 60 napig is eltarthat! Ha a CSED kérvényt a szülő már korábban beadta, annak elbírálása a gyermek tervezett születését megelőző 28. napig el kell, hogy kezdődjön. A CSED összege visszamenőleg 6 hónapra igényelhető. A CSED összege minden hónap 10. napjáig folyósításra kerül.

A CSED után mi jön?

A CSED lejárta - vagyis a szülési szabadság után - a szülő vagy a szülőnek minősülő személy a GYED ellátására lesz jogosult, ami alapesetben a gyermek 2. életévének betöltéséig tart. A CSED-hez hasonlóan a GYED sem szociális alapú ellátás, így nem jár alanyi jogon mindenkinek és szintén a TB-jogviszony az egyik legfontosabb megkötése.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
legacykft  |  2022.06.24 17:47
Legutóbbi blogbejegyzésem végén megfogalmazódott bennem az a remény, hogy mivel a legtöbb időt önmag...
hrbonbon  |  2022.06.24 10:21
          Simonyi Judit ügyvezető igazgató beszámolója Az AIMS INTERNATIONAL 2022. június 14-1...
laskainelli  |  2022.06.22 15:10
A határhúzás sokak számára kihívás. Többek között azért, mert nem szeretnének kellemetlen érzéseket...
perfekt  |  2022.06.22 07:06
Az államháztartást javító különadókról döntött a kormány a 197/2022. ( VI.4.) rendelete alapján....
hrdoktor  |  2022.06.20 04:36
Az internet, az okostelefonok és a közösségi média elterjedésének köszönhetően egyre többen szenvedn...
Ez lehet a 2022-es nyár új slágeritala Magyarországon? Hihetetlen, mennyien kattantak rá

A magyar piacon is megjelennek az enyhén alkoholos, gyümölcsös italok, egy felmérésből pedig kiderült, hogy a fiatalok különösen nyitottak ezekre az alkoholos frissítőkre.

Láthatáron a nyugdíjösszeomlás: rengeteg magyarnak lehet kemény nélkülözés az időskor

Sokan gondolják, hogy teljesen tudatosan szervezik a pénzügyeiket, és nem értik, hogy hova folyik a pénzük a hónap végére.

Ez lehet a jövő igazi sikerszakmája: rommá keresheti magát a gyerek, ha kitanulja?

Csak úgy, mint a többi technikai vívmányt, úgy a 3D nyomtatót is ajánlják szakértők a gyerekeknek is, hiszen rengeteget tanulhatnak, miközben alkotnak.

Őrült drágulás a magyar zöldségeseknél: sokan már így védik ki a kegyetlen inflációt

Nem járunk az élen abban, hogy elegendő zöldséget és gyümölcsöt együnk. A napi közel fél kiló gyümölcsöt és zöldséget pedig egyre nehezebb beszerezni.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. június 25. szombat
Vilmos
25. hét
Június 25.
Vitiligo világnapja
Június 25.
Barlangok napja
Június 25.
Tengerész világnap
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?