17 °C Budapest
Munkanélküli regisztráció online: Melyek a munkanélküli regisztráció feltételei, hogyan szüntessük meg?

Munkanélküli regisztráció online: Melyek a munkanélküli regisztráció feltételei, hogyan szüntessük meg?

2021. március 27. 20:08

Munkanéli regisztráció mi kell hozzá, mik a munkanélküli regisztráció feltételei? Így történik a munkanélküli regisztráció online. Mutatjuk, miért jó a munkanélküli regisztráció!

A munkanélküliség felszámolása a 21. század során is nehéz feladat, a koronavírus járvány kitörése pedig csak rontott a helyzeten. A szükségállapotban zárva tartó üzletek, szolgáltatások és vendéglátóipari egységek nem csak a szolgáltatást igénybe vevők számára nehezítik meg az életet, hanem az ott dolgozó munkavállalók mindennapjait is felkavarják. A koronavírus járványnak köszönhetően számtalan magyar alkalmazott vesztette el munkáját és megélhetését, a korlátozások feloldása pedig bizonytalan.

Az elvesztett munkahelyekkel egyetemben megnőtt a munkanélküli álláskeresők száma, akik mielőbb szeretnének új megélhetési forráshoz jutni a válsághelyzet ellenére is, hiszen előbb-utóbb az anyagi tartalékok elfogynak. Ennek a problémának az orvoslását segíti az álláskeresők állami regisztrációja, amely fontos szerepet vállal a felszabadult munkaerő újraelosztásában. Cikkünkben leírjuk, hogy hol és hogyan történik a munkanélküli regisztráció online és más csatornákon, illetve mik a munkanélküli regisztráció feltételei, milyen dokumentumok szükségesek a folyamat elindításához.

Munkanélküli regisztráció

A munkanélküli regisztráció az álláskeresői regisztráció köznyelvi megnevezése. A munkanélküli regisztráció célja, hogy az állam nyilvántartásba vehesse a dolgozók és munkanélküliek számát. Az, hogy regisztrált álláskeresők vagyunk-e, mind a hivatalos ügyintézés, mind a magánéletben fontos, hiszen az állapotunk befolyásolja az adózást, a TB-jogviszonyt és a különféle járadékokra, támogatásokra való jogosultságot is. Ahhoz, hogy bekerüljünk az álláskeresői nyilvántartásba, át kell esnünk a munkanélküli regisztráció folyamatán. Ez a regisztráció jogosítja fel az álláskeresőt a munkanélküli segély (álláskeresői járadék) igénybevételére.

A munkanélküli regisztráció közvetít a regisztrált munkanélküli és a munkaerő hiányával küszködő munkáltató között, általa az álláskereső utazási támogatást és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat vehet igénybe. A munkanélküli regisztráció mindemellett hozzásegíti az álláskeresőt különböző támogató képzéseken való részvételben. A regisztrált munkanélkülieknek kötelező fizetniük az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét (ennek megszűnését 15 napon belül jelenteni kell az adóhatóság irányában) - kivéve az igazoltan, szociális alapon rászoruló személyek esetében!

Ki minősül álláskereső személynek?

 • a személy rendelkezzen a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel;
 • nem folytathat tanulmányt nappali tagozatos intézményben;
 • nem lehet jogosult öregségi nyugdíjra, nem részesülhet megváltozott munkaképességű személyek ellátásában;
 • nem állhat munkaviszonyban, nem folytathat keresőtevékenységet - kivétel: nevelőszülői foglalkoztatás és alkalmi munkaviszony;
 • együtt kell működnie a járási hivatallal elhelyezése érdekében;
 • az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában álláskeresőként kell, hogy szerepeljen.

Hogyan történik a munkanélküli regisztráció?

 • Munkanélküli regisztráció online, ügyfélkapu használatával: az e-papír szolgáltatás segítségével történik, egyszerűen online elkészíthető űrlapokkal, amelyek mellé csatolnunk kell személyi adatainkat és a szükséges dokumentumokat bármilyen praktikus és olvasható formátumban.
 • Munkanélküli regisztráció a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: szintén online formában, a szükséges adatok, dokumentumok csatolásával, ehhez szükségünk van az e-mail címünkre, a születési dátumunkra és a TAJ-számunkra.
 • Elektronikus levél formájában, az álláskereső személy beazonosításához szükséges adatokkal.
 • Papíralapú munkanélküli regisztráció is lehetséges, ha az elektronikus ügyintézés nem megoldható. A kitöltött dokumentumokat, kérelmeket, iratokat a lakóhelyünkhöz tartozó járási hivatal foglalkoztatási osztályának ügyfélvárójában kihelyezett dobozokba is bedobhatjuk, vagy feladhatjuk azokat postán a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak címezve.
Fontos: a koronavírus járvány okozta szükséghelyzetben a személyes ügyintézésre csak előre egyeztetett időpontban van lehetőségünk! Amennyiben lehetséges, könnyítsük meg a járási hivatalok munkáját a munkanélküli regisztráció online ügyintézésével!

Mik a munkanélküli regisztráció feltételei? Munkanélküli regisztráció mi kell hozzá?

 • A munkanélküli regisztráció feltétele, hogy a regisztráló személy rendelkezzen érvényes személyazonosító igazolvánnyal (SZIG, jogosítvány, útlevél), lakcímkártyával, TAJ kártyával, Adó igazolvánnyal és iskolai / szakképzettséget igazoló okiratokkal.
 • Ha a munkahely felmondással, felmentéssel vagy lemondással szűnt meg, a munkavállaló a felmondási idő utolsó napjáig köteles az előző munkahelyén teljesíteni, a munkanélküli regisztráció csak ezt követően valósítható meg, feltéve, ha a felmondási idő letöltése alatt nem sikerült új munkahellyel leszerződnie.
 • Álláskeresőként regisztrálható az is, aki nem jogosult álláskeresési járadékra (az álláskeresési járadék csak annak jár, akinek a foglalkoztatási osztály odaítéli azt).
 • A regisztrált álláskeresőnek a későbbiekben rendszeres időközönként fel kell keresnie a foglalkoztatási osztályt: jelentenie kell álláskeresését, elérhetőségi változásait (15 napos határidővel) és el kell fogadnia a szerv által felajánlott munkalehetőséget, képzési lehetőségeket, illetve önálló cselekvőként is részt kell vennie a munkakeresésben. Az álláskeresőnek az új munkaviszonyt is jelentenie kell.

Az álláskeresési járadék megigénylése

A sikeres munkanélküli regisztráció után az álláskeresési járadék folyósításához fel kell vennünk a kapocsaltot a Nemzeti Foglalkoztatási szolgálattal. A segély folyósításával kapcsolatos tudnivalókat egy részletes válaszlevélben írják le. A kapcsolatot mindenképpen a regisztrált, ügyfélkapus e-mail címmel folytassuk. Ha nem találjuk az állami szerv válaszlevelét, ellenőrizzük a spam mappát, vagy jelezzük e-mailben a válasz hiányát. A munkanélküli regisztrációt egy e-mailben kapott kóddal kell megerősítenünk, majd újra bejelentkezni a rendszerbe és kiválasztani a célunknak megfelelő menüpontokat. Az álláskeresési járadék kérelem benyújtásához a következő dokumentumok lehetnek szükségesek:

 • Igazolólap az álláskeresési járadék szükségességéhez;
 • Az elmúlt 3 évben szerzett jogosultsági időt bizonyító iratok ("Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről" c. nyomtatvány);
 • A munkanélkülivé válást megelőző 4 naptári negyedévre vonatkozó jövedelemigazolás;
 • Bankszámlaszámot igazoló banki dokumentum;
 • SZIG, lakcímkártya, TAJ-kártya, Adókártya másolata, adóazonosító jel;
 • Gyerektartást igazoló dokumentum (esetlegesen).

Mi az álláskereső számára a megfelelő munkahely?

A munkanélküli regisztráció utáni időszakban aktív keresés folyik, hiszen mind az állam mind a munkakereső érdeke, hogy a járadékot igénybe vevő személy mihamarabb újra dolgozni kezdjen. Ha az állami szerv a regisztrált álláskereső számára megfelelő munkahelyet talál, akkor el kell fogadnia azt és munkába állnia. Megfelelő a munkahely, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

 • az álláskereső egészségi állapota szerint képes azt elvégezni;
 • ha a várható álláskeresési járadék eléri a minimálbért (álláskeresési járadékban részesülőkre vonatkozik);
 • ha a lakhelyről a munkahelyre történő oda-vissza utazás (tömegközlekedéssel) naponta nem haladja meg a 3 órát; 10 éven aluli gyereket nevelő nő és 10 éven aluli gyereket egyedül nevelő férfi esetében 2 óra;
 • ha az álláskereső foglalkoztatása rendes munkaviszonyban történik.

Közfoglalkoztatotti pozíció esetében megfelelő a munkahely, ha a lakhelyről a munkahelyre történő oda-vissza utazás (tömegközlekedéssel) naponta meghaladja a 3 órát; 10 éven aluli gyereket nevelő nő és 10 éven aluli gyereket egyedül nevelő férfi esetében a 2 órát - ha a közlekedés térítésmentes. Megfelelő a közfoglalkoztatotti munkahely a 4 órát meghaladó távolság esetén is, amennyiben az illetékes és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által kiadott engedélynek megfelelő térítésmentes elhelyezésről, tisztálkodási és étkezési lehetőségről a munkáltató gondoskodik, a munkavégzés helyéhez viszonyítva 20 kilométeres távolságon belül.

A leírt megfelelő munkalehetőségek rövidebb ideig tartó munkavégzés esetén is fennállnak. Ha a pihenőidő eltöltése a lakóhelytől eltérő településen történne, az álláslehetőség csak akkor felajánlható, ha a munkavállaló családi körülményeiben, különösen gyermekeire való tekintetben ez nem okoz kárt.

A munkanélküli regisztráció megszüntetése

Ha az álláskereső bármilyen munkaviszonybeli vagy elérhetőségi változást nem jelent 15 napon belül, automatikusan, értesítés nélkül törlik a rendszerből, ahova 60 napon keresztül nem jelentkezhet vissza! A munkanélküli regisztráció megszűnik továbbá, ha azt az álláskereső saját maga kéri, az álláskereső a körülményekben bekövetkezett változások miatt nem tekinthető aktív álláskeresőnek, ha az egészsége károsul, vagy ha az álláskereső meghal, illetve, ha az álláskereső nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
coachco  |  2021.04.09 20:02
Sokkal korábban ébredek, mint kellene. Kellene? Egy ideje jóformán bármeddig alhatnék, alig van regg...
legacykft  |  2021.04.09 18:00
Bő egy év pandémiás időszak után belátható közelségbe került a “nyitás”, a régi életünkhöz való viss...
perfekt  |  2021.04.07 06:00
A napokban a gépjármű tulajdonosok/üzembetartók levelet kapnak a NAV-tól, mely tartalmazza a 2021. é...
hrdoktor  |  2021.04.06 04:59
Az elvek és a jogszabályok szintjén már megvalósult a férfiak és a nők egyenlősége, a napi gyakorlat...
kovacstunde  |  2021.04.05 09:06
  Az emberek többsége nem szereti, ha ellenőrizve vannak, mert azt személyes szabadságuk korlátozás...
NAPTÁR
Tovább
2021. április 11. vasárnap
Leó, Szaniszló
14. hét
Április 11.
Debrecen napja
EZT OLVASTAD MÁR?