Munkanélküli regisztráció online: Melyek a munkanélküli regisztráció feltételei, hogyan szüntessük meg?

Munkanélküli regisztráció online: Melyek a munkanélküli regisztráció feltételei, hogyan szüntessük meg?

2021. március 27. 20:08

Munkanéli regisztráció mi kell hozzá, mik a munkanélküli regisztráció feltételei? Így történik a munkanélküli regisztráció online. Mutatjuk, miért jó a munkanélküli regisztráció!

A munkanélküliség felszámolása a 21. század során is nehéz feladat, a koronavírus járvány kitörése pedig csak rontott a helyzeten. A szükségállapotban zárva tartó üzletek, szolgáltatások és vendéglátóipari egységek nem csak a szolgáltatást igénybe vevők számára nehezítik meg az életet, hanem az ott dolgozó munkavállalók mindennapjait is felkavarják. A koronavírus járványnak köszönhetően számtalan magyar alkalmazott vesztette el munkáját és megélhetését, a korlátozások feloldása pedig bizonytalan.

Az elvesztett munkahelyekkel egyetemben megnőtt a munkanélküli álláskeresők száma, akik mielőbb szeretnének új megélhetési forráshoz jutni a válsághelyzet ellenére is, hiszen előbb-utóbb az anyagi tartalékok elfogynak. Ennek a problémának az orvoslását segíti az álláskeresők állami regisztrációja, amely fontos szerepet vállal a felszabadult munkaerő újraelosztásában. Cikkünkben leírjuk, hogy hol és hogyan történik a munkanélküli regisztráció online és más csatornákon, illetve mik a munkanélküli regisztráció feltételei, milyen dokumentumok szükségesek a folyamat elindításához.

Munkanélküli regisztráció

A munkanélküli regisztráció az álláskeresői regisztráció köznyelvi megnevezése. A munkanélküli regisztráció célja, hogy az állam nyilvántartásba vehesse a dolgozók és munkanélküliek számát. Az, hogy regisztrált álláskeresők vagyunk-e, mind a hivatalos ügyintézés, mind a magánéletben fontos, hiszen az állapotunk befolyásolja az adózást, a TB-jogviszonyt és a különféle járadékokra, támogatásokra való jogosultságot is. Ahhoz, hogy bekerüljünk az álláskeresői nyilvántartásba, át kell esnünk a munkanélküli regisztráció folyamatán. Ez a regisztráció jogosítja fel az álláskeresőt a munkanélküli segély (álláskeresői járadék) igénybevételére.

A munkanélküli regisztráció közvetít a regisztrált munkanélküli és a munkaerő hiányával küszködő munkáltató között, általa az álláskereső utazási támogatást és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat vehet igénybe. A munkanélküli regisztráció mindemellett hozzásegíti az álláskeresőt különböző támogató képzéseken való részvételben. A regisztrált munkanélkülieknek kötelező fizetniük az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét (ennek megszűnését 15 napon belül jelenteni kell az adóhatóság irányában) - kivéve az igazoltan, szociális alapon rászoruló személyek esetében!

Ki minősül álláskereső személynek?

 • a személy rendelkezzen a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel;
 • nem folytathat tanulmányt nappali tagozatos intézményben;
 • nem lehet jogosult öregségi nyugdíjra, nem részesülhet megváltozott munkaképességű személyek ellátásában;
 • nem állhat munkaviszonyban, nem folytathat keresőtevékenységet - kivétel: nevelőszülői foglalkoztatás és alkalmi munkaviszony;
 • együtt kell működnie a járási hivatallal elhelyezése érdekében;
 • az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában álláskeresőként kell, hogy szerepeljen.

Hogyan történik a munkanélküli regisztráció?

 • Munkanélküli regisztráció online, ügyfélkapu használatával: az e-papír szolgáltatás segítségével történik, egyszerűen online elkészíthető űrlapokkal, amelyek mellé csatolnunk kell személyi adatainkat és a szükséges dokumentumokat bármilyen praktikus és olvasható formátumban.
 • Munkanélküli regisztráció a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: szintén online formában, a szükséges adatok, dokumentumok csatolásával, ehhez szükségünk van az e-mail címünkre, a születési dátumunkra és a TAJ-számunkra.
 • Elektronikus levél formájában, az álláskereső személy beazonosításához szükséges adatokkal.
 • Papíralapú munkanélküli regisztráció is lehetséges, ha az elektronikus ügyintézés nem megoldható. A kitöltött dokumentumokat, kérelmeket, iratokat a lakóhelyünkhöz tartozó járási hivatal foglalkoztatási osztályának ügyfélvárójában kihelyezett dobozokba is bedobhatjuk, vagy feladhatjuk azokat postán a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak címezve.
Fontos: a koronavírus járvány okozta szükséghelyzetben a személyes ügyintézésre csak előre egyeztetett időpontban van lehetőségünk! Amennyiben lehetséges, könnyítsük meg a járási hivatalok munkáját a munkanélküli regisztráció online ügyintézésével!

Mik a munkanélküli regisztráció feltételei? Munkanélküli regisztráció mi kell hozzá?

 • A munkanélküli regisztráció feltétele, hogy a regisztráló személy rendelkezzen érvényes személyazonosító igazolvánnyal (SZIG, jogosítvány, útlevél), lakcímkártyával, TAJ kártyával, Adó igazolvánnyal és iskolai / szakképzettséget igazoló okiratokkal.
 • Ha a munkahely felmondással, felmentéssel vagy lemondással szűnt meg, a munkavállaló a felmondási idő utolsó napjáig köteles az előző munkahelyén teljesíteni, a munkanélküli regisztráció csak ezt követően valósítható meg, feltéve, ha a felmondási idő letöltése alatt nem sikerült új munkahellyel leszerződnie.
 • Álláskeresőként regisztrálható az is, aki nem jogosult álláskeresési járadékra (az álláskeresési járadék csak annak jár, akinek a foglalkoztatási osztály odaítéli azt).
 • A regisztrált álláskeresőnek a későbbiekben rendszeres időközönként fel kell keresnie a foglalkoztatási osztályt: jelentenie kell álláskeresését, elérhetőségi változásait (15 napos határidővel) és el kell fogadnia a szerv által felajánlott munkalehetőséget, képzési lehetőségeket, illetve önálló cselekvőként is részt kell vennie a munkakeresésben. Az álláskeresőnek az új munkaviszonyt is jelentenie kell.

Az álláskeresési járadék megigénylése

A sikeres munkanélküli regisztráció után az álláskeresési járadék folyósításához fel kell vennünk a kapocsaltot a Nemzeti Foglalkoztatási szolgálattal. A segély folyósításával kapcsolatos tudnivalókat egy részletes válaszlevélben írják le. A kapcsolatot mindenképpen a regisztrált, ügyfélkapus e-mail címmel folytassuk. Ha nem találjuk az állami szerv válaszlevelét, ellenőrizzük a spam mappát, vagy jelezzük e-mailben a válasz hiányát. A munkanélküli regisztrációt egy e-mailben kapott kóddal kell megerősítenünk, majd újra bejelentkezni a rendszerbe és kiválasztani a célunknak megfelelő menüpontokat. Az álláskeresési járadék kérelem benyújtásához a következő dokumentumok lehetnek szükségesek:

 • Igazolólap az álláskeresési járadék szükségességéhez;
 • Az elmúlt 3 évben szerzett jogosultsági időt bizonyító iratok ("Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről" c. nyomtatvány);
 • A munkanélkülivé válást megelőző 4 naptári negyedévre vonatkozó jövedelemigazolás;
 • Bankszámlaszámot igazoló banki dokumentum;
 • SZIG, lakcímkártya, TAJ-kártya, Adókártya másolata, adóazonosító jel;
 • Gyerektartást igazoló dokumentum (esetlegesen).

Mi az álláskereső számára a megfelelő munkahely?

A munkanélküli regisztráció utáni időszakban aktív keresés folyik, hiszen mind az állam mind a munkakereső érdeke, hogy a járadékot igénybe vevő személy mihamarabb újra dolgozni kezdjen. Ha az állami szerv a regisztrált álláskereső számára megfelelő munkahelyet talál, akkor el kell fogadnia azt és munkába állnia. Megfelelő a munkahely, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

 • az álláskereső egészségi állapota szerint képes azt elvégezni;
 • ha a várható álláskeresési járadék eléri a minimálbért (álláskeresési járadékban részesülőkre vonatkozik);
 • ha a lakhelyről a munkahelyre történő oda-vissza utazás (tömegközlekedéssel) naponta nem haladja meg a 3 órát; 10 éven aluli gyereket nevelő nő és 10 éven aluli gyereket egyedül nevelő férfi esetében 2 óra;
 • ha az álláskereső foglalkoztatása rendes munkaviszonyban történik.

Közfoglalkoztatotti pozíció esetében megfelelő a munkahely, ha a lakhelyről a munkahelyre történő oda-vissza utazás (tömegközlekedéssel) naponta meghaladja a 3 órát; 10 éven aluli gyereket nevelő nő és 10 éven aluli gyereket egyedül nevelő férfi esetében a 2 órát - ha a közlekedés térítésmentes. Megfelelő a közfoglalkoztatotti munkahely a 4 órát meghaladó távolság esetén is, amennyiben az illetékes és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által kiadott engedélynek megfelelő térítésmentes elhelyezésről, tisztálkodási és étkezési lehetőségről a munkáltató gondoskodik, a munkavégzés helyéhez viszonyítva 20 kilométeres távolságon belül.

A leírt megfelelő munkalehetőségek rövidebb ideig tartó munkavégzés esetén is fennállnak. Ha a pihenőidő eltöltése a lakóhelytől eltérő településen történne, az álláslehetőség csak akkor felajánlható, ha a munkavállaló családi körülményeiben, különösen gyermekeire való tekintetben ez nem okoz kárt.

A munkanélküli regisztráció megszüntetése

Ha az álláskereső bármilyen munkaviszonybeli vagy elérhetőségi változást nem jelent 15 napon belül, automatikusan, értesítés nélkül törlik a rendszerből, ahova 60 napon keresztül nem jelentkezhet vissza! A munkanélküli regisztráció megszűnik továbbá, ha azt az álláskereső saját maga kéri, az álláskereső a körülményekben bekövetkezett változások miatt nem tekinthető aktív álláskeresőnek, ha az egészsége károsul, vagy ha az álláskereső meghal, illetve, ha az álláskereső nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
legacykft  |  2022.05.20 15:41
  Írásom aktualitását a felgyorsult világunk gyakori jelensége adja. Rendszeresen megtapasztalom a...
hrbonbon  |  2022.05.20 12:13
Munkánk egyik fontos eleme, hogy megpróbáljuk megérteni, mire vágynak, mit szeretnének elérni az emb...
coachco  |  2022.05.19 17:06
Tegnap beszéltem egy pszichológus ismerősömmel és bevallom, a beszélgetésünk nem volt vidám. Mindket...
perfekt  |  2022.05.17 09:11
A megváltozott munkaképességűvé vált munkavállalók ellátására, (tovább)foglalkoztatására vonatkozó ...
hrdoktor  |  2022.05.16 04:20
Néha mindenki elfárad, elálmosodik a munkahelyén, de ha ez gyakran megtörténik, akkor érdemes alapos...
Sok szülő így rontja el a gyerek fejlesztését: nem lehet elég korán kezdeni

Szinte semmi sem fejleszti olyan gyorsan és hatékonyan a legkisebbek agyát, mint a társasjáték.

Ennyibe kerül manapság egy luxus mobilház: ez lehet a lakásválság megoldása? + videó

Drágulnak az ingatlanok, emelkednek a hitelkamatok: ez pedig szinte egyenes út a lakhatási válsághoz. Nálunk is működhet az, ahogy az USA-ban megoldották?

Ilyen még nemigen volt itthon: itt a bejelentés, elindult a magyar Kickstarter

A Kickstarternek és az Indiegogonak hála a közösségi finanszírozási forma évek óta világszerte népszerű és most megérkezett Magyarországra is, a Brancs formájában

Milliókat bukhat, aki így indít vállalkozást: jól meg kell gondolni, a KATA sem jó mindenre

Sokan alábecsülik, mennyire lényeges alaposan átgondolni, milyen vállalkozási és azzal együtt adózási formát válasszanak induló cégük számára.

NAPTÁR
Tovább
2022. május 21. szombat
Konstantin
20. hét
Május 21.
Szeged napja
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2022. május 21. 19:24