16 °C Budapest

Krízisalap: Fontos infók! Így pályázz!

2009. augusztus 4. 14:10

Augusztus elsejével elindult a Kríziskezelő Program, melynek keretében november végéig egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a válság miatt nehéz helyzetbe került családok.

A Kríziskezelő Program célja, hogy egyszeri, kis összegű, vissza nem térítendő állami támogatást nyújtson a válság hatására krízishelyzetbe került családoknak. Legalább 20 ezer, legfeljebb 50 ezer, kivételes esetekben maximum 100 ezer forintos támogatásra számíthatnak a jogosultak.Az egyszeri, nem visszatérítendő támogatást a regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságok állapítják meg, a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személynek számára. A támogatás - melyet augusztus 1. és november 30. között, egy alkalommal lehet igényelni- a család egy tagja számára állapítható meg. Ki jogosult támogatásra? Az a nagykorú személy, akinek a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009-ben 57.815,- Ft) nem haladta meg. Akkor jogosult, ha részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján nem folyósítanak öregségi nyugdíjat, rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, szülői nyugdíjat, baleseti hozzátartozói nyugellátást, bányásznyugdíjat, korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, szolgálati nyugdíjat, előnyugdíjat, mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot, és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát, és a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került. Mi minősül krízishelyzetnek? A család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetnek minősül különösen, ha a kérelmező a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elveszítette, jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elérő mértékben csökkent, lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztő-részlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elérő mértékben emelkedett, vagy egészségi állapota indokolja. Ki NEM jogosult a támogatásra? Nem jogosult támogatásra az a személy, akinek a 2009. év folyamán 15.000,- forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg, akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a kérelem elbírálásának időpontjáig, vagy aki a támogatás megállapítására irányuló kérelmének benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják. Hol, hogyan kell igényelni a támogatást? A támogatás megállapítása iránti kérelmet 2009. augusztus 1. és 2009. november 30. között formanyomtatványon, a kérelmező lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy annak másolatát, valamint a törlesztő-részlet emelkedése esetén a havi törlesztő-részlet emelkedését igazoló iratot. A kérelem benyújtását követően a jegyző megvizsgálja, hogy a kérelmező esetében a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak-e. Ha a kérelmet hiányosan nyújtották be, a jegyző a kérelmezőt 3 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja felA jegyző a kérelmet 8 munkanapon belül továbbítja döntés céljából a székhelye szerint illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak. Az Igazgatóság a támogatásról, illetőleg annak összegéről a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül dönt. 

 

Az igénylőlapot innen töltheted leAz önkormányzatok pontos címét itt találod

A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok listája az ONYF honlap jobb oldali menüjében található

További hasznos információk a krízishelyzetbe került személyek támogatásával kapcsolatban

Forrás: szmm.gov.hu/onyf.hu

 

 

NAPTÁR
Tovább
2021. szeptember 28. kedd
Vencel
39. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?
Hello vidék  |  2021. szeptember 27. 18:05