Krízisalap: kinek jár a vissza nem térítendő támogatás? Részletek ITT

Pénzcentrum
2009. július 17. 09:47

A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó 136/2009. (VI.24.) kormányrendelet értelmében a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a települési önkormányzat jegyzőjének javaslata alapján a gazdasági válsággal összefüggő kedvezőtlen hatások enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegű - vissza nem térítendő - támogatást állapíthatnak meg.

A támogatás összege legalább 20 ezer forint, legfeljebb 50 ezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb 100 ezer - forint.

A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között nyújtható be.

A nyomtatvány letölthető INNEN, vagy a települési önkormányzat jegyzőjénél és a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél szerezhető be.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot, a lakáscélú kölcsön havi törlesztésének emelkedését igazoló iratot. Emellett célszerű csatolni minden olyan iratot, az egészségi állapot indokoltságát igazoló háziorvosi, szakorvosi, kórházi igazolást, illetve orvosi szakvéleményt, stb., amely a támogatás megállapításának indokául szolgálhat.

A letölthető nyomtatvány részét képező kitöltési útmutató segítséget nyújt az igénylőknek az adatok pontos kitöltéséhez (különösen a jövedelem meghatározásához, a kérelemhez csatolandó szükséges mellékletekről), ezt célszerű a kitöltés előtt végigolvasni. Fontos, hogy a támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg.

Hogyan történik a támogatás megállapítása és folyósítása?

A települési önkormányzat jegyzője a hozzá az előírt formanyomtatványon, a szükséges mellékletekkel benyújtott kérelmeket és az előírt igazolásokat ellenőrzi, valamint a megfelelően kitöltött kérelmek esetén megvizsgálja, hogy a kérelmező a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel-e. A jegyző gondoskodik a kérelmek elutasításáról, ha a kérelmező nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem nem felel meg.

A jegyző az igazolásával kiegészített kérelmet a szükséges mellékletekkel 8 munkanapon belül továbbítja a támogatás elbírálására jogosult illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére. A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság 10, illetve - rendkívül indokolt esetben - 5 munkanapon belül dönt a támogatásra való jogosultságról és a támogatás összegéről.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a támogatás megállapításáról hozott határozat megérkezését követő - 5 munkanapon belül gondoskodik a támogatás folyósításáról.

A támogatás pénzügyi forrása

A támogatás pénzügyi forrását a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetében e célra elkülönített, önálló kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkező előirányzat biztosítja.

Az előirányzat javára a magán- és jogi személyek, illetőleg a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 2009. november 5-éig befizetést teljesíthetnek. A felajánlások a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10032000-00285575-50000067 számú számlaszámára teljesíthetők.

NAPTÁR
Tovább
2021. szeptember 24. péntek
Gellért, Mercédesz
38. hét
Szeptember 24.
Kutatók éjszakája
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?