15 °C Budapest
Itt a meglepő panaszlista: emiatt elégedetlenkedik vásárlás után a magyar

Itt a meglepő panaszlista: emiatt elégedetlenkedik vásárlás után a magyar

2019. március 6. 15:33

Több mint nyolcezer megkeresést hozott a tavalyi év a Budapesti Békéltető Testületnek. A vitás ügyek között kiemelt szerepet kaptak az internetes vásárlások és a hibás termékekkel kapcsolatos panaszok, sok esetben azonban megegyezés született. A vállalkozások együttműködőek, fontosak számukra a fogyasztók.

2018-ban a Budapesti Békéltető Testülethez több mint nyolcezer (8546) megkeresés érkezett. Ebből 2959-en fogyasztóvédelmi tanácsot, míg jóval több, mint ötezren (5587) pedig a békéltető testületi eljárás (fogyasztói jogvita) lefolytatását kérték - írják közleményükben. Ezen kívül a fogyasztóvédelmi törvény alapján a Budapesti Békéltető Testület, mint a hazánkban kijelölt szervezet dönt a határon átnyúló online vitákban az alternatív vitarendezési ügyekben, és segíti a fogyasztókat és vállalkozásokat az uniós békéltető honlap használatában.

A vállalkozók együttműködőek

A békéltető testületi eljárás sikerének kulcsa a vállalkozói együttműködés, amely 2018-ban még tovább erősödött. A vitával érintett vállalkozások, legyen szó akár a milliós ügyfélkörrel bíró szolgáltatókról, vagy akár a mikro-, kis- és középvállalkozásokról, ugyanúgy részt vettek a fogyasztóvédelmi vitarendezési eljárásokban és ennek köszönhetően a Testület előtt megoldódtak a vitás ügyek.

A fogyasztóvédelmi törvény szerint egyébként együttműködési kötelezettség érvényesül az eljárásban, amelyet, ha a kereskedő nem tart be, úgy fogyasztóvédelmi bírság kiszabására kerül sor. Rendkívül pozitív tendenciát mutat viszont az, hogy 2018-ban elenyésző számban mutatkozott szükségesnek a megyeszékhely szerinti járási fogyasztóvédelmi hatóság értesítése a fenti kötelezettséget megsértő vállalkozásokról. Épp ellenkezőleg, a kereskedők és vállalkozások elsődleges célja volt a fogyasztóbarát és jogkövető magatartás tanúsítása, és nem utolsósorban az, hogy megoldják a fogyasztó problémáját a Testület előtt. Ezt szintén mutatta az ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsot kérő cégek jelentős aránya (de a fogyasztókra is igaz, hogy egyre tudatosabbak és szeretnének tisztában lenni a fogyasztóvédelmi jogaikkal és lehetőségeikkel, kötelezettségeikkel).

Ezekben az ügyekben születtek döntések

A Testület előtt legtöbbször megoldódtak a vitás ügyek 2018-ban. 2956 egyezség született (ezt a számot azonban tovább növeli az önként teljesített ajánlások száma, valamint a több ezer fogyasztóvédelmi tanácsadás). Ezt követi sorrendben azoknak az eljárásoknak a száma (2254), amikor is a jogi előírások nem tették lehetővé a fogyasztó igényének érvényesítését. Ajánlás összesen 349 alkalommal került meghozatalra, ezekben az esetekben a kérelmező igénye megalapozott volt, de a vállalkozás az eljárás közben nem tett önkéntes vállalást a döntés végrehajtására. A határozatok megismerését követően viszont a döntéseket - kilencven százalékban - teljesítették önként a vállalkozások. Az összes eljárás számához képest meglehetősen alacsony volt azok száma (173), amelyeknél nem járhatott el a Testület a vita jellegéből fakadóan vagy éppen nem fogyasztóvédelmi üggyel volt kapcsolatos (például: szomszédjogi viták) a panasz. A legkevesebb pedig a kötelezést tartalmazó határozatok száma volt.

Leginkább az internetes vásárlásokkal és hibás termékekkel volt baj

A legtöbb fogyasztói jogvitában a Testület a kereskedelmi tárgyú ügyekben (2671) járt el, ami jól mutatja, hogy a fogyasztóknak jelentős számban a hibás termékekkel és emiatt a szavatossági, jótállási igények érvényesítésével, illetve az internetes vásárlással akadt fogyasztóvédelmi problémája. Ezt követte az "Egyéb szolgáltatás" ügytípus (2034), ide tartoznak például az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal (telefon- és internet előfizetés, egyebek), parkolási büntetésekkel, autó-pálya matricával vagy épp a repülőjegy-vásárlással összefüggő eljárások. Harmadik helyen álltak a közszolgáltatási ügyek (403), amelyek körében említjük például a villamos energia- és földgáz szolgáltatást.

A pénzügyi tárgyú ügyek száma (315) nem volt jelentős, ide tartoztak például a fogyasztói csoportokkal, hallgatói hitellel kapcsolatos eljárások, a többi esetben pedig - az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltatásoknál - a beadványok áttételre kerültek a Pénzügyi Békéltető Testülethez. Az építőipari szolgáltatások, habár kevesebb, mint kétszázas nagyságrendet (183) képviseltek, a sokszor milliós ügyérték miatt jelentősek voltak, hiszen kivitelezési szerződésekkel, lakásfelújításokkal kapcsolatban is többen kérték a Testület segítségét.

Szintén igaz volt a jelentős ügyérték rendszerint az utazási ügyek esetében (133), amely jóllehet alacsonyabb ügyszámról tesz tanúbizonyságot, azonban az egy-egy, akár milliós értékű körutazások során elszenvedett sérelmek ez esetben is fogyasztói kifogásokhoz vezettek.

Mire panaszkodtak a fogyasztók leginkább 2018-ban?

Árulkodóak azok a számadatok, hogy mire panaszkodtak leginkább a fogyasztók 2018-ban. Az 5739 lezárt ügyből összesen 3068 függött össze valamilyen szolgáltatás igénybevételével. Ezen belül is az ügyek közel egynegyedében (24,32 százalék) közlekedési szolgáltatás (például: légi-, vasúti-, autóbuszos személyszállítás) képezte a beadvány tárgyát. Csökkenő sorrendben következtek azok az eljárások, amelyek a postai- és távközlési szolgáltatásokkal (19,65 százalék) voltak kapcsolatosak, mint például a levél- és csomagküldés vagy éppen a mobiltelefon- és az internet-előfizetések. A leginkább problémás területek közül a harmadik helyen végeztek a közszolgáltatások (13,14 százalék), úgymint a távhő-, villamos energia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (szemétszállítás) és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás.

A legkevesebb alkalommal panasz tárgyát képező szolgáltatásokat tekintve látható, hogy az oktatással (0,81 százalék) és a különböző ingatlanügyletekkel (0,81 százalék), illetve a vagyonvédelmi, cipészeti szolgáltatással (0,49 százalék) gyűlt meg a bajuk legritkábban a fogyasztóknak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste  Banknál 6,67%,  a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ami már a Budapesti Békéltető Testület eljárásaiban kifogásolt egyes termékek palettáját illeti, a lezárt ügyekből összesen 2671 eljárás érintett valamilyen árucikket. Ezeket alapul véve, az ügyek közel egyharmadában (28,38 százalék) az egyes lábbelikkel (például: sportcipő, bakancs, papucs, utcai cipő), emellett közel tizennégy százalékában (13,77 százalék) egyéb, más kategóriába nem sorolható árucikkel (például: élvezeti cikkek, dohány- és vegyipari termékek) volt kapcsolatos a fogyasztóvédelmi probléma. Harmadik helyen (11,68 százalék) álltak a háztartási és kerti gépek, mint például a mosógép, mosogatógép, hűtőgép, gáztűzhelyek, kávéfőzők, stb.

Szembetűnőek szintén, hogy melyek voltak a fogyasztói kifogással legkevésbé érintett árucikkek. Ezek alapján fogyasztóvédelmi panasz a legritkábban az egyes látszerészeti, fényképészeti, optikai eszközökkel (1,91 százalék) és a gyógyászati termékekkel (1,91 százalék), végül pedig az élelmiszerekkel, italokkal (0,60 százalék) kapcsolatosan merült fel a Budapesti Békéltető Testület előtt.

A fogyasztóvédelmi tanácsadások során a fogyasztók kérdései leginkább a hibás termékek esetében érvényesíthető fogyasztói jogokkal voltak kapcsolatosak. Kevesen tudták például, hogy elsősorban a vállalkozás ingyenes javításra vagy pedig cserére köteles. Az internetes vásárlásoknál a tizennégy napos indokolás nélküli elállási jog gyakorlására vonatkoztak legtöbbször a megkeresések.

Emellett számos alkalommal érdeklődtek elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal, közüzemi szolgáltatásokkal összefüggésben, például azok elévülési idejéről. Rendszerint ezek a tanácskérések az egyes szolgáltatók által támasztott fizetési követelésekkel, azok vitatásával függtek össze, és a számlakifogások lehetőségét firtatták. De ugyanúgy gyakran kértek segítséget a Testülettől a parkolási bírságok esetében érvényesíthető fogyasztói jogokról, a kivitelezési szerződések, és a javító-karbantartó szolgáltatások esetében fennálló kötelező jótállás jelentéséről és idejéről.

A vállalkozások esetében legtöbbször a tanácsadások ugyancsak a kellékszavatossági, jótállási igények esetében követendő eljárásrenddel függtek össze, de többször a már említett, tizennégy napos indokolás nélküli elállási jog kapcsán kértek segítséget, miszerint az általánosabb jellegű rendelkezéseket hogyan lehet értelmezni egy-egy konkrét ügy esetében.

Digitális, online fogyasztóvédelmi vitarendezés

A Budapesti Békéltető Testület Magyarországon kizárólagos illetékességgel rendelkezik a határon átnyúló, internetes vásárlásból fakadó fogyasztóvédelmi vitás ügyek rendezésében a békéltető testületek közül (kivéve a pénzügyi tárgyú ügyeket). Emellett is, tagállami kijelölt online tanácsadó pontként segítséget nyújt az online vitarendezés igénybevételében és tájékoztatás nyújt a hazánkban érvényesíthető fogyasztói jogokról, mind a belföldi, mind az uniós érdeklődőknek.

A tapasztalatok szerint hazánkban is egyre népszerűbb az online vitarendezés, amelyre a www.ec.europa.eu/odr internetes, békéltető honlapon kerül sor. A vállalkozások és a fogyasztók is ezt egyértelműen igénylik, hiszen a számítógép elől rendezhetik vitás ügyüket, ha az egy uniós internetes megrendelésből fakadt. Jelentősek itt is azok a megkeresések, amelyek a hibás termékek miatti kellékszavatossági, jótállási igények érvényesítésével, annak módjával, és az elállási jog gyakorlásának lehetőségével függtek össze. De ugyanúgy az internetes repülőjegy-vásárlásból és a járattörlésből, járatkésésből fakadó fogyasztói kifogások is gyakran előfordultak Magyarországon a Testület előtt, amikor például egy másik tagállamban élő fogyasztó indított eljárást egy hazai cég ellen. Pozitív, hogy a vállalkozások az online vitarendezés során is együttműködőek.

NEKED AJÁNLJUK
Ilyen egyszerűen keresheted rommá magad egy webshoppal: a profik így csinálják!

Az uniós tagállamok közül a második legnagyobb mértékben nőtt az internetet vásárlásra is használók aránya Magyarországon az elmúlt öt évben.

Érik a forradalom a magyar iskolákban: lépni kell, különben nincs jövője a gyerekeknek

Hova kerül a magyarok elektronikus hulladéka, milyen szemléletváltásra lenne szükség, és legfőképpen hogyan készül kincs a szemétből- erről kérdeztük a RoboKalandot.

Különleges kávék jelentek meg itthon: az elit már csak ezt issza, ez bennük az extra

Az otthoni kávézásnak is egyre inkább szeretjük megadni a módját, akár egy drágább kávégépről van szó, akár kávékülönlegességről.

Atyaég! Ilyen luxusnövényeket vesznek otthonaikba most a dúsgazdag magyarok

A pandémia alatt megugrott a szobanövények, és kertészeti eszközök iránti kereslet, 2020-ban a szobanövények tekintetében 8%-os emelkedést észleltek a piaci szereplők.

NAPTÁR
Tovább
2022. május 29. vasárnap
Magdolna
21. hét
Május 29.
Hősök napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2022. május 28. 19:25