-1 °C Budapest
Woman wearing black dresses holds red rose

Mennyi az özvegyi nyugdíj 2022 évében? Az özvegyi nyugdíj összege 2022, igénylése, feltételei

2021. december 19. 08:00

Előbb vagy utóbb a legtöbbünknek sajnos szembe kell néznünk az özvegyélet nehézségeivel, amelynek szerves részét képzi, hogy az egyik fél jövedelme is megszűnik. Ekkor lép életbe Magyarországon az özvegyi nyugdíjazás intézménye, ami számtalan özvegy számára létszükségletű anyagi forrást biztosít a fennmaradáshoz. Na de mikor jár az özvegyi nyugdíj és ki jogosult az özvegyi nyugdíj megigénylésére? Mennyi az özvegyi nyugdíj 2022 évében, mennyit emelkedik az özvegyi nyugdíj idén?

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.

Cikkünkben az özvegyi nyugdíj 2022 évi juttatását járjuk alaposan körül: eláruljuk, mi az özvegyi nyugdíj lényege, ki az özvegyi nyugdíj jogosult, és hogy mennyi az özvegyi nyugdíj összege 2022 évében. Mennyit emelkedik az özvegyi nyugdíj és mikor emelkedik az özvegyi nyugdíj 2022-ben, illetve mik az özvegyi nyugdíj igénylése kapcsán a legfontosabb tudnivalók? Mi az özvegyi nyugdíj feléledése és meddig jár az özvegyi nyugdíj alapesetben, illetve a feléledés során? Tudd meg, mik az özvegyi nyugdíj szabályai, milyen jövedelemmel kalkulálj, ha megözvegyültél!

Mi az özvegyi nyugdíj lényege?

Az özvegyi nyugdíj, ahogy a nevéből is kiderült, a magyar nyugellátások özvegyek részére folyósított típusa, ami nyugdíjban részesülő és nem részesülő személyeknek jár. Az özvegyi nyugdíj jogosultja lehet az elhunyt, vagy eltűntnek nyilvánított személy házastársa, élettársa, illetve elvált társa is, amennyiben megfelel az özvegyi nyugdíj jogszabály feltételeinek. Amennyiben az egyik házastársat halottnak, vagy eltűntnek nyilvánítja a bíróság, és erről jogerős bírósági végzés születik, a végzésben megállapított halál vagy eltűnés dátumától számítva válik jogosulttá a másik fél az özvegyi nyugdíjra.

Az özvegyi nyugdíj igénylése kapcsán számos tudnivalót kell megismernünk, az özvegyi nyugdíj kritériumai ugyanis nem csak az elhunyt fél, hanem az özvegyi nyugdíjra jogosult fél irányában is szigorú feltételeket határoznak meg. Az özvegyi nyugdíj összegének a meghatározása szempontjából  a legfontosabb tényezők az életkor és a szolgálati idő, de az együttéléssel kapcsolatban is megállapít az özvegyi nyugdíj törvény különböző feltételeket.

Az özvegyi nyugdíj visszamenőleg is igényelhető. A jogszabály alapvetően 6 hónapig állapítja meg a visszamenőleges özvegyi nyugdíj értékét, de jogerős bírósági végzés esetén 6 hónapnál korábbi özvegyi nyugdíj is folyósítható, feltéve, ha a bírósági végzést követő 6 hónapon belül benyújtjuk a kérelmet. Nézzük, mik az özvegyi nyugdíj feltételei a felekre vonatkozóan!

Mikor jár özvegyi nyugdíj 2022 évében?

Fontos kiemelnünk, hogy az özvegyi nyugdíj nem csak elhunyt házastárs, hanem elhunyt élettárs után is folyósítható. Nézzük elsősorban az özvegyre vonatkozó feltételeket:

Az özvegyi nyugdíj feltételei az özvegyre nézve

Özvegyi nyugdíj megözvegyült házastárs vagy élettárs részére akkor folyósítható, ha…

 • minimum egy éve megszakítás nélküli a kapcsolat és van egy közös gyerekük;
 • megszakítás nélkül minimum 10 éve együtt élnek.
 • Nem jogosult élettárs utáni özvegyi nyugdíj igénylésére az, aki az élettársi kapcsolat alatt özvegyi vagy baleseti özvegyi nyugdíjban részesült.
 • Amennyiben a házasság megkötésekor az özvegy már elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt, csak akkor jogosult az özvegyi nyugdíjra, ha a párnak már van gyermeke korábbi együttéléséből, vagy, ha a pár a házasságkötéstől számítva minimum 5 éven keresztül megszakítás nélkül együtt élt.
 • Elvált házastárs esetén (1 évnél hosszabb ideje tartó különélésre vonatkozóan), az a jogosult a juttatásra, aki házastársa haláláig tartásdíjban részesült - az özvegyi nyugdíj összege nem lehet magasabb a tartásdíj értékénél!

Az özvegyi nyugdíj feltételei az elhunytra nézve

Míg az özvegyi feltételek esetében inkább a pár kapcsolata, együtt töltött ideje állt a fókuszban, addig az özvegyi nyugdíj elhunytra vonatkozó feltételei esetén az elhunyt életkora és szolgálati ideje (a felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton folytatott tanulmányok időtartam 1998. január 1-ig, egy képesítésre vonatkozóan, illetve a rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíj és a rokkantsági ellátás) a mérvadó.

Akkor folyósítható özvegyi nyugdíj, ha az elhunyt…

 • saját jogú nyugellátásban részesült, vagyis öregségi nyugdíjasként halt meg;
 • 22 éves kora előtt és az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül / összesen minimum 2 év szolgálati időt letöltve hunyt el;
 • 22-25 éves kora közt hunyt el minimum 4 év biztosítási jogviszonnyal;
 • 25-30 éves kora közt hunyt el minimum 6 év biztosítási jogviszonnyal;
 • 30-35 éves kora közt hunyt el minimum 8 év biztosítási jogviszonnyal;
 • 35-45 éves kora közt hunyt el minimum 10 év biztosítási jogviszonnyal;
 • 45 évet betöltve hunyt el minimum 15 év biztosítási jogviszonnyal;
 • illetve, ha az elhunyt nem teljesítette a meghatározott szolgálati időt, viszont egy alacsonyabb életkorhoz tartozó szolgálati időt megszerzett, ezt követően pedig szolgálati idejében nem volt 30 napnál hosszabb, nem keresőképtelenségből fakadó megszakítás.

Az özvegyi nyugdíj összege 2022: özvegyi nyugdíj emelés 2022

Nem ismeretlen jelenség számunkra a magyar alapbérek (minimálbér 2022 és garantált bérminimum 2022), illetve számos szociális és egészségügyi ellátás esetében a juttatások összegének a százalékos emelése. Az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan az özvegyi nyugdíj 2022 évi összege is 5%-kal emelkedik, emellett számos más, nyugellátással kapcsolatos kedvezménnyel is számolhatunk, mint például a 13. havi nyugdíj 2022. Az özvegyi nyugdíj emelés 2022. január 1-től érvényes, tehát a jövő év első hónapjában már az emelt összegű özvegyi nyugdíj jár minden jogosultnak. A korábbi, özvegyi nyugdíj 2021 évi összegéről ebben a cikkben olvashatsz.

Az özvegyi nyugdíj igénylése

Amennyiben az özvegy és az elhunyt is megfelelnek az özvegyi nyugdíj folyósítás feltételeinek, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalához forduljunk, ahol leadhatjuk az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet. Az özvegyi nyugdíj ügyintézés illetékmentesen intézhető, maximális időtartama 45 nap, indokolt esetben 60 nap.

Az özvegyi nyugdíj típusai

Gyakran hallhatjuk azt a kifejezést, hogy az „özvegyi nyugdíj feléledése”, de sokan nem tudják, ez pontosan mit jelent. Elsősorban ideiglenes özvegyi nyugdíj jár, korlátozott ideig, azonban miután lejár az özvegyi nyugdíj, a juttatás még kétszer újra igényelhetővé válik. A folyamat a következőképpen zajlik:

1. Ideiglenes özvegyi nyugdíj

Ideiglenes özvegyi nyugdíj jár az özvegynek...

 • a házastárs halálát követő 1 évig;
 • 1,5 évnél fiatalabb gyermek esetén a gyermek 18 hónapos koráig;
 • fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermek esetén a gyermek 3. életévéig jár az özvegyi nyugdíj - ennek leteltével az ideiglenes özvegyi nyugdíjra való jogosultság lejár.

Mennyi az ideiglenes özvegyi nyugdíj? Az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege az elhunyt társ öregségi nyugdíjának 60%-a. Ez az ideiglenes nyugdíj nem jár automatikusan: az özvegynek meg kell igényelnie azt.

2. Az özvegyi nyugdíj első feléledése

Azok számára elérhető az özvegyi nyugdíj feléledése, akik...

 • az elhunyt társuk halálának időpontjában már betöltötték a nyugdíjkorhatárt;
 • akiknek az egészségügyi állapota legfeljebb 50%-os;
 • legalább 2 gyermeket vagy egy fogyatékos/tartósan beteg gyermeket nevelnek és az elhunyt jogán árvaellátásra jogosultak.
 • Az özvegységi nyugdíj feléledése azokra is vonatkozik, akiknek a fenti események közül valamelyik feltétel létrejön életében a házastárs halálát követő 10 éven belül. Elvált özvegyek esetében a feléledés csak akkor következhet be, ha a feltételek egyike a különélés kezdetének időpontjától 10 éven belül következik be.
 • Az özvegyi nyugdíj feléledése életkor alapján is lehetséges: ha az özvegy az elhunyt fél halálától számolva 10 éven belül betölti az (haláleset évében megadott) öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor megkapják, ám a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának igénybevétele esetén nem jár. Ebben az esetben is az özvegynek kell leadnia az igénylést, ugyanis az özvegyi nyugdíj a feléledés esetén sem jár automatikusan.

Hány százalék az özvegyi nyugdíj, ha feléledt? Ha az özvegy egyéb járadékban nem részesül, az özvegyi nyugdíj összege itt is 60%. Ha az özvegy részesül más ellátásban (pl. rokkantsági ellátás), akkor az özvegyi nyugdíj összege 30%-ra csökken.

Mikor szűnik meg az özvegyi nyugdíj, ha feléledt? A feléledt özvegyi nyugdíj 2022 akkor szűnik meg, ha az özvegy még az öregségi nyugdíjkorhatár előtt új házasságot köt, vagy ha azonos neműek közötti élettársi kapcsolatot jegyez be. Ha felülvizsgálják munkaképességét és egészségi állapota meghaladja az 50%-ot, illetve, ha már nem illeti meg árvaellátás gyermektartás címén, akkor is megszűnik az özvegyi nyugdíj ellátás.

3. Az özvegyi nyugdíj második feléledése

Még egyszer, azonban ebben az esetben véglegesen feléledhet az özvegyi nyugdíj, ha...

 • az özvegyi nyugdíj megszűnésének az oka nem új házasságkötés volt;
 • az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított 15 (a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén);
 • a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén 10 éves határidőn belül betölti az elhunyt halála időpontjában irányadó nyugdíjkorhatárt, vagy egészségügyi állapota maximum 50%-ra romlik.

Mennyi a végleges özvegyi nyugdíj összege? Azt, hogy hány százalék az özvegyi nyugdíj, nem befolyásolja, hogy az első, vagy a második özvegyi nyugdíj feléledésről van-e szó: az özvegyi nyugdíj ugyanúgy 60% alapesetben, és itt is 30%-ra csökken, ha az özvegy részesül valamilyen más életjáradékban.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. január 26. szerda
Vanda, Paula
4. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
KONFERENCIA
Tovább
Private Investor Day 2022
Mibe fektessünk 2022-ben? Tippek, elemzések, befektetési ötletek profiktól, Neked! Február 24-én online.
EZT OLVASTAD MÁR?