-1 °C Budapest
Megbízási szerződés minta 2022: Mikor kell megbízási szerződés és hogyan kell felmondani azt?

Megbízási szerződés minta 2022: Mikor kell megbízási szerződés és hogyan kell felmondani azt?

2021. december 12. 21:02

Mi a különbség a munkaszerződés és a megbízási szerződés között, mi a különbség a megbízási és a vállalkozási szerződés között? Milyen esetekben lehet szükségünk egy megbízási szerződés megkötésére, mikor kell megbízási szerződés és mikor nem ez a kötelem a legideálisabb számunkra? Mit tartalmaz egy megbízási szerződés minta 2022 évében, milyen kötelezettséget vállalnak a felek egy megbízási szerződés aláírásával?

Életünk és munkánk során számos szerződéstípussal találkozunk: munkaszerződés, vállalkozási szerződés és még sok más különféle kötelem vár ránk, éppen ezért érdemes tisztában lennünk azzal, hogy melyik szerződéstípus pontosan milyen jogokat és kötelezettségeket von maga után. Cikkünkben a megbízási szerződés 2022 évi aktuális kérdéskörét járjuk körül: eláruljuk, mi az a megbízási szerződés, hogyan történik a megbízási szerződés felmondása és mire vigyázzunk, ha egy ilyen dokumentumot akarnak aláíratni velünk!

Mi az a megbízási szerződés?

A megbízási szerződés egy olyan szerződéstípus, ami gondossági kötelmet állapít meg: a dokumentum a megbízó és a megbízott felek között jön létre és egy alaposan körülhatárolt tevékenység elvégeztetését tűzi ki célul (tipikus példa, amikor egy ingatlan tulajdonosa, mint megbízó, a megbízási szerződés keretei között megbízza a megbízottat, hogy anyagi részesedés fejében értékesítse helyette az ingatlanját). Hogy a megbízási szerződésben foglalt cselekmény végbemehessen, a dokumentum cselekvési joggal ruházza fel a megbízottat, így az törvényesen járhat el a szerződésben foglalt ügyben.

A megbízási szerződés és a gondossági kötelem egyik legfontosabb komponense a felek közötti bizalom: a megbízott vállalja, hogy a legjobb tudása szerint cselekszik, a megbízó érdekeit szem előtt tartva (ugyanazzal a gondossággal, mintha saját ügyét intézné). Azt, hogy jár-e anyagi juttatás egy tevékenységért, a felek állapítják meg a szerződésben (például ingatlanértékesítési jutalék) – általában a felek előre megállapodnak az anyagi juttatás mértékében és mikéntjében, de természetesen lehet egy megbízási szerződés alapja ingyenes szívesség is.

Mire vonatkozik a megbízási szerződés?

A Polgári Törvénykönyv elég rugalmasan értelmezi a megbízási szerződések tartalmát. Rengeteg célból lehet megbízási szerződést kötni – például ügyvédi megbízási szerződés, orvosi megbízási szerződés vagy ingatlanértékesítési megbízási szerződés -, éppen ezért a megbízási szerződés tartama mindig idomul az aktuális helyzethez, illetve a felek akaratához. Szabadon alakíthatóak a megbízáshoz kötődő feltételek, határidők, szankciók, és természetesen a jogok is, amelyek a megbízó és a megbízott félre egyaránt érvényesek (például a megbízó utasítási joga, vagy hogy milyen cselekvésre válik jogosulttá a megbízott).

Mi a különbség a megbízási és a vállalkozási szerződés között?

Elsősorban a kötelem típusát kell megkülönböztetnünk: míg a megbízási szerződés egy gondossági kötelem - melynek fontos eleme a felek közötti bizalom, illetve az, hogy a megbízott lehetőségeihez mérten legjobb képességei szerint végzi szigorúan körülhatárolt feladatát -, addig a vállalkozási szerződés eredménykötelmet állapít meg. Az eredménykötelem bármilyen dologgal kapcsolatos munkavégzést foglal magában, egy, a szerződésben megállapított cél elérésére irányul. Ha a vállalkozó a szerződésben foglaltak szerint elérte az eredményt/célt, a megbízó köteles a művet (például egy újonnan épült házat) átvenni és kifizetni az árát.

Mi a különbség a munkaszerződés és a megbízási szerződés között?

A munkaszerződés és a megbízási szerződés számos szempontból hasonló kötelezettségeket von maga után: mindkét szerződéstípus rögzíti a felek kötöttségeit, a jutalmazását, a feladatok elvégzésének jellegét és időtartamát – azonban míg a munkaszerződés jóval több kötöttséget állapít meg (például bonyolult felmondási körülmények, adók, a végkielégítésre vonatkozó szabályok, véges számú szabadnap stb.), addig a megbízási szerződés jóval egyszerűbb és kevésbé kötött élethelyzetet eredményez.

Megbízási szerződésnél eleve más jogviszonyban dolgozunk: nem munkaviszony, hanem polgári jogviszony köt valamely feladat elvégzésére. Mindig legyünk óvatosak, amikor egy munkáltató hagyományos munkaszerződés helyett megbízási szerződések használatával szeretne miket munkába állítani, ugyanis gyakran álcáznak munkaviszonyt megbízási szerződéssel – és ez természetesen a munkaadónak kedvez (nincs végkielégítés, vagy például betegszabadságon pihenő alkalmazott).

Mikor kell megbízási szerződés?

Megbízási szerződés 2022 évében számtalan esetben szükségessé válhat. Öt olyan alapesetet különböztetünk meg, amelyek tipikusan megbízási szerződés megkötésével működnek, ezek a „hagyományos” megbízási szerződés, a közvetítői szerződés, a szállítmányozási szerződés, a bizományi szerződés és a bizalmi vagyonkezelési szerződés.

Megbízási szerződés minta 2022

Habár számtalan, hivatalos megbízási szerződés minta elérhető az interneten, amelyekből tájékozódhatunk, összefoglaltuk azokat a kulcsfontosságú elemeket, amelyeket mindenképpen tartalmaznia kell egy megbízási szerződésnek. Nézzük, melyek ezek a pontok!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 129 100 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,12% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,37%; az MKB Banknál 9,39%,  a Takarékbanknál pedig 9,53%; míg az UniCredit Banknál 9,7%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni az OTP Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • A megbízó és a megbízott beazonosíthatóságát szolgáló adatok, pecsétek, aláírások (cég adatai, személyi igazolvány száma, lakcím, születés helye és ideje stb.).
  • A megbízás időtartama: határozott vagy határozatlan idejű megbízási szerződés minta is elérhető számunkra (a megbízási szerződés tárgyától függően dönthetünk, melyik a praktikusabb számunkra).
  • A felek jogai és kötelezettségei: a megbízott kötelezett a rábízott feladatot legjobb teljesítménye szerint és a megbízó érdekeit képviselve elvégezni személyesen/más személy segítségével. A megbízó reális kérésekkel fordul a megbízotthoz, a megbízott lépéseiről, a megbízás teljesítéséről a megbízó kívánságainak megfelelően tájékoztatja őt. Ide tartozik a megbízó utasítási joga is (ha nem megfelelő a megbízott munkája, szólítsuk fel a munkavégzésre, vagy bontsunk szerződést).
  • A megbízás díja (amennyiben van): a teljesítendő feladatoknak természetesen költségei vannak: a megbízott sok esetben akkor is jogosult a megbízási díjra, ha a munkavégzése nem vezetett végül eredményre a befektetett munka ellenére, kivéve, ha a munkavégzésének minősége nem érte el az elvárt szintet. Ingyenes megbízási szerződés esetében a megbízott nem kér ellenszolgáltatást. Minden esetben nézzünk utána, hogy a megbízási díj a szerződés jellegének függvényében tartalmazza-e az ÁFA-t, nehogy a későbbiekben meglepetések érjenek.
  • Egyéb: egyedi pontok, kritériumok, teljesítési kötelezettségek, amelyeket a megbízási szerződés aláírása előtt, a felek közös megegyezése alapján, kölcsönös beleegyezéssel kell meghatározni.
  • A megbízási szerződés megszüntetésének feltételei: a megbízási szerződés idő előtti megszüntetése esetén a megbízót díjfizetésre kötelezhetik (feladat ellátási költségek).
  • A megbízási szerződés teljesítésének és megszűnésének körülményei: A szerződést a felek teljesítettnek tekinthetik vagy megszüntethetik bizonyos okokra hivatkozva. A megbízási szerződés megszűnését okozza továbbá valamelyik fél halála, a megbízó cselekvőképtelenné válása és a megbízás tárgytalanná válása. A szerződést a megbízott általában bármikor felmondhatja, a megbízó pedig ügyintézési szabályszegésre, hibára kell, hogy hivatkozzon - ha nincs alapos oka a szerződés felmondásának, a megbízó (szintén a feladat jellegének függvényében) kártérítésre kötelezhető stb.
  • A megbízási szerződés megszegésével járó szankciók, például a szerződéssel való visszaélés és a megbízási szerződés megkerülése esetén életbelépő pénzbírság és más anyagi vagy nem-anyagi jellegű vonatkozások.

A megbízási szerződés előnyei

A megbízási szerződés egyik legelőnyösebb tulajdonsága, hogy alaposan körülhatárolhatjuk a dokumentumban az elvégzendő feladatot: mit kell a megbízottnak tennie, mikor, milyen határidővel, hol és hogyan; mi történik, ha nem végzi el a munkáját (például nem részesül díjazásban), és mi történik akkor, ha a valamelyik fél szerződést szeg. Mind megbízói, mind megbízotti félnek akkor ajánljuk egy ilyen kötelem létesítését, ha tisztában vannak a kötelezettségeikkel, hiszen könnyebb egy ilyen szerződést megszegni, mint azt gondolnánk!

Azt se felejtsük el: nem csak a megbízottnak vannak kötelezettségei, hanem a megbízónak is – törekedjük arra, hogy a megbízási szerződés megkötése során minden részlettel legyünk tisztában: nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy csak azt írjuk alá, amit elolvastunk – ne fordulhasson elő velünk, hogy például megbízóként csak a gondossági kötelem teljesítésekor szembesülünk a megbízás díjával.

A megbízási szerződés hátrányai

Ha mindkét fél teljes mértékben tisztában van a megbízási szerződés tartalmával és ennek tudatában aláírja azt, akkor valószínűleg a megállapodás nem hátrányos egyik fél számára sem, biztonságos megbízási szerződés jött létre. Azonban, ahogy fentebb is írtuk, a megbízási szerződés mindig tartalmaz jogi kötöttségeket és ezekhez kötődően akár hosszabb apró betűs részeket is, amik tartalmazhatnak olyan megkötéseket, záradékokat, amelyek fölött könnyű elsiklani. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy egy megbízási szerződés előnyös számunkra, mindenképpen mutassuk meg azt egy ügyvédnek, aki könnyedén olvas a sorok között és „lefordítja”, mit is jelentenek az elsőre bonyolultnak tűnő szakaszok.

Amennyiben egy munkáltató kéri tőlünk, hogy hagyományos munkaszerződés helyett megbízási szerződés keretei között dolgozzunk, mindenképpen tájékozódjunk a munkáltató elvárásai felől és arról, milyen jogaink és kötelezettségeink vannak. Ahogy fentebb is írtuk, előfordulhatnak olyan esetek, amikor a megbízási szerződés valódi munkaviszonyt álcáz, azonban ez – még ha elsőre így is tűnik – valójában nem nekünk kedvez, hanem a munkaadónak.

A megbízási szerződés felmondása

Ha egy szerződés megköttetett, természetesen lehetőség van annak a felmondására is. A megbízási szerződés 2022 más szerződésekhez hasonlóan megköthető határozott és határozatlan időre is, a felmondás feltételeit rendszerint rögzíti a dokumentum. A határozatlan idejű megbízási szerződés felmondása általában egyszerű, nyomósabb ok nélkül meg lehet szüntetni a kötelmet (ugyanúgy, mint egy határozatlan idejű munkaszerződés felmondása során).

Határozott idejű megbízási szerződés esetén, ha a határidő letelte előtt akarjuk a kötelmet megszüntetni, egy kicsit bonyolultabb dolgunk van: általában csak nyomós okkal szüntethető meg a szerződés, például ha az egyik fél megszegte az előírásokat (a megbízott a megbízó utasításai ellenére sem végzi megfelelőképpen a feladatát). Egy megbízási szerződés felmondása minta doc mindig segít, ha meg akarjuk szövegezni a szerződésbontás mikéntjét: általánosságban elmondhatjuk, hogy a szerződés felbontására irányuló kérelem a megbízási szerződés alapadatait tartalmazza (pl. felek adatai, mire vonatkozik a megbízás), illetve azt, hogy miért és hogyan szeretnék a felek felmondani a szerződést (például szerződésszegésből eredendő okból, azonnali hatállyal).

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
laskainelli  |  2023.01.24 15:59
  Előfordul, hogy egy bizonyos életszakaszunkban nem érezzük jól magunkat a bőrünkben, nem vagyunk...
coachco  |  2023.01.23 17:52
Most, hogy így közeledek a hatvanhoz, határozottan állítom, minden kornak megvan a maga öröme, érdek...
hrbonbon  |  2023.01.23 14:33
    Simonyi Judit ügyvezető igazgató Az elmúlt évek tapasztalatait cáfolva a 2023-as év váratlan...
hrdoktor  |  2023.01.23 04:31
Manapság az emberek többsége ülő életmódot folytat, vagyis a napja nagy részét ülve tölti, ami az eg...
vezetoi-coaching  |  2023.01.20 22:51
Két videóját hoztam ide Simon Sinek-nek, amelyek szervesen összetartoznak. Millenials – „That is wh...
Óriási dobásra készül 2023-ban a magyar Kickstarter: ez lehet a válság ellenszere?

Hivatalosan is elindította befektetési kampányát a Brancs közösségi piactér, amely rekordérdeklődéssel zárta az előregisztrációs kampányát.

Újabb két közösségi kampány lett sikeres: mutatjuk, hogy melyik (x)

Év végén két újabb izgalmas kampány ért el kiemelkedő sikereket a Brancs piacterén.

Jövőre ezeket az ötleteket lesz érdemes figyelni!

Most viszont bemutatunk 3 olyan projektet, amikről valószínűleg sokat fogunk még hallani 2023-ban!

Zubreczki Dávid: teljesen abszurd, hogy erről végleg lemondtak a budapestiek

A könyv szerzőjét, Zubreczki Dávidot kérdeztük a balatoni fejlesztésekről, a városnézésről, építészetről és hogy mitől lenne élhetőbb Budapest. Interjú.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2023. január 28. szombat
Károly, Karola
4. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Digital Transformation 2023
Innovatív technologiák a hatékonyságnövelésért!
Sustainable Tech 2023
Innováció ma, zöld gazdaság holnap!
Biztosítás 2023
A tavasz meghatározó pénzügyi konferenciája március 8-án!
EZT OLVASTAD MÁR?