1 °C Budapest

Táppénz kalkulátor 2020: hány százalék a táppénz, mennyi a táppénz mértéke karantén esetén?

2020. szeptember 19. 17:29

Hány százalék a táppénz és mennyi a táppénz mértéke? A táppénz 2020 során is kérdés: a táppénz kalkulátor 2020 megmondja, mennyi a táppénz összege, a táppénz kifizetése mennyi idő?

Nem kérdés, hogy a 2020-as év eddig a koronavírus járványról, a veszélyről, a karanténról és a rengeteg változásról szólt, amelyek a hétköznapokban következtek be. A betegszabadság és a táppénz a munkavállaló életének szerves részét képzi: tudnunk kell, kinek, mikor és mennyi táppénz jár, mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között, ugyanis, habár a fogalmakat sokan szinonimaként értelmezik, két külön járadékról van szó. Cikkünkben tisztázzuk a betegszabadság, a táppénz és a keresőképtelenség fogalmait, illetve eláruljuk, hogy mi a helyzet koronavírus és hatósági elkülönítés, másnéven karantén esetén!

Mi a táppénz; mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között?

A betegszabadság és a táppénz nem ugyanaz: ha valaki keresőképtelenné válik, évente 15 munkanapnyi betegszabadság jár számára, ennek összege a távolléti díj 70%-a, amelyet a munkáltató fizet, és ugyanúgy adózunk utána, mintha teljes bruttó bérünkről lenne szó. Betegszabadság igénylésére jogosult mindenki (saját betegsége okán), akinek munkavégzésére a Munka Törvénykönyvének hatálya kiterjed (akik rendes munkavállalók, nem pedig egyéni- vagy társas vállalkozók, megbízottak).

Ha a betegszabadság időtartama lejár, vagyis elfogy a 15 nap, onnantól táppénz jár a munkavállalónak. A táppénz egy bérjellegű, nem önálló tevékenységből származó jövedelem, emiatt máshogy is adózunk utána, mint a betegszabadság esetén. Táppénz után csak 15% SZJA (személyi jövedelemadó) megfizetésére vagyunk kötelezettek, ugyanis a táppénz mértéke is alacsonyabb, a napi átlagkereset 50-60%-a, amelyet befolyásolnak biztosítási előzményeink is.

Ki jogosult a táppénz igénybevételére?

A táppénz igénybevételéhez 3 kritériumnak kell teljesülnie: az igénylő legyen keresőképtelen, legyen fennálló biztosítási jogviszonyban és fizesse az egészségbiztosítási járulékot.

Ki számít keresőképtelennek?

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (1997. évi LXXXIII. törvény 44. paragrafus) rögzíti, hogy mik a keresőképtelenség kritériumai. Az a munkavállaló számít keresőképtelennek, aki:

 • betegsége miatt nem tudja munkáját ellátni;
 • aki várandóssága, szülése miatt nem tudja munkáját ellátni és csecsemőgondozási díjra nem jogosult;
 • az anyák, ha kórházi ápolás alatt álló (egyévesnél fiatalabb) gyermeküket szoptatják;
 • a szülő, 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt, ha a gyermeke mellett tartózkodik egy fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;
 • a szülő, aki 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és egyébként a gyermeket a saját háztartásában neveli;
 • aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;
 • akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap / akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, / aki járványügyi, vagy állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkakörben (átmenetileg) sem foglalkoztatható;
 • aki a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő;
 • aki 12-18 év közötti beteg gyermekét otthon ápolja / akinek 12-18 év közötti gyermeke kórházi kezelése időtartamára a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

Mikor nem jár a táppénz?

Hiába teljesül a 3 alapkritérium, vannak bizonyos esetek, amikor nem jár a táppénz. Nem jár táppénz azokra a napokra, amikor a munkavállaló keresőképtelen, de teljes fizetését megkapja; azokra a napokra, amikor biztosítása szünetel; a betegszabadság lejártát követő szabadnapra, pihenőnapra, hogyha már nem keresőképtelen; illetve akkor sem jár a táppénz, ha saját jogú nyugdíj folyósításában részesülünk.

Mennyi ideig lehetünk táppénzen?

További fontos különbség még a táppénz és a betegszabadság között, hogy a táppénz naptári napokra jár, így, ha a keresőképtelenségünk munkaszüneti napokra esik, akkor is megkapjuk. A táppénz igénylésére való jogosultság maximum 1 éven át állhat fenn!

Hogyan igényelhető táppénz?

A táppénz igénylést a foglalkoztatónál kell bejelentenünk, a táppénz igényt pedig orvosi igazolással kell alátámasztanunk, amely elismeri, hogy tényleg jogosultak vagyunk rá. A táppénz iránti kérelmet a munkáltatónak 5 napon belül továbbítania kell a kormányhivatal irányába. A táppénz kérelemre vonatkozó ügyintézés a beérkezéstől számolva átlagosan 8-21 napig is eltarthat.

A keresőképtelenség visszamenőleges igazolása

Az orvosi vizsgálatra való jelentkezés időpontjától visszamenőleg 5 napra lehet keresőképtelenséget igazolni táppénz igénylése céljából. Ha orvosi dokumentáció igazolja egészségügyi állapotunkat, a kormányhivatal szakértő főorvosa 30 napra visszamenőleg nyilváníthat minket keresőképtelennek, ritka, kivételes esetben pedig az orvosszakértői szerv 6 hónapig visszamenően is igazolhatja azt.

A táppénz hány százalék és miből áll?

Azt, hogy a táppénz hány százalék (alapvetően 50-60%, de lehet több is), a táppénz kód fogja meghatározni: a táppénz 2020 során 9 kódot különböztet meg a keresőképtelenné válás oka szerint. A táppénz 1/3-a a munkáltatói táppénz, ami értelemszerűen a munkaadót terheli, ám nem minden esetben; ezt is befolyásolják a kódok. Nézzünk, milyen táppénz kódok, kategóriák állnak rendelkezésünkre és mi a különbség közöttük!

Táppénz kódok: mennyi a táppénz kategóriánként?

 • 1. Üzemi baleset: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti (100%-os táppénz)
 • 2. Foglalkoztatási megbetegedés: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti;
 • 3. Közúti baleset: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;
 • 4. Egyéb baleset: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;
 • 5. Beteg gyermek ápolása: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 6. Szülés: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 7. Hatósági elkülönítés közegészségügyi okokból (karantén): nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 8. Egyéb betegség: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;
 • 9. Veszélyeztetett terhesség: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; 1/3 munkáltatói táppénz.

Táppénz kalkulátor 2020

A táppénz kalkulátor gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint egy bruttó nettó kalkulátor: az alapbérünkből számoljuk ki egyszerűen, a táppénz kódjának segítségével, hogy mennyi a táppénz, hány százalékkal számoljunk.

Koronavírus és karantén: hány százalék a táppénz?

 • COVID-19 vírussal kapcsolatban, akit otthon, vagy egészségügyi intézményben megfigyelés alatt tartanak, azok keresőképtelennek minősülnek. A közegészségügyi okokból történő foglalkozástól való eltiltás 7-es táppénz kód, 50-60%-os fizetés jár, amely a foglalkoztatót nem terheli, betegszabadság nincs.
 • Szigorúbb elbírálást kapnak azok az esetek, amikor foglalkoztatásunknak köszönhetően kapjuk el a vírust, például egy külföldi kiküldetés során, vagy ha megfertőződik egy orvos, ápoló a kórházban. Ebben az esetben 1-es táppénz kódot jegyeznek, vagyis a koronavírusos megbetegedés "üzemi balesettel" egyenértékű, így 100%-os táppénz jár, ami akár teljes egészében a munkáltatóra terhelhető. 2-es táppénz kóddal is jegyezhető foglalkoztatási megbetegedés, ugyanezen kritériumokkal.
 • Nagyobb, területi karantén esetén is elrendelhetnek 7-es kódot, ám ez nem biztosított. A munkáltató elrendelhet fizetés nélküli állásidőt is, ha a munka nem elvégezhető home office-ból; ilyenkor sajnos sem táppénz, sem fizetés nem jár, maximum felhasználhatjuk maradék szabadságunk. A munkáltató hatósági elkülönítéshez való viszonyulása esetenként változhat.

A táppénz kifizetése mennyi idő?

Az, hogy mennyi idő alatt jön meg a táppénz, szintén gyakori kérdés: ebben az esetben is oda kell figyelnünk, hogy mindent időben jelentsünk be, ugyanis a táppénz igénylése csak hiánytalanul leadott dokumentumok esetében lehetséges. A dokumentumok beérkezését követő 8 napon belül utalják a táppénzt, hiány, probléma esetén ez 21 napra is kitolódhat. Ha valaki 8 napnál tovább keresőképtelen, akkor 8 naponta számolják el a táppénz összegét és fizetik ki azt.

Táppénz megvonás: a keresőképtelenség felülvizsgálata, bírságok

Igen, a táppénz is megvonható, ha a munkáltatóban felmerül annak a gyanúja, hogy a munkavállaló valójában nem keresőképtelen, csak kihasználja a helyzetét. A legtöbben találkoztunk már olyan esettel, amikor egy ismerős, kollega egyszerűen csak kiíratja magát táppénzre, mert nincs kedve dolgozni és szabadnapjait sem szeretné elhasználni: ezekben a gyanús esetekben a munkáltató kezdeményezheti a keresőképtelenség felülvizsgálatát a járási hivatalnál; az eljárás díjköteles.

A táppénz megvonása mellett pénzbírságot is kiszabhatnak ránk olyan esetben, amikor nem felelünk meg a táppénz bejelentési kötelezettségeknek. Ha nem jelentjük be táppénz alatt a biztosítási jogviszonyunk megszűnését, vagy a táppénz folyósítás alatt kereső tevékenységet végzünk, akkor akár 10.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedő bírság kiszabásában is részesülhetünk!

Táppénz 2020 összegzés: mit kell tudni?

A táppénz kalkulátor programok segítségével könnyedén kiszámíthatjuk, hogy mennyi a táppénz mértéke, hány százalék a táppénz a különböző táppénz kóddal ellátott esetekben. A 9 különböző táppénz kódnál egyes esetekben a betegszabadságot (évi 15 nap) váltja fel a táppénz (maximum 1 év), amely alapvetően az átlagfizetés 50-60%-a, amelyből a betegszabadsággal ellenben (ahol ugyanúgy adózunk, mint bruttó fizetésnél) csak 15% SZJA megfizetésére vagyunk kötelezettek. Koronavírusos megbetegedésnél a megbetegedés módjától függően 1, 2, vagy 7-es kódú táppénz jár, ám sima karantén, vagy nagyobb területi karantén esetében, ha a távmunka nem megoldható, nincs garancia juttatásokra, ezért nagyon fontos betartanunk a koronavírus elleni óvintézkedéseket! Érdemes spórolnunk emellett a szabadnapokkal, ugyanis, ha karanténba kerülünk, szükségünk lehet rájuk!

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Vége az iskolai bántalmazásoknak? Magyar innováció segíthet megelőzni az ilyen eseteket

A zárkózott kamaszok ventilációjában segíthet egy, a mentális jóllétet támogató új hazai mobilapp, a Healmindset, amelyben a felhasználók chaten, anonim módon kaphatna támogatást.

Most bárki fillérekért lecsaphat Magyarország egyik legnagyobb kincsére: érdemes sietni, hamar elkapkodják

Bár a 20 ezer magyar méhész 1,2 millió méhcsaládja évente 25 ezer tonna mézet termel, Magyarországon az egy főre jutó mézfogyasztás mindössze 1 kg/év.

Ismered a Ferit? Milyen Ferit? Vadiúj főzelékbár hódíthatja meg Budapestet

Újabb gasztronómiai témájú sikersztori a Brancsnál: közösségi előfinanszírozásból nyithatja meg főzelékbárját az ötletgazda Szatmári Ferenc, azaz Főzelékes Feri.

Súlyos rendellenesség ütötte fel a fejét a magyar iskolákban: minden tizedik gyerek érintett

Október a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, azaz az ADHD rendellenesség tudatosításának hónapja, amiben Magyarországon az iskoláskorú gyerekek 8-10 százaléka érintett.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2023. december 10. vasárnap
Judit
49. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
Advent (3.)
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Agrárszektor Konferencia 2023
Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!
Sustainable World 2023
A jövő vállalatai szeptember 12-én!
Mi lesz veled magyar élelmiszer?
Ingyenes Signature rendezvény
EZT OLVASTAD MÁR?
OTTHONTEREMTÉS 2024-BEN
Jelzáloghitelek, CSOK Plusz, Babaváró és ingatlanpiaci trendek
Most nem