Parlament: Az utolsó felvonás

Pénzcentrum
2006. február 14. 09:00

Egyebek között a polgárőrségről, a lobbitevékenységről, a büntetőeljárásról, a politikai okból életüktől és szabadságuktól megfosztottak kárpótlásáról, az új Országos Fogyatékosügyi Programról, a gyermekek védelméről, a felsőoktatásról és a mozgóképről fogadott el törvényjavaslatot, illetve jogszabály-módosítást hétfői, a választások előtti utolsó ülésnapján az Országgyűlés.

Egyebek között a polgárőrségről, a lobbitevékenységről, a büntetőeljárásról, a politikai okból életüktől és szabadságuktól megfosztottak kárpótlásáról, az új Országos Fogyatékosügyi Programról, a gyermekek védelméről, a felsőoktatásról és a mozgóképről fogadott el törvényjavaslatot, illetve jogszabály-módosítást hétfői, a választások előtti utolsó ülésnapján az Országgyűlés – írja a Kormányzati Hírportál.
A képviselők a polgárőrségről szóló törvényjavaslatot nagy többséggel, a szükséges kétharmados többségét is jelentő 340 igen szavazattal, 1 ellenében, két tartózkodás mellett fogadták el.
Az új jogszabály egy társadalmi kezdeményezésből indult mozgalmat, a polgárőrséget a törvényi szabályozás szintjére emeli. A törvény előmozdítja a polgárőrök együttműködését a közhatalmi szervekkel, ugyanakkor a lehetőséget nyitva hagyták a polgárőr szervezetek szövetségének költségvetési támogatása előtt.
A lobbitevékenységről szóló törvényjavaslatot, pontosabban annak egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 179 támogató szavazattal, 160 ellenében, 2 tartózkodás mellett fogadta el a Ház. Szintén csak az egyszerű többséget igénylő részeit - és a kétharmados szakaszokat nem - fogadták el a képviselők a büntetőeljárásról szóló törvény módosításának, 197 igen szavazattal, 146 ellenében.
Elfogadta a parlament - 194 szavazattal, 2 ellenében, 149 tartózkodással - a gyümölcsös ültetvényekről szóló törvényjavaslatot.
Ez a vonatkozó EU-irányelv átvételével a gyümölcsös ültetvényterület legalább 95 százalékának megfigyelését írja elő, ezért az adatgyűjtés körébe 2007-től a természetes személyeket is bevonják. Magyarországon a gyümölcsös ültetvényt használók több mint 98 százaléka egyéni gazdálkodó, akik az összes gyümölcsös terület közel háromnegyed részén gazdálkodnak.
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitását és a kárpótlás lezárását célzó előterjesztést 337 támogató vokssal, 1 ellenében, 4 tartózkodás mellett fogadta el a Ház.
Ennek lényege, hogy mindazok benyújthatják kárpótlási igényüket, akik az 1997-es törvényben meghatározott rövid határidőt lekésték. A módosítás újabb négy hónapra nyitja meg a kárpótlási igény benyújtásának határidejét, azok számára is, akiknek a kérelmét korábban elutasították. A közben eltelt idő, a volt szovjet levéltárak megnyitása azoknak is lehetőséget nyújthat a szükséges igazoló iratok beszerzésére, akik ezt korábban nem tudták megtenni.
Szintén elfogadták a képviselők - 345 támogató szavazattal - az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló határozati javaslatot.
A program az unió következő hétéves költségvetési időszakára határozza meg a teendőket, és 2006. augusztus 31-ig kerül az Országgyűlés elé az az intézkedési terv, amely a költségvetési kereteknek megfelelően, a hazai és az uniós forrásokkal számolva határozza meg első szakaszban 2010-ig az intézkedéseket. A program teljesítését egy monitoring bizottság felügyeli majd, s az Országgyűlés elé kétévente kerülnek a jelentések.
A dokumentum olyan általánosan elfogadott alapelveket fogalmaz meg, mint az egyenlő esélyű hozzáférés az akadálymentesítés és a közszolgáltatások elérése terén.
Az egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést 342 igen szavazattal, 3 ellenében, 2 tartózkodás mellett fogadta el a Ház. Ez alapján a központi kormányzati épületek esetében 2010-ig, az önkormányzati intézményeknél pedig 2013-ig kell elvégezni az akadálymentesítést. Nemcsak a fizikai akadálymentesítésről van szó, hanem a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyeinek megteremtéséről is, minden fogyatékos csoport számára.
Az egyenlő bánásmód törvény módosítása az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a bíróság hatáskörének elválasztását, a hatóságra vonatkozó szabályokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően változtatja, könnyített költségviselést határoz meg a sérelmet elszenvedettek és a civil szervezetek számára, a szexuális zaklatást is az egyenlő bánásmód megsértésének tekinti.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt 345 igen szavazattal, 1 ellenében módosította a parlament. Ez a korábban emelt összegű rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára új támogatási formát határoz meg, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, amelynek havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.
Emellett a gyámul kirendelt hozzátartozók évi kétszeri 7500 forintos pótlékban is részesülnek.
A felsőoktatási törvény módosítását 196 képviselő támogatta, 148 tartózkodás mellett. A jogszabály rendezi a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának jogi helyzetét, azaz e szervezet megkapja a szükséges jogosítványokat. Ha külföldi székhelyű oktatási intézmény szakot kíván indítani Magyarországon, akkor az engedélyezési eljárásban, illetve a regisztrációban, mint szakértő, ezentúl szerepet kap a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ. A módosítás tartalmazza a veszprémi egyetem névváltoztatási szándékát is. Az elnevezés a jövőben Pannon Egyetem Veszprém lesz.

Az Országgyűlés 197 igen vokssal, 143 ellenében, 5 tartózkodással fogadta el a mozgóképről szóló törvény módosítását. Ennek előzménye, hogy sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal arról, miként illeszthető a magyar filmtámogatás az uniós szabályozásba. Az állami filmtámogatás az uniós 50 százalékot tekinti majd alapszabálynak, amelytől az alacsony költségvetésű, valamint az úgynevezett "nehézfilmek" esetében lehet eltérni.

NAPTÁR
Tovább
2021. május 15. szombat
Zsófia, Szonja
19. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
HR Revolution 2021
Vörös riadó! Újabb fronton nyílhat harc a hazai munkahelyeken. Hogyan tovább?
EZT OLVASTAD MÁR?