Elmaradtál a rezsivel? Így kapcsolnak ki a szolgáltatásból

2012. április 12. 05:39

Kritikán aluli a magyar lakosság közüzemidíj-fizetési hajlandósága. Akad olyan szolgáltató az országban, melynél a lakossági ügyfelek 27 százaléka fizet késedelmesen. Arról nem is beszélve, hogy a növekvő energiaárak miatt egyre többen kerülnek a lejtőre. Az adóssághalmozásból pedig gyakorta nincs menekvés. Bár kétségtelen, hogy bizonyos esetekben a szolgáltatók többsége biztosít némi kedvezményt a rászorulóknak. Végezetül azonban nem marad más, mint a szolgáltatás felfüggesztése. Természetesen a szolgáltatásból történő kizárást a törvény végrehajtási rendelete szabályozza.

Kritikán aluli a magyar lakosság közüzemidíj-fizetési hajlandósága - derül ki néhány hazai gáz- és áramszolgáltató körében végzett felmérésünkből. A Tigáz Zrt. tájékoztatása szerint például a társaság lakossági ügyfeleinek mintegy 23-27 százaléka fizet késedelmesen, s havonta mintegy 2-3 ezer ügyfelet kapcsolnak ki a szolgáltatásból. A Főgáz Zrt.-nek megközelítőleg 250 ezer hátralékkal rendelkező lakossági ügyfele van, mely állománynak közel 50 százaléka 60 napnál régebbi tartozás. Az E.ON Hungária Zrt. teljes kintlévősége pedig több tízmilliárd forint, melynek 54 százalékát a lakossági fogyasztók generálják. Arról nem is beszélve, hogy egy év leforgása alatt, 2010-ről 2011-re 17 százalékkal nőtt a társaság teljes kintlévősége, mely nagyrészt a lakossági szegmens 20 százalékos növekedésének tudható be.


A teljes szolgáltatási területet érintő tendenciákat nézve megfigyelhető, hogy február végére nagyjából 5 százalékkal nőtt a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. teljes kintlevőség-állománya, a tavalyi év hasonló időszakához képest. Mint azt a társaságtól megtudtuk: a kintlévőségek egy része már hosszabb ideje fennálló tartozás és ennek aránya is növekszik. "Alapvetően elmondható, hogy csökkent a 60 nap feletti tartozással rendelkező lakossági fogyasztók száma, ellenben az átlagos tartozás mértéke jelentősen nőtt, így összegesében nagyobb a kintlévőség állomány. Ez a tendencia a 90 nap feletti tartozással rendelkező védendő fogyasztóknál is megmutatkozik" - tudtuk meg a GDF SUEZ-től.

A hazai helyzet súlyosságát a legutóbbi Eurostat-adatok is érzékeltetik, amelyek az európai tagállamokra jellemző közüzemidíj-tartozásokat mutatják a lakosság arányában. A fejlett nyugat-európai országokban ez az arány évek óta jellemzően 6 százalék körüli (a lakosság 6 százaléka nem tudja a közüzemi díjait fizetni). Ezzel szemben az újonnan csatlakozott 12 tagállamban ugyanez az átlag a 2007-es 13 százalékról indulva fokozatosan közel 17 százalékra növekedett 2010-re. Az igazán rossz hír ebben a folyamatban számunkra az, hogy Magyarország még ebben a csoportban is a második ligába került. A 2005-ös közel 16 százalékról 2010-re 22 százalék fölé kúszott a közműtartozásoknak a lakosság arányában mért értéke.


De nézzük is, hogyan zajlik a kikapcsolás. Jellemző, hogy a kezdetben csak egyhavi, tízezer forintos tartozás igen hamar több tízezer forintosra, gázszolgáltatás esetén akár százezres nagyságrendű összegre duzzad. A piaci szereplők tapasztalatai szerint pedig ilyenkor már alig tudják az ügyfelek egy összegben teljesíteni kötelezettségüket. Tartós fizetési késedelem esetén pedig nem marad más, mint a szolgáltatásból történő kizárás. A tavaly júliusban életbe lépett törvényi szabályozás szerint már 60 napos tartozás után, összeghatártól és évszaktól függetlenül bárki kikapcsolható. A szolgáltatásból történő kikapcsolás rendjét ugyanakkor törvény írja elő. Kikapcsolásra az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor:

 • A lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
 • a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés nem vezetett eredményre,
 • a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére. A lakossági fogyasztó első értesítése postai vagy - a lakossági fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén - elektronikus úton, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb módon történik.


Mindazonáltal a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet élveznek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - vezette be Magyarország az úgynevezett védendő fogyasztók intézményét. Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok. A védendő státuszú fogyasztókat különböző kedvezmények (egyebek között részletfizetés, fizetési haladék, előrefizető mérő, szükségáramforrás) illetik meg. Aki mindkét jogosulti kategória feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket.

Tájékoztató a védendő fogyasztókról
1. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
 • időskorúak járadékában részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • lakásfenntartási támogatásban részesül,
 • ápolási díjban részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

2. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki:
 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • vakok személyi járadékában részesül,
 • (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.

A védendő fogyasztói státusz igénylése

Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:

 • a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása;
 • az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról leolvasható: jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar Államkincstár);
 • a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.
A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell.


A legtöbb esetben azonban a fogyasztók nem tudnak kitörni az adósságspirálból, s a szolgáltatónak nem marad más lehetősége végül, mint a kikapcsolás. A kizárás ugyanakkor természetesen nem jelenti a szolgáltató részéről a veszteség leírását. Ha a tartozás nagyon régóta fennáll, a szolgáltatók többnyire külsős behajtó céget bíznak meg a tartozás beszedésével, vagy faktoráló cég felé engedményezik ezeket a követeléseket. Ezzel párhuzamosan jogi úton is megpróbálják igényüket érvényesíteni. Mindazonáltal a szerződésbontás után is van lehetőségük a tartozást felhalmozó fogyasztóknak arra, hogy újra részt tudjanak venni a szolgáltatásban.

Ha a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását, és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a földgázkereskedő a tudomására jutást követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását. E kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. Ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a visszakapcsolási igénybejelentés időpontjában érvényes műszaki követelmények teljesüljenek a fogyasztási helyen, tehát a mérőhely kialakítása az érvényben lévő előírásoknak megfeleljen. Így például abban az esetben, ha a kizárás mérőóra levétellel járt, a fogyasztónak nyomáspróbát kell végeztetnie, s csak ezután lehetséges a gázszolgáltatás visszakapcsolása.

 

Új őrület terjed Magyarországon: ez lesz 2023 slágere a magyar wellnessekben?

Nem csoda hát, hogy egyre több panzió igyekszik az egész szezon alatt különlegesebb programokat, lehetőségeket kínálni az arra utazóknak.

Valósítsd meg vállalkozói ötleted vevőid segítségével! (x)

Ha régóta motoszkál a fejedben egy világmegváltó ötlet, de eddig nem mertél belevágni, akkor most itt a tökéletes alkalom, hogy a tettek mezejére lépj.

Új zseniképző indul Magyarországon: álomszakma, luxusfizetés vár arra, aki elvégzi?

Nagyon szép gondolat, hogy teremtsük meg a biztonságot a jövő generációinak, ez egy olyan program, ami ehhez ténylegesen hozzá is tesz valamit.

Húsbavágó igazságról rántja le a leplet a magyar rendező: ilyen film is ritkán készül itthon

A független filmeknek mindig lesz létjogosultságuk, ahogy közönségük is - vallja Pető Szabolcs, filmrendező.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. december 7. szerda
Ambrus
49. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Mibe fektessünk 2023-ban?
Háború, energiaválság, infláció - Védelem a befektetéseinknek
Agrárszektor Konferencia 2022
Az év agráreseménye, 2 nap szakma Siófokon!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2022. december 7. 18:19