-4 °C Budapest

Tetten ért pénzintézetek

Pénzcentrum
2006. június 28. 16:00

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján közzétette a tavalyi év ellenőrzési eredményeit. Ebből szemezgetünk és mutatunk be néhány, a "fogyasztók" számára is érdekes, esetet.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján közzétette a tavalyi év ellenőrzési eredményeit. Ebből szemezgetünk és mutatunk be néhány, a "fogyasztók" számára is érdekes, esetet.

A bankok esetében a leggyakrabban előforduló vizsgálati megállapítások a belső szabályozással kapcsolatos rendellenességek voltak. Ebbe a körbe sorolható több, egymással összefüggő jogszabálysértés-típus. A jogszabályok szövegének nem megfelelő átvétele vagy adaptálása jelentette ebben az esetben az egyik jelentős hibát, tekintettel arra, hogy a belső szabályzatok alkalmazása emiatt jogszabálysértéssel járt. Gyakran előfordult, hogy a belső szabályzatok egymással sem voltak összhangban.

A takarékszövetkezeti formában működő hitelintézetek elmúlt évben lezárt helyszíni felügyeleti vizsgálatai összegzése alapján megállapítható, hogy a vizsgálat alá vont közel l00 intézmény esetében mindössze néhány alkalommal lehetett mellőzni a felügyeleti intézkedés alkalmazását, ezek közül két esetben került sor - különösen súlyos jogszabálysértések miatt - kivételes intézkedés alkalmazására. Az egyik ilyen intézkedésre egy olyan takarékszövetkezet esetében került sor, amely többször súlyosan megsértette a pénzügyi szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásokat és a saját belső szabályzataiban foglaltakat: felügyeleti engedély nélkül végzett bankgarancia vállalás pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

A 2005. évben vizsgált pénzügyi vállalkozások esetében a belső szabályozás területén gyakran előfordult, hogy a szabályzatok nagy része a jogszabályi előírások megismétlésére korlátozódott, és nem tartalmazott többletszabályokat az alkalmazásukra vonatkozóan, tehát a jogszabályi környezet - gyakran keretszabályozás - által biztosított lehetőséget az intézmények nem használták ki, vagyis saját szervezeti és működési sajátosságaikra figyelemmel nem alakították ki döntéshozatali szabályaikat. A fogyasztók védelmét szabályozó jogszabályi rendelkezések közül leggyakrabban az EBKM és a THM feltüntetésére vonatkozó szabályok sérültek, tekintettel arra, hogy mind a szerződésekben, általános üzletszabályzatokban, mind a hirdetményekben előfordultak az ilyen típusú mulasztások.

A befektetési szolgáltatóknál a jogszabálysértő hiányosságok, mulasztások és eljárások gyakran a kialakított belső ellenőrzési rendszerek hatékonyságának részleges hibáira voltak visszavezethetők. A hibák előfordulását, bekövetkezését elősegítő körülmény volt, hogy több vizsgált intézménynél nem teljesült maradéktalanul az a tőkepiaci törvényben előírt alapvető követelmény, miszerint a befektetési szolgáltatók szervezetén belül az egyes tevékenységeket végző szervezeti egységeket úgy kell elkülöníteni egymástól, hogy a szervezeti felépítés egyebek mellett megteremtse az egyes funkciók független végzésének és értékelésének szervezeti feltételeit, csökkentse a belső, az üzletvitel során keletkező információval történő visszaélés veszélyét és erősítse a folyamatba épített ellenőrzést.

A befektetési alapkezelők működésében a leggyakrabban előforduló jogszabálysértés a tőkepiaci törvényben meghatározott, illetőleg az alapkezelői Tájékoztatókban, Kezelési Szabályzatokban megjelölt, követendő befektetési politikára vonatkozóan rögzített befektetési korlátokkal (befektetési arányokkal) kapcsolatos befektetési szabályok megsértése volt.

Jellemző jogszabálysértő hiányosság volt továbbá, hogy több alapkezelő nem gondoskodott megfelelően a belső szabályzataik és kapcsolódó jogszabályi előírások közötti folyamatos összhang fenntartásáról.

Tavaly a biztosítók több esetben is megsértették az ügyfelek tájékoztatására, a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az ügyfél-tájékoztató gyakran nem tartalmazta a biztosítási tartam határozatlan voltát, a feltételekben nem határozták meg világosan a kezdeti költség fogalmát és mértékét, a biztosító a szerződésben előre rögzítette a szerződés - esetleges - egyoldalú módosításának lehetőségét. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál a legjellemzőbb hiányosság az volt, hogy a díj nem fizetése miatt megszűnt szerződéseket a jogszabályi határidőn túl törölték.

A független biztosításközvetítők legtöbb esetben a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályait sértették meg azzal, hogy az előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a biztosításközvetítők nem tettek maradéktalanul eleget, mivel éves jelentésüket hiányosan, pontatlanul küldték meg a Felügyelet részére.

A biztosítási törvény rendelkezéseinek megsértését jelentette, hogy több esetben a független biztosításközvetítők vagy nem rendelkeztek igazolvánnyal, vagy az igazolvány nem tartalmazta maradéktalanul a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben meghatározott adatokat. A kötelező felelősségbiztosításáról szóló rendeletben foglaltak betartása sérült néhány estben azzal, hogy a biztosításközvetítőnek a flotta kedvezmény adására vonatkozó, biztosítótársasággal kötött megállapodása nem volt összhangban az értékesítési gyakorlatával.
A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
NAPTÁR
Tovább
2021. december 8. szerda
Mária
49. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?