2021. január 19. kedd Sára, Márió
HR Centrum

Táppénz kalkulátor 2020: hány százalék a táppénz, mennyi a táppénz mértéke karantén esetén?


Hány százalék a táppénz és mennyi a táppénz mértéke? A táppénz 2020 során is kérdés: a táppénz kalkulátor 2020 megmondja, mennyi a táppénz összege, a táppénz kifizetése mennyi idő?

Nem kérdés, hogy a 2020-as év eddig a koronavírus járványról, a veszélyről, a karanténról és a rengeteg változásról szólt, amelyek a hétköznapokban következtek be. A betegszabadság és a táppénz a munkavállaló életének szerves részét képzi: tudnunk kell, kinek, mikor és mennyi táppénz jár, mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között, ugyanis, habár a fogalmakat sokan szinonimaként értelmezik, két külön járadékról van szó. Cikkünkben tisztázzuk a betegszabadság, a táppénz és a keresőképtelenség fogalmait, illetve eláruljuk, hogy mi a helyzet koronavírus és hatósági elkülönítés, másnéven karantén esetén!

Mi a táppénz; mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között?

A betegszabadság és a táppénz nem ugyanaz: ha valaki keresőképtelenné válik, évente 15 munkanapnyi betegszabadság jár számára, ennek összege a távolléti díj 70%-a, amelyet a munkáltató fizet, és ugyanúgy adózunk utána, mintha teljes bruttó bérünkről lenne szó. Betegszabadság igénylésére jogosult mindenki (saját betegsége okán), akinek munkavégzésére a Munka Törvénykönyvének hatálya kiterjed (akik rendes munkavállalók, nem pedig egyéni- vagy társas vállalkozók, megbízottak).

Ha a betegszabadság időtartama lejár, vagyis elfogy a 15 nap, onnantól táppénz jár a munkavállalónak. A táppénz egy bérjellegű, nem önálló tevékenységből származó jövedelem, emiatt máshogy is adózunk utána, mint a betegszabadság esetén. Táppénz után csak 15% SZJA (személyi jövedelemadó) megfizetésére vagyunk kötelezettek, ugyanis a táppénz mértéke is alacsonyabb, a napi átlagkereset 50-60%-a, amelyet befolyásolnak biztosítási előzményeink is.

Ki jogosult a táppénz igénybevételére?

A táppénz igénybevételéhez 3 kritériumnak kell teljesülnie: az igénylő legyen keresőképtelen, legyen fennálló biztosítási jogviszonyban és fizesse az egészségbiztosítási járulékot.

Ki számít keresőképtelennek?

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (1997. évi LXXXIII. törvény 44. paragrafus) rögzíti, hogy mik a keresőképtelenség kritériumai. Az a munkavállaló számít keresőképtelennek, aki:

 • betegsége miatt nem tudja munkáját ellátni;
 • aki várandóssága, szülése miatt nem tudja munkáját ellátni és csecsemőgondozási díjra nem jogosult;
 • az anyák, ha kórházi ápolás alatt álló (egyévesnél fiatalabb) gyermeküket szoptatják;
 • a szülő, 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt, ha a gyermeke mellett tartózkodik egy fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;
 • a szülő, aki 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és egyébként a gyermeket a saját háztartásában neveli;
 • aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;
 • akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap / akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, / aki járványügyi, vagy állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkakörben (átmenetileg) sem foglalkoztatható;
 • aki a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő;
 • aki 12-18 év közötti beteg gyermekét otthon ápolja / akinek 12-18 év közötti gyermeke kórházi kezelése időtartamára a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

Mikor nem jár a táppénz?

Hiába teljesül a 3 alapkritérium, vannak bizonyos esetek, amikor nem jár a táppénz. Nem jár táppénz azokra a napokra, amikor a munkavállaló keresőképtelen, de teljes fizetését megkapja; azokra a napokra, amikor biztosítása szünetel; a betegszabadság lejártát követő szabadnapra, pihenőnapra, hogyha már nem keresőképtelen; illetve akkor sem jár a táppénz, ha saját jogú nyugdíj folyósításában részesülünk.

Mennyi ideig lehetünk táppénzen?

További fontos különbség még a táppénz és a betegszabadság között, hogy a táppénz naptári napokra jár, így, ha a keresőképtelenségünk munkaszüneti napokra esik, akkor is megkapjuk. A táppénz igénylésére való jogosultság maximum 1 éven át állhat fenn!

Hogyan igényelhető táppénz?

A táppénz igénylést a foglalkoztatónál kell bejelentenünk, a táppénz igényt pedig orvosi igazolással kell alátámasztanunk, amely elismeri, hogy tényleg jogosultak vagyunk rá. A táppénz iránti kérelmet a munkáltatónak 5 napon belül továbbítania kell a kormányhivatal irányába. A táppénz kérelemre vonatkozó ügyintézés a beérkezéstől számolva átlagosan 8-21 napig is eltarthat.

A keresőképtelenség visszamenőleges igazolása

Az orvosi vizsgálatra való jelentkezés időpontjától visszamenőleg 5 napra lehet keresőképtelenséget igazolni táppénz igénylése céljából. Ha orvosi dokumentáció igazolja egészségügyi állapotunkat, a kormányhivatal szakértő főorvosa 30 napra visszamenőleg nyilváníthat minket keresőképtelennek, ritka, kivételes esetben pedig az orvosszakértői szerv 6 hónapig visszamenően is igazolhatja azt.

A táppénz hány százalék és miből áll?

Azt, hogy a táppénz hány százalék (alapvetően 50-60%, de lehet több is), a táppénz kód fogja meghatározni: a táppénz 2020 során 9 kódot különböztet meg a keresőképtelenné válás oka szerint. A táppénz 1/3-a a munkáltatói táppénz, ami értelemszerűen a munkaadót terheli, ám nem minden esetben; ezt is befolyásolják a kódok. Nézzünk, milyen táppénz kódok, kategóriák állnak rendelkezésünkre és mi a különbség közöttük!

Táppénz kódok: mennyi a táppénz kategóriánként?

 • 1. Üzemi baleset: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti (100%-os táppénz)
 • 2. Foglalkoztatási megbetegedés: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti;
 • 3. Közúti baleset: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;
 • 4. Egyéb baleset: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;
 • 5. Beteg gyermek ápolása: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 6. Szülés: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 7. Hatósági elkülönítés közegészségügyi okokból (karantén): nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 8. Egyéb betegség: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;
 • 9. Veszélyeztetett terhesség: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; 1/3 munkáltatói táppénz.

Táppénz kalkulátor 2020

A táppénz kalkulátor gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint egy bruttó nettó kalkulátor: az alapbérünkből számoljuk ki egyszerűen, a táppénz kódjának segítségével, hogy mennyi a táppénz, hány százalékkal számoljunk.

Koronavírus és karantén: hány százalék a táppénz?

 • COVID-19 vírussal kapcsolatban, akit otthon, vagy egészségügyi intézményben megfigyelés alatt tartanak, azok keresőképtelennek minősülnek. A közegészségügyi okokból történő foglalkozástól való eltiltás 7-es táppénz kód, 50-60%-os fizetés jár, amely a foglalkoztatót nem terheli, betegszabadság nincs.
 • Szigorúbb elbírálást kapnak azok az esetek, amikor foglalkoztatásunknak köszönhetően kapjuk el a vírust, például egy külföldi kiküldetés során, vagy ha megfertőződik egy orvos, ápoló a kórházban. Ebben az esetben 1-es táppénz kódot jegyeznek, vagyis a koronavírusos megbetegedés "üzemi balesettel" egyenértékű, így 100%-os táppénz jár, ami akár teljes egészében a munkáltatóra terhelhető. 2-es táppénz kóddal is jegyezhető foglalkoztatási megbetegedés, ugyanezen kritériumokkal.
 • Nagyobb, területi karantén esetén is elrendelhetnek 7-es kódot, ám ez nem biztosított. A munkáltató elrendelhet fizetés nélküli állásidőt is, ha a munka nem elvégezhető home office-ból; ilyenkor sajnos sem táppénz, sem fizetés nem jár, maximum felhasználhatjuk maradék szabadságunk. A munkáltató hatósági elkülönítéshez való viszonyulása esetenként változhat.

A táppénz kifizetése mennyi idő?

Az, hogy mennyi idő alatt jön meg a táppénz, szintén gyakori kérdés: ebben az esetben is oda kell figyelnünk, hogy mindent időben jelentsünk be, ugyanis a táppénz igénylése csak hiánytalanul leadott dokumentumok esetében lehetséges. A dokumentumok beérkezését követő 8 napon belül utalják a táppénzt, hiány, probléma esetén ez 21 napra is kitolódhat. Ha valaki 8 napnál tovább keresőképtelen, akkor 8 naponta számolják el a táppénz összegét és fizetik ki azt.

Táppénz megvonás: a keresőképtelenség felülvizsgálata, bírságok

Igen, a táppénz is megvonható, ha a munkáltatóban felmerül annak a gyanúja, hogy a munkavállaló valójában nem keresőképtelen, csak kihasználja a helyzetét. A legtöbben találkoztunk már olyan esettel, amikor egy ismerős, kollega egyszerűen csak kiíratja magát táppénzre, mert nincs kedve dolgozni és szabadnapjait sem szeretné elhasználni: ezekben a gyanús esetekben a munkáltató kezdeményezheti a keresőképtelenség felülvizsgálatát a járási hivatalnál; az eljárás díjköteles.

A táppénz megvonása mellett pénzbírságot is kiszabhatnak ránk olyan esetben, amikor nem felelünk meg a táppénz bejelentési kötelezettségeknek. Ha nem jelentjük be táppénz alatt a biztosítási jogviszonyunk megszűnését, vagy a táppénz folyósítás alatt kereső tevékenységet végzünk, akkor akár 10.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedő bírság kiszabásában is részesülhetünk!

Táppénz 2020 összegzés: mit kell tudni?

A táppénz kalkulátor programok segítségével könnyedén kiszámíthatjuk, hogy mennyi a táppénz mértéke, hány százalék a táppénz a különböző táppénz kóddal ellátott esetekben. A 9 különböző táppénz kódnál egyes esetekben a betegszabadságot (évi 15 nap) váltja fel a táppénz (maximum 1 év), amely alapvetően az átlagfizetés 50-60%-a, amelyből a betegszabadsággal ellenben (ahol ugyanúgy adózunk, mint bruttó fizetésnél) csak 15% SZJA megfizetésére vagyunk kötelezettek. Koronavírusos megbetegedésnél a megbetegedés módjától függően 1, 2, vagy 7-es kódú táppénz jár, ám sima karantén, vagy nagyobb területi karantén esetében, ha a távmunka nem megoldható, nincs garancia juttatásokra, ezért nagyon fontos betartanunk a koronavírus elleni óvintézkedéseket! Érdemes spórolnunk emellett a szabadnapokkal, ugyanis, ha karanténba kerülünk, szükségünk lehet rájuk!

Címlapkép: Getty Images

Ezt olvastad már?
×

A címlapról ajánljuk


Feliratkozom a hírlevélre!

 

HRBLOGGER
vezetoi-coaching
2021. 01. 19. 07:50
Mi lenne, ha megnéznénk a szociopata viselkedést az önzetlen-önző skála szempontjából?

Mindennapi notion-jaink, beszélgetéseink/reagálásaink egyértelműen besorolják az önzést a rossz...

perfekt
2021. 01. 18. 07:52
Ilyen lesz a mérlegképes képzés! - II. rész

04115002 számú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére...

hrdoktor
2021. 01. 18. 04:16
Fejfájástípusok

Sajog, szorít, görcsöl vagy lüktet a homlok mögött, a halántékon vagy a tarkótájon? Az emberek...

legacykft
2021. 01. 15. 16:37
A csapat érzelmi intelligenciája – a jó csapatműködés egyik sikertényezője

Meglepő, hogy a csapatnak is van érzelmi intelligenciája, ugye? Pedig bizony van. De hogy pontosan...

coachco
2021. 01. 14. 18:09
A legfontosabb dolgok, amiket eddig megtanultam

Ha meg kellene röviden fogalmazni, mi a legfontosabb, amit megtanultam eddigi karrierem során (közgazdászi...

hrbonbon
2020. 12. 24. 00:05
Adventi ajándék egypercesek - 24. nap

2020-12-21 00:05 "„Ahogy a visszajelzéseknek, úgy az érdemek elismerésének is nagy szerepe van...

ajovomunkahelye
2020. 12. 18. 13:56
Globális Covid felmérés és Legjobb Munkahelyek Program a Liferaynél

2016-ban az egyik kereskedelmi tévé híradójában látta meg először a Liferay cég vezetése...

NÉPSZERŰ
FRISS


Private Investor Day 2021

Mibe fektessünk 2021-ben? Tippek, elemzések, befektetési ötletek profiktól, Neked