30 °C Budapest

Álom? Ennyit kereshetnek a tanárok két év múlva

Pénzcentrum
2011. október 3. 15:03

Havonta akár 60 ezer forinttal is emelkedhet a pedagógusok alapilletménye 2013 szeptemberétől, ha megvalósulnak a kormány által tervezett nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepciójában meghirdetett törekvések, a meghirdetett nagy léptékű minimálbér-emelés. Persze ehhez az is kell, hogy a terveknek megfelelő ütemben fejlődjön a magyar gazdaság.

Közzétette a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját. A dokumentum tartalmazza a pedagógus életpályára vonatkozó elképzeléseket is, amelyek fő szabályként az állami és egyházi nevelési-oktatási intézményekben (óvodákban, iskolákban és kollégiumokban) pedagógusi diplomával rendelkező és pedagógusi munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozik. A modell a tervek szerint 2013. szeptember 1-jén indul és 2018. szeptember 1-jéig teljes körűen kiépül. Ugyanakkor a dokumentum azt is aláhúzza, hogy az ütemezés Magyarország gazdasági fejlődésétől is függ.

Már az alapilletmény is a minősítéstől függ majd

A pedagógus életpálya gyakornoki időszakból és három - kivételes esetben négy - további szakaszból (a továbbiakban "fokozatból") áll: pedagógus I., pedagógus II., pedagógus III. (mesterpedagógusi), és kutató tanár fokozatból.

Az új pedagógus előmeneteli rendszer új pedagógus bértáblát jelent, amely már nemcsak a megszerzett képesítéseket és a pályán töltött éveket veszi figyelembe, hanem a minősítés eredményét is. A nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények pedagógusaira ugyanezek az elvek érvényesek.

A különböző fokozatokhoz eltérő illetmények tartoznak, ugyanakkor megmarad a háromévenkénti béremelési automatizmus is, azaz az egyes fokozatok a munkaviszony időtartamának növekedésével további fizetési kategóriákra tagolódnak. A pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésekor a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint amennyit korábban kapott.

A minősítő eljárás életpálya-szakaszonként első alkalommal térítésmentes, sikertelen vizsga esetén viszont már a pedagógusnak kell fizetnie a díjat. A két minősítés között 2 évnek kell eltelnie. Ha a második vizsga sem sikerül, akkor meg lehet szüntetni az érintett pedagógusi munkaviszonyát. Az a pedagógus, akinek munkaviszonya megszűnik, két év elteltével - saját költségén - újra megismételheti a minősítési eljárást, amennyiben más nevelési-oktatási intézmény alkalmazza. A minősítést nem teljesítők nem pedagógusi munkakörben továbbra is alkalmazhatók.

Gyakornokoskodással kezdődik az életpálya

A pedagógus életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező gyakornoki időszak, amely legfeljebb négy évre szóló határozott idejű kinevezéssel tölthető el. Mentesülnek a gyakornokság alól azok, akik legalább hatéves nem pedagógusi munkatapasztalattal rendelkeznek, de pedagógus szakképesítésük van, vagy átképzéssel pedagógusképesítést szereztek. (Utóbbiaknak pedagógus pályára lépésüket követően két éven belül minősítési kötelezettségük van.)

A gyakornok által tartandó kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások heti óraszáma tanítók, általános és középiskolai tanárok esetében kettő órával, óvodapedagógusok esetében öt órával kevesebb, mint a pedagógusi fokozatokba tartozó pedagógusoknak.

A gyakornok alapbére 2013. szeptember 1-től az óvodapedagógusok, tanítók, főiskolát végzett tanárok esetén a minimálbér 180, egyetemi szintű végzettséggel rendelkezőknél a 200 százaléka lenne, 2015. szeptember 1-től pedig 200, illetve 250 százalékra emelkedne. Ez illetményalapnak tekintendő: ehhez viszonyítva kell megállapítani a pedagógus előmeneteli rendszer különböző fokozataihoz tartozó illetményeket.

A kormány havi bruttó 92 ezer forintos minimálbért javasol 2012-re a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnál (NGTT) - közölte szeptember közepén a Nemzetgazdasági Minisztérium. A koncepció ezzel szemben még az idei bruttó 78 ezer forintos minimálbérrel számol. Ha a 92 ezer forinthoz viszonyítunk, akkor az alapilletmény főiskolai végzettséggel havi bruttó 165 600, egyetemi diplomával pedig 184 ezer forint lenne.

Jelenleg a pedagógusok főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakörben a közalkalmazotti bértábla "F" fizetési osztályában kezdenek, egyetemi végzettséggel pedig a "H" kategóriában. Előbbiben az alapilletmény bruttó 122 000, utóbbiban pedig 129 500 forint. Az új bértábla mellett tehát már a gyakornokok kezdő fizetése is 50-60 ezer forinttal magasabb lenne a mostaninál.

A koncepció nem szól arról, hogy a bérnövekedéshez szükséges forrásokat miből kívánja előteremteni a kormányzat.

Minősítés kell a magasabb fokozatokhoz

A gyakornoki időszak 2-4 év után minősítő vizsgával zárul. Aki megfelel a vizsgán, legfeljebb 9 évre szóló határozott idejű pedagógusi kinevezést kap, és továbblép a pedagógus I. fokozatba. Itt a kezdő alapbér a gyakornoki alapfizetés 120 százaléka. Az I. fokozatot elérő pedagógus már lehet osztályfőnök, csoportvezető és vizsgáztató tanár.

JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 

Legkorábban a fokozatban töltött 6., legkésőbb a 9. év során újabb minősítő vizsgát kell tenni. A sikeres minősítést követően az érintettek pedagógus II. fokozatba lépnek. Ebben a kategóriában a kezdő alapbér a gyakornoki fizetés 150 százaléka. Nagy különbség az előző két fokozathoz képest, hogy ekkor már az érintettek határozatlan idejű kinevezést kapnak. A fokozatot elérő pedagógus lehet munkaközösség-vezető, vizsgaelnök, - ha rendelkezik szakvizsgával - intézményvezető, mentortanár.

A pedagógus II. fokozatban akár a pályájuk végéig is maradhatnak a tanárok. Ekkor 7 évenként továbbképzésen kell részt venniük, és továbbra is vonatkozik rájuk az 5 évenkénti külső szakmai ellenőrzés. Ha viszont szakértői, szaktanácsadói, vezetőtanári, mentori vagy vezetői feladatokat akarnak vállalni, újabb minősítést kell szerezniük.

Innen két másik fokozatba vezet az út: a pedagógus III. (mesterpedagógusi), illetve a kutató tanári kategóriába. A pedagógus III. (mesterpedagógusi) fokozat elérésének feltétele a pedagógus-szakvizsga megszerzése, 14 éves pedagógus-munkakörben - vagy bizonyos, a jogszabály által ezzel egyenértékűnek tekintett munkakörben - szerzett szakmai gyakorlat, és a II. fokozat megléte. A pedagógus III. fokozatban a legkisebb alapilletmény a gyakornoki alapfizetés 200 százaléka.

A kutató tanári fokozatba a pedagógus II., illetve pedagógus III. kategóriából is be lehet lépni. Alapfeltétel, hogy előtte tudományos fokozatot kell szerezni. További előírás legalább 14 éves pedagógiai gyakorlat, publikáció, vagy tanterv-, illetve tankönyvfejlesztő munkában való részvétel. A kutató tanár minimális alapbére a pedagógus I. alapbérének 220 százaléka.

A már pályán lévőknek is minősítést kell szerezniük

A már pályán lévő pedagógusok első minősítése a 2013. szeptember és a 2017/2018-as tanév vége között megtörténik, az ezen időszak alatt vagy később belépők minősítése folyamatos. A minősítések sorrendjéről a nevelőtestület dönt, de először a gyakornokok és a legfeljebb 6 éve pályán lévők, valamint a vezetők minősítésének kell megtörténnie. Az első minősítések lezártáig az egyéb funkciók betöltésére szóló jogosultságok szabadon értelmezhetők.

A már legalább 2 éve pályán lévő pedagógusokat 2013. szeptember 1-től első minősítésükig a pedagógus I. fokozatba és a szakmai gyakorlatuknak megfelelő időtartam szerinti kategóriába kell majd besorolni. A legalább 8 éve pályán lévők sikeres minősítésüket követően egyből a pedagógus II. fokozatba kerülnek majd. A legalább 14 éves pedagógusi tapasztalattal, pedagógus-szakvizsgával, illetve tudományos fokozattal rendelkező pedagógusok minősítés után a pedagógus III. (mesterpedagógusi), illetve a kutató tanári fokozatba kerülhetnek. A minősítést megszerző pedagógus a következő fokozatba és a pályán töltött évek számának megfelelő kategóriába kerül.

Azokra a pedagógusokra, akik a rendszer bevezetését követő 10. tanév (a 2023/24-es tanév) végéig elérik a nyugdíjkorhatárt, nem vonatkozik a minősítési kötelezettség.

A szülési szabadságon, a gyermek gondozása, továbbá a beteg gyermek ápolása céljából a Munka Törvénykönyve alapján igénybevett fizetés nélküli szabadságon töltött évek a pedagógus életpálya fokozatait tekintve 50 százalékban, a háromévenkénti automatikus előrelépés tekintetében 100 százalékban ledolgozott évnek számítanak, amennyiben a pedagógus jogviszonya szünetel a gyermeknevelés ideje alatt.

A pedagóguspályára való visszatérést követően leghamarabb két év elteltével tehető le a minősítő vizsga, illetve szerezhető meg a minősítés. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a nem pedagógus munkakörben dolgozó, majd később pedagógus pályára lépő vagy pályára visszatérő pedagógusokra is.

A minősítési rendszer kísérleti jelleggel a 2012/2013-as tanév második félévében indul. Magasabb fokozatba mindig a minősítést követő tanév január 1-jén lép a pedagógus, tehát az átlépés első lehetséges dátuma 2014. január 1.

 

NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2024.07.17 10:23
A Z-generáció, a 15-29 éves korosztály tagjai a legfiatalabbak, akik még csak mostanában léptek be a...
coachco  |  2024.07.14 19:49
Remarque híres regénye és az alapján készült film sem lesz témája az írásnak, de az asszociáció nem...
laskainelli  |  2024.07.08 09:07
Az önbizalom erősítése elhagyhatatlan lépés, ha jobban akarod magad érezni a bőrödben. Kihat a dönté...
perfekt  |  2024.06.04 14:41
A Perfekt Zrt. megkapta a Pénzügyminisztériumtól a Határozatot az Adótanácsadói és az Okleveles adós...
vezetoi-coaching  |  2024.02.12 22:30
Gondoltam, ezt elmesélem már. Gyakorlatilag kétszer megnéztem…:-))) Életemben először... Ki tudja, a...
Ezen a szőnyegen jógázva már semmi sem választ el a természettől (x)

Gombából és növényi szálakból fejlesztett újgenerációs jógamatracot egy fiatal magyar csapat.

Tücsökfehérjéből készít proteinszeletet a magyar orvostanhallgató, a Cápák között befektetője is beszállt az üzletbe (x)

Ennek nincs is tücsök íze, ez a leggyakoribb visszajelzés a többféle ízesítéssel gyártott, tücsökfehérjével dúsított proteinszelet, snack és shake kapcsán.

A legnagyobb hazai filmfesztiválon mutatkozik be a közösségi finanszírozásból megvalósult kisjátékfilm

A Magyar Mozgókép Fesztiválon találkozhat először a közönség Králl Kevin “Melange”című kisjátékfilmjével.

Üzleti ötletek tesztelése: ezt kell tenned, hogy befutó legyen a kampányod a közösségi piactéren

Magyarországon az üzleti ötletek mintegy 6 százaléka jut el abba a fázisba, hogy jutalomalapú közösségi finanszírozási kampány indulhat rájuk.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. július 21. vasárnap
Dániel, Daniella
29. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
A magyar Real Estate Agent találkozó a Kalmárok közreműködésével
Future of Finance 2024
Mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak?
Sustainable World 2024
Zöld finanszírozási lehetőségek, befektetési döntések, ESG megfelelés
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2024. július 21. 16:08
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm