Itt van Matolcsy legújabb ötlete: túl szép, hogy igaz legyen

Pénzcentrum
2011. december 8. 10:55

Az egyszerű állam ígéretével próbálja meg elbűvölni a nemzetgazdasági tárca a vállalkozásokat és a befektetőket. A Pénzcentrum.hu birtokába került programcsomag nagyszabású intézkedési terveket tartalmaz a versenyképességet romboló adminisztratív szabályok lebontására, azok megvalósulása azonban az előterjesztésben is jelzettek alapján eléggé kérdéses.

Magyarországon jócskán meghaladják a nemzetközi átlagot az adminisztrációhoz kapcsolódó költségek - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium által készíttetett háttértanulmányból. A vállalkozók adminisztratív költségei a GDP 10,5 százalékát teszik ki. Az európai uniós átlag ezzel szemben kevesebb, mint 4 százalék. E költségeken belül csupán az állami működéshez kapcsolódó kiadások a GDP 3,1 százalékára rúgnak. Az adminisztrációs terhek hazánkban olyan magasak, hogy évente 2000 milliárd forint felesleges kiadástól szabadulhatna meg a gazdaság, ha a bürokrácia szintje az uniós átlagra csökkenne.


A vállalatvezetők egy évben átlagosan 65 órát töltenek különböző adminisztratív feladatok ellátásával, azaz, több mint a teljes munkaidejük 3 százaléka közvetlenül kapcsolódik az állam gerjesztette papírmunkához.

Az adórendszer működésének adminisztratív költségei a kisvállalkozásokat sújtják elsősorban, versenyhátrányba hozva őket a nagyobb cégekkel szemben. Az adózás adminisztrációja még a nagyobb cégeknél is eléri az éves nettó árbevétel 1 százalékát, de a kisvállalkozások alsó kategóriájában 10 százalék körüli becslések születtek. A felmérések azt mutatják, hogy a vállalkozók nagyobb problémának tartják az adminisztratív terheket, mint a magas adórátákat.

Az Egyszerű Állam: A vállalkozások adminisztratív terheit csökkentő középtávú kormányzati program elnevezésű dokumentum szerint: "a bürokrácia-csökkentéssel 2012 januárjától a kormány 500 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál. A felesleges adminisztráció csökkentésével felszabaduló forrásokat a vállalkozások bővítésre, fejlesztésre, a versenyképességük növelésére, munkahelyek megtartására és új munkahelyek létrehozására fordíthatják". Az 500 milliárd forintos megtakarítás álomkép jellegét erősíti, hogy az előterjesztésben vázolt intézkedések nagy többségénél feltüntetett határidők szerint csak ősszel döntene a kormány a konkrét intézkedésekről.

Az előterjesztés fennen hangoztatja, hogy a Széll Kálmán Terv nyomán a Magyary Terv keretei között már elfogadott a kormány egy határozatot, amelyben foglalt intézkedési tervek 105 milliárd forinttal csökkentenék a vállalkozások adminisztrációs terheit. Csakhogy egyelőre az abban foglaltakat sem sikerült teljesíteni.

A rendeletben szerepel például az, hogy a kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, biztosítsa a vállalkozások számára, hogy egyetlen fizetési tranzakcióval teljesíthessék több adó- és járulékfizetési kötelezettségüket, annak érdekében, hogy az új fizetési rendszer által csökkenjen a vállalkozások adóátutalásaira fordított idő és pénz. Matolcsy Györgynek június 30-ig kellett volna az erre vonatkozó szabályokat kidolgoznia.

Ugyancsak június vége volt a határideje annak, hogy az a vállalkozások adó- és járulékadminisztrációval összefüggő terheinek csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről előterjesztést készítsen a miniszter. A rendelet szerint számlaösszevonásokkal, illetve -megszüntetésekkel a felére kellett volna csökkenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási tevékenységével összefüggő bevételi és beszedési számláinak számát.

Emellett rendelkezni kellett volna a szakképzési hozzájárulás, az innovációs járulék, a rehabilitációs hozzájárulás, a játékadó, az agrártermelési költség, valamint a cégautó adó éves fizetési kötelezettséggé történő alakításáról. Az Országgyűlés által elfogadott jövő évi adótörvény-csomagban azonban egyáltalán nem szerepelnek ilyesfajta könnyítések.

Az egyszerű államról szóló program összesen 114 intézkedést fogalmaz meg, amelyekből tizenkettőt jelöl meg zászlóshajóként. Az egyik legfontosabb teendő lenne a munkavállaló alkalmazásához kapcsolódó rendszeres adatszolgáltatás jelentős egyszerűsítése, annak érdekében, hogy minden információszolgáltatás egyetlen adatlapon keresztül legyen megoldható. Ebből egyelőre annyi valósult meg, hogy a munkáltató egyetlen nyomtatványon tudja teljesíteni az egészségügyi ellátáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét.

Egy másik csábítónak tűnő lehetőség a kis- és közepes vállalkozások számára az adóaudit lehetőségének bevezetése. Ez azt jelentené, hogy azoknak vállalkozásoknak, amelyek működését rendszeresen külső, hiteles auditor vizsgálja, kisebb lenne az adóellenőrzésekből származó kockázatuk. Ez esetben ugyanis a hitelesített audit végzője viselné a felelősséget a vállalkozó helyett az adóhatósági szankció megállapítása esetén is. Kérdéses, hogy a jelenlegi adóhatósági gyakorlat mellett, amikor több esetben azonos ügyekben is ellenkezőképpen döntenek az adóigazgatóságok, mely hitelesítő fogja majd vállalni az egyetemleges felelősséget.

A dokumentum is leszögezi, hogy "az adóhatóság működése meghatározó az adórendszerhez kapcsolódó adminisztratív költségek szempontjából. Jelenleg a kiszámíthatatlan, nem következetes működés jelenti a legnagyobb problémát, sokszor nincsen összhang az egyes területi szervek működése között, előzetes iránymutatásnak megfelelően tett lépéseket nem fogad el ellenőrzéskor a hatóság".

Bevezetnék annak a lehetőségét is, hogy önkéntesen kérhessenek adóellenőrzést a vállalkozások. Ez esetben csak kirívó szabálytalanság feltárása miatt szabna ki rájuk bírságot az adóhatóság, csak az esetlegesen megállapított adóhátralékot kellene megfizetniük. Ennek az intézkedésnek a sikeressége is eléggé kérdőjeles. A dokumentum is leszögezi, hogy a tervezett könnyítés megvalósulásához szemléletváltásra, a jelenlegi bizalmi viszonyok átalakítására van szükség.

Szintén kiemelt program az adminisztrációs terheket feleslegesen növelő javaslatok kiszűrése. Az előterjesztés leszögezi: "a vállalkozások adminisztratív terheketnövelő (sic!)jogszabály előterjesztéseket a kormány ne vegyen napirendjére". A programpont azonban gyorsan le is szögezi, hogy kivétel ez alól, ha "az adminisztratív tehernövekedés elkerülhetetlenségét és indokoltságát külön bemutató érveket az erre kijelölt felelős személy vagy testület nem hagyja jóvá".

A feloldozást különösen indokolttá teszi a jövő évre tervezett bérkompenzációs rendszer, amellyel a vállalkozásoknak a béremelésen keresztül kell elllentételezniük a munkavállalók nettó keresetcsökkenését az adójóváírás eltörlése miatt. A vállalkozások adókedvezményt vehetnek igénybe a rendkívüli mértékű, a minimálbér esetében 18 százalékos béremelés terheinek ellentételezéséhez a szociális hozzájárulási adóból, amely a 27 százalékos munkáltatói tb-járulék helyébe lép jövőre. Szakértők már két hónapja dolgoznak azon, hogy kidolgozzák a rendszer részleteit. Minél bonyolultabb, több szempontot (például bérpótlék, teljesítménybér, táppénzen, gyesen töltött idő) figyelembe vevő metódust dolgoz ki a szaktárca, annál bonyolultabb adminisztrációs terheket ró a rendszer a vállalkozásokra.

Az adózáshoz kapcsolódó adminisztráció csökkentésére vonatkozó intézkedések

1. A munkavállaló alkalmazásához kapcsolódó rendszeres adatszolgáltatás további jelentős egyszerűsítése, annak érdekében, hogy minden információszolgáltatás egyetlen adatlapon keresztül legyen megoldható.

Az intézkedés célja, hogy a munkáltatóknak ne kelljen olyan adatokat nyilvántartanuk, és utólag igazolniuk, amelyeket a NAV és azon keresztül a társadalombiztosítási szervek rendszeresen megkapnak és nyilvántartanak.

2. Kisadók, járulékok rendszerének felülvizsgálata, számának csökkentése.

Jelenleg 50 féle adó- és járulékfajta szerepel a magyar adórendszerben. A vállalkozások által leggyakrabban hangoztatott javaslatok között szerepel ezek számának a csökkentése.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

3. Adóaudit lehetőségének bevezetése kis-és középvállalkozásoknál, melynek értelmében az a vállalkozás, amely adószakértővel/könyvvizsgálóval önként megvizsgáltatja cégét hitelesített módon, tevékenysége hitelesített körére mentesül a felelősség alól.

A javaslat célja, hogy csökkentse a vállalkozó adózási rendszerből származó kockázatait oly módon, hogy a htelesített audit elvégzője vállalja a felelősséget az adóhatósági szankció megállapítása esetén.

4. A kérhető önkéntes adóellenőrzés lehetőségének bevezetése. Önként kért ellenőrzés esetén a megállapított hátralékon túl csak kirívó szabálytalanság után kerülhet sor büntetés megállapítására.

A kérhető adóellenőrzés lehetősége arra irányul, hogy csökkentse a vállalkozó azon költségeit, amelyek az adórendszer kiszámíthatatlan és bonyolult működéséből adódnak.

5. Adóadminisztrációhoz kapcsolódó elektronikus ügyintézés egyszerűsítése, továbbfejlesztése: a vállalkozások minden adózással kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni kizárólag elektronikus úton is az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztésével, egyszerűsítésével, felhasználó-barátabbá, ügyfél-orientáltabbá tételével.

Az intézkedés hatása elsősorban az ügyintézés és információszerzés idejének csökkenésében, az irri-táló elemek csökkentésében jelenik meg.

6. Vállalkozóbarát adóhatósági működés kialakítása, amely aktívan támogatja a jogkövető vállalkozót, többek között nyilvános és a hatóság számára kötelező érvényű állásfoglalások kiadásával, a bírságolási gyakorlat irritáló elemeinek felülvizsgálatával.

Az adóhatóság működése meghatározó az adórendszerhez kapcsolódó adminisztratív költségek szempontjából. Jelenleg a kiszámíthatatlan, nem következetes működés jelenti a legnagyobb problémát, sokszor nincsen összhang az egyes területi szervek működése között, előzetes iránymutatásnak megfelelően tett lépéseket nem fogad el ellenőrzéskor a hatóság.

7. Az adószámlák kezelésének egyszerűsítése a számlák számának csökkentésével, az átvezetés egyszerűsítésével, az adatközlés cég- és könyvelőbaráttá tételével.

Az intézkedés célja, hogy csökkenjen az adóhatóság adóztatási tevékenységével összefüggő bevételi és beszedési számlák száma azok  összevonásával, illetve megszüntetésével, egyszerűsödjenek a számlák közötti átvezetési tranzakciók.

8. Transzferár-szabályozás egyszerűsítése.

A javaslat lényege, hogy nem kellene alkalmazni a transzferár-szabályokat olyan esetekben, amikos a társasági adó alapja a piaci ár alkalmazása esetén sem változna. Például nem kellene transzferár dokumentációt készíteni az egyezményes országban lévő fióktelep más országokban található társaságokkal kötött tranzakcióira, amelyek árazása nincs hatással a magyar adóalapra.

9. Számviteli és adószabályozás összhangjának megteremtése az egységes fogalomhasználat és egységes számítási eljárások alkalmazásával, a számviteli törvény vállalkozói szempontú meg-értésének fokozottabb támogatásával.

A két szabályozás eltérései tovább nehezítik a vállalkozók számára a működési feltételek megismeré-sét, betartását, számos esetben a párhuzamos nyilvántartások vezetésére is kötelezve a vállalkozót.

10. Az adórendszerrel kapcsolatos irritációt csökkentő rövidtávú intézkedések.

Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása számos változtatást tartalmaz, amely az adózással összefüggő adminisztratív terhek csökkentésére, az adórendszer működéséből adódó irritáló elemek megszüntetésre irányul.

 

NEKED AJÁNLJUK
Sok szülő így rontja el a gyerek fejlesztését: nem lehet elég korán kezdeni

Szinte semmi sem fejleszti olyan gyorsan és hatékonyan a legkisebbek agyát, mint a társasjáték.

Ennyibe kerül manapság egy luxus mobilház: ez lehet a lakásválság megoldása? + videó

Drágulnak az ingatlanok, emelkednek a hitelkamatok: ez pedig szinte egyenes út a lakhatási válsághoz. Nálunk is működhet az, ahogy az USA-ban megoldották?

Ilyen még nemigen volt itthon: itt a bejelentés, elindult a magyar Kickstarter

A Kickstarternek és az Indiegogonak hála a közösségi finanszírozási forma évek óta világszerte népszerű és most megérkezett Magyarországra is, a Brancs formájában

Milliókat bukhat, aki így indít vállalkozást: jól meg kell gondolni, a KATA sem jó mindenre

Sokan alábecsülik, mennyire lényeges alaposan átgondolni, milyen vállalkozási és azzal együtt adózási formát válasszanak induló cégük számára.

NAPTÁR
Tovább
2022. május 21. szombat
Konstantin
20. hét
Május 21.
Szeged napja
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2022. május 21. 19:24