23 °C Budapest

Téged is könnyen kirúghatnak - így változik a Munka törvénykönyve

Pénzcentrum
2011. július 22. 11:05

Bármelyik munkavállalótól könnyebben meg tudnak szabadulni a jövőben a munkáltatók, ha már nem kívánják őket tovább alkalmazni - derül ki a Pénzcentrum.hu birtokába került Munka törvénykönyve tervezett módosításából. Nem védekezhet a munkavállaló a kirúgása előtt a vele szemben felhozott kifogások ellen. Ha a bíróság megállapítja, hogy jogellenesen bocsátották el, akkor pedig nem kapja meg az elmaradt munkabérét, hanem legfeljebb a 18 havi átlagkeresetének megfelelő kártérítés illetné meg. Tekintettel a bírósági eljárások hosszára - egy per átlagosan több mint két évig is elhúzódik - jelentős kár éri a munkavállalót.

Kikerülne a Munka törvénykönyvéből az a rendelkezés, amely szerint a munkavállaló munkavégzésére vagy magatartására hivatkozással történő munkáltatói felmondás előtt lehetőséget kell adni a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre.

A hatályon kívül helyezést érdekesen indokolja a tervezet. Eszerint "a szabályozás nem érte el a célját. A munkaviszony megszüntetése előtt a munkáltató a munkavállalókat nem hallgatta meg, mert attól tartott, hogy a meghallgatás és a megszüntető jognyilatkozat közlése közötti időtartamban a munkavállaló keresőképtelenné válik. A munkaügyi perekben a meghallgatás elmaradását a bíróságok nem értékelték".

Vagyis arra hivatkozásul kerül ki a törvényből egy rendelkezés, mert a munkáltatók egyébként sem tartották be a kötelezettségüket, a munkaügyi bíróságok pedig nem büntették meg ezért őket.

Újabb szorítás a munkavállalóknak, hogy a munkaviszony nem a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napján, hanem  a munkaviszonyt megszüntető nyilatkozat közlésekor szűnne meg a jövőben. Ezért a munkavállalók nyertes per esetén nem kapnák meg a jogerős bírósági határozat hatályba lépése, illetve a felmondás időpontja közötti, törvény szerint őket visszamenőlegesen megillető jövedelmüket. Ehelyett kártérítést kaphatnának, amelynek mértéke legfeljebb 18 havi átlagkeresetük lehetne.

Tekintettel arra, hogy a munkaügyi bírósági perek átlagosan több mint két évig húzódnak, jelentős kár éri azokat a munkavállalókat, akiket jogellenesen küldik el a munkahelyükről.

További szigorítás a dolgozók számára, hogy a javaslat szűkíti azokat az eseteket, amikor a munkáltatónak vissza kell helyeznie az eredeti munkakörébe a jogellenesen elbocsájtott munkavállalót. A jövőben csak abban az esetben kell ezt tenni, ha a munkáltató munkaviszonyt megszüntető nyilatkozata az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött, illetve ha a munkavállaló munkavállalói (szakszervezeti, üzemi tanácsi) képviselő.


Veszélyben a kisgyermekesek és a nyugdíj előtt állók is

Mint azt csütörtökön a Pénzcentrum.hu megírta, a védelmi időszak alatt is közölhetik a munkáltatók a jövőben, ha a védettség lejárta után nem kívánják tovább foglalkoztatni a munkavállalókat. Így gyorsabban utcára kerülhetnek a 3 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülők, és a táppénzen lévők is. Ráadásul a felmentési idő már a védelmi idő lejártának napján kezdődik, nem pedig az azt követő 15., illetve 30. naptól.

Megszűnik a nyugdíj előtt állók védettsége is; az öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 éven belül is bárkit el lehet majd küldeni rendes felmondással is.

KATTINTS! Kirúghatják a kisgyermekeseket és a nyugdíj előtt állókat is


Nem lesz védett a szakszervezeti vezető sem

Utcára mennek a szakszervezetek
Nem várják meg a szeptembert, már augusztus 20-a után demonstrálni akarnak a Munka törvénykönyvének tervezete ellen a szakszervezetek - mondta Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában. A szakszervezeti vezető már tárgyalt más konföderáció vezetőivel, hogy minél több embert tudjanak megmozgatni.
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke emlékeztetett, hogy már azzal is intézményesített keresetcsökkentést hajtott végre a Munka törvénykönyvének módosításával a kormány, hogy a túlóráért nem köteles bért adni a munkáltató. A mostani tervek szerint pedig megkönnyítik az elbocsátást és jelentősen megváltoztatják a munka feltételeit.
A szakszervezetek eredetileg szeptember 29-től hirdették D-day elnevezéssel határozatlan idejű, országosan összehangolt akciójukat. Az elnevezés arra utal, hogy a szakszervezetek úgy kívánnak küzdeni a munkavállalók jogaiért, mint a II. világháború egyik meghatározó csatájában - a normandiai partraszállásban - részt vevő szövetséges katonák.

A javaslat szerint a jövőben megszűnne a szakszervezetek vétójoga, vagyis a jövőben az érdekképviseletek már nem nyújthatnának be kifogást a szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyának rendes felmondása ellen.

A javaslat szerint az alapvetően a szakszervezeteknek a szocialista gazdasági és politikai rendszerben betöltött sajátos szerepére épülő jogintézmény, illetve annak törvényben való szabályozása nem fér össze a piacgazdasággal, indokolatlanul és diszfunkcionálisan korlátozza a magánjogi jogállású munkáltató tulajdonosi jogait.


Könnyebben fel lehet majd mondani a határozott idejű szerződéseket is

A jövőben a határozott idejű szerződéseket is meg lehetne szüntetni rendes felmondással is. A jelenleg hatályos szabályok szerint a határozott idejű szerződéseket csak a próbaidő alatt, rendkívüli felmondással vagy közös megegyezéssel lehet felbontani.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

A rendes felmondást meg kell majd indokolni. Ilyen indok lehet a felszámolási- vagy csődeljárás, a munkavállaló tartós alkalmatlansága, illetve az is, ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

A munkavállaló is megszüntetheti a jövőben rendes felmondással a határozott idejű munkaviszonyát. A felmondás indoka viszont csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

Kikerül a jogszabályból az a rendelkezés, mely szerint a határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakul át, ha a munkavállaló közvetlen vezetője tudtával a kikötött időtartam lejártát követően legalább 1 munkanapot dolgozik.


Rendkívüli helyett azonnali hatályú felmondás

A jelenleg alkalmazott rendkívüli felmondást felváltja az azonnali hatályú felmondás. Ennek indoka, hogy a munkajogi ítélkezési gyakorlatban ez az elnevezés meghonosodott.

Az új szabályozás leginkább attól tér el a jelenleg hatályos rendkívüli felmondásra vonatkozó rendelkezésektől, hogy a jövőben, ha a munkáltatónak már nem kell lehetőséget adni arra, hogy a munkavállaló a felmondás közlése előtt megismerhesse a tervezett intézkedés indokait, és védekezhessen a vele szemben felhozott kifogások ellen.

Az azonnali hatályú felmondást elegendő lesz csak megindokolni, amiből világosan ki kell derülnie az indoknak. A törvényjavaslat nem rögzíti, mit jelent az, hogy világosan ki kell derülnie az indoknak. Az előterjesztés indoklása szerint "nem felel meg a világos indokolás követelményeinek a Munka törvénykönyve rendelkezéseinek idézése.

Indok lehet, ha a munkavállaló szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A javaslat indoklása szerint nem szükséges, hogy az azonnali hatályú felmondás a cselekmény szándékosságát, illetve a munkavállaló súlyos gondatlanságát megállapítsa. A vétkesség tényére, vagy mértékére utalás hiánya az intézkedést nem teszi jogellenessé. A munkavállaló vétkességét az eset összes körülménye alapján kell megítélni.


Csoportos létszámleépítéshez továbbra is tárgyalni kell

Nem változnak jelentősen a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok. Abban az esetben, ha a munkáltató a csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, tárgyalásokat köteles folytatni az üzemi tanáccsal, ennek hiányában a munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottsággal.

Mindenki elolvashatja a Munka törvénykönyve NEM NYILVÁNOS tervezett módosítását
Közzétette a kormany.hu oldalon a Nemzetgazdasági Minisztérium a Pénzcentrum.hu által megszellőztetett Munka Törvénykönyve új koncepcióját. A szaktárca közlése szerint a koncepció széles körű egyeztetése az elmúlt hetekben kezdődött meg a társadalmi konzultáció keretében. A tárca a törvényjavaslatot az elmúlt hetekben ismertette a Befektetői Tanács és a Vállalkozásfejlesztési Tanács előtt. A minisztérium a tervezet tudományos megalapozottsága érdekében véleményezésre kérte fel egyetemi tanszékek munkatársait, munkaügyi bíróságokat, legfelsőbb bírósági bírókat. A jogszabály kidolgozói az országos szakszervezeti konföderációknak és a munkáltatói érdekképviseleteknek szintén megküldték a koncepciót, hogy észrevételeiket beépíthessék. A tervezettel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat írásban várja a Nemzetgazdasági Minisztérium a következő címre: sajto@ngm.gov.hu.

 

NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
laskainelli  |  2022.05.24 08:22
Mi a jó párkapcsolat titka? Sokan szeretik azt hinni, hogy az lesz boldog kapcsolat évtizedeken át,...
perfekt  |  2022.05.23 07:34
A céginformációs szolgálat az ismételt közzététel lehetőségét a beszámoló benyújtását követő egy éve...
hrdoktor  |  2022.05.23 06:18
Egyre több embert érint a rövidlátás problémája, a megelőzése azonban összetettebb kérdés, mint gond...
legacykft  |  2022.05.20 15:41
  Írásom aktualitását a felgyorsult világunk gyakori jelensége adja. Rendszeresen megtapasztalom a...
hrbonbon  |  2022.05.20 12:13
Munkánk egyik fontos eleme, hogy megpróbáljuk megérteni, mire vágynak, mit szeretnének elérni az emb...
Atyaég! Ilyen luxusnövényeket vesznek otthonaikba most a dúsgazdag magyarok

A pandémia alatt megugrott a szobanövények, és kertészeti eszközök iránti kereslet, 2020-ban a szobanövények tekintetében 8%-os emelkedést észleltek a piaci szereplők.

Sok szülő így rontja el a gyerek fejlesztését: nem lehet elég korán kezdeni

Szinte semmi sem fejleszti olyan gyorsan és hatékonyan a legkisebbek agyát, mint a társasjáték.

Ennyibe kerül manapság egy luxus mobilház: ez lehet a lakásválság megoldása? + videó

Drágulnak az ingatlanok, emelkednek a hitelkamatok: ez pedig szinte egyenes út a lakhatási válsághoz. Nálunk is működhet az, ahogy az USA-ban megoldották?

Ilyen még nemigen volt itthon: itt a bejelentés, elindult a magyar Kickstarter

A Kickstarternek és az Indiegogonak hála a közösségi finanszírozási forma évek óta világszerte népszerű és most megérkezett Magyarországra is, a Brancs formájában

NAPTÁR
Tovább
2022. május 24. kedd
Eszter, Eliza
21. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?