4 °C Budapest

Mit tett az APEH az elmúlt fél évben? - Keresett több mint 4 milliárd forintot

Pénzcentrum
2007. július 26. 11:00

Összességében a vártnál kedvezőbben alakultak az APEH kezelésében lévő államháztartási bevételek, a 2007. évi első félévében, amikor is több mint 4 012 milliárd Ft bevételt realizált a hivatal, amely 635 milliárd forinttal több a tavalyi első félévinél. A növekmény kétharmada a hagyományosan kulcsfontosságúnak tekinthető bevételekből származott. Az úgynevezett kiemelt adónemek bevételeiről elmondható, hogy éves előirányzataik időarányos teljesülése kedvező volt.

A jövedelem típusú adók és járulékoknál érvényesültek azoknak a jogszabályi változásoknak a hatásai, amelyek az adózói kör szélesítésével a bevételek növekedését segítették elő. Ezek a hatások legmarkánsabban a társadalombiztosítási bevételekben jelentek meg. Az általános forgalmi adó nettó bevételének növekedése a befizetések emelkedéséből származott. Az áfa-befizetés 1 665,8 milliárd forintot tett ki, amely 208,7 milliárd forinttal több az előző évinél. A visszaigénylések szintén emelkedtek, a tavalyi 624,8 milliárd forintról 727,6 milliárd forintra. E két változás eredményeként a nettó bevétel 105,9 milliárd forintos növekményt produkált. A társasági adó bevétel az előlegfizetési kötelezettségeknek megfelelően alakult.

Az adóalanyok száma összességében nem változott jelentős mértékben. 2007. január 1. és június 30. között az APEH 50.526 újonnan belépőt (gazdálkodó szervezetet, egyéni vállalkozót, ill. adószámos magánszemélyt) regisztrált, a tevékenységüket megszüntető adózók száma pedig összesen 36.503 volt.
Az előző év azonos időszakához viszonyítva az APEH idén 16 %-kal kevesebb (2078) fizetésképtelen gazdálkodó ellen kezdeményezett felszámolási eljárást.

Az elmúlt fél évben másfélszer több (3925) cég indított végelszámolást, mint tavaly. (Ez a szám a növekedés ellenére is alig haladja meg a vállalkozások 0,8%-át).

Az első félév során az adóhivatal 11,6 millió bevallást fogadott be és dolgozott fel. Az elektronikusan beküldött bevallások és adatszolgáltatások száma összesen 8,8 millió db. Az elektronikus adó- és járulékbevallásra kötelezettek közel 3,4 millió darab bevallást nyújtottak be. A döntően elektronikus úton beérkezett áfa-bevallások száma a tavaly első félévihez viszonyítva a havi bevallóknál 34,5 ezerrel, az éves bevallást benyújtóknál pedig 6,4 ezerrel nőtt.
Idén 43 %-kal több (összesen 3 millió 447 ezer db) személyi jövedelemadó bevallást vett nyilvántartásba a hivatal (ebből 388 ezret egyéni vállalkozók nyújtottak be). Az szja-bevallások háromnegyedét az internetről letöltött programmal készítették el, amelyek közül idén már mintegy 453 ezret interneten keresztül továbbítottak a hivatalba. Június végéig összesen 1 millió 42 ezer adózóról érkezett meg a munkáltatók által elkészített, 2006. évi személyi jövedelemadó elszámolás (előző év június végén ezek száma még több mint 1,9 millió volt). Ebben az évben 14 150 adózó nyilatkozott arról, hogy adóhatósági adómegállapítást kér.

A félév végéig a hivatal 327 ezer társasági adóbevallást vett nyilvántartásba, 1776 darabbal többet, mint tavaly ilyenkor.

A január elsejétől hatályos rendelkezések alapján a munkáltatók, kifizetők az általuk foglalkoztatottakkal kapcsolatbanjúnius végéig 739 ezer adatlapot nyújtottak be, amelyeken összesen 2,8 millió bejelentést tettek a magánszemélyek foglalkoztatásával kapcsolatban. (Az adatlapok 93%-a - bár nem kötelező - elektronikusan került beküldésre) A félév végéig az őstermelők közül több mint 45 ezren jelentkeztek be a biztosítottak körébe.

2007-ben, június végéig összesen 65 442 eltartottat jelentettek be egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételéhez, akik közül 6 302 fő esetében a polgármester által, kérelemre kiadott hatósági bizonyítványban szereplő (minimálbérnél alacsonyabb) összeget tüntettek fel.

Elkészült a magánszemélyek járulékadataittartalmazó információs rendszer, amelynek révén az adatok - megfelelő jogosultság esetén - az interneten keresztül lekérdezhetők.

A Hivatal az elmúlt évben az adózói érdekképviseleti szervek és a KSH bevonásával, a Pénzügyminisztérium támogatásával bevallás-korszerűsítési programot indított el a felhasználóbarát, adattartalmában és megjelenésében egyszerűbb nyomtatványok létrehozása érdekében. Ebbe a munkába bekapcsolódtak az IVSZ és a GKM szakemberei is. Az együttműködés eddigi eredményeként már négy, 2008. évben használandó bevallásnak elkészült az első változata, melyek véleményezés alatt állnak.

Az adózók jobb kiszolgálása érdekében január 1-jétől az APEH létrehozta a regionális Contact Centerek hálózatát, amelyek keretében a munkatársak az első félévben több, mint 407 ezer telefonos adózói hívást fogadtak. Ez azt jelenti, hogy az egy munkanapra jutó sikeres hívások száma csaknem minden hónapban elérte, illetve meghaladta a 3.000 darabot, de a februári átlag az 5.000 hívás/napon is felül volt. Februárban volt olyan nap, amikor 11.000-et is meghaladó hívást tudtak munkatársaink fogadni.

Az illetékintegrációt egész éven át tartó folyamatként kezeljük. A korábban megyei önkormányzati szinten folyó munka rendkívül sok helyi sajátosságának megismerése után lehetett megkezdeni az országos szintű, egységes megoldások kidolgozását. Az első félév során számos eljárást már az APEH-nál kialakult gyakorlathoz igazítottunk. Többségében megtörtént a volt illetékhivatalok nyilvántartásában adóazonosító jellel nem rendelkező ügyfelek beazonosítása. Az igazgatóságok februártól folyamatosan bocsátják ki az illetékfizetési meghagyásokat, március végétől már folyamatos az illetékkötelezettségek folyószámlára való könyvelése is. Az illetékkiszabások és a befizetett illetékek növekedési üteme azt mutatja, hogy a megfeszített munka meghozza az eredményt.

Bár az első hat hónapban befejezett 118,7 ezer ellenőrzés 10 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, az ezekben feltárt adókülönbözet lényegesen magasabb a tavalyi értéknél. Jelentősen javult az ellenőrzésekhatékonysága, mind az egy ellenőrzésre, mind az egy revizori napra számítva.
A félév végéig megállapított összes nettó adókülönbözet 197 milliárd Ft, amely 24 %-kal több az egy évvel korábbinál és 9 milliárd forinttal meghaladja a 2004. év egész éves teljesítményénél.

A befejezett 5761 vagyonosodási vizsgálatból jogerősen lezárult 1376 db, elsőfokú határozat kiadására 1768 esetben került sor, jegyzőkönyvi szinten pedig 2617 ellenőrzés állt. Folyamatban van még további 5 590 vizsgálat. A revíziók 70 %-a megállapítással zárult és a feltárt nettó adókülönbözet 22,8 milliárd forint. E megállapításokhoz kapcsolódóan közel 7 milliárd forint adó- és mulasztási bírságot, valamint késedelmi pótlékot szabtak ki az igazgatóságok.

A Társadalombiztosítási Alapokat érintő kötelezettségek és befizetések eltitkolásának, illetve elmulasztásának feltárására irányuló több mint 40 ezer ellenőrzés tapasztalata, hogy a jellemzően élőmunka igényes területeken továbbra is alkalmazzák a vélhetően fiktív alvállalkozói láncolatokat és gyakori a bejelentés nélküli alkalmazott foglalkoztatása. A vizsgálatok során feltárt nettó járulékkülönbözet meghaladja a 7 milliárd forintot, ami 40 %-kal magasabb az egy évvel korábban feltártnál.

Az adóminimalizálói körben érintett adózóknál elvégzett több mint 2,6 ezer vizsgálatból minden második megállapítással zárult. A feltárt nettó adókülönbözet 33,5 milliárd forint, mely csaknem tíz százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Az adózói életút nyomon követése érdekében - az újonnan alakult, székhelyet változtató, tartósan veszteséges, bevallást be nem adó, illetve folyamatosan nullás bevallást adó, valamint a gyakori tulajdonos váltással érintett vállalkozásoknál - 5608 ellenőrzést végeztek el az igazgatóságok. Ezek közül több mint 3 ezer vizsgálatban tártak fel adókülönbözetet, összesen közel 23 milliárd forintot, a kiszabott szankciók összege pedig 15,5 milliárd forint volt.
Az idén létrehozott, a Kiemelt Adózók Igazgatóságán belül működő, országos hatáskörű Központosított Ellenőrzési Szakterületen az elrendelt 367 központosított ellenőrzésből a félév végéig 129 vizsgálat fejeződött be, a jegyzőkönyvezett nettó adókülönbözet megközelíti a 9,5 milliárd forintot.
A hivatal szerencsejáték felügyeleti hatáskörébe június végén 6 kaszinó, 24 sorsolásos játék, 4 fogadásos játék, 18,1 ezer játékterem - 34,7 ezer játékhellyel üzemelő 30,5 ezer pénznyerő automata - tartozott. A félév során a szerencsejátékokkal kapcsolatban 16 079 engedélykérelmet nyújtottak be és a hivatal 14 271 engedélyt adott ki, 354 kérelmet pedig elutasított.

A végrehajtási munka során az igazgatóságok az év első hat hónapjában 607 milliárd Ft értékű tartozásra bocsátottak ki inkasszót, és 35 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le. Június végén közel 208 ezer adózó ellen folyt végrehajtási eljárás.

A 2006. első félévinél 14,1%-kal több (összesen 136,6 milliárd Ft) bevétel származott az adóhatósági végrehajtásból. (Ezen felül 5,4 milliárd forint folyt be illetékekből, 2,4 milliárd forintot szedett be az adóhatóság külső szervezeteknek, megkereséseik alapján.)

A köztartozások rendezése érdekében június végéig 6,2 milliárd forint visszaigénylést, illetve támogatás-kiutalást tartott vissza a hivatal, amely az előző év hasonló időszakában visszatartott összegnek közel kétszerese. Az összeg döntő része (96 %-a) az adó-, járulék-, valamint illetéktartozásokat, 275,6 millió forint pedig az önkormányzatok, illetve a társszervek és a magán-nyugdíjpénztárak hátralékait csökkentette.

Az APEH hatósági jogkörében eljárva 2007. első felében összesen 814 bűncselekménnyel kapcsolatban tett büntető feljelentést, 56 %-át adócsalás, illetve csalás gyanúja, 23 %-át magánokirat-hamisítás miatt. Az elkövetési érték megközelíti a 10 milliárd forintot.

HR BLOGGER
legacykft  |  2022.12.09 17:22
A munkahelyi visszajelzés fontossága vitathatatlan, ám időnként szemben találjuk magunkat azzal, hog...
perfekt  |  2022.12.08 10:23
A 2022. november 16-án tartott Kormányinfón bejelentésre került, hogy a kormány turisztikai akcióter...
laskainelli  |  2022.12.06 20:29
  Az év vége – noha az elcsendesedést hozná el – sokak számára a pörgést, a végeláthatatlan felad...
hrdoktor  |  2022.12.05 06:29
Az aktív életmóddal az egészségünket és a koncentrációs képességeinket is javíthatjuk. [...] Bővebb...
ajovomunkahelye  |  2022.11.28 17:00
A világban zajló események, mint a világjárvány, a háború és a gazdasági bizonytalanság a különböző...
Készíts karácsonyi filmet Molnár Piroskával és Vilmányi Benettel! (x)

A legtöbb filmrajongó arról álmodik, hogy egyszer majd maga is részt vesz egy film megalkotásában – eljött az ő idejük.

Rengeteg munkavállaló készül most erre: már ezt is kaphatnak a bónusz mellé

Már csak pár hét van karácsonyig, így minden cégnél napirenden van a kérdés, hogy milyen formában köszönjék meg a dolgozók egész éves munkáját.

A Brancs megmondja: ezek kellenek, hogy megvalósítsd vállalkozás ötleted

A Brancs kampányait készítő szakemberekkel beszélgettünk arról, hogy mi a receptje egy sikeres vállalkozásnak.

Új őrület terjed Magyarországon: ez lesz 2023 slágere a magyar wellnessekben?

Nem csoda hát, hogy egyre több panzió igyekszik az egész szezon alatt különlegesebb programokat, lehetőségeket kínálni az arra utazóknak.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. december 10. szombat
Judit
49. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Mibe fektessünk 2023-ban?
Háború, energiaválság, infláció - Védelem a befektetéseinknek
Agrárszektor Konferencia 2022
Az év agráreseménye, 2 nap szakma Siófokon!
EZT OLVASTAD MÁR?