21 °C Budapest
money

GYIK: kérések és válaszok a magyar Sberbank végelszámolásáról, helyzetéről, a kártalanításról

2022. március 3. 15:15

A magyar Sberbank csődjét követően az MNB a legfontosabb kérdéseket válaszolta meg, ami felmerülhet az ügyfelekben/lakosság körében.

1. Miért ment csődbe a Sberbank? Nem lehetett volna megmenteni?

Az Egységes Szanálási Testület (SRB), az Európai Unió szanálási szervezetének 2022.03.01. esti bejelentése szerint megtiltotta az ausztriai Sberbank Europe AG., a hazai Sberbank Magyarország Zrt. anyavállalatának további működését. Az anyavállalat fizetésképtelenségének kimondása nyomán előállt helyzetben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. Végelszámolónak a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (PSFN) jelölte ki.

Az MNB az elmúlt napokban – az ügyfelek és valamennyi érintett fél érdekeinek védelmére – a működés rövidtávú fenntartása mellett természetesen jelentős erőfeszítéseket tett a hosszútávú megoldás megtalálására, nevezetesen a hazai Sberbank értékesítésére is, amely azonban nem járt sikerrel.

2. A többi banknál is előfordulhat ilyen? Nem lehet máshol sem biztonságban a pénzünk?

A háborús konfliktus hatására a nemzetközi gazdaság és bankrendszer elfordult az orosz Sberbanktól és csoportjától. Nem itthoni, hanem külső, nemzetközi okokról van tehát szó.

A magyarországi Sberbank – méretét tekintve kisbankként, s az egyetlen hazai orosz hátterű pénzügyi intézményként itthon a háborús válságot megelőzően ugyanis megbízhatóan, s természetesen az MNB által folyamatosan ellenőrzött módon működött.

A mostani eseményeknek nincs hatása a hazai pénzügyi rendszer egyéb tagjaira, amelyek – amint azt az elmúlt nyugodt időszakok is mutatták – változatlanul biztonságosan, a megszokott rendben szolgálják ki ügyfeleiket. Az MNB az elmúlt napokban is folyamatosan monitorozta a teljes magyarországi bankrendszer likviditását, a pénzmozgásokat.

3. Más szolgáltatókat is érinthet ez? A befektetéseink biztonságban vannak?

A magyarországi bankrendszer megbízható működése mellett fontos az is, hogy marginális a hazai biztosítási és pénztári piac közvetlen orosz és ukrán kitettsége: mindössze az adott szektorok vagyonának 2-3 ezreléke (biztosítói oldalon) és 5-6 ezreléke (a pénztáraknál). A tőkepiacon a befektetési szolgáltatók ügyfelei által birtokolt teljes származtatott állomány 0,5-1 ezreléke, a befektetési alapoknál pedig 3 ezrelék alatti közvetlen állomány kötődik a háborúban álló államokhoz. Mindezek mellett – a blue-chipek közül – még három itthoni tőzsdei kibocsátó rendelkezik százalékokban kifejezhető orosz, illetve ukrán érintettséggel.

I. Szolgáltatások elérése, szerződések teljesítése

4. Tudok még utalni a Sberbankos számlámról és a közüzemi, telefon, stb. szolgáltatók le tudják vonni az előfizetési díjat róla?

A banki tranzakciók vagy bármilyen egyéb banki tevékenység már nem folytatható, mert az MNB visszavonta a bank engedélyét. Közüzemi díjak, előfizetések teljesítését illetően javasolt a szol- gáltatóval egyeztetni.

5. ATM-ből tudok még felvenni készpénzt a Sberbankos kártyámmal?

A banki tranzakciók, így a készpénzfelvétel sem lehetséges már, mert az MNB visszavonta a bank engedélyét, így a korábbi Sberbankos számlákhoz minden hozzáférés megszűnt.

6. Mit tegyek, ha a munkabéremet Sberbankos számlára utalják?

Mielőbb jelezze munkáltatójának a helyzetet, és kérje együttműködését, hogy más módon, le- hetőség szerint más banknál vezetett bankszámlára történjen az utalást.

7. Ha megszűnik a Sberbank, akkor a családi pótlékot sem kapom meg?

Mielőbb jelezze a Magyar Államkincstárnál a helyzetet, és kérje együttműködését, hogy más módon, lehetőség szerint más banknál vezetett bankszámlára történjen az utalást. Ugyanez le- het a megoldás más családtámogatás, illetve nyugdíj folyosításával kapcsolatban is. Bővebb információk a témáról, illetve az egyéb aktualitásokról a Magyar Államkincstár honlap-ján található.

II. Hitelekkel kapcsolatos kérdések

8. Kell-e fizetni a Sberbanknál lévő hitelek törlesztőrészleteit?

Az adósok szerződésszerű teljesítési kötelezettsége szerint szükséges a törlesztőrészleteke megfizetni. Az adósok kötelezettségeit az MNB rendelkezései nem érintik. A hiteltörlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel a végelszámoló (PSFN) ad tájékoztatást az alábbi elérhetőségen: Hírek (sberbank.hu)

9. Mi lesz a Sberbanknál lévő hitelemmel, ha végelszámolják a bankot?

A végelszámolás után egy másik pénzintézet veszi majd át a hitelállományt, a későbbi teendőiről értesíteni fogják.

10. Folyósított Babaváró hitelem van a Sberbanknál, most tovább kell fizetnem?

Az ügyfeleknek valamennyi hiteltípus esetében a hitelszerződés szerinti kötelezettségeiket to- vábbra is szerződéses feltételek szerint teljesíteni szükséges.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste  Banknál 6,67%,  a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

11. Babaváró hitelt igényeltem a Sberbanknál, de még nem folyósították. Ha esetleg nem is kapom meg, másik banknál igényelhető-e újra babaváró kölcsön?

Amennyiben a Sberbank nem bírálta el a kölcsönigényt, illetve nem folyósította a Babaváró kölcsönt, az más banknál a későbbiekben igényelhetővé válhat.

III.   Betétbiztosítás, betétvédelem

12. A magyar Sberbank tagja a hazai Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA)?

Igen, az OBA tagja, így a magyar Sberbanknál elhelyezett betétekre is vonatkozik a betétbiztosí- tás által nyújtott védelem.

13.  Mekkora az OBA betétvédelem maximális összege?

Az OBA betétesenként egy bankra, így a Sberbankra vonatkozóan is maximum 100 ezer eurónak megfelelő, 38.047.000 forintösszegig fizet. Ha egy ügyfélnek több betétje van a Sberbanknál, ezek összeadódnak a kártalanítás összeghatárának meghatározásakor, s együttesen a kifizetési limitig fizethetők ki. A 100 ezer eurós limit mértékéig nem csak a tőkeösszeget, de a betéteken addig felhalmozott kamatot is megtéríti az OBA.

14. Milyen helyzetben fizet az OBA és mennyi idő alatt?

Az OBA az MNB határozata közlését követő napon, 2022. március 3 án, a kártalanítás kezdő időpontján megkezdi és 10 munkanapon belül, azaz 2022. március 18-ig a betétesek rendelke- zésére bocsátja a kártalanítási összeget. A kártalanítás a banktól kapott ügyfélinformációk alap- ján automatikus, azt nem kell az ügyfeleknek kérelmezniük az OBA-nál.

15. Kikre és milyen betétekre terjed ki az OBA kártalanítása?

Az OBA-védettség – a befektetési alap, biztosító, befektetési vállalkozás stb. kivételével – min- denkire vonatkozik, aki egy magyarországi banknál a pénzmosási szabályoknak megfelelően azo- nosítottan betétet helyez el. A védelem a forintban vagy devizában elhelyezett betétre is kiter- jed, ideértve a folyószámlán elhelyezett összeget, a lekötött betétet, az okiratos betétet stb. és azok kamatait is. A magánszemélyek mellett a vállalkozások, egyesületek, alapítványok stb. be- téteire is vonatkozik a védelem, beleértve a külföldön élőket és a külföldieket is.

A betétvédelemmel kapcsolatban további tájékoztatás az OBA honlapján található: https://www.oba.hu/betetvedelem/betetbiztositas/ https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu-letoltheto-dokumentum/ https://www.oba.hu/betetvedelem/a-biztositas-ertekhatara/

16. Hogyan kapom meg a pénzem, ha az OBA kártalanít?

A kártalanítás összegét jellemzően más banknál vezetett bankszámlára történő utalással, kijelölt banki kifizetőhely igénybevételével, illetve postai kifizetés útján juttatja el az OBA az ügyfelek- nek. Az OBA minden ügyfelet értesít a számára kijelölésre kerülő kifizetés módjáról. Az OBA minden esetben forintban fizeti ki a kártalanítás összegét még akkor is, ha valamely devizában került a betét a Sberbanknál elhelyezésre. Az OBA a kártalanítás valamennyi fontos lépéséről tájékoztatja az ügyfeleket a honlapján.

17. OBA garancia kiterjed a kkv vállalkozói számlára?

Igen. A jogszabályi előírás alapján a védettség a Sberbanknál elhelyezett betétekre kiterjed, mely magában foglalja a magánszemélyek és a vállalkozások betéteit is. Ha valaki ugyanannál a bank- nál magánszemélyként és egy gazdasági társaság képviselőjeként, annak nevében helyezett el betétet, akkor a kétfajta betét külön-külön, egymástól függetlenül is biztosított, hiszen a betét tulajdonosa az utóbbi esetben a gazdasági társaság.

18. Mi lesz az önkormányzatokkal, akik a Sberbanknál vezették a számlájukat? Ők is kapnak kártalanítást?

Az évi 500 ezer eurónál kisebb költségvetésű önkormányzatok (számos ilyen település van Ma- gyarországon) szintén részesülnek az OBA-védelemben. Az egyéb önkormányzatok, illetve az OBA-kifizetési limit feletti követelések esetében a végelszámolás során felosztható vagyont kap- ják meg az érintettek.

19. Folyósított, de még fel nem használt hitelösszegre is vonatkozik-e az OBA garancia?

Az OBA védelme csak a betétekre vonatkozik. A már megítélélt de még nem az ügyfél számláján lévő kölcsönösszegre tehát nem, a már az ügyfél számlájára folyosítottra igen.

20. Előfordulhat-e, hogy nincs elég pénze az OBA-nak a kártalanítás kifizetéséhez?

Nem. Amennyiben a kártalanítási összegeket már nem fedezi az OBA banki befizetésekből fel- halmozott vagyona, úgy az OBA-nak törvényi lehetősége van átmenetileg az MNB-től, majd a pénz- és tőkepiacon állami garancia mellett kiegészítő forráshoz jutni. A betéteseknek járó kár- talanítás anyagi forrása így minden körülmények között rendelkezésre áll. Az OBA történetének eddigi 29 évében minden kártalanításnál rendelkezett a betéteseknek járó összeg 100%-ával, a kártalanítás anyagi fedezete tehát mindig rendelkezésre állt. A kártalanítás fedezetéről az OBA - a pénzügyi stabilitási védőháló más szereplőivel együttműködésben – folyamatosan gondos- kodik.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2022. augusztus 12. 19:52
Leadja az Elcserélt élet (Um Lugar ao Sol) cím brazil telenovellát az RTL Klub.
Kiszámoló  |  2022. augusztus 12. 11:08
A KAVOSZ újra elindította a vállalkozóknak szóló Széchenyi hiteltermékeket, igaz lényegesen rosszabb...
Holdblog  |  2022. augusztus 12. 05:59
“Mit gondoltok az olyan alternatív befektetési eszközök áráról, mint a mtárgyak vagy a te...
Bankmonitor  |  2022. augusztus 11. 11:16
A legtöbb vállalkozónak szinte égnek áll a haja, amikor hiteligénylésrl és adminisztrációról, regisz...
Ilyet még nem láttál: így adnák ki a magyar gyerekek kedvenc könyvét újra

Közösségi finanszírozással adnák ki újra a 2012-es év gyerekkönyvét, a Dobozvárost.

Sok magyar nem is tud erről az egyszerű trükkről: milliókat bukhatnak, ha nem figyelnek oda

A vállalkozásunk sikere rengeteg dolgon múlhat, nem elég az ötlet, bizony kemény munkát kell fektetni a sikerbe.

Régi klasszikus tér vissza a magyar boltokba: sokak kedvence lesz ismét elérhető a polcokon

Tíz év után ismét megjelenhet Lakatos István Év Gyerekkönyve-díjas meseregénye, a Dobozváros!

Ez lenne a megoldás a magyarok borzasztó egészségi állapotára? Kevesen ismerik ezt a trükköt

A kutatók szerint az egyik ok, amiért az adakozás javíthatja a fizikai egészséget az az, hogy segít csökkenteni a stresszt és a feszültséget.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. augusztus 13. szombat
Ipoly
32. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
KONFERENCIA
Tovább
Portfolio Future of Finance 2022
Októberben jön a magyar pénzügyi szakma nagy találkozója.
Energy Investment Forum 2022 - A MEKH szakmai támogatásával
Válság kontra klímacélok? Lesz miről beszélni az Energy Investment Forum-on!
Private Health Forum 2022
A hazai magánegészségügy legkiemelkedőbb konferenciája.
EZT OLVASTAD MÁR?