Ezt végre szerették a devizahitelesek

Pénzcentrum
2012. szeptember 23. 12:00

Újabb állomásához érkezett a devizahitelesek "mentőakció-sorozata": szeptember 15-én lezárult a késedelmes jelzáloghitelek forintosításának és részleges elengedésének időszaka. A bankok azonban szűkszavúak e program eredményeit illetően, ami nem lehet véletlen: kevesen éltek a vissza nem térő lehetőséggel. A szintén a késedelmes adósokat célzó Nemzeti Eszközkezelő Társaság jótéteményeit egyelőre szintén kisszámú hiteles veszi csak igénybe, holott a bérleti jogot biztosító intézmény az idei évre 8000 lakás megvásárlását tervezte. Ennél magasabb, 11 ezer viszont azon lakások száma, amelyet a bankok a kvótájuk alapján kényszerértékesítésre jelöltek ki az elmúlt egy évben, igaz, értékesítésük meglehetően vontatottan halad.

A jól fizető ügyfeleknek szóló árfolyamgátat ugyanakkor egyre több ügyfél jelzi belépési szándékát. Továbbra is ez tekinthető a legsikeresebb programnak, ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank szakértői sem számolnak már a korábban feltételezett 90% feletti részvételi aránnyal.

Forintosítás és 25%-os tartozás-elengedés

A fel nem mondott, de 90 napon túli késedelemben lévő deviza jelzáloghitelek adósai május 15-éig jelezhették, hogy élni kívánnak ezzel a lehetőséggel. Ahogy azonban korábban is beszámoltunk róla, a forintosítás a 25%-os tartozáselengedés ellenére is a törlesztőrészlet emelkedését jelentheti a devizahitelénél magasabb forinthitel-kamat miatt. A terhet némileg a "forintosító" hitelesek számára is rendelkezésre álló kamattámogatás mérsékelheti. A fel nem mondott hiteleket augusztus 31-éig forintosíthatták a bankok, ugyanakkor a bankadóval kapcsolatos jogszabályváltozás lehetővé tette, hogy szeptember 15-éig ezt megtegyék felmondott hitelek esetében is, hogy aztán az elengedett összeg 30%-ával csökkenthessék 2012-es különadójuk összegét. A Portfolio.hu-nak adott banki válaszok azonban azt valószínűsítik, hogy ezen a címen kevés pénz marad a bankok kasszájában.

A forintosítás és 25%-os tartozás-elengedés jellemzői és feltételei

- 2012. augusztus 31-éig a még fel nem mondott deviza jelzáloghiteleket és pénzügyi lízingtartozásokat az MNB május 15. és június 15. között irányadó középárfolyamainak átlagán forintalapúvá kell átváltatni, ha
- a forintosításra még nem került sor
- a fedezetül szolgáló ingatlan(ok) értéke a kölcsönszerződés kötésekor nem haladta meg a 20 millió forintot
- 2011. szeptember 30-án az adós legalább 78 ezer forint összegű elmaradást halmozott fel 90 napon túl
- nincs az ingatlanra végrehajtási jog bejegyezve
- a hiteladós május 15-ig nyilatkozott arról, hogy késedelembe esésének oka a fizetőképességében beállott jelentős, igazolható romlás volt.
- a hitelező a forintra váltás napján a bruttó követleés 25%-át elengedi az adósnak
- mindezért a bank díjat, költséget nem számíthat fel az adósnak.
- a fentiekre a felmondott (valószínűleg többségben lévő) hitelszerződések esetében is ösztönzi a jogszabály a bankokat azzal, hogy a leírási veszteségek 30%-át leírhatják bankadójukból, amennyiben szeptember 15-éig esetükben is végrehajtják a forintosítást és a 25%-os tartozás-elengedést.

AXA: a banknál a szeptember 15-ei határidőig mindössze 31 ügylet esetében került sor a tartozás 25%-os elengedésére és forintosítására. Ez az összeg több tízmillió forint volt, a jogosultak 30%-áról beszélünk. Csak a fel nem mondott hitelekre alkalmazták a banknál a jogszabályt. CIB Bank: a 90 napon túl késedelmes deviza jelzáloghitelek forintosítására első körben 1000 ügyfél volt jogosult. Közülük 420-an jelezték részvételi szándékukat a május 15-ei határidőig. Minden olyan ügyfél esetében, aki a határidő lejárta előtt igényelte devizahitele forintosítását illetve a tartozás elengedést, sor került a hitel átváltására, valamint tartozás egynegyed részének elengedésére augusztus 30-ig. A nyilatkozatot határidőben nem tett, illetve a felmondott ügyfelek esetében az átváltás határideje szeptember 15. Ezen időpontig összesen 1550 db befogadott igénylésből 1445 db szerződést kötött a bank együttesen a két ügyfélkörből. A jogosultak hozzávetőlegesen 50%-a élt a lehetőséggel. A bank által befogadott igénylésekből 30% a nem felmondott devizahitelek aránya. OTP Bank: a jogszabály által megállapított 2012. május 15-i határidőig a jogosultak közel 30%-anyújtotta be nyilatkozatát a devizakölcsönének forint hitelre történő átváltására. A banknál szintén felhívták a figyelmet: a svájci frank kamatok még mindig annyival alacsonyabbak a forint kamatoknál, hogy több ügyfél esetén a deviza kölcsön forintra váltása, és a követelés 25%-nak elengedése piaci feltételű hitel mellett a korábbival megegyező értékű törlesztőrészletet eredményezhetett. Emiatt az átváltás igazán akkor érte meg az ügyfeleknek - feltételezve jogosultságukat -, ha azt kamattámogatott hitellel tudták megtenni. Ez volt a cél, amiért az OTP Bank már augusztus 6-án bevezette az új típusú kamattámogatott kölcsönt, hogy azt az érintettek a törvényi határidő - augusztus 31. - előtt igénybe tudják azt venni. Volksbank: összesen 99 db ügylet került átváltásra. Az elengedett összeg 204 millió forint, a kérelmezők 70%-áról van szó. A programot csak a fel nem mondott hitelekre alkalmazták.

Nemzeti Eszközkezelő Társaság igénybe vétele

Bár a tulajdonjog helyett bérleti jogot ígérő Nemzeti Eszközkezelő Társaság igénybe vételének szigorú követelményei vannak, a kormány és a Bankszövetség korábbi megállapodása alapján a jelenlegi igénybevételi szint többszörösét kellene elérnie az intézménynek. Az egyik legszigorúbbnak tűnő követelmény szerint azonban csak azok vehetik igénybe, akik az ingatlan forgalmi értékéhez képest 25-80%-os összegű hitelt vettek fel (államilag támogatott hiteleknél elérhette a 100%-ot). Mint azonban korábbi cikkünkben bemutattuk, a deviza lakáshitelek 55%-a esetében nagyobb a hiteltartozás összege, mint a lakás értéke.

A NET 2012-re 8000 ezer lakás megvásárlását tervezte, az eddigi igénylések száma ehhez képest két nagyságrenddel kisebb. A bankok által az elmúlt egy évben értékesítésre kijelölt ingatlanok száma ugyanakkor megközelítette a 11 ezret.

A Nemzeti Eszközkezelő Társaság igénybevételének feltételei

- az ingatlan forgalmi értéke Budapesten és a megyei jogú városokban a szerződés megkötésekor nem haladta meg a 15 millió forintot; egyéb településeken a 10 millió forintot
- a banktól kapott kölcsön összege a hitelszerződés megkötésekor az ingatlan forgalmi értékének a 25 és 80 százaléka közé esett, államilag támogatott hiteleknél elérhette a 100 százalékot
- a törvény hatályba lépésekor (2012. január 1-jén) a hiteladós a lakáshitel-tartozását legalább 180 napja nem törleszti
- a hitelszerződést 2009. december 30. előtt kötötték, a lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként, lakásként vagy tanyaként szerepel
- a jelzáloghitel mögött fedezetként csak a megvásárlásra felajánlott ingatlan szerepel
- a hiteladós/ zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő házastársa/ élettársa jegyző által megállapított ápolási díjban részesül; vagy legalább egy, családi pótlékra jogosító gyermek nevelése mellett rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy lakásfenntartási támogatásban részesül.
- a hiteladós/ zálogkötelezett állandó lakcíme 2011. szeptember 28-án és azt követően folyamatosan a hitel fedezetéül szolgáló, megvételre felajánlott lakóingatlan;
- a hiteladósnak/ zálogkötelezettnek a felajánlott ingatlanon kívül nincs más ingatlanon használati joga.

AXA: a bankhoz elenyésző számban érkeztek kérelmek a NET-el kapcsolatban, az igények felmérése jelenleg folyamatban van. A napokban a bank tájékoztató jellegű kampányt indít, ettől várják a nagyobb érdeklődést. A szükséges feltételek ellenőrzését követően a jogosultak aránya várhatóan a negyede lesz a 90 napon túli késedelemben lévők számának - vélik. Budapest Bank: a bank rendelkezésére álló adatok szerint a 90 napon túli késedelemben lévő adósok körülbelül 17%-a felel meg a NET törvényi kritériumainak. Ez a szám csökkenhet annak függvényében, hogy a szükséges igazolásokat hány ügyfél tudja beszerezni, hányan felelnek meg a bank által nem vizsgálható feltételeknek (pl. szociális rászorultság.) CIB: a bank ügyfelei közül eddig összesen 24-en jelezték, hogy igénybe vennék a NET által nyújtott segítséget. OTP: az OTP Faktoring Zrt. által a jogszabály módosítás hatályba lépését (június 20.) követően lefolytatott ügyféltárgyalások, felkeresések, ügyfél kiértesítések eredményeként közel 1250 ügyben jelezték az ügyfelek szándékukat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. eljárásnak kezdeményezése iránt, azonban ez nem jelenti azt, hogy a dokumentumok benyújtása is ténylegesen meg fog történni. Jelenleg 150 ügyfél nyújtotta már be az eljárás megindításához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat. Az OTP-nél felhívták a figyelmet: a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. eljárás kezdeményezésének egyik jogszabályi alapfeltétele, hogy a hiteladósnak a pénzügyi intézménnyel szemben jelzáloghitel-szerződésből eredő lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségéből a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresét, és a törvény hatálybalépésének napján (2012. január 2.) száznyolcvan napot elérő vagy meghaladó késedelmes tartozása áll fenn. Tehát a 180 napos késedelmet el nem érő ügyfelek nem felelnek meg a jogszabályi feltételnek. Pontos választ arra nem tudtak adni, hogy a 180 napos késedelemben lévő adósok mekkora része lesz jogosult a NET segítségének igénybevételére, mindenesetre jelenlegi devizás állományuk kb. 7%-ában azonosították be a NET-re jogosult ügyfeleket. Véleményük szerint ez az újonnan késedelembe eső ügyletek esetében is használható arányszám lehet. Volksbank: Eddig 13 írásos kérelem érkezett a bankhoz, azt azonban nem tudták megmondani, a késedelmes devizahiteleseik hány százaléka felelhet meg a NET követelményeinek.

Árfolyamgát

A fentiek fényében továbbra is az árfolyamgát tekinthető a legsikeresebb devizahiteles programnak, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy ez a program a pénzügyileg egyébként is tudatosabbnak számító, jelentős késedelembe még nem esett devizahiteles rétegeknek nyújt tényleges segítséget. Bár a legnagyobb felfutást a bankok csak év végére várják, úgy tűnik, a részvételi arány nem fogja elérni az MNB szakértői által korábban becsült legalább 90%-os szintet. A Morgan Stanley elemzői egyik eheti anyagukban arról számoltak be, hogy a jegybanki szakértőkkel folytatott beszélgetésük alapján jóval alacsonyabb (50%-hoz közelítő) részvételi arány tűnik ma reálisnak.

Az árfolyamrögzítésben való részvétel feltételei

- az adósnak lakáscélú vagy szabad felhasználású devizaalapú (frank, euró, jen) jelzáloghitele van, amelyet forintban törleszt
- a kölcsön folyósításkor alkalmazott árfolyamon számított forintösszege nem haladta meg a 20 millió forintot
- a kölcsön fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanon alapított zálogjog
- az adós fizetési késedelme nem haladta meg a 90 napot, nem áll fizetéskönnyítő program hatálya alatt (kivéve futamidő-hosszabbítás), és az ingatlan nem áll végrehajtás alatt
- pénzügyi lízingszerződés esetében a szerződést a felek 2011. december 15-e előtt kötötték

A PSZÁF várhatóan szeptember végén teszi közzé az árfolyamgát augusztus végi részvételi arányaira vonatkozó statisztikáit. A július végére vonatkozó adatok alapján az első négy hónap során összesen 43 186 darab gyűjtőszámlahitel-szerződést kötöttek a deviza jelzáloghitellel rendelkezők . A Portfolio.hu becslései szerint ez az árfolyamrögzítésre jogosultak 7,0%-át jelenti. A Bankszövetség korábbi közlése szerint ugyanakkor az igénylők száma augusztus közepére elérte a 71 ezret. Az eddig belépő devizahitelek az átlagnál jellemzően nagyobb, átlagosan 8,7 millió forint összegűek.

NEKED AJÁNLJUK
PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2022. december 5. 14:53
Távozik pozíciójából Nick Read, a Vodafone vezérigazgatója, miután négy év alatt 44 százalékkal csök...
Holdblog  |  2022. december 5. 13:05
Mi a közös Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, a CNN alapító Ted Turner, a Twitter-alapító Jack...
Bankmonitor  |  2022. december 3. 10:37
A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint 2022. végére a lakáscélú jelzáloghitelek átlagos THM (telje...
MNB Intézet  |  2022. december 2. 10:10
Az ember közösségi lény. Barátaink, szeretteink boldogsága számunkra is boldogság forrása. De mitől...
Új zseniképző indul Magyarországon: álomszakma, luxusfizetés vár arra, aki elvégzi?

Nagyon szép gondolat, hogy teremtsük meg a biztonságot a jövő generációinak, ez egy olyan program, ami ehhez ténylegesen hozzá is tesz valamit.

Húsbavágó igazságról rántja le a leplet a magyar rendező: ilyen film is ritkán készül itthon

A független filmeknek mindig lesz létjogosultságuk, ahogy közönségük is - vallja Pető Szabolcs, filmrendező.

Ez lenne a magyarok új őrülete: hasznos hobbi törhet be a piacra

Most néhány kattintással bárki madárodú örökbefogadóvá válhat - ezzel bepillantást nyerve tollas barátaink magánéletébe.

Új őrület hódít a magyarok körében: teljesen rákattantak ezekre az italokra

A hazai kézműves sörök világa hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben - a sörkedvelők legnagyobb örömére.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. december 6. kedd
Miklós
49. hét
December 6.
Mikulás
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Mibe fektessünk 2023-ban?
Háború, energiaválság, infláció - Védelem a befektetéseinknek
Agrárszektor Konferencia 2022
Az év agráreseménye, 2 nap szakma Siófokon!
EZT OLVASTAD MÁR?