12 °C Budapest
Mennyi a GYED 2020 évben? GYED extra, GYED kalkulátor, nagyszülői GYED

Mennyi a GYED 2020 évben? GYED extra, GYED kalkulátor, nagyszülői GYED

2020. október 24. 14:05

Mi a GYED és a GYED mikor jár? GYED extra: a GYED 2020 törtvény, diplomás GYED, nagyszülői GYED. A GYED kalkulátor megmondja, mennyi a GYED összege, miben más a nagyszülői GYED?

A GYES, GYED és CSED kérdésköre minden olyan nő esetében kiemelt fontosságú, akik egy gyermek születése miatt átmenetileg kiestek a munkaerőpiacról. Cikkünkben a GYED témakörével foglalkozunk: leírjuk, mi a GYED és a sokat emlegetett GYED extra, miben más a nagyszülői GYED és az egyetemisták által igénybe vehető GYED. A GYED kalkulátor segítségével egyszerűen kiszámolhatjuk akár előre is, hogy szülés után mennyi lesz a GYED összege, hogyan tervezzük meg jövőnket! Elmondjuk, kombinálhatjuk-e a különböző családtámogatási juttatásokat és hogy a szülés hogyan befolyásolja a szabadságolást, mennyi szabadság jár a GYES-ről GYED-ről visszatérő munkavállalónak, illetve a GYED melletti munkavégzés hány órában lehetséges?

Mi a GYED?

A gyermekgondozási díj, röviden GYED, egy olyan, havi rendszerességgel folyósított, pénzbeli juttatás, amelynek célja a gyermekvállalás támogatása. A GYED nem azonos a GYES-sel, amely egy mindenkinek egyformán, alanyi jogon járó szociális juttatás. A GYED egy nem-szociális juttatás, ami TB jogviszonyhoz vagy nappali tagozatos egyetemi tanulmányok végzéséhez van kötve. A CSED (csecsemőgondozási díj) lejárta után vehetjük igénybe a GYED-et, ami a gyermek 2. életévének betöltéséig tart.

GYED extra csomag

A GYED extra egy olyan összefoglaló név, ami magában foglalja a sima GYED kibővítését, a csomag minden elemét, amelyek a következők:

 • bővített GYED ikrek esetén: a GYED időtartalma ikergyermekek esetén 1 évvel automatikusan meghosszabbodik;
 • diplomás GYED: olyan szülő igényelheti, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatára jár, vagy tanulmányit 1 éven belül fejezte be;
 • nevelőszülői és nagyszülői GYED: 2020-tól a nevelőszülők, nagyszülők is igényt formálhatnak a GYED összegére;
 • GYED melletti munkavégzés: a gyermek 6 hónapos korától kezdve a szülő a GYED mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát;
 • több ellátás folyósítása egyszerre: két különböző korú kisgyermek egyidejűleg tartó nevelésére duplán jár a GYED.

Ki jogosult a GYED megigénylésére, a GYED mikor jár?

Az a biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző 2 év során minimum 365 napon keresztül TB-jogviszonyban részesült, vagyis bejelentett munkát végzett. A biztosítási jogviszonynak egyszerre egy munkahelyről kell származnia, több munkából szerzett biztosítási jogviszony nem adható össze. Nem számít kereső tevékenységnek a szerzői jog védelme alá tartozó alkotás díjazása (pl. egy regény megírása) és a tiszteletdíj, ami után nem fizetünk SZJA-t.

Szülőnek minősülő személy a GYED igénybevételénél az, aki:

 • vér szerinti szülő;
 • a szülővel együtt élő házastárs;
 • örökbefogadó szülő;
 • gyám;
 • a szülővel egy háztartásban élő személy (élettárs), aki a gyermeket örökbe kívánja fogadni;
 • az a nevelőszülő, aki nevelői foglalkoztatási jogviszonnyal + TB jogviszonnyal rendelkezik (csak 1 gyerekre veheti igénybe).

Nem minősül szülőnek:

 • a nevelőszülő;
 • a gyermekvédelmi gyám;
 • és a helyettes szülő.

Hogyan számítják ki a 365 napos TB-jogviszonyt?

 • a biztosított jogviszonynak nem kell folyamatosnak lennie;
 • bele kell számolni a gyermek születését megelőző két éven belül EGT-tagállamokban szerzett és leigazolt biztosításban töltött időt;
 • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét;
 • a felsőoktatási intézmény, szakképző intézmény, vagy köznevelési intézmény nappali tagozatán 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot;
 • a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Mikor nem jár a GYED?

 • Nem jogosult a GYED igénybevételére az a szülő, aki más, rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve: táppénz, baleseti táppénz, CSED, GYES, örökbefogadói díj, gyermekgondozási támogatás, otthongondozási díj egy másik gyermekére, álláskeresési járadék, álláskeresési segély / ösztönző járadék, vállalkozói járadék, munkanélküli járadék, ha kapja a rendszeres pénzellátást, de TB fizetésére kötelezett.
 • Ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el (bölcsőde), kivéve: ha a jogosult keresőtevékenységet folytat.
 • Ha a gyermeket ideiglenesen elhelyezték a család háztartásából, vagy minimum 30 napra bentlakásos szociális intézménybe helyezték.
 • Ha a jogosult előzetes letartóztatás alatt áll, vagy börtönben van.

A diplomás GYED 2020 szabályai

 • Az a szülő jogosult a diplomás GYED igénybevételére, aki a felsőoktatási intézmény, szakképző intézmény, vagy köznevelési intézmény nappali tagozatán 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányokat, ennek idejéből 180 napot számolunk TB-jogviszonynak.
 • A gyermek születését megelőző 2 éveben felsőoktatási intézményben, teljes idejű, magyaroknak szóló képzésen legalább 2 aktív félévet teljesített (1 félévre 1 aktív hallgatói jogviszony).
 • A gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy annak a megszűnését követő 1 éven belül szülessen.
 • A gyermeket saját háztartásában nevelje, vele életvitelszerűen együtt éljen.
 • A szülő legyen magyar / EGT tagállam állampolgára, a szülés időpontjában rendelkezzen magyar lakcímmel.
 • Megkaphatja GYED összegét továbbá a vér szerinti apa, aki az összes leírt feltételnek megfelel; ha a szülő nő meghat; vagy ha a szülő nő nem felel meg a kritériumoknak.

Nagyszülői GYED

Az a nagyszülő jogosult a nagyszülői GYED igénybevételére, aki az alapjogosult, vagy az azzal együtt élő házastárs (kivéve gyám házastársa) biztosított szülője, a baba nagyszülője, illetve annak szintén biztosított házastársa. A nagyszülőre is érvényesek a GYED szabályai: a baba születését megelőző 2 elmúlt évben legyen meg a 365 napnyi TB-jogviszony, de ne végezzen kereső tevékenységet; nevelje a gyermeket saját háztartásában. Szükséges a szülő írásos nyilatkozata is a GYED összegével való rendelkezésről. A nagyszülők gyermekgondozást segítő ellátást nem vehetnek igénybe.

Nem jár a nagyszülő részére GYED, ha:

 • kereső tevékenységet végez, kivéve, ha otthonában teszi azt;
 • ha a gyermeket nappali ellátást biztosító intézményben (bölcsőde) helyezték el;
 • ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesülnek, kivéve: otthoni kereső tevékenység, táppénz, CSED és a különböző korú gyermek jogán járó gyermekgondozást segítő ellátás és gyermekgondozási díj esete;
 • nem jogosult a nagyszülői GYED igénybevételére az, aki le van tartóztatva vagy börtönben van;
 • ha az alapjogosult GYED jogosultsága megszűnik;
 • ha a gyermek szülei visszavonták a GYED igénybevételére feljogosító nyilatkozatukat.

Mennyi időre jár a GYED összege?

A GYED a CSED, vagy annak megfelelő időtartam (168 nap, kb. fél év) lejárta utáni naptól kezdődik és a gyermek 2. életévének betöltéséig tart. Ikergyermek esetén +1 év jár, természetesen mindkét gyerekre. Ha a gyermek meghal, a GYED megszűnik.

GYED kalkulátor: mennyi a GYED összege?

1. A GYED és a nagyszülői GYED mértéke alapból a korábban szerzett jövedelmünk napi egységre lebontott összegének 70%-a, amely maximum a minimálbér duplájának 70%-a lehet.

 • A bruttó minimálbér 2020 összege: 161.000 Ft/hó
 • A bruttó minimálbér 2020 duplájának 70%-a: 225.400 Ft/hó

2. Felsőoktatási alapszakos képzésben, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésen résztvevő szülő esetében a GYED összege a minimálbér 70%-a.

 • A bruttó minimálbér 2020 70%-a: 112.700 Ft/hó

3. Mesterképzésen, osztatlan képzésen, doktori képzésen résztvevő személy esetében a GYED összege a garantált bérminimum 70%-a.

 • A bruttó garantált bérminimum 2020 összege: 210.600 Ft/hó
 • A bruttó garantált bérminimum 2020 70%-a: 140.420 Ft/hó

4. A nevelőszülői jogviszonyban megállapított GYED összege a minimálbér 55%-a, kivéve, ha a nevelőszülői jogviszony mellett más biztosítási jogviszonyban is áll, akkor marad a fent leírt 70%

 • A bruttó minimálbér 2020 55%-a: 88.550 Ft/hó

A GYED melletti munkavégzés hány órában van megszabva?

A fent leírt feltételeknek megfelelően a szülő keresőtevékenysége a GYED mellett nincs korlátozva, nagyszülői GYED esetén viszont a nagyszülő csak otthoni munkát végezhet.

Mennyi szabadság jár a GYES-ről GYED-ről visszatérő munkavállalónak?

 • A gyermek születése esetén (halva született gyermeknél is) nem csak az anyának jár szülési szabadság, hanem az apának is, amelyet a szülés utáni 2 hónapban válthat be és ez a pótszabadság nem kerül időarányosításra: 1 gyermek után +5 nap, ikrek után +7 nap jár.
 • GYED és GYES után a szabadság kalkulátor figyelembe veszi a felhalmozódott szabadságot: ez a szülési szabadságból és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja alapján számított szabadságból áll. Ezt a szabadságot a munkáltató a fizetés nélküli szabadság megszűnésétől számított 60 napon belül ki kell, hogy adja. Ha valaki nem szeretne ennyi szabadságot igénybe venni, választhatja a szabadság pénzben történő megváltását is.
 • A munkaerőpiacra való visszatérést A GYED és a GYES esetében is jelenteni kell!

A GYED adózása

A GYED is jövedelemnek számít, így 15% SZJA és 10% nyugdíjjáradék levonása történik meg.

A GYED igénylése

A GYED, ha nem igényeljük meg, nem jár automatikusan, így érdemes észben tartanunk, hogy az OEP oldaláról letölthető formanyomtatványok kitöltésével tudjuk igénybe venni azt. A változások bejelentése is kötelezettségünk, különben 10 és 100.000 Ft közötti bírságban részesülhetünk.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
PC BLOGGER & PODCASTER
Hold Podcast
2022. szeptember 15. 17:37
Számvető  |  2022. szeptember 28. 22:16
Kijöttek az információk az új Bónusz Magyar Állampapírról és a Prémium Magyar Állampapírról. Összess...
MEDIA1  |  2022. szeptember 28. 20:30
A VKontakte applikációját globálisan eltávolították az App Store-ból.
Holdblog  |  2022. szeptember 28. 16:10
Vészesen közeleg a katari labdarúgó-világbajnokság kezdrúgása. Ha valamikor, akkor most igazán érdem...
Bankmonitor  |  2022. szeptember 28. 14:42
Ma már szinte mindenki egyetért abban, hogy muszáj félretenni ids korunkra, ha azt szeretnénk, hogy...
Ők azok, akik a válságból is profitálnak: keveseknek jön be, de nagyot kaszálnak majd

Pistyur Veronika szerint a válságban erős üzleti tervek is születhetnek, hiszen jobban figyelünk, és reagálunk, mint akkor, ha kényelem van.

Rengeteg magyar kedvenc terméke tűnhet el a boltok polcairól: óriási a baj, ennek nem látni a végét

Papírhiány, munkaerőhiány, az adózási rend változása mind hozzájárul ahhoz, hogy egyre nehezebb kiadni könyveket.

Lenullázhatja a magyar családokat a rezsiemelés: ide menekítsd a pénzed, amíg megteheted

Sokan a téltől félnek, mondván nehéz lesz kikalkulálni a megemelkedett rezsiárakat, de a lakásárak, albérlet árak is az egekben.

Megvan a válasz a brutális piadrágulásra? Ez az ital lehet a magyarok új kedvence

Az üzletek beszámolói alapján a kereslet elmarad még a járvány előtti időszaktól, azonban a melegnek hála lényegesen több alkoholos ital fogyott, mint az előző évben.

NAPTÁR
Tovább
2022. szeptember 29. csütörtök
Mihály
39. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Győr - Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2022
Ingyenes régiós fórum a helyi kkv-knak szakértőkkel.
Megújuló energia workshop a Lakás kiállításon
3 napig ingyenesen a LAKÁS KIÁLLÍTÁSON szeptember 23-25 között!
EZT OLVASTAD MÁR?