5 °C Budapest
In the Classroom Multi Ethnic Students Listening to a Lecturer and Writing in Notebooks. Smart Young People Study at the College.

Rengeteg iskolásnak jár szeptembertől támogatás: havi százezer is összejöhet

2021. szeptember 8. 05:52

Az őszi félév indulásának apropóján a  Pénzcentrum összegyűjtötte, milyen típusú ösztöndíjakat nyerhetnek el majd az egyetemisták és főiskolások. Megkerestünk néhányat az ország vezető egyetemei közül, és többek között azt is elárulták nekünk, melyek a legnagyobb összegű és a leggyakrabban folyósított ösztöndíjak. Ezután összegeztük, milyen támogatásokkal élhetünk tanulmányi, illetve szociális alapon és hogy melyek azok, amikre külön pályázni kell. 

A legtöbb egyetemen és főiskolán ma indul az őszi félév. Ez számos újdonsült kihívás elé állítja a hallgatókat, mint a koronavírus miatt bevezett új szabályok, de számos olyan átgondolni való is van, amikkel mindig is érdemes volt számolni. Ezek közé tartozik az, hogy milyen ösztöndíjat érdemes megpályázniuk az iskolájuknál.

Az egyes egyetemek és főiskolák persze különböző ösztöndíjakat kínálnak hallgatóiknak. Ezért fontos naprakésznek lenni, hogy az adott felőoktatási intézményben milyen támogatásokat kínálnak, amikre jogosult lehetsz.

A Pénzcentrum megkereste az ország néhány vezető egyetemét, és többek között azt is megtudtuk tőlük, melyek a legnépszerűbb és a legjobban fizető ösztöndíjak, valamint, hogy miért utasították el leggyakrabban az ösztöndíj iránti kérelmeket.

Új ösztöndíjakkal készülnek az egyetemek a félévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hangsúlyozta, hogy ösztöndíj és pályázati rendszerük igen összetett, különböző kari sajátosságokhoz igazodó rendszert alkot. A legtöbb egyetemhez hasonlóan itt is alapvetően három kategóriát lehet megkülönböztetni. A tanulmányi ösztöndíjakat, a szociális ösztöndíjakat és egy harmadik kategóriát. Ez alatt a tanulmányokon túlmutató egyéb ösztöndíj lehetőségeket értik. Az első a tanulmányaikban jól teljesítő hallgatók befektetett munkáját ismeri, míg a szociális értelemszerűen rászorultsági alapon kerül megítélésre, a harmadik pedig az, amire az egyetemekbnek viszonylag nagyobb ráhatása van.

Az  ebbe a harmadik csoportba tartozó  legnépszerűbb pályázataik  a sportösztöndíj, mellyel az egyetemen kiemelkedő sportteljesítményt végző hallgatókat támogatják, valamint az Erasmus+ Start Ösztöndíj, amivel a hallgatókat külföldi szakmai fejlődésükben igyekeznek támogatni.

Az ösztöndíj kérelmek esetében az elutasítások túlnyomó része  az egyetemen abból fakad, hogy a pályázatra nem jogosult hallgatók is leadják a kérvényt, azonban ez is csak elenyésző arányban történik. Szerencsére az elmúlt évben nem szűntek meg ösztöndíjak, sőt azon dolgoznak, hogy kari és egyetemi szinten is új lehetőségeket biztosítsanak a hallgatóknak.

A Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE) elérhető tanulmányi ösztöndíjak közül a „Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra” és a „Biztos Jövő Ösztöndíjra” pályáznak a legtöbben. A „Tanulmányi ösztöndíjat” is meg kell említeni, amelyben sok hallgató részesül, de ezt nem kell megpályázni, hiszen aki jó eredményt ér el,automatikusan megkapja.

A szociális alapú ösztöndíjak közül a „Rendszeres szociális ösztöndíjra” pályáznak a legtöbben. A „Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra” pályázók 7-10 százaléka, a „Biztos Jövő Ösztöndíjra” pályázók fele teljesíti a pályázati követelményeket. Míg a „Rendszeres szociális ösztöndíjra” pályázók esetében a 2020/21-es tanév első félévében ez közel 70 százalék volt, a 2. félévben pedig több mint 90 százalék.

Az egyetemen elérhető legnagyobb összegű tanulmányi ösztöndíj a féléves „Biztos Jövő Ösztöndíj”. A támogatás a lezárt félévet követően egy félévre adható, mértéke a képzésen megállapított önköltség 100%-a, 50%-a, vagy 25%-a. Az adott kar dékánja a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevételével határozza meg a beérkezett pályázatok alapján, hogy hány hallgató nyerheti el az ösztöndíjat.

Szerencsére a BGE-n sem szűntek meg ösztöndíjak, viszont létrehoztak egy újat, a szociális ösztöndíjat önköltséges hallgatók részére. Ezt az egyetem saját forrásaiból biztosítja. Eredetileg azok pályázhattak rá, akik nehéz helyzetbe kerültek a Covid miatt (pl. a szülők elvesztették munkahelyüket), de most már kiváltó októl függetlenül bármelyik önköltséges hallgató pályázhat rá, aki igazolni tudja, hogy váratlanul és jelentős mértékben megromlott az anyagi helyzete. Az egyetem egyszeri nagyobb összegű támogatással (ösztöndíjjal) segít az ilyen helyzetbe jutott hallgatókon.

Érdemes rendszerként szemlélni

Az egyetemek honlapján  általában megtalálni, milyen aktuális ösztöndíjakra lehet pályázni, és azt is, mi a pályázatok benyújtási határideje. Az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában is benne kell hogy legyen ezen felül az ösztöndíjak "térítési és juttatási szabályzata", ami részletesen tartalmazza, hogy milyen juttatásra számíthatunk az adott ösztöndíjtól. Mint látszik, bár az egyetemeknek egyénileg is sok beleszólása van az ösztöndíjak rendszerébe, a legtöbb tényező általános és fix. Ezért, ha az ösztöndíjakról látni akarjuk a nagy képet, érdemes sorra venni azok főbb típusait is. Ezek a következők.

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjat az első sikeres félév után igényelhetnek, az államilag támogatott/ magyar állami ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy osztatlan képzésben tanulók. Kreditindextől függően a következő 5 hónapra ítélik meg a tanulmányi ösztöndíjat. Külön pályázni nem kell, amennyiben a hallgató jogosult rá, automatikusan kiíródik a Neptun rendszerbe.

A kreditindex számításakor az adott félévben teljesített tanegységek kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget el kell osztani harminc kredittel. Tanulmányi ösztöndíjként általában 5-30 ezer forint közötti összegre lehet számítani, attól függően, hogy teljesítünk.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 129 100 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,12% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,37%; az MKB Banknál 9,4%,  a Takarékbanknál pedig 9,53%; míg az UniCredit Banknál 9,7%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni az OTP Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tanulmányi ösztöndíj kiszámítása:

 • minden hallgató esetében megállapítják az ún. ösztöndíjindexet,
 • egy adott szak/évfolyam/csoport hallgatóinak ösztöndíjindexeit csökkenő sorrendbe rendezik,
 • a hallgatókat e sorrend alapján 4 sávba sorolják úgy, hogy összesen a hallgatók legfeljebb 35%-a részesüljön
 • tanulmányi ösztöndíjban; adott ösztöndíjösszeg félévenként más-más tanulmányi eredményhez tartozhat,
 • a két- vagy többszakos hallgatókat mindegyik szakjukon besorolják, ezt követően, ha az ösztöndíjösszegek különbözőek, azokat átlagolják.

Az ösztöndíj összegek nem csak egyetemenként, de a felsőoktatási intézményeken belül is eltérőek az egyes karok között, számos tényező hathat ki rájuk. Az ösztöndíj összege függ például az államilag támogatott hallgatók számától, a hallgató által felvett kredittől, illetve, mivel rangsoláson alapul, a hallgatóval azonos csoportban lévő többi hallgató teljesítményétől is.

Szociális ösztöndíj

A szociális ösztöndíjakra szintén az államilag támogatott, nappali képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak. A többség a rendszeres szociális ösztöndíjra szokta leadni igényét. Ezzel annyi a teendő, hogy minden félévben a Neptun rendszeren keresztül vagy személyesen/postán el kell küldeni a pályázati adatlapot a szociális helyzetet alátámasztó igazolásokkal együtt.

Többek között figyelembe veszik a lakhatási körülményeket, az állandó lakóhely távolságát az egyetemtől, a testvérek számát, az egy háztartásban élők jövedelmét és egészségügyi állapotát is. Ezek alapján egy szociális pontszámot állapítanak meg, aminek függvényében általában 5 és 30 ezer forint közötti összegre lehetünk jogosultak a következő félévre. 

A szociális rászorultság elbírálásának legfontosabb szempontjai:

 • családszerkezet – az egy háztartásban élő eltartók és eltartottak száma, illetve hogy az eltartók teljes vagy
 • csökkentett keresetűek (munkanélküli, nyugdíjas stb.),
 • jövedelem – a családban az egy főre eső éves bruttó jövedelem nagysága,
 • távolság – az állandó lakóhely távolsága a képzés székhelyétől,
 • egészségi állapot – az eltartók, a pályázó vagy a pályázó testvérének súlyos betegsége.

Létezik még rendkívüli szociális ösztöndíj is. Erre félévente egyszer pályázhatunk, ha egy rendkívüli eset miatt (betegség, halál) romlott a szociális és anyagi helyzetünk.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj hasonlóan a rendszeres szociális ösztöndíjhoz szintén intézményi hatáskörben szabályozott. Az ösztöndíjra fél évente egyszer lehet pályázni, a hallgató életkörülményeit "megváltoztató változás" esetén.

Ilyennek számít a betegség, vagy halál a családban, a tartós betegség, a szülők válása, vagy a gyermekszületés. Az elnyerhető ösztöndíj összege a megváltozott életkörülményt kiváltó eset alapján változó, az összeg azonban elérheti a 100 000-Ft-ot is. 

Alaptámogatás

Minden magyar állami ösztöndíjas hallgató első félévére való beiratkozáskor pályázhatja meg az alaptámogatás ösztöndíjat, amely az iskolakezdést hivatott támogatni. Az alaptámogatás összege fix.

 • Az első alapképzését megkezdő hallgató az ösztöndíj elnyerése esetén egyszeri, 59 500-Ft-os ösztöndíjban részesülhet.
 • Az első mesterképzését megkezdő hallgató az ösztöndíj elnyerése esetén egyszer, 89 250-Ft-os ösztöndíjban részesülhet

Az alaptámogatásra azok a hallgatók jogosultak, akik az adott képzési szinten (alap-, osztatlan-, mesterképzés) először létesítenek állami finanszírozású, nappali tagozatos jogviszonyt,elnyerték a rendszeres szociális támogatást és az alapján az alábbi állapotok egyike érvényes rájuk (ezt pedig igazolni is tudják a kiírásnak megfelelően).

 • Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult
 • Hátrányos helyzetű
 • Halmozottan hátrányos helyzetű
 • Családfenntartó
 • Nagycsaládos
 • Árva
 • Félárva
 • Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.  

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek,  10 hónapon keresztül. Az ösztöndíj feltétele, hogy az utolsó két aktív félévben legalább 55 kreditet szerezz és a súlyozott tanulmányi átlagod legalább 4,50 legyen.

A pályázásnál ezen túl figyelembe veszik a nyelvvizsgák számát, Tudományos Diákkörben  és a Hallgatói Önkormányzatban végzett munkát, a demonstrátori elfoglaltságot, a szakkollégiumi tagságot, a mentorprogramban való részvételt és számos egyéb faktort. Ezek alapján rangsololják a hallgatókat, akik a  pontszámok sorrendje alapján intézményenként meghatározott számban részesülhetnek ilyen ösztöndíjban.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Óriási dobásra készül 2023-ban a magyar Kickstarter: ez lehet a válság ellenszere?

Hivatalosan is elindította befektetési kampányát a Brancs közösségi piactér, amely rekordérdeklődéssel zárta az előregisztrációs kampányát.

Újabb két közösségi kampány lett sikeres: mutatjuk, hogy melyik (x)

Év végén két újabb izgalmas kampány ért el kiemelkedő sikereket a Brancs piacterén.

Jövőre ezeket az ötleteket lesz érdemes figyelni!

Most viszont bemutatunk 3 olyan projektet, amikről valószínűleg sokat fogunk még hallani 2023-ban!

Zubreczki Dávid: teljesen abszurd, hogy erről végleg lemondtak a budapestiek

A könyv szerzőjét, Zubreczki Dávidot kérdeztük a balatoni fejlesztésekről, a városnézésről, építészetről és hogy mitől lenne élhetőbb Budapest. Interjú.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2023. február 3. péntek
Balázs
5. hét
KONFERENCIA
Tovább
Digital Transformation 2023
Innovatív technologiák a hatékonyságnövelésért!
Sustainable Tech 2023
Innováció ma, zöld gazdaság holnap!
Biztosítás 2023
A tavasz meghatározó pénzügyi konferenciája március 8-án!
EZT OLVASTAD MÁR?