27 °C Budapest
Businessman sitting at his desk smiling during a video call in office. Young man on a video conference meeting at office.

Munkaszerződés minta bármilyen esetre: egyszerűsített munkaszerződés, határozatlan és határozott idejű munkaszerződés felmondása

2021. július 4. 19:00

A munkába állás és a munkahelyváltás mindannyiunk életében fontos esemény, ezért mindenképpen tudnunk kell, hogy mire számíthatunk, mi szükséges egy új vagy egy meglévő munkahelyen történő alkalmazotti viszonyhoz. Mi a munkaszerződés célja, hogyan történik a munkaszerződés megkötése és hogyan történik a munkaszerződés módosítása?

Akármilyen munkahelyen, akármilyen pozícióban létesítünk munkaviszonyt, mindig tisztában kell lennünk azzal, hogy pontosan mit tartalmaz a munkaszerződés, amit aláírunk. Egy állásra történő jelentkezés során fontos, hogy tudjuk, határozott vagy határozatlan idejű munkaszerződés megkötését írja-e elő a munkahely, illetve van-e egyáltalán munkaszerződés, vagy egyszerűsített munkaszerződés keretei között végzünk munkát.

Mi a teendő, ha a munkaadó munkaszerződés megkötése nélkül akar minket munkába állítani? Hogy néz ki egy munkaszerződés, hogyan történik a munkaszerződés módosítása vagy a munkaszerződés felmondása? Mi van ha nem írom alá a munkaszerződés módosítást, mert az új munkaköri leírás nem megfelelő vagy nem korrekt? Milyen buktatók lehetnek egy munkaszerződés aláírásakor, mire figyeljünk egy munkaszerződés megkötésénél?

Mi a munkaszerződés lényege?

A munkaszerződés egy hivatalos dokumentum, ami egy új vagy meglévő dolgozó esetében magában foglalja a munkakörrel kapcsolatos minden tudnivalót, beleértve az állományba lépés idejét és időtartamát, a munkaköri leírást és a cég protokollját is. A munkaszerződés tartalmazza, hogy határozott (például egy év) vagy határozatlan ideig tart-e a munkaviszony, mik a munkaszerződés felmondásának a feltételei, milyen munkarendben, munkaidő beosztásban fog dolgozni az alkalmazott.

A munkaszerződés célja, hogy problémás esetekben mind a munkavállalót, mind a munkáltatót megvédje. A munkaszerződés megkötése által elkerülhetjük a munkaköri félreértéseket, így tisztázott körülmények között történik a munkavégzés, a felmondás, adott esetben a végkielégítés és a felmondási idő letöltése. A munkaköri leírás mindemellett magában foglalja a munkavégzés idejét és a munkaidőkeretet (pl. rugalmas munkaidő beosztás, home office lehetőség, stb.), illetve a cég szabályait (pl. munkaköri titoktartási kötelezettség).

Minden munkaszerződés esetében vannak törvény által előírt formai követelmények, azonban hangsúlyozzuk, hogy a munkaszerződés minden munkakör esetében egyedi, vagyis a munkáltató azzal egészíti ki – a korrektség feltétele mellett -, amivel akarja.

Munkavállalás munkaszerződés nélkül

A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között ideális esetben a munkaszerződés megkötésével jön létre – azonban az adók és a kötelezettségek kikerülése céljából számos munkavállaló szeretne kibújni a munkaszerződés alól, munkaszerződés helyett „szóbeli megállapodásra” alapozzák a munkaviszony létrejöttét. Ebben az esetben nem bizonyítható a munkaviszony ténye, éppen ezért a Munka Törvénykönyve beiktatott egy, a dolgozókat védő szabályt.

A szabály szerint az írásba nem foglalt munkaszerződés érvénytelen, erre csak a munkavállaló hivatkozhat, a munkába lépést követő 30 napon belül. Ez azt jelenti, hogy a munkaviszony szóbeli megegyezés alapján is létrejöhet, de a törvény a dolgozót védi, hiszen fontos, hogy egy munkavállaló érvényesíthesse jogait, illetve a munkaviszony számon legyen tartva a szolgálati idő szempontjából.

Amennyiben módunk van rá, mindenképpen kerüljük az olyan munkahelyet, ahol nincs semmilyen munkaszerződés, még akkor is, ha anyagi szempontból ez rövidtávon jobban megérné számunkra!

A határozatlan és a határozott idejű munkaszerződés

A munkaszerződés egyik legfontosabb kötelező eleme a munkavégzés időtartama. Leginkább a határozatlan idejű munkaszerződés jellemző egy alkalmazotti pozícióra, ami egy vagy több hónapnyi próbaidővel kezdődik (ez idő alatt bármelyik fél kötöttségek nélkül felmondhatja a szerződést), azonban a határozott időtartamú munkaszerződés is előfordul bizonyos esetekben.

A határozott idejű munkaszerződés alkalmazása akkor jellemző, ha valakit például helyettesítési célzattal vesznek fel (például egy kolléga távol marad a gyermeke születése miatt), vagy ha egy nagyobb cégnél még bizonytalan, hogy egy munkaterület a következő évek során is fennmarad-e. Ezekben az esetekben a határozatlan idejű munkaszerződés teljesen normális jelenség és az sem biztos, hogy nem alakul át a határozott idő leteltével határozatlan munkaviszonnyá.

Másrészről a határozatlan idejű munkaszerződés visszaélésre is adhat lehetőséget a munkáltató részéről: előfordulnak olyan esetek, amikor a munkaadó mindig csak egy évre szóló szerződést köt az alkalmazottal, de azt folyamatosan újraköti, ezzel megfosztva a munkavállalót bizonyos jogaitól, mint például a meghosszabbított felmondási idő vagy a végkielégítés.

Az egyszerűsített munkaszerződés

Az egyszerűsített munkaszerződés az egyszerűsített foglalkoztatás eseteire vonatkozik: ebbe a kategóriába beleértünk bármilyen alkalmi munkát, idénymunkát (mezőgazdasági- és turisztikai idénymunka) és statisztai (filmipari statiszta) munkát. Az egyszerűsített foglalkoztatás lényege, hogy a klasszikus értelemben vett munkaszerződés elkészítése és aláírása nélkül vállalhassanak az emberek alkalmi, meghatározott időben korlátozott munkaköröket.

Ezek a munkák ugyanúgy beleszámítanak a rendes szolgálati időbe, azonban más adózás és más munkafeltételek vonatkoznak rá. Az egységesen meghatározott egyszerűsített foglalkoztatás kereteiben kapott bér igazodik az aktuális minimálbér és garantált bérminimum idén 4%-kal megemelt összegéhez. E munkakörnek a szabályai meghatározzák, milyen napi összeghatárig vagyunk felmentve az adókötelesség alól.

Munkaszerződés vagy megbízási szerződés? Nem mindegy!

Álláskeresés során számtalan típusú munkalehetőséggel találkozhatunk, így gyakran szembejönnek például olyan munkakörök, ahol a dolgozó megbízási szerződés keretein belül vállalja el egy munka elvégzését – tipikus példa erre az értékesítéssel foglalkozó ügynöki pozíció teljesítményalapú bérezéssel. Fontos tudnivaló, hogy a megbízási szerződés nem egyenértékű a munkaszerződéssel, két teljesen külön típusról van szó akkor is, ha maga a munkavégzés jellege megegyezik a sima alkalmazotti munkaviszonnyal!

A megbízási szerződés egy olyan szerződéstípus, amelyben a szerződő felek egy, a szerződésben meghatározott, jól körülhatárolt tevékenység elvégzésében egyeznek meg - erre gyakori példa az ingatlanértékesítés. A megbízási szerződésben a megbízó(k) és megbízott(ak) szerepelnek. A megbízó az a személy, aki vagy ingyen, de leggyakrabban valamilyen anyagi juttatásért cserébe (például értékesítési jutalék) a megbízottat cselekvési jogokkal ruházza föl.

A megbízott fogja elvégezni a megbízó által kijelölt, jól körülhatárolt feladatot, amelynek keretet ad a megbízási szerződés, ezáltal az egész folyamat törvényessé, hivatalossá válik. A megbízási szerződés egyik legfontosabb tényezője a bizalom: a megbízottnak a legjobb képességei, szaktudása szerint kell elvégeznie a feladatot, ugyanolyan színvonalas, szorgalmas munkavégzéssel, mintha saját ügyében járna el.

Hogy néz ki egy munkaszerződés minta?

A munkaszerződés minta 2021 évében is a Munka Törvénykönyvének előírásai alapján kell, hogy megköttessen. Tartalmaz kötelező formai elemeket (a munkaköri leírást, a munkaszerződésben meghatározott bért és a munkaidő letöltését), azonban ezen felül a munkaszerződés minden esetekben egyedi feltételeken alapszik, amelyet a munkavállaló aláírásával nyugtáz és elfogad.

A munkaszerződés általában egy hosszabb terjedelmű hivatalos okirat – minél konkrétabban vannak meghatározva a dokumentumban a munkaszerződés keretfeltételei, annál egyszerűbb mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről hivatkozni rá konfliktusok, eltérések esetében. Számos forrásból tájékozódhatunk, hogy néz ki egy munkaszerződés, de egy új pozíció betöltése kapcsán minden esetben számolnunk kell az egyedi feltételekkel, megfogalmazással, amelyet a munkáltató elénk tár.

Mit tartalmaz a munkaszerződés?

A Munka Törvénykönyve előírja, hogy a feleknek meg kell állapodni a munkaköri leírásban és az alapbérben (ami nem lehet alacsonyabb, mint a mindenkori minimálbér vagy szaktudást igénylő munka esetén a garantált bérminimum), amire adott esetben, ha szükséges, ráépülnek a pótlékok (például túlóra pótlék, éjszakai pótlék). A munkakör meghatározásához szükséges a FEOR szám, vagyis a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere szerinti besorolás alapján történő munkaköri leírás, ugyanis a munkáltató ez alapján jelenti be a dolgozót a hatóságok felé.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 550 forintos törlesztővel a Sberbank nyújtja (THM 7,11%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 39 604 forintos törlesztőt (THM 7,17%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A munkaköri szerződés tartalmazza a bérezés módját: fix bért kap a munkavállaló vagy teljesítménybérezés jár, esetleg ezek kombinációját köti meg a munkaszerződés? A munkaszerződés helyét már nem kötelező rögzíteni, leginkább az minősül munkahelynek, ahol a munkavállaló éppen dolgozik – pl. utazó munkakörök esetén vagy korlátlan mennyiségű home office-nál.

A munkaköri leíráson és a bérezésen kívül gyakorlatilag bármiben rugalmasan megállapodhatnak a felek, ezért érdemes a hosszabb munkaszerződések tartalmában is elmélyednünk. Sarkalatos pont lehet a munkaszerződés tartalma során például a versenytársak ellehetetlenítése: ilyen esetben a munkaszerződés rögzíti, hogy mennyi ideig (például 3-6 hónap) nem vállalhatunk munkát rivális cégnél vagy ugyanolyan a pozícióban. Ha valamilyen kérdéskörről, sarkalatos pontról nem rendelkezik a munkaszerződés, akkor minden esetben a Munka Törvénykönyve a mérvadó.

A munkaköri leírásról bővebben

A munkaköri leírás – akár a FEOR szám alapján, akár a céges információk alapján vizsgáljuk – a legtöbb esetben egy tágabb kategóriát jelöl meg, vagy csak a tipikus feladatokat foglalja magában, amin belül igen nagy a mozgástér. A munkaköri leíráshoz tartozik a munkavállaló szervezeti struktúrában elfoglalt helye, gyakran megnevezik a közvetlen vezetőt is, akinek feladataival, döntéseivel, elvégzett munkájával felel.

A munkakörrel kapcsolatban a munkáltatónak a munkába állástól számítva 15 napon belül értesítenie kell a munkavállalót, hogy:

  • Mennyi a napi munkaidő, mikor és mennyi szünet jár neki (például milyen hosszú az ebédidő, irodai munka esetén hány perc szünet jár a dolgozónak óránként)?
  • Milyen alapbéren felüli juttatásokra jogosult a dolgozó (pótlékok, cafeteria, extra szabadnapok, a túlóra-elszámolás módja)?
  • Mennyi szabadság jár és mi a szabadság-számítás módja (például „lecsúsztatható” szabadnapok)?
  • Mennyi a felmondási idő, hogyan történik a felmondás?
  • Van-e kollektív szerződés a munkáltatónál, ami bizonyos alapszabályokat felülírhat?
  • Mennyi a próbaidő időtartama (max 3 hónap lehet, kollektív szerződés esetén 6)?
  • Van-e munkavállalói titoktartás (ami a munkáltató üzleti érdekeit védi)?

Ezek az információk szerepelhetnek a munkaszerződésben vagy külön kiegészítő dokumentumon is, azonban minden pontot a munkavállalónak aláírásával kell igazolnia – ezzel jelzi, hogy a munkakör minden feltételét tudomásul vette és elfogadja.

Hogyan módosítható a munkaszerződés?

Egy meglévő pozíció esetében előfordul, hogy a munkáltató kezdeményezi a munkaszerződés módosítását. A munkaszerződés módosítása előfordulhat olyan esetekben, amikor a dolgozót átképezik, új területen kezd munkaviszonyba, módosul a pozíciója vagy átfedésbe kerül egy másik feladatkörrel – ezek az események a szakmai fejlődés során bármikor előfordulhatnak. Ilyenkor egy új munkaszerződés kerül a munkavállaló asztalára, amit figyelmesen el kell olvasnia, hogy a megbeszéltek szerinti módosítások kerültek-e bele, majd aláírásával hitelesíti a változásokat (munkaköri változás, bérváltozás, munkaidőkeret módosítása, munkaidő beosztás, átmeneti részmunkaidő stb.).

Mind a munkáltató, mind a munkavállaló kezdeményezheti a munkaszerződés módosítását, hiszen nem csak a szervezet, hanem a munkavállaló magánéletében is életbe léphetnek változások – leggyakrabban a gyermekvállalás és a családi élet alakulása okozhat ilyen eseményeket (például GYED-en lévő anya részmunkaidőben visszatér dolgozni). A munkaszerződés mindig csak úgy módosítható, ha a Munka Törvénykönyvének megkötéseitől nincsen eltérés.

Mi történik ha nem írom alá a munkaszerződés módosítást?

Más esetben, ha nem a felek közötti megállapodás szerint történik a munkaszerződés módosítása, hanem a munkáltató önkényesen próbál feltételeket módosítani, konfliktus merülhet fel. A Munka Törvénykönyvének egyik fontos alapszabálya, hogy munkaszerződés módosítás csak a munkavállaló és a munkáltató közös megegyezésén alapulhat, vagyis, ha nem az eredeti munkaszerződés pontjain történik apróbb változtatás, formai módosítás stb., akkor a dolgozó nem köteles azt aláírni.

Egy kivétellel kell számolnunk, ez pedig a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, amit a törvény is lehetővé tesz, de csak átmeneti jelleggel: egy naptári évre maximum 44 beosztás szerinti munkanapon keresztül. Ez a lehetőség egy normális, cégen belüli átirányítási folyamat (például munkaerőhiány lép fel egy területen és más alkalmazottak bedolgozása pótolja azt), ami nem igényel munkaszerződés módosítást – hacsak a felek a későbbiekben nem ebben egyeznek meg.

A munkaszerződés módosítás határozott időre is szólhat, például egy extra feladat, munkakör elvégzése kapcsán valakinek megemelkedik a fizetése, vagy ha valakinek ideiglenesen másik helyszínen kell munkát végeznie, helyettesítenie. Ez esetben a módosítás nem teszi a munkaviszonyt határozott időtartamúvá, csak a változtatás idejét. A munkaszerződést befolyásolhatja továbbá a szülésről való visszatérés, a tartós betegség vagy például az önkéntes katonai szolgálat is.

Munkaszerződés és felmondás

Mivel megkülönböztetjük a határozott és a határozatlan idejű munkaszerződést, fontos kiemelnünk, hogy a felmondás (felmondó levél segítségével) sem ugyanúgy működik a két esetekben. Határozatlan idejű munkaszerződés minta esetében bármelyik fél felmondhatja a szerződést: ha a munkáltató teszi ezt, végkielégítés jár, ha a munkavállaló teszi, le kell töltenie a felmondási időt (a megbeszéltek szerint), utána kezdhet új munkahelyén.

A felmondási idő kitöltését befolyásolhatja a felek közötti kapcsolat: a felmondás történhet közös megegyezéssel is (például a felmondó munkavállaló nem érzi magát jól a munkahelyén és a munkáltató sem tartja pótolhatatlan alkalmazottnak), ebben az esetben a felmondási idő lerövidülhet, korlátozódhat arra az időtartamra is, amíg a munkáltató nem találja meg a megfelelő alkalmazottat a felmondó pótlására.

A határozott idejű munkaszerződés felmondása

A határozott idejű munkaszerződés felmondása bonyolultabb eset, hiszen éppen az az ilyen típusú szerződések lényege, hogy a dolgozó nem mondhat fel bármikor. Ebben az esetben a felmondásra két lehetőség van: vagy a próbaidő alatt mondunk fel (azonnali hatállyal), vagy rendkívüli felmondással, amit mindenképpen a munkáltató mulasztásával, szabálytalan vagy etikátlan eljárásával kell indokolnunk. Más esetben, ha például nem kedveljük a munkahelyet, unalmasnak vagy unszimpatikusnak találjuk a klímát, nem mondhat fel a munkavállaló a munkaszerződés időtartamának letelése nélkül.

Mire figyeljünk egy munkaszerződés megkötésekor?

Összességében elmondhatjuk, hogy a munkaszerződés mind a munkáltató, mind a munkavállaló jogait védő dokumentum, amit nem csak ajánlott, hanem a magyar törvényeknek megfelelően kötelező is alkalmazni minden egyes pozíció betöltése setén. Lehetőség szerint sose menjünk bele olyan munkakörbe, még egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül sem, ahol semmilyen munkaszerződés nem védi a munkavállalót, továbbá nézzünk utána, hogy milyen pozícióban kíván munkahelyünk foglalkoztatni minket.

A munkaszerződés mellett gyakori a vállalkozási szerződés és a megbízási szerződés is, illetve előfordul, hogy valakit KATA-s vállalkozás keretein belül szeretnének foglalkoztatni (például egy fodrászatban vagy asztalos műhelyben). Legyünk tisztában jogainkkal és kötelezettségeinkkel, tudjuk, hogy határozatlan vagy határozott idejű munkaszerződés kerül-e előtérbe. Tartsuk számon, hogy a munkaszerződés megkötése a mi érdekünket szolgálja, mert még az alkalmi munka is beleszámít a szolgálati időbe!

Ha bármelyik feltétellel nem értünk egyet vagy nem értjük, hogy pontosan mire vonatkozik, ne féljünk kérdezni, illetve ne írjuk a szerződést alá! Amennyiben úgy érezzük, a munkáltató önkényesen próbál változtatni a munkaszerződés tartalmán és ez hátrányosan érint minket, ne írjuk azt alá, inkább kérjük egy munkaügyi jogász vagy nagyobb cég esetén a HR osztály tanácsát!

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
perfekt  |  2021.08.02 13:37
A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzététel...
hrdoktor  |  2021.08.02 06:38
A közvélekedés szerint nyáron nincs szükség arra, hogy az immunrendszer működését étrendkiegészítőkk...
hrbonbon  |  2021.07.30 10:11
Ha nem is napi szinten, de viszonylag gyakran kérdeznek meg minket jelöltjeink, hogy hogyan öltözzen...
coachco  |  2021.07.28 17:49
Eszembe jutott egyik barátunk fia, aki járt egy magyarországi követségen, mégpedig a nagykövet meghí...
kovacstunde  |  2021.07.21 14:55
  Optimista, derűlátó ember vagyok, de mint mindenkit az életem során engem is értek veszteségek. H...
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2021. augusztus 4. szerda
Domonkos, Dominika
31. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2021. augusztus 4. 13:54