Gondolkodnak, tehát vannak - Pártok és értelmiségi holdudvarok

Pénzcentrum
2006. március 31. 08:51

Eszmei töltetet nélkülöző kampány szemtanúi vagyunk, vagy a háttérben mégiscsak motoszkál valamiféle ideológia, nehéz eldönteni. Egyik politológusi közhely szerint örvendetes, hogy végre az "emberekről szól a kampány", konkrétumokról, a másik szerint viszont lassacskán elenyészik az eredeti értékrend, oda az eszmei muníció. Beszélhetünk-e tehát értékorientáltságról és hagyományos politikai

eszmerendszerekről? Ha igen, milyen formában jelenik ez meg és kiknek köszönhetően? Kapaszkodó alant.

A harmadik Magyar Köztársaság szűkös tizenhat esztendeje igazából megfelelő időt se biztosított a klasszikus értelemben vett agytrösztök, "think tank"-ek kialakulásához. Megint elő lehetne hozakodni a "bezzeg Nyugat-Európában" c. örökzöld klisével - amit most nem teszünk meg -, magyarázatképp inkább álljon itt Kádár János egyik kedvenc fordulata: történelmileg így alakult.

Arra a kérdésre, hogy a bizton meglévő szakpolitikusi gárda és a imázsformáló politikai marketing-gurukon kívül működik-e a pártok mellett-mögött-alatt szervezetileg kialakult eszmegyár, ideológiaformáló manufaktúra, nincs magától értetődő válasz. Inkább csak pislákoló lámpás adható a Tisztelt Olvasó kezébe, orra ne bukjon már a nagy setétségben.

Lenni vagy nem lenni

Mert mi is a nagy kérdés? Az amúgy is sajátságos közép-európai és magyar fejlődés tükrében fellelhető-e a még az egyes politikai oldalakon ideológia, eszmeiség, kötött értékrend, amelyekhez körömszakadtáig ragaszkodnak? Vagy annyira képlékennyé vált már a szituáció, olyan nagymértékűvé vált a mobilitás az egyes oldalak között, hogy a pragmatizmus és a napi ügyek áradata elsodorta volna ezeket?

A napi politikai kommunikáción túlmutatóan erőfeszítő munkát kíván meg az eredeti(?) szociáldemokrata vagy konzervatív világnézet felfedezése az egyes pártoknál. Itt természetesen főleg a két nagy, néppárttá terebélyesedő formációról van szó; a kis pártoknál egyszerűbb a helyzet, mivel szűkebb és behatároltabb választói réteghez kívánnak szólni, könnyebben "csempészik" bele mondandójukba az ideológiai töltetet.

Szó se róla, majd mindegyik párt körül szűkebb-szélesebb értelmiségi holdudvar csoportosul, a szellemi infrastruktúra adott, több száz közéleti véleményformáló talpas áll nehézvasban, de ezek nem szervezeti keretek között működő agytrösztök, nem ideológiai katalizátorokként működő intézmények. Egyszóval: nem organizált think tankek.
A kiútkeresés szikrája azért fellelhető, aktuálisan a baloldalon. Nemrég alakult meg a Demos Magyarország magánalapítvány, Dessewffy Tibor vezetésével, mely nem titkoltan a egy új szociáldemokrácia, az blair-i "új baloldal" eszméjét hivatott hazai földbe plántálni.
A "túloldalon" pedig talán aposztrofálhatjuk agytrösztként, szellemi műhelyként az Orbán-kormány kancelláriaminisztere, Stumpf István által dirigált Századvég Alapítványt.

Rajtuk kívül még természetesen számos, pártokhoz, oldalakhoz formálisan-informálisan működő központ, szervezet működik, kezdve a pártalapítványoktól (Táncsics Alapítvány, Polgári Magyarországért Alapítvány, Szabó Miklós Alapítvány, Antall József Alapítvány), keresztül-kasul a különböző intézeteken, körökön (Politikatörténeti Intézet, Professzorok Batthyány Köre) egészen a fiatalokat megfogni igyekvő szerveződésekig vagy értelmiségi testületekig (Alapítvány a Modern Baloldalért, Nemzeti Konzultációs Testület), de ezek közül egyik sem ad a pártok szájába eszmei táplálékot.

Van ideológiai tartalom a politikában, a pártoknál, csak a "nagy narratíva" szűnt már meg - magyarázza Földes György, a Politikatörténeti Intézet igazgatója. A magánjellegű, főleg baloldali értelmiséget foglalkoztató történeti és társadalomtudományi kérdések kutatóhelyeként működő establishment vezetője arra hívja fel a figyelmet, erősen rétegződött ebből a szempontból a politikum. Az ideológiai képzést, elméleti hátteret biztosító intézményektől, melyek stratégiákat dolgoznak ki (mint a Politikatörténeti Intézet is), meg kell különböztetni a politikai elemző-tervező stábokat, szakpolitikai műhelyeket, melyek már a napi politika közvetlen "hasznára" vannak, és a nyilvánossággal érintkező, a kommunikációt megvalósító politikai marketinget.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A viták generálása, történelmi hagyományok, az identitás ápolása hangsúlyos feladat, ugyanakkor kérdéses, nem egy vékony értelmiségi réteg disputája-e mindez...

Bizonytalan korban, mintha bizonyosak lennénk...

Ugyanakkor bizonytalanságot okozhat az elkötelezett szavazóbázis körében a néppárti jelleghez kötődő "értéktelenség". Míg egy SZDSZ kommunikációjában és eszmeiségében egyértelmű az összhang, és bátran hivatkozhatnak liberális gyökerekre és értékekre, vagy az MDF definiálhatja önmagát konzervatívnak, és nem kell azzal foglalkoznia, hogy ezt elfogadják-e nagyobb tömegek, addig a mamutpártoknál ez keményebb dió. A társadalom minden rétegéhez kell szólniuk, akár az ellenfél táborához tartozó, ám kissé bizonytalan szavazókhoz is. És ez nehezen oldható meg úgy, hogy egyidejűleg erős identitáskampányt is folytassanak.

A bizonyosságot ez esetben a vezetők jelenthetik, bal- és jobboldalon egyaránt. Lassacskán már a vezéreknek lesz pártja, és nem a pártnak vezére. Köréjük csoportosulnak "spin doctorok", imázsteremtők, háttértanácsadók - ezek már Csizmadia Ervinnek, az MTA Politikatudományi Intézet tudományos főmunkatársának szavai. Az agytröszt-téma jó ismerője úgy véli, Magyarországon még 2006-ban is kevesen vállalják fel nyíltan a think tank szerepet. A Demoson és a Századvégen kívül (amúgy mindkettő üzemeltet politikai iskolát is, pallérozandó a jövő politikusgenerációinak elméjét) jóformán csak lazább értelmiségi csoportosulások léteznek, amolyan szatellitszervezetek, melyek erősen kötődnek - többnyire informálisan, persze - a pártok vezetőihez. A politika perszonalizálódása, a "vezérdemokrácia" kialakulása folytán ezek az informális hálók viszont jelentősen befolyásolják a mindennapi politikát, mindemellett leértékelik a hagyományos eszmegyárakként működő agytrösztök szerepét. Csakhogy ezen csoportok nem jelennek meg hangsúlyosan a nyilvánosság előtt, ezért válik lényegessé a politikai PR-csapat munkája, amely közvetíti a pártok üzeneteit (a kampánycsapatok területén is elég nagy a fragmentáltság, elég csak a Fidesz háza tájára gondolni, ahol több programalkotó tömb is működik). Az "érzelmi fordulat" jelentőségét hangsúlyozza Csizmadia, rámutatva arra, hogy fel kellett emelkednie valakinek a baloldalon Orbán mellé, aki ugyanúgy személyében tudja képviselni az ideológiát. Õk mint "spiritus rectotok" lebegnek a napi politika szintje fölött, a napi politikáról pártmunkások hada, a külcsínyről marektingesek garmadája gondoskodik.

Pörgés

Így professzionalizálódik a politika világa bizonyos értelemben. Olyan gyors az aktuálpolitika ritmusa, hogy nehéz fölépíteni egy organizált agytröszt-szférát, jobban használhatóak az informális testületek, személyes kapcsolatok.

Jó lenne mindemellett érezni, hogy a pártok eszmei alapokon (is) állnak, de tény, hogy tömegdemokráciákban az emberek túlnyomó része nem mobilizálható holmi történelmi előképekkel vagy ideológiai eszmefuttatásokkal.

HR BLOGGER
hrdoktor  |  2023.06.05 06:47
A nyári szabadság nem hoz automatikusan feltöltődést, csak ha a hossza és a minősége is megfelelő....
laskainelli  |  2023.06.01 14:23
Az önbizalomhiány különböző módokon és életszakaszokban jelentkezhet, de ha megfigyeled a jelen hely...
coachco  |  2023.05.30 15:32
Bizony, nem túlzok, ha azt mondom, tekintetünk mérföldeken, lelkünk századokon túl barangolt a napok...
vezetoi-coaching  |  2023.05.23 10:04
Jó, 2 napot késett (a bevezető mutatja, 2 napja kezdtem el…), de hadd szóljon…:-))) Például a macho...
hrbonbon  |  2023.05.18 15:51
Simonyi Judit ügyvezető igazgató Miért is vagyok egy kiválasztási folyamatban? LEHETŐSÉGEK:...
Súlyos: az 1-3 éves gyerekek negyedének vannak félelmei különböző ételektől

Beszámolók szerint az 1-3 éves korosztály 25%-a - tehát minden negyedik gyermek - elutasít valamilyen ételt, és sokuknál óvodás, általános iskolás korban is fennáll még a probléma.

Megdőlt a 120 milliós közösségi finanszírozási rekord – itt az EU-s pénzek utódja? (x)

Az egyre népszerűbb finanszírozási forma itthon is gyorsan terjed, egyre többen ismerik és használják.

Balogh Petya: Önmagunkkal versenyzünk, és van hova fejlődni (x)

Bár sokat fejlődött az utóbbi években a hazai startup ökoszisztéma, még egy nagyságrenddel, szinte minden fontos mutatóban le van maradva a régiós élvonaltól.

Szemet vetett erre a szektorra Balogh Petya: 50 ezerért még te is a cégtársa lehetsz

A 120 fős tulajdonosi közösség mellé most Balogh Petya cége is beszállt a Brancs közösségi finanszírozási platformba.

NAPTÁR
Tovább
2023. június 6. kedd
Norbert, Cintia
23. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2023
A jövő vállalatai szeptember 12-én!
Portfolio Balaton Business Forum 2023
Együtt a régió szereplői
EZT OLVASTAD MÁR?