12 °C Budapest

A magánszemélyek jövedelemadójával és a társadalombiztosítás rendszerével kapcsolatos közösségi szabályozás (PricewaterhouseCoopers)

Pénzcentrum
2004. március 17. 09:06

A magánszemélyek adózásának szabályozása tagállami szinten történik, összehangolásra csak annyiban van szükség, amennyiben a magánszemély tevékenységét több tagállamban végzi, és emiatt esetleg hátrányos megkülönböztetésben részesülhet. A hátrányos megkülönböztetés tilalmát uniós ajánlás mondja ki, amely szerint a magánszemélyt a tevékenység végzésének államában nem terhelheti a belföldi illetőségűeket sújtónál nagyobb adókötelezettség, feltéve, hogy jövedelmének legalább 75%-a az adott tagállamból származik.

A megtakarításokról szóló irányelv alkalmazása
Az EU-illetőségű haszonhúzónak fizetett kamatot nem terhelheti forrásadó, az illetőség országát viszont a kifizetésről részletesen tájékoztatni kell.
Egyes magánszemélyek, mint tulajdonosok az átalakulási irányelv hatálya alá is kerülhetnek. Az irányelv számukra is e fent leírt módon garantálja a kedvezményezett ügyletek közvetlen adómentességét. Az egyetlen, kimondottan a magánszemélyek jövedelmével foglalkozó irányelv a megtakarítások adóztatásával foglalkozik és még nem lépett hatályba.
Az irányelv célja, hogy a belföldi illetőségű személyek megtakarításait az illetősége szerinti adóterhek terheljék az Unión belül a befektetés helyétől függetlenül, és a tagállamok közötti kiterjedt információcsere segítségével a jövedelmek eltitkolhatósága megnehezüljön. A tapasztalatok ugyanis azt mutatták, hogy sok ország mentesíti az adó alól a nem belföldi illetőségűek kamat jövedelmeit, ugyanakkor a jövedelemtulajdonosok ezeket a jövedelmeket nem vallják be illetőségük országában. Az irányelv éppen ezért bizonyos átmeneti időszak letelte után a megtakarítások forrásadóztatását a tagállamoknak tiltja, de részletes jelentési kötelezettséget határoz meg azért, hogy az illetőség országában az adóztatás lehetővé váljon.

Magyarországnak a fenti, új irányelvvel kapcsolatosan csak az eljárásjog területén kell változtatásokat eszközölni, mivel a magánszemélyek betéti kamata jelenleg is adómentes.
A tagállamok társadalombiztosítási rendszereinek a más tagállambeli munkavállalóra történő alkalmazását külön irányelv koordinálja. A rendelet célja, hogy a munkaerő szabad áramlása megvalósulhasson a társadalombiztosítási rendszerek átjárhatósága révén.

A társadalombiztosítási rendszerek átjárhatóságának biztosítása
A TB törvény vonatkozik a Magyarországon dolgozó EU állampolgárokra is.
Nyugdíjat minden ország külön fizet, azonban az illetőség országa az összes munkaviszonyt figyelembe veszi a jogosultság meghatározásánál.
Alapszabályként a rendelet megfogalmazza, hogy a munkavállalóknak a munkavállalás országa kötelező társadalombiztosítási rendszeréhez kell hozzájárulniuk, függetlenül az illetőségük helyétől és a munkáltató székhelyétől, illetőségétől. Az alapszabály alóli legfontosabb kivétel a rövidebb idejű kiküldetésekre vonatkozik. Abban az esetben, ha a munkavállalót a munkáltatója egy másik állam területére munkavégzés céljából egy évnél rövidebb időtartamra kiküldi, a munkavállaló továbbra is az eredeti állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt marad.
Ennek megfelelően Magyarországon a csatlakozástól kezdődően megváltozik a külföldi és a biztosított fogalma, valamint a törvény hatálya. Ettől az időponttól kezdve a társadalombiztosítási kötelezettség kiterjed a tartós kiküldetésben, kirendelésben vagy munkaerő-kölcsönzés alapján Magyarországon tartózkodó és az ország területén lakóhellyel rendelkező EU állampolgárokra is. Amennyiben a külföldi nem EU állampolgár, de valamely kétoldalú társadalombiztosítási egyezmény hatálya alá esik, akkor az egyezmény rendelkezései szerint kell a külföldi társadalombiztosítási kötelezettségét megállapítani. Vagyis ellentétben a jelenlegi szabályozással, ahol a törvény általában nem terjed ki a külföldiekre (azokra, akik nem jogosultak magyar személyi igazolványra), a csatlakozás után a tartósan Magyarországon tartózkodó EU-állampolgár külföldiek nagy többsége biztosítottá válik.
Az ehhez szükséges eljárási rendek, nyomtatványok még nem kerültek kidolgozásra, illetve átvételre.

HR BLOGGER
vezetoi-coaching  |  2021.05.12 15:36
Duolingo „használati utasítás” (blogokból szedtem össze, de alapvetően a saját gyakorlati tapasztala...
perfekt  |  2021.05.10 16:26
A közelmúltban olvashattunk arról, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított...
hrdoktor  |  2021.05.10 06:35
A munkahelyi egészségvédelem részeként az elhízás megelőzésével is foglalkoznunk kell. [...] Bőve...
legacykft  |  2021.05.07 18:55
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, elmesélem, hogyan is fogalmazódott meg bennem. Ahogy minden fol...
hrbonbon  |  2021.04.27 21:03
Egy nem teljesen friss, de nagyon érdekes cikkre bukkantunk az Industrial and Organizational Psychol...
NAPTÁR
Tovább
2021. május 13. csütörtök
Szervác, Imola
19. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
HR Revolution 2021
Vörös riadó! Újabb fronton nyílhat harc a hazai munkahelyeken. Hogyan tovább?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2021. május 12. 21:06