Mire figyel az APEH januárban?

2010. január 8. 04:44

Cikksorozatunk segítségével minden hónapban megtudhatja, hogy mikor és milyen kötelezettségei vannak az állam felé. Közöljük azokat a dátumokat és eseményeket, amelyekre érdemes lehet figyelni, ha nem akarunk különböző bírságot és pótlékot átutalni az APEH számlájára. Kimutatásunk az egyéni vállalkozók, magánszemélyek és gazdasági társaságok legfőbb adónemeire tér ki.

Idén valamivel kevesebb dologra kell figyelniük a munkáltatóknak a szokásos bevallási és befizetési tételek közül. Kikerül ugyanis a korábban 7,446 millió forint éves bruttó jövedelem felett kvázi harmadik adókulcsként funkcionáló 4%-os szolidaritási adó. Ezt az adónemet a magasabb jövedelmi régiókban részben maga személyi jövedelemadó helyettesíti. Az éves átlagos adóterhelés szintje idén először nagyjából átlag 1,35 millió forintos havi jövedelem felett fogja meghaladni a 2009-es felső kulcsot, a 36%-ot.

Első ránézésre nehéz megállapítani, hogy valójában hol húzódik, a 2010-ben 17%-os alsó szja kulcs és a 32%-os felső kulcs határa. Ahhoz ugyanis, hogy a bruttó jövedelmünkből, megkapjuk az szja adóalapját, még szuperbruttósítani kell az éves jövedelmet a munkaadói járulékkötelezettséggel, vagyis 2010-ben a megkeresett bruttó bért 1,27-tel kell szorozni. Így kijön, hogy a valódi sávhatár 3.937.008 forintnál van, ennek az összegnek lesz idén az adóalapja 5 millió forint.


Az összes munkáltatót érintő könnyítés, hogy idén január 1-jétől megszűnt a 2009-ben havi 1950 forintra rúgó tételes egészségügyi hozzájárulás. Szintén sokakat érint, hogy a munkaadói járulékok a minimálbér kétszeresén felül is csökkentek a tavalyi általános mértékhez képest 5 százalékponttal, és immáron csupán a bruttó kereset 27%-át teszik ki.


71.500 forintról nőtt idén a minimálbér összege 73.500 Ft-ra, de a járulékfizetési kötelezettség megállapításakor januárban még a tavalyi, alacsonyabb értéket kell figyelembe venni, az új érték február 1-jétől mérvadó. A vállalkozóknak pedig meg kell barátkozniuk a minimálbér kétszerese helyett a tevékenységre jellemző kereset után fizetendő járulékokkal.

Az időpontok tekintetében nincsen sok változás az APEH háza táján. Idén is a hónap 12-én kell megfizetni a munkára rakódó közterheket köztük az szja előleget is. 20-án esedékes az áfával kapcsolatos ügyintézési és fizetési határidő. Január hónapban 15-ére és 31-ére esik egy-egy adatszolgáltatási határidő, mivel az utóbbi nap vasárnapra esik, ezért a tényleges határidő február 1-je (hétfő). A részletes teendők az alábbi sorokban olvasható.

A január 12-i befizetési és bevallási kötelezettségek a következők:

• A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg befizetése
• A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg befizetése
• A külföldi személytől levont adó befizetése
• Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése
• A vállalkozói járulék befizetése
• A START, START PLUSZ, START EXTRA kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10 és/vagy 15 és/vagy 20 és/vagy 25 %-os mértékű kötelezettség befizetése
• Munkáltató által levont járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése
• Kifizető által levont járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése
• Korkedvezmény-biztosítási járulék befizetése
• A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése
• Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék befizetése
• A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék befizetése
• Munkaadói járulék befizetése
• Munkavállalói járulék befizetése
• Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról, tagdíjakról és egyéb adatokról
• Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó járulék, tagdíj és egészségügyi hozzájárulás kötelezettségeiről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék és tagdíj kötelezettségeiről

Január 15-én a következő adatszolgáltatási kötelezettségek esedékesek:

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfa törvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

A január 20-án esedékes részletes kötelezettségek:

• Általános forgalmi adó (havi és negyedéves bevalló) befizetése
• Társasági adó előleg (ha havonként fizet adóelőleget és előleg-kiegészítésre nem kötelezett negyedévenkénti adóelőleg-fizetésre kötelezettek) befizetése
• Játékadó befizetése
• Kulturális járulék befizetése
• Innovációs járulékelőleg befizetése
• TV-készülék üzemben tartási díj befizetése
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet, az ismertető tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező, továbbá a közforgalmú gyógyszertár működtetésére jogosult személy fizetési kötelezettsége
• Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves) bevallás benyújtására kötelezett adózók részére
• Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről (havi és negyedéves bevallók esetén)
• Áfabevallás az Európai Közösség (EK) más tagállamából történt beszerzések esetén az Áfa törvény 20. § (1) bek. d) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére, valamint személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az EK más tagállamából történt beszerzés esetén - közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére
• Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésről, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről
• Bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról, valamint a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségről
• Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről (költségvetési támogatás, fogyasztói árkiegészítés igénylése)
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezett adóalanyok részére

A január 31-i határidővel esedékes adatszolgáltatási kötelezettségek:

• Az MRP szervezet adatszolgáltatása a 2009. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír adómentes természetbeni juttatás összegéről
• A munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélynek lakás célú felhasználásra pénzintézeten keresztül nyújtott kölcsön 2009. évben elengedett összegéről
• A biztosítóintézet 2009. évi adatszolgáltatása
• A hitelintézet (pénzintézet) adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2009. évi kifizetéséről
• A magánnyugdíj-pénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíj-pénztári kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéshez kapcsolódó, a magánszemély által 2009. évben adott nyilatkozatról
• A munkáltató, kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyeknek 2009. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkről
• Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás - jogosultságot kizáró keresőtevékenység miatti - megszüntetésekor
• A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2009. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról
• A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2009. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről
• A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2009. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról
• Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély által történő megszüntetéséről
• A kifizető adatszolgáltatása külföldi személy részére 2009. évben kifizetett osztalékjövedelemről
• A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása, az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásról
• A kifizető (befektetési szolgáltató) adatszolgáltatása a magánszemély részére 2009. évben kötött tőzsdei ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról
• A családi pótlékot folyósító szerv 2009. évi adatszolgáltatása
• Befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról
• A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben 2009. évben kifizetett összegekről
• A kifizető adatszolgáltatása a 2009. évben csereügyletből származó jövedelemről
• Bejelentő és változásbejelentő lap települési önkormányzatok helyi iparűzési adóval kapcsolatos adatszolgáltatásához

HR BLOGGER
perfekt  |  2022.08.10 09:19
A jogi személy döntéshozó szerve az átalakulásról jellemzően két alkalommal határoz. Ha a tagok az á...
vezetoi-coaching  |  2022.08.09 19:23
A spirál dinamika egy világszellem magyarázat a sok közül. Ragadós, ha egyszer megismered - hasonlóa...
laskainelli  |  2022.08.09 14:07
Gyakran akkor érkeznek hozzám a párok, amikor már van valakinek külső kapcsolata, vagy legalábbis eg...
hrdoktor  |  2022.08.08 06:08
A termelékenységet és a fluktuációt is erősen befolyásolja, hogy egy munkahelyen milyen a kollégák v...
coachco  |  2022.08.05 21:47
Napok óta foglalkoztat a gondolat, hogy ha el kellene képzelni a jövőt, akkor hol és hogyan képzelné...
Ilyet még nem láttál: így adnák ki a magyar gyerekek kedvenc könyvét újra

Közösségi finanszírozással adnák ki újra a 2012-es év gyerekkönyvét, a Dobozvárost.

Sok magyar nem is tud erről az egyszerű trükkről: milliókat bukhatnak, ha nem figyelnek oda

A vállalkozásunk sikere rengeteg dolgon múlhat, nem elég az ötlet, bizony kemény munkát kell fektetni a sikerbe.

Régi klasszikus tér vissza a magyar boltokba: sokak kedvence lesz ismét elérhető a polcokon

Tíz év után ismét megjelenhet Lakatos István Év Gyerekkönyve-díjas meseregénye, a Dobozváros!

Ez lenne a megoldás a magyarok borzasztó egészségi állapotára? Kevesen ismerik ezt a trükköt

A kutatók szerint az egyik ok, amiért az adakozás javíthatja a fizikai egészséget az az, hogy segít csökkenteni a stresszt és a feszültséget.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. augusztus 13. szombat
Ipoly
32. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
KONFERENCIA
Tovább
Portfolio Future of Finance 2022
Októberben jön a magyar pénzügyi szakma nagy találkozója.
Energy Investment Forum 2022 - A MEKH szakmai támogatásával
Válság kontra klímacélok? Lesz miről beszélni az Energy Investment Forum-on!
Private Health Forum 2022
A hazai magánegészségügy legkiemelkedőbb konferenciája.
EZT OLVASTAD MÁR?