25 °C Budapest

Külföldi befektetési alapok Magyarországon - mi változik a piacon?

Pénzcentrum
2004. március 30. 11:55

Az alábbi összeállítás a Desző, Réti & Antall Landwell ügyvédi iroda szakértői anyagának kivonata a befektetési alappiac szabályozásának változásáról az EU csatlakozást követően. A tanulmányt Dr. Marc-Tell Madl és Dr. Szabó Tibor ügyvédek készítették. Néhány külföldi alap már bejelentette szándékát a piacra lépést illetően (pl. Fortis és UBS) érdemes áttekinteni, hogy az EU szabályozás alkalmazásával mennyire lesz egyszerűbb dolga a külföldi alapoknak hazánkban.A UCITS alapok olyan alapok az Európai Unió valamely tagállamában (többnyire Luxemburgban és Írországban) bejegyzett részvénytársaságok, amelyek koordinálják az Európai Unió országaiban működő tematikus befektetési alapok széles skálájának alapkezelését és értékesítését. Amennyiben a UCITS alapok és alapkezelőik a székhelyük szerinti országban minden szükséges engedéllyel rendelkeznek, befektetési jegyeik szabadon forgalmazhatók az Európai Unió valamennyi tagállamában. Az EU-szabályozások elismerik a tagállamok jogát arra, hogy egymástól eltérő tájékoztatási kötelezettséget írjanak elő.

A UCITS alapok magyarországi bevezetésének jelenlegi szabályai

A (magyarországi és külföldi) kibocsátók értékpapírjainak magyarországi kereskedelmét a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény ("Tpt."), valamint a hozzá kapcsolódó Pm rendeletek szabályozzák.
A Tpt. Alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ("PSZÁF") engedélye szükséges a magyar tőkepiacra bevezetendő UCITS befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához.

Bár a cél gyaníthatóan az volt, hogy az egyéb értékpapírok bevezetésére irányadó szabályokhoz képest egy egyszerűsített eljárást vezessenek be, a gyakorlat tele van ellentmondásokkal.

Valójában a PSZÁF megköveteli, hogy a UCITS-ok megfeleljenek valamennyi, a hazai és külföldi értékpapírok regisztrációjára vonatkozó feltételnek.

Regisztrációs díj

A UCITS-ok regisztrációs díjat kötelesek fizetni, melyek összege 500.000. Ft (mintegy 1.900 euró a jelenlegi árfolyam szerint.)

Hirdetmény

A kibocsátó (a UCITS) és a magyarországi forgalmazó a PSZÁF-engedély kézhezvételétől számított harminc napon belül és legkésőbb hét nappal az értékpapírok nyilvános bevezetésének kezdő időpontját megelőzően köteles közösen közzétenni egy hirdetményt a UCITS befektetési jegyek forgalmazásának megkezdéséről.Tájékoztatási kötelezettség
Az alapkezelő köteles éves és féléves jelentést készíteni az alap pénzügyi évének és félévének fordulónapjától számított 120, illetve 60 napon belül.

Az alapkezelő köteles havi portfoliójelentést készíteni minden hónap végétől számított 10 napon belül.

Ha a törvény által meghatározott bizonyos események következnek be, az alapkezelők - az általános tájékoztatási kötelezettségük teljesítésén túlmenően - a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség körében kötelesek további információkat is közzétenni a nyilvánosság számára.

A bevezetés szabályai az EU-csatlakozás után

Az EU-csatlakozást követően várhatóan hatályba lépő új szabályozás szerint a más tagállamokban létrehozott "Európai Befektetési Alapok", vagy a kollektív befektetések ezekkel egyenértékű egyéb formái nem kötelesek sem a regisztrációs eljárás lefolyását kérni, sem PSZÁF-engedélyért folyamodni annak érdekében, hogy Magyarországon bevezethessék az értékpapírjaikat.
A UCITS-ok azonban továbbra is kötelesek lesznek előzetesen értesíteni a PSZÁF-et a magyar tőkepiacra való belépésük előtt.

Jelentős bizonytalanság van azonban továbbra is a liberalizáció gyakorlati alkalmazását illetően. Nevezetesen, a UCITS-ok továbbra is kötelesek "a forgalmazás feltételeinek folyamatos biztosítására", amely egy elvont és meglehetősen általános követelmény, eltérő jogértelmezéseknek adva teret. A törvény nem határozza meg pontosan a "forgalmazás feltételeinek" fogalmát, így a gyakorlatban ez a kitétel úgy is értelmezhető, hogy a UCITS-oknak továbbra is meg kell felelniük az összes vonatkozó magyar jogszabályi előírásnak.

A kibocsátó továbbra is köteles a befektetőket magyar nyelvű tájékoztatóval és egyszerűsített tájékoztatóval ellátni, illetve rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettséget teljesíteni.

Az új szabályok azonban úgy is értelmezhetőek, hogy azon UCITS-ok, melyek a PSZÁF jóváhagyása nélkül szándékoznak belépni a magyar piacra, kötelesek teljesíteni mindazon előírásokat, amelyek a magyarországi székhelyű "Európai Befektetési Alapok" tevékenységére vonatkoznak, vagy kötelesek magukat ilyenként regisztráltatni.

Összefoglalva, az Európai Befektetési Alapok olyan nyíltvégű befektetési alapok, melyeket a PSZÁF ilyenként regisztrált, és amelyek európai jogosítvánnyal rendelkeznek arra vonatkozólag, hogy befektetési jegyeiket nyilvánosan forgalmazzák mind Magyarországon, mind az EU-tagállamokban. Kötelesek teljesíteni számos, a befektetéseik korlátozására vonatkozó szabályt (melyek a 85/611/EGK irányelvből kerültek átvételre). Alapkezelőiknek szintén speciális követelményeknek kell eleget tenniük.A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény alapján a nyilvánosan forgalmazott befektetési jegyek hozadéka mentes a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól. Bár a törvény nem tartalmaz a külföldi befektetési alapokra vonatkozó speciális rendelkezéseket, a törvény korábbi értelmezései kifejezetten kizárták a UCITS alapokat az adómentes körből. Több, néhány ponton kétértelmű és kevéssé világos érvelést tartalmazó APEH irányelv (pl. a 4/2001 és a 47/1989 számú) került kibocsátásra ezen protekcionista megközelítés alátámasztása érdekében.

Az APEH közel két éve a fentiekkel ellentétes, új, de nem kötelező érvényű (80/2002. számú) iránymutatást bocsátott ki, amelyben deklarálta, hogy az adómentesség vonatkozik a magyar magánszemélyek által kapott, UCITS befektetési jegyekből származó hozadékra is (amennyiben nyilvános forgalomba hozatal keretében vásárolták azokat), feltéve, hogy az általuk kapott kamat, osztalék és realizált árfolyamnyereség együttes összege arányos a UCITS befektetéseik nettó eszközértékével.

HR BLOGGER
legacykft  |  2022.06.24 17:47
Legutóbbi blogbejegyzésem végén megfogalmazódott bennem az a remény, hogy mivel a legtöbb időt önmag...
hrbonbon  |  2022.06.24 10:21
          Simonyi Judit ügyvezető igazgató beszámolója Az AIMS INTERNATIONAL 2022. június 14-1...
laskainelli  |  2022.06.22 15:10
A határhúzás sokak számára kihívás. Többek között azért, mert nem szeretnének kellemetlen érzéseket...
perfekt  |  2022.06.22 07:06
Az államháztartást javító különadókról döntött a kormány a 197/2022. ( VI.4.) rendelete alapján....
hrdoktor  |  2022.06.20 04:36
Az internet, az okostelefonok és a közösségi média elterjedésének köszönhetően egyre többen szenvedn...
Ez lehet a 2022-es nyár új slágeritala Magyarországon? Hihetetlen, mennyien kattantak rá

A magyar piacon is megjelennek az enyhén alkoholos, gyümölcsös italok, egy felmérésből pedig kiderült, hogy a fiatalok különösen nyitottak ezekre az alkoholos frissítőkre.

Láthatáron a nyugdíjösszeomlás: rengeteg magyarnak lehet kemény nélkülözés az időskor

Sokan gondolják, hogy teljesen tudatosan szervezik a pénzügyeiket, és nem értik, hogy hova folyik a pénzük a hónap végére.

Ez lehet a jövő igazi sikerszakmája: rommá keresheti magát a gyerek, ha kitanulja?

Csak úgy, mint a többi technikai vívmányt, úgy a 3D nyomtatót is ajánlják szakértők a gyerekeknek is, hiszen rengeteget tanulhatnak, miközben alkotnak.

Őrült drágulás a magyar zöldségeseknél: sokan már így védik ki a kegyetlen inflációt

Nem járunk az élen abban, hogy elegendő zöldséget és gyümölcsöt együnk. A napi közel fél kiló gyümölcsöt és zöldséget pedig egyre nehezebb beszerezni.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. június 26. vasárnap
János, Pál
25. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2022. június 25. 19:22