18 °C Budapest

Orbán öt pontja: keressük a racionalitást

Pénzcentrum
2004. március 29. 09:25

Munka, otthon, biztonság! jelszóval ötpontos "nemzeti petíció"-t hirdetett meg a Fidesz szombati szövetségi gyűlésén. A javasolt intézkedések az állami szerepvállalás növelése irányába tett lépések, melyek a költségvetési terhek jelentős növekedéséhez vezetnének. Az állam jövedelemcentarlizációs tevékenysége az újraelosztás növekedésével emelkedne, amely nem jelent mást, mint az adóterhek növelését és/vagy az adósságállomány további növekedését.
A "petíció" a következő elemeket tartalmazza:
- A lakástámogatási rendszer eredeti változatának visszaállítása;
- a privatizáció leállítása, a magyar vállalkozók támogatása;
- a gyógyszerárak tartós csökkentése, a kórházprivatizáció leállítása;
- a magyar gazdák nagyobb támogatása az élelmiszerárak növekedésének megakadályozása érdekében;
- a kormány garantálja, hogy az éves gáz- és energiaár-emelés mértéke az 5%-ot ne haladja meg.

A megfogalmazott javaslatok több ponton is ütköznek a piacgazdasági elvekkel , illetve úgy tűnik, hogy figyelmen kívül hagyják az elmúlt évek keserű tapasztalatait, tanulságait is.A lakástámogatási rendszer első jelentős átalakítása jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a lakossági fogyasztás az elmúlt években számottevő növekedést (8-10%) mutatott (a döntő természetesen a reálbérek elszállása volt). A rendszerrel kapcsolatosan felmerültek olyan aggályok is, hogy az figyelmen kívül hagyja a társadalmi igazságosság elveit, a rászorultsági elv alkalmazása hiányzik az intézkedésekből . Ennek eredménye lett, hogy a rendszer csak részben támogatta az első lakáshoz jutást, a fiatalokat, ehelyett jelentős teret engedett a spekulációs célú, viszonylag nagy értékű ingatlanvásárlásoknak . A hitelek kamattámogatásához kapcsolódó költségvetési kiadások az eredetileg tervezettet lényegesen meghaladták az állomány várakozásokon felüli bővülése miatt. Az ehhez kapcsolódó beruházási illetve fogyasztói kereslet (ill. a lakosság nettó finanszírozási pozíciójának romlása) a külső egyensúlyt is alapvetően érinette (negatív irányban). Ennek a rendszernek a visszaállítása feltehetően felelőtlen lenne akkor, amikor a gazdaságpolitika egyik legfontosabb törekvése az egyensúlyi pozíció javítása kell hogy legyen.

A privatizáció val kapcsolatos aggályok szintén kicsit több indoklást igényelnének. Elvi szinten lehet vitatkozni, hogy az állam milyen területeken jobb tulajdonos a magánszféránál, de az általános elvek a tapasztalatok többségének tükrében az utóbbi mellett szólnak. A magyar vállalkozók támogatása az uniós felkészülésre mindenképpen elismerésre méltó javaslat, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy itt nem a támogatások volumenének növelése a kulcs, inkább az a rendszer (egyszerűségében, hatékonyságában), mely lehetőséget teremt a hazai és az uniós források elosztására . Döntő, hogy a támogatásokat milyen módon, üzleti tervek, esetleges fedezetek keretében lehet elnyerni, illetve a támogató milyen utólagos elvárásokat támaszt a támogatottal szemben. A bürokratizmus csökkentése mindenképpen szükséges (ebbe az irányba mutat az egyablakos rendszer bevezetésének szándéka).

A gyógyszerárkérdés az elmúlt időszakban igen nagy közfigylemet kapott. A gyógyszerkassza kiadása részben a helytelen tervezési metódus miatt évről-évre tízmilliárdokkal lépik túl az előre meghatározott keretet. Itt ugyanakkor feltehetjük a kérdést, hogy a keret túl kicsi, vagy a túlfogyasztás illetve az ahhoz kapcsolódó támogatások túl nagyok. A támogatások fedezetét természetesen valamilyen elvonásból (jellemzően adó) kell előteremteni, így itt is - mint más közkiadások tekintetében - érdemes emellett a fonal mellett gondolkodni. Nem kérdés, hogy a gyógyszerárakat támogatni kell, ugyanakkor, hogy milyen termékek, milyen támogatottsági szint mellett kerülnek ebbe a rendszerbe, inkább ez a vita lényegi eleme. Ha túl sok szert (és esteleg nem a megfelelőket) támogatnak, illetve a támogatások mértéke az indokoltnál lényegesen magasabb, azzal a túlfogyasztást is támogatjuk. A gyógyszerárak tartós csökkentése részben a fentiek miatt önmagában nem tekinthető többnek, mint demagóg megállapításnak, ehelyett inkább a támogatási rendszer hatékony átalakítására lenne szükség, mely egyes esetekben természetesen az árak csökkenését is eredményezhetné.

Azzal, hogy a magyar gazdák nagyobb támogatást kapnak, az élelmiszerárak önmagukban nem fognak csökkenni . A támogatásoknak az egészséges birtokszerkezet kialakítására, a hatékony gazdálkodás feltételeinek megteremtésére kell törekedniük. A mezőgazdaságban továbbra is nagyon nehéz a hitelhez jutás, az állami intézkedések gyakorlati megvalósulása számos kívánnivalót hagy maga után. A hatékonyabb gazdálkodással a gazdák kevésbé vannak áremelési kényszerben, ugyanakkor az importverseny következtében erre sokszor nem is igazán képesek.

A gáz- és energiaárak kérdése a széles fogyasztói kör miatt mindig érzékenynek számítanak. A gázárak alakulásának elmúlt időszaki tapasztalatait nem kell ecsetelni. A támogatott gázárak is annyiban támogatottak, hogy a teljes ár egy része nem a közvetlen fogyasztáshoz, hanem más elvonásokhoz kapcsolódik. Bizonyos társadalmi rétegek támogatása indokolt lehet, ugyanakkor a piaci viszonyok tartós torzulását előidézni az árak befagyasztásával, az ármozgás mértékének jelentős korlátozásával nem célszerű. Azzal talán egyetérthetünk, hogy bizonyos mechanizmusokon keresztül a hirtelen áringadozások a fogyasztói szinten valamivel mérsékeltebben, elosztva jelentkezzenek, ugyanakkor a világpiaci árszinttől elszakadó hazai viszonyok mellett a belső gazdasági struktúra nem a megfelelő irányba fejlődhetne.

Összességében tehát a javasolt intézkedések egy része céljaiban nem tekinthető teljes mértékben elvetendőnek, ugyanakkor időszerűségük, a megfogalmazásokból sejthető megvalósítási módok nem igazán vannak összhangban a gazdaság teljesítőképességével és érdekeivel. Érdekes, hogy amikor a legnagyobb ellenzéki párt folyamatosan a magas adóterheket, illetve az állami kiadások elszaladását kritizálja, akkor egy ilyen programmal áll elő.
HR BLOGGER
perfekt  |  2021.08.04 22:41
Ha a saját tőke/ jegyzett tőke aránya nem megfelelő, lehetséges a jegyzett tőke leszállítása a tőket...
hrdoktor  |  2021.08.02 06:38
A közvélekedés szerint nyáron nincs szükség arra, hogy az immunrendszer működését étrendkiegészítőkk...
hrbonbon  |  2021.07.30 10:11
Ha nem is napi szinten, de viszonylag gyakran kérdeznek meg minket jelöltjeink, hogy hogyan öltözzen...
coachco  |  2021.07.28 17:49
Eszembe jutott egyik barátunk fia, aki járt egy magyarországi követségen, mégpedig a nagykövet meghí...
kovacstunde  |  2021.07.21 14:55
  Optimista, derűlátó ember vagyok, de mint mindenkit az életem során engem is értek veszteségek. H...
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2021. augusztus 6. péntek
Berta, Bettina
31. hét
Augusztus 6.
Nemzetközi sörnap
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?