Történelmi eljárás Magyarország ellen!

Pénzcentrum
2006. július 7. 09:44

Az Európai Bizottság történelmi lépést tett akkor, amikor néhány nappal ezelőtt elfogadta és a magyar Kormány számára elküldte azt a "hivatalos figyelmeztető levelet" (Letter of Formal Notice), amely a magyarországi környezetvédelmi termékdíj törvény egyes passzusainak diszkriminatív jellegére utal.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
Ez az első alkalom ugyanis az Európai Unió történetében, amikor valamely tagországban alkalmazott környezetvédelmi adó ügyében úgynevezett "kötelezettségszegési" eljárás indul. Mint ismeretes, egy korábbi hasonló eljárás alkalmával 2005-ben a Bizottság felszólította a Kormányt arra, hogy függessze fel és vonja vissza a 2004. évi CIII. számú, a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló (1995. évi LVI. számú) törvény módosításáról rendelkező törvényt, tekintettel arra, hogy a Kormány nem teljesítette a törvényalkotáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségét. Az élelmiszer- és a csomagolóipar számos európai és magyarországi szakmai szövetségének tiltakozása ellenére a Kormány ekkor ugyanezt a törvényt terjesztette gyakorlatilag változtatás nélkül a Parlament elé, amelynek elfogadására az elmúlt év végén (CLXVII. számmal) sor került. A törvénnyel kapcsolatban az italgyártó és italos doboz előállító vállalatok által emelt kifogások és panaszok alapos, több mint egy éven át tartó értékelését követően, több EU tagállam támogatása mellett a Bizottság a napokban azt a döntést hozta, hogy a magyarországi termékdíj törvény az importált italokra nézve diszkriminatív jellegű. A Bizottság által most indított eljárás keretében a Kormánynak 2 (illetve kifejezett kérés esetén 3) hónapja van arra, hogy tartalmilag reagáljon az EU figyelmeztetésére. A kialakult helyzetben a gazdaság több jelentős szereplője is azt kezdeményezi a Kormánynál, hogy a rendelkezésre álló időszakban egy megegyezésen alapuló, a törvény jelenlegi rendelkezései által okozott problémákat hosszú távra rendező megoldás kerüljön kidolgozásra.


Az Európai Bizottság, az Európai Unió legmagasabb végrehajtó szerve a napokban egy úgynevezett "hivatalos figyelmeztető levelet" postázott a Kormányhoz, amelyben azt a határozatát tolmácsolta, amely szerint a magyarországi környezetvédelmi termékdíj törvény ellentétes az EU alapvető szabályaival. Ezzel a sajátos jogi lépéssel a brüsszeli döntéshozók egy úgynevezett "kötelezettségszegési eljárást" indítottak el, amely azon a megállapításon alapul, hogy a termékdíj törvény keretében olyan diszkriminatív jellegű adó került létrehozásra, amely az Unióból Magyarországra importált italok kereskedelmét hátrányosan befolyásolja. Márpedig ennek folytán a szabályozás az Unió egyik legalapvetőbb szabályát, az áruknak a tagállamok közötti szabad mozgását és a szabad piac védelmét sérti, következésképpen a magyarországi szabályozás eltörlése vagy megváltoztatása elengedhetetlen.

A Bizottság mostani döntése következtében a magyar Kormánynak újra kell gondolnia a hatályban lévő törvényt, és egy olyan új szabályozás létrehozását kell kezdeményeznie, amely ezúttal már megfelel majd a vonatkozó uniós szabályoknak. Mindazonáltal az eljárás rendje 2 (illetve kifejezett kérés esetén 3) hónapot biztosít a Kormány számára ahhoz, hogy eldöntse, milyen módon kíván reagálni az EU által most indított eljárásra. Amennyiben a Kormány nem módosít megfelelőképpen a meglévő szabályozáson, és ennek következtében nem marad lehetőség az ügy "békés" rendezésére, az EU ebben az esetben egy úgynevezett "indokolt véleményt" (reasoned opinion) bocsát ki, amely kötelező hatállyal utasítja a Kormányt a törvény EU előírásoknak megfelelő módosítására. Amennyiben a magyar Kormány ezt követően is ragaszkodik a törvény hatályban tartásához, az ügy az Európai Bíróság elé kerülhet.

A magyar termékdíj törvény történetében akkor következett be a mostani helyzetet előidéző negatív fordulat, amikor a jogszabály módosítására 2004 utolsó hónapjaiban sor került, ugyanis ekkor került a törvény szövegébe több meglehetősen ellentmondásos elem. Az Italdoboz-gyártók Európai Szövetsége (Beverage Can Makers Europe - BCME) számos magyarországi és európai szakmai szövetség széleskörű támogatása mellett ezek miatt panaszt emelt a termékdíj törvény és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek ügyében a jogszabályok diszkrimanatív jellegét nehezményezve, tekintettel arra, hogy azok hátrányos helyzetbe hozzák a gazdaság bizonyos szereplőit, egyes csomagolástípusokat és csomagolóanyagokat, továbbá a magyar jogszabály nem felel meg az Európai Uniónak a szabad piacra, a szabad versenyre és az áruk Unión belüli szabad mozgására vonatkozó alapelveinek sem. Ezeknek - a törvény tartalmára vonatkozó - panaszoknak megfelelően az Európai Bizottság már 2005-ben vizsgálat alá vonta a termékdíj törvény bizonyos passzusait annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek az Európai Unió szabályainak. Ez a vizsgálat, valamint az időközben beérkezett részletes észrevételek és panaszok vezettek az Európai Bizottság mostani elmarasztaló lépéséhez.

Ahogyan azt nem csupán a gazdaság szereplői, a gyártók és importőrök, hanem a magyarországi fogyasztók széles köre is tapasztalta, a törvény diszkriminatív jellegének egyik leglátványosabb jele, hogy az egyes európai országokból importált dobozos sörök ára, amelyet egyoldalúan és súlyosabb mértékben terhel termékdíjfizetési kötelezettség, jelentős mértékben megemelkedett, amely egyértelmű és jogtalan piaci előnyökhöz juttatott más konkurens termékeket. Következésképpen egyébként a sör átlagos ára is emelkedett a piacon, és a korábban olcsón hozzáférhető import sörök közül jónéhány eltűnt a magyarországi fogyasztói választékból.

A fentieken túlmenően a 2004-ben elfogadott jogszabály a gazdaság szereplőire indokolatlanul jelentős adminisztratív és pénzügyi terheket is ró, az egymásnak ellentmondó szabályok még a jelentősebb vállalatok esetében is szinte lehetetlenné teszik a törvény pontos betartását. Ugyanakkor a törvény figyelmen kívül hagyja azokat az üzleti szereplők által is követett célokat, amelyek a feldolgozatlan csomagolási hulladék mennyiségének csökkentésére vonatkoznak, és nem veszi figyelembe azokat az erőfesztítéseket és eredményeket sem, amelyeket az ipar, a helyi hulladékhasznosító szervezetekkel együttműködve ért el a csomagolási hulladék visszagyűjtésében és feldolgozásában.

A BCME, valamint a vele kapcsolatban álló és együttműködő számos szakmai szövetség reményét fejezi ki, hogy az Európai Unió mostani lépése olyan helyzetet teremt, amelyben a termékdíjas szabályozással összefüggő problémák a magyar Kormány és a gazdasági szereplők közötti szoros együttműködés keretében megoldhatóvá válnak. Különösen fontosnak tekintik a vállalatok azt is, hogy a jövőben a termékdíj ügyét, amely a gazdaság szereplőire ennyire közvetlen hatást gyakorol, a továbbiakban a magyar kormány is gazdasági, és nem csupán környezetvédelmi kérdésként kezelje különös tekintettel arra, hogy az eddigiekben a szabályozásnak nem volt ugyan kimutathatóan pozitív hatása a környezetre, de határozottan negatív hatást gyakorolt a gazdaságra és a fogyasztók érdekeire. Az újonnan megalakult Kormány nemrégiben tett kijelentéseit, amelyek egy gazdaság-barát szabályozási környezet kialakítására és egyértelműen deregulációs törekvésekre utalnak, a gazdaság szereplői szintén olyan reményt keltő fejleményként értékelik, amelynek alapján könnyebb lesz a közös érdekeken alapulú megegyezést elérni.

Ennek megfelelően és ennek érdekében a BCME és a vele együttműködő szervezetek közvetlen szakmai segítségüket ajánlják fel a kormányzat és a Kormány szakértői számára egy olyan új jogszabály kialakítása érdekében, amely legalább annyira segíti majd a gazdasági célok elérését, mint a környezet megóvását, és nem utolsósorban a magyarországi fogyasztók érdekeinek védelmét.
A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
NAPTÁR
Tovább
2021. december 3. péntek
Ferenc, Olívia
48. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?