Káridőponti érték

sajátos biztosítási - és a biztosítási szerződések feltételeiben megfogalmazott - tényleges érték. Viszonylag gyakori szerződési formula. A biztosító a kárt káridőponti (avult) értéken téríti meg. A káridőponti értéket a károsodott vagyontárgy újrabeszerzési árából, vagy újraépítési költségéből számítják ki, az időközi értékcsökkenés, avulás levonásával.

Az összes fogalom