Átlagkár

Adott üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett káresemények hányadosa.

Az összes fogalom