Visszkeresetes faktoring

Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

Az összes fogalom