Aktív bankügylet

A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Az összes fogalom