Aktív viszontbiztosítás

más biztosító kockázatainak biztosításba vétele, a kockázatok (egy részének) átvállalása. Loro viszontbiztosításnak is nevezik.

Az összes fogalom