Állampapír

Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.

Az összes fogalom