Adótartozás

az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.

Az összes fogalom