Vagyont terhelő zálogjog

A kötelezett jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyona vagy annak meghatározott része is szolgálhat a követelés biztosítékául.

Az összes fogalom