Tőkeáttétel

megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Az összes fogalom